Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ŁYŻKA STOŁOWA - WIĘKSZA ŁYŻKA BĘDĄCA ELEMENTEM ZASTAWY STOŁOWEJ (SZTUĆCÓW), SŁUŻĄCA DO JEDZENIA NP. ZUP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUŻA ŁYŻKA to:

łyżka stołowa - większa łyżka będąca elementem zastawy stołowej (sztućców), służąca do jedzenia np. zup (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁYŻKA STOŁOWA - WIĘKSZA ŁYŻKA BĘDĄCA ELEMENTEM ZASTAWY STOŁOWEJ (SZTUĆCÓW), SŁUŻĄCA DO JEDZENIA NP. ZUP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.065

IZBA CELNA, FILIŻANKA, WSPINACZKA SPORTOWA, SZCZYTÓWKA, MATERIAŁ GENETYCZNY, PYZA, TRÓJKĄT, WYCINEK KULI, KUPA, SKRZELONOGI, TARGI, WIEŻA WIERTNICZA, DEKORTYKATOR, JEDNOSTKA MIARY, ŁUSKA, FALKA SYMLET, NOSIŁKI, MENACHA, DEFLEKTOR, BULIONÓWKA, KROCIE, WYSPA KORALOWA, SCUTUM, PTASIE MLECZKO, PIRAMIDA, INFLACJA KOREKCYJNA, ŚMIECIARZ, MOLTON, TŁUM, LITERATKA, KOSINUSOIDA, GLEŃ, PLATFORMA NAFTOWA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, NIECKA, KOBYŁA, MOTOWĄŻ, ANARCHOSYNDYKALIZM, MIANOWNIK, BEJSA, SIATKÓWKA, GABLOTA, POTNIK, STALÓWKA, ŁAWA DZIAŁOWA, TRÓJBOK, LOCH, MULDA, BULIONÓWKA, GRAFIKA UŻYTKOWA, OGROM, PATELNIA, ZORBA, MAGLOWNICA, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, GRZANKI, WOSK ŻÓŁTY, D, WYDALINA, PODRYWKA, SZTUCIEC, KOŁNIERZ, PARANTELA, TRĄBKA FANFAROWA, TRZMIEL, KASSAWA, WEKTOR, BIERNY ZAWODOWO, DOMINIUM, ODKŁADNICA, ŁYŻKA, WOSK PSZCZELI, ZWAŁ, MILICJA OBYWATELSKA, ZASTAWA STOŁOWA, WÓZ ASENIZACYJNY, BEJSA, ANALIZA WARIANCYJNA, KOPUŁA PANCERNA, SIATKA KILOMETROWA, KLAMRA, FANPAGE, DROGA STARTOWA, ABAŻUR, ANTAŁEK, KLATKA, ZAWAŁA, WYKARMIANIE, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, SZALANDA, HETEROGENEZA, SZPARKA, MASA STARTOWA, FEROMON, FLAGA SYGNAŁOWA, NADŚWIETLNA, KORBA, PIŁA CZOPOWA, METODA ODCHYLEŃ, DRAŃSTWO, WYWABIACZ, TĘŻNIA, PARA UPORZĄDKOWANA, GRAD, SURMA, PRZECZULENIE, POMPA TŁOKOWA, ŁYŻKA, BAJDAK, IMIONISKO, ŁYCHA, ZUBER, KOMÓRKA ZWIERZĘCA, HOLLINA, METODA SIECZNYCH, PODŚCIÓŁKA, WIERNOŚĆ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KOREK, GAZ PŁYNNY, ARA, BAZYLIKA WIĘKSZA, MIEDNICA, TACA, SPEKTROMETRIA, STOLIK, TARAN, CZERWONA STREFA, ROZWÓJ POŚREDNI, BYDLEŃ, PUSZKA, BEJSA, WORECZEK, CERATOFILID, SZELF, PARLAMENT EUROPEJSKI, CHUDOŚĆ, PASZTECIK, PRZYŁĄCZE, KARSIN, CHMIELNO, , TELEMARK, KRÓBKA, POMPA SZLAMOWA, ORNAMENT, TŁUMIK, PROSIACZEK, PERGOLESI, FARBA PROSZKOWA, LINOLEUM, ŁODYGA, KLEPAK, MACIERZ ZESPOLONA, DOBIJAK, NAWOI, BALISTA, KUREK, THRASH, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, PRÓBA OGNIA, LICZNIK, ILORAZ RODZINNY, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, CIOS