ŁĄCZNIK, DYWIZ, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNIK to:

łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 8 lit.)TIRET to:

łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIELNIK

DZIELNIK to:

łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 8 lit.)DZIELNIK to:

liczba, przez którą się dzieli w dzieleniu arytmetycznym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZNIK, DYWIZ, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.754

MBABANE, KLOPSIK, UŻĄDLENIE, STAROFRANCUSKI, SSAK, PIES DO TOWARZYSTWA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ZAKRYSTIA, BIG BAND, SUWNICA BRAMOWA, SCENARIUSZ, ŁOBODA, DZONDZU, SER, GARDENIA, MBIRA, PÓŁWEŁNA, NIEODZOWNOŚĆ, KLESZCZE, ZBIÓRKA, ARGOLIDA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, BÓB KOŃSKI, ZESTRÓJ INTONACYJNY, BRĄZ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, NACZYNIE OZDOBNE, DZIEWIĄTKA, BRZYDACTWO, SUCHAR, OPERACJA, ZDZIADZIENIE, OSNUWIKOWATE, KRZYŻOWA, PANTOGRAF, CIAŁO, MAINE, OFICJAŁ, SYMBIRSK, ŻYWOTNIK ZACHODNI, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ŚRODEK MASY, BOMBA TERMOJĄDROWA, SAŁATA LOLLO, MIESIĄC, OLAF, ZAPOZNANIE, ABAKUS, BIELMO, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, ŚLIWKA, LITWAK, TEKA, BUTERSZNIT, CASTRES, JEŻ ZACHODNI, OBROŃCA, RYNKA, DARŃ, FASZYNA, KAPITEL, ZWORNIK, LIST POETYCKI, IZOMER KONFORMACYJNY, RAKIETKA, ADIANTUM DELIKATNE, HORMON LOKOMOCYJNY, DIRT, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ZATROSKANIE, PEŁZAK, LIBRA, EGZONUKLEAZA, MEDALION, ŻYDEK, EKWILIBRYSTYKA, SPUSZCZANIE, LEKCJA, DERYWACJA POSTFIKSALNA, FLUID, NULKA, DYSTYCH, KWATERODAWCA, CHEKKER, KOŁNIERZYK, PŁETWA STEROWA, KSIĘŻNICZKA, ZAŁATWIANIE, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ASFODEL, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, STAROWINA, PRZEMYSŁÓWKA, POCHYLNIA, ODKAŻACZ, SAKLA, HUMORESKA, SATYNA, KRYJÓWKA, DZIAŁOWIEC, DRAJREP, BUTELKA ZAPALAJĄCA, AKADEMIA, NESTOR, TACA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, KITEL, BAMBO, CZARODZIEJKA, GRZYWIENKA, KIJ BEJSBOLOWY, RING, KASZTEL, DEZAKTYWACJA, BRAZYLIANY, WIETLICA SAMICZA, KASZTELAN, SIEDZIBA, LIŚCIEC, ALLOSTERIA, ŻONISKO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, MAJĄTEK, ASZKENAZKA, PRZESYP, ROZTWÓR WZORCOWY, KONSERWA, NIDERLANDZKI, FATAMORGANA, BAKTERIOLIZYNA, WAPNO, OBUCH, SEPTET, PŁYTKA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, KATALOG DZIAŁOWY, KISZKA WĄTROBIANA, DYSTANS, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KARŁOWATOŚĆ, RUSEK, KISZKA PASZTETOWA, RUGI, WYBREDNIŚ, CHOROBA PLUMMERA, SEK, BURZA DZIEJOWA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, HORYZONT, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, INFUZJA, METALOPROTEINA, DMUCHAWKA, NEFROSTOMIA, SANDALIN, NAWŁOĆ, FETYSZYSTA, BRAMSEL, PALMA, GILOWICE, PLAKAT, TAMBUR, KALIBRACJA, LATARNIA, SZNUR, BIEG, HOMOGENIZACJA, KAWA MIELONA, KLIKER, ZAKŁAD WZAJEMNY, JEZIORO KOSMICZNE, FOCH, NAPPA, KORYTKO, IRGA POMARSZCZONA, KOMORA, ANGIELSKA FLEGMA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, CHLAPANIE JĘZYKIEM, CANZONA, PÓŁPROFIL, ŁAPA, WITAMINA, LUDWIK, GOMÓŁKA, CIĄG, SEKS ORALNY, KOMPENSACJA, SER, PRZEJRZYSTKA, UMOWA, DRESZCZE, CYKL METONA, KURS, TUNEL, PRZEWIĄSŁO, JESIOTROWATE, DYSZKANCIK, SAUTE, WYDANIE, HAK, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ASPIRACJA, ELANA, LUKA STRATYGRAFICZNA, BECZKA PROCHU, DERMOKOSMETYK, ZIARNIAK, PYTANIE, SZESNASTKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, FILET, STRZELECTWO SPORTOWE, ARMARIA, OBTŁUKIWANIE, WABIK, KUDŁACZ, TERYTORIUM MANDATOWE, KATAPULTOWANIE, PAŹDZIERZ, BOMBARDON, DRENAŻ, ASTEROIDA, GMERK, MOTYKA, KARYKATURALNOŚĆ, AZOLLA KAROLIŃSKA, NABIODRNIK, BUT, WARTOŚĆ, ŻURAW, PISECZNICZKA, FOKA, GŁOS, OZONEK, PROSZEK DOVERA, STOŻAR, KOJEC, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, ZAŻALENIE, ASNYKOWIEC, OLEJARSTWO, FUNKCJA CELOWA, SUPPORT, ROSYJSKI, KORNET, MINERAŁ ZABARWIONY, JEDNOSTKA NAUKOWA, CYCES, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, HALLOWEEN, KOPUŁA PANCERNA, KONWERTOR, SALA, PIERWIASTEK, NIEWYDAJNOŚĆ, MIGDAŁ, KOMIK, KARAWANA, RAMIENICA KRUCHA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, CYBORIUM, ZBROJOWNIA, RESPIRATOR, KOMISJA, PROGRAM, UDAR, SPRYCIULA, DRABINKA, MIECH, WYNACZYNIENIE, SZPONTON, HANDEL NARĘCZNY, BROŃ OBUCHOWA, BIOCHEMIA, TYNIEC, TARCZA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ZGODNOŚĆ, TRANSPORTOWIEC, GIMOLSKIE, JODŁA KALIFORNIJSKA, KONFIGURACJA, KLAPKA, GLORIA, BOGACTWO, KARL, WIAROŁOMSTWO, WYDATKI, EKSPLOATATOR, LIZOL, MAKINTOSZ, KIRENIA, PISMO, PLANETA, ŚLIZG, ŻNIWIARKA, ?DRÓŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.754 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁĄCZNIK, DYWIZ, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZNIK, DYWIZ, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIELNIK łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 8 lit.)
TIRET łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNIK
łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 8 lit.).
TIRET
łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 5 lit.).

Oprócz ŁĄCZNIK, DYWIZ, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ŁĄCZNIK, DYWIZ, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x