OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK U NIEKTÓRYCH ROŚLIN, ZWŁASZCZA ŻYJĄCYCH W WARUNKACH PUSTYNNYCH, BĘDĄCA ZWYKLE PRZEKSZTAŁCONYM LIŚCIEM LUB PĘDEM BOCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIERŃ to:

ostro zakończony wyrostek u niektórych roślin, zwłaszcza żyjących w warunkach pustynnych, będąca zwykle przekształconym liściem lub pędem bocznym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIERŃ

CIERŃ to:

każdy krzak, który ma ciernie (na 5 lit.)CIERŃ to:

przenośnie: coś, co sprawia ból, przykrość, powoduje cierpienie, jest trudnością (na 5 lit.)CIERŃ to:

niejeden na łodydze róży; kolec (na 5 lit.)CIERŃ to:

kolec głogu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK U NIEKTÓRYCH ROŚLIN, ZWŁASZCZA ŻYJĄCYCH W WARUNKACH PUSTYNNYCH, BĘDĄCA ZWYKLE PRZEKSZTAŁCONYM LIŚCIEM LUB PĘDEM BOCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.653

PATROLOWIEC, POKRZYWDZONY, OSTROGA, SOK, SER, NIECZUŁOŚĆ, MIKSER, ZYSK, BULWA, MELUZYNA, BROKAT, JAZ, WIWAT, PACIORECZNIKOWATE, GLOKSYNIA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, WITELO, MŁAK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KOZŁOWANIE, LAJKRA, MISIO, METYS, NIETOLERANCYJNOŚĆ, WIZA WYJAZDOWA, KOPIA, CIOCIA, SEZAM, MUZA, ASOCJACJA, KOPULACJA, EMISJA, PLENNOŚĆ, MATKA, SIOSTRZYCZKA, OBCY, STOCZNIA, SZORY, RYBA AMFIDROMICZNA, WIERNOŚĆ, LEKARSTWO, DATEK, OMAR, WYROSTEK JARZMOWY, UDAR, BIOGEN, WARSZTAT, HEROD-BABA, UCIECZKA, GÓRKA, SMAK, PIŁA CZOPOWA, POMNIK, SZPIEGÓWKA, ALARM, LICHWA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, WASZA WYSOKOŚĆ, PUSTELNIA, WZIĘCIE POD WŁOS, RUBASZNICA, KRZEW KAWOWY, WYSOKI KOMISARZ, TROJAN, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, FURGONETKA PANCERNA, SPONDYLOSOMA, TREPANACJA, MŁOT, NAROST, WYCIĄG, ZBROJNIK, KOPOLIMER, ANTEFIKS, MNOŻENIE MACIERZY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, BALET, PROFITENT, KLAPAK, HINDUIZM, STYL, SKRÓT, PRAWA MIEJSKIE, TRANSMITER, BIERWIONO, BOSCH, CIĘGNO KOTWICZE, GORYCZUSZKA, KORAL, HERETYCZKA, OKRZOS, RESTYTUCJA GATUNKU, WIBRATO, JUTRZYNA, PĄCZKOWCE, WYWROTKA, ANAGLIF, STATEK KORSARSKI, PROJEKT TECHNICZNY, KOMANDOR, PANOCZEK, OŚLA GŁOWA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PAPROTNICA GÓRSKA, KAMIEŃ OZDOBNY, KOSMATKA KŁOSOWA, UDAR, INSTRUMENT FINANSOWY, TYTULATURA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, DOJRZAŁOŚĆ, MARTWE POLE, KLINKIER, KRYTERIUM STEROWANIA, SINGEL, PAPROĆ WODNA, AUKCJA, SINGIEL, STARUNEK, FAB LAB, ADAGIO, AGLOMERACJA, MIENIE, REPETYCYJNOŚĆ, POROSTNICA, KECZUP, OBRÓT, DIAPAUZA ZIMOWA, KOZIBRÓD PAJĘCZYNOWATY, PRÓCHNICZEK, TERAPIA, ROZCIĄGNIK MCHUŚ, RURKA, KAWA, WOTUM ZAUFANIA, MIERZENIE, GERYLASI, SPOTKANIE MODLITEWNE, WAWRZYNEK, POMPA ODŚRODKOWA, ZAPYLENIE, PRZEWIERCIEŃ, HALA, EKONOMIK, KAND, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, GALAKTYKA, PADAŁKA, ODGAŁĘZIACZ, KOLEC, PLECHA, STRÓJ, DZIENNIK URZĘDOWY, LIŚCIONOGI, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, TILAKA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SZURPEK, WĄTPLIWOŚĆ, DZIÓB, DZWONY RUROWE, PROSIAK, BRZYDAL, POWSTANIE, ŻAGIEW, SITKO, HETERODYNA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ZIELONE PŁUCA, EUCHARYSTIA, WYKOPKI, TYGRZYK PASKOWANY, PROLIFERACJA, BERET, BAUHIN, KOSZ, PROPAGANDÓWKA, KOŁO, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TRUKCZASZY, ANTYSOWIETYZM, PONCYRIA, LUMINANCJA, SATYNA, FOKI, PAS, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, LĘDŹWIE, HIERARCHIA, PIĄTKA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KOŁPAK, PODATNOŚĆ, DEZABIL, INDIANIN, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, STRZELBA, ŚWIECA, KSIĘŻUNIO, SZATAN, STREFA TROFOLITYCZNA, BOLERKO, ZREKOMPENSOWANIE, NOTOWANIA, ZBIