POZIOMA ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO SIEDZENIA PTAKOM GOSPODARCZYM, MONTOWANA ZWŁASZCZA W KURNIKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZĘDA to:

pozioma żerdź służąca do siedzenia ptakom gospodarczym, montowana zwłaszcza w kurnikach (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZĘDA

GRZĘDA to:

pas ziemi w ogrodzie przeznaczony pod uprawę (na 6 lit.)



GRZĘDA to:

określenie krótkiej jętki mocowanej tuż przy samej kalenicy, szczególnie w dachach o bardzo dużym spadku (na 6 lit.)



GRZĘDA to:

poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.)



GRZĘDA to:

w geomorfologii jest to wypukła forma ukształtowania terenu, podłużna, rozłożysta formacja na zboczu, stoku lub ścianie; także silnie wydłużone wzgórze o słabo rozciętych stokach i spłaszczonej wierzchowinie (na 6 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMA ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO SIEDZENIA PTAKOM GOSPODARCZYM, MONTOWANA ZWŁASZCZA W KURNIKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.100

SKANDYNAWSKOŚĆ, TĘŻNIA, MIEDNICA, TARAN, CHIŃSKOŚĆ, TESTAMENT, TABUN, JACHTKLUB, FRANCUSKOŚĆ, KREW, KRÓBKA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, MAGNETO, CZOŁÓWKA, BESTIA, GABLOTA, JESIEŃ ŻYCIA, FREZARKA GLEBOWA, ŚLIWIŃSKI, PRASA OD OWOCÓW, KOMBINACJA NORWESKA, KULFONIK, SWAWOLA, FIGURKA, JUTA, KLAPA, CZEKAN, PITOS, PETARDA, OBJĘTOŚĆ, SZPERACZ, ELEKTRODA SZKLANA, AUTOMAT LOSOWY, WŁASNY KĄT, GAJA, BANDERFAŁ, KOMBINACJA KLASYCZNA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, WYDAJNOŚĆ, RACHUNEK SUMIENIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, OLIWKA, BIONIKA, OSZCZĘDNIŚ, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, GLIZA, CIPKA, MASŁO, GRAFIKA UŻYTKOWA, KOŁACZ, FANFARA, BABA-JĘDZA, TWÓR, ŁOŻE, PIES WOJNY, OSTROGA, KANTYCZKA, PRZEDWIECZNY, OBRZĄDEK, KIT PSZCZELI, SKARANIE BOSKIE, BANDROWSKI, ŁAWA DZIAŁOWA, KAPRON, ROMANISTA, ZBIORNIK, ŚLĄSKOŚĆ, PARSYZM, ZIELENICA, DZIEWCZYNA, PENIS, BETABLOKER, LOGANIOWATE, KOLO, BOCZNICA, IMIONISKO, DOBRO PRAWNE, EKIPA, KRÓLEWIĘTA, TRANSPORT, BOM, SPRZĄCZKA, MAGNETON JĄDROWY, ZAKON MENDYKANCKI, NAGOŚĆ, BOĆWINA, PODRYWKA WĘDKARSKA, OPENER, EKONOMIA POLITYCZNA, TARKA, CZEKAN, MAJDAN, NEOREALIZM, TIRET, GARBNIK, TWARZYCZKA, NAROŻNIK, ZIELONE PŁUCA, LOCH, KOŁNIERZ, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KREDYT LOMBARDOWY, KUCZBAJ, CEMBROWINA, RATEL, ZŁOM, MELODIA, GROOMING, STĘPIA, OGRZEWANIE, WIZJER, ZAPIS, CZYSZCZARNIA, MAŁA LITERA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, PIASECZNICA, FILTR, BEZLOTKI, FARERCZYK, STALÓWKA, NEKROPOLIA, NIEZALEŻNOŚĆ, GORĄCA KREW, FANPAGE, OSZCZEPISKO, FIBULA, HISZPAŃSKOŚĆ, LORDOSTWO, DANIE ARBUZA, KOMORA, CZWORONÓG, RADCA PRAWNY, PRZECIWNIK, KAMIEŃ, JAWAJSKI, PONCHO, OBRĄCZKA, SAMOOKREŚLENIE, GEODEZJA NIŻSZA, PODEST, GNIAZDKO, DYWIZ, PONĘTA, KURSOR, SMOŁA