PROSTY, TURNIURA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SMĘTOWO, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, NIEWYDOLNOŚĆ, BYDLEŃ, POLESZUK, CHMURSKO, RESZTA AMINOKWASOWA, FANTASTYKA, ŻABA, SZAŁWIA, WSPINALNIA, KESON, DZIENNIK PODAWCZY, KILOFEK, TARCZA NUMEROWA, TYTUŁ, GAJA, MEGAKARIOCYT, PAWĘŻ, PAKA, LINIA POŚRODKOWA, BĄK, TABLICA, DUŻA CZARNA, KOCIA MAMA, POSIADŁOŚĆ, ZAPORA MINOWA, ANALIZA CZYNNIKOWA, ORGIA, FLUORESCEINA, SKALA BEAUFORTA, ALTIMETRIA SATELITARNA, OBFITOŚĆ, ŻER, SUWACZEK, ZŁOM, AS ATUTOWY, POMYSŁ, MASA, BAKEN, POMYŁKA FREUDOWSKA, PULPETY, OLEJ OPAŁOWY, NARĘCZAK, PODBIERACZ POKOSÓW, TANCERKA BRZUCHA, PRZEWRAŻLIWIENIE, PARÓWA, DŁAWIK, TABOR, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, HOJER, HINDUIZM, MIĘSOŻERSTWO, BEKA, MIARA, GRZĘDA, LUDNOŚĆ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, MATERIALIZM HISTORYCZNY, KLAN, KOMBINACJA NORWESKA, HAMULEC BĘBNOWY, ROZPIERDUCHA, ŁAŃCUSZEK, ILUMINACJA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, LIMFOCYT, MYJKA, KOLEC, GŁOWNIA, KITAJKA, MOCNY ŁEB, GZIK, KOLBA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, KARAKA, ANALIZA WARIANCJI, MOTORYKA DUŻA, BALANGOWICZ, LATA ŚWIETLNE, STUDNIA ABISYŃSKA, KLAPKA, OZDOBNICA WIĘKSZA, KLINOLIST, CIOCIA, PRASA OD OWOCÓW, SZACHOWNICA, LUZINO, GROSZEK PTYSIOWY, ROLA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, RYBIARZ, ARTEFAKT, ŁAN, WARAN, POCZTA ELEKTRONICZNA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, KAPSUŁA RATUNKOWA, MARŻA ODSETKOWA, PALETA, KOMBAJN ŚCIANOWY, PYLICA AZBESTOWA, KLIMONTÓW, DYSK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, BRANDZEL, AGRESJA INSTRUMENTALNA, SEC, BANIA, SZABLICA, LANDARA, FALOWÓD, PACHOLICA, GRUPA PERMUTACJI, NIESKOŃCZONOŚĆ, ŁYŻKA, MAŁŻONKA, DROGIE PIENIĄDZE, MAKROPIERWIASTEK, TORNADO, BAT, AUKCJA, PAS ROZBIEGOWY, STACJA PRZESYŁOWA, BEZMIAR, NEGATON, PLUJKA, DIAGNOSTYKA, HAMULEC TAŚMOWY, OGROM, BIELIZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: łyżka stołowa - większa łyżka będąca elementem zastawy stołowej (sztućców), służąca do jedzenia np. zup, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁYŻKA STOŁOWA - WIĘKSZA ŁYŻKA BĘDĄCA ELEMENTEM ZASTAWY STOŁOWEJ (SZTUĆCÓW), SŁUŻĄCA DO JEDZENIA NP. ZUP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
duża łyżka, łyżka stołowa - większa łyżka będąca elementem zastawy stołowej (sztućców), służąca do jedzenia np. zup (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUŻA ŁYŻKA
łyżka stołowa - większa łyżka będąca elementem zastawy stołowej (sztućców), służąca do jedzenia np. zup (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x