WĘGLOWA, HUSYTKA, SYFON, UROZMAICENIE, CELKA, DOMY, KAGANIEC, ŁAWKA, REKOGNICJA, MAPA ZASADNICZA, KUBECZEK, OPŁOMKA, KUBEK, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, SZPADA, OCZEP, MAGIEL, ŁACIŃSKOŚĆ, EGZEKUCJA, E-MAIL, AWANTAŻ, ABNEGATKA, BABA JĘDZA, ŻYCIODAWCA, LITERATURA ODPUSTOWA, PARKINSONIZM, ŁYŻKA, FYKOLOGIA, MIGAWKA, DRĄŻEK STEROWNICZY, LIZESKA, PRZEPIS, FOTOHELIOGRAF, METODA ODCHYLEŃ, TARSJUSZE, DEKORTYKATOR, KOPUŁA PANCERNA, KSYLOL, NAPEŁNIACZ, HIEROGAMIA, SINICE, MARZANA FARBIARSKA, BOM, LITERATKA, KSIĘGA DOMOWA, PRZEDŁUŻACZ, BRANDZEL, KORAL, IMPROMPTU, GĄSIOREK, PAZUR, DOMEK DLA LALEK, RZECZNIK PATENTOWY, KOMYSZE, KORDELAS, GRAFIKA, DOBIJAK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, ŚLĄSKOŚĆ, PRZYWILEJ DYPLOMATYCZNY, CACCIA, ŁOTEWSKOŚĆ, GRUCZOŁ KUPROWY, WRÓG, NARAMIENNIK, PŁOZA, DŁUGOŚĆ, SPOILER, AWATARA, NOSTALGIK, KAZUISTA, GALETA, ŚCIERAK, POCZTA ELEKTRONICZNA, GEODEZJA OGÓLNA, RUMUŃSKOŚĆ, BOROWIK, NARĘCZAK, REOFIL, KAMIEŃ KOTŁOWY, MADERYZACJA, PODTRZYMYWACZ, KOLBA, AZT, DANIE KOSZA, JAKUBKA, SKROM, GRZYB JADALNY, PÓŁKA SKALNA, EFEKTYWNOŚĆ, FURAŻ, RÓW, LOTKA, HARMONIJNOŚĆ, ZŁOTO, DUŻA ŁYŻKA, SLEGA, FALE ETERU, SCHWARZKOPF, CAŁUN, RDZENIARKA, LAJKRY, KRYPA, RĄBANKA, SUBRETKA, CZAPATI, IRGA POZIOMA, UKRAIŃSKOŚĆ, WIZJER, REWERSAŁ, PAWLACZ, ANTAŁEK, AZYDOTYMIDYNA, DZIEWKA, TOWAROWOŚĆ, WEWNĘTRZNY, KLON, LINOLEUM, MAŃSKI, NAMURNICA, MAŚLANE SPOJRZENIE, KAWA ZBOŻOWA, BARWIARKA ZWROTNA, ANALIZA WARIANCJI, MOTOWĄŻ, PRAWICA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, LASERUNEK, PANORA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, OCZKO, LĘDŹWIE, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, MĄTEW, FEROMON, MIZUNA, APRETURA, ŚRODEK CUCĄCY, EMPIRE, ŚLEDZIOWATE, ODĘCIE, HUSYTA, SKARBNIK, HÄNDEL, GRZĘDA, NOSIŁKI, SOŚNIK, SZREK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, MIARA, DIAGNOSTYKA, MARZANA BARWIERSKA, PATATAJKA, BLINDGAFEL, ODKAŻALNIK, ?MAGAZYNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMA ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO SIEDZENIA PTAKOM GOSPODARCZYM, MONTOWANA ZWŁASZCZA W KURNIKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZIOMA ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO SIEDZENIA PTAKOM GOSPODARCZYM, MONTOWANA ZWŁASZCZA W KURNIKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZĘDA pozioma żerdź służąca do siedzenia ptakom gospodarczym, montowana zwłaszcza w kurnikach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZĘDA
pozioma żerdź służąca do siedzenia ptakom gospodarczym, montowana zwłaszcza w kurnikach (na 6 lit.).

Oprócz POZIOMA ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO SIEDZENIA PTAKOM GOSPODARCZYM, MONTOWANA ZWŁASZCZA W KURNIKACH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - POZIOMA ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO SIEDZENIA PTAKOM GOSPODARCZYM, MONTOWANA ZWŁASZCZA W KURNIKACH. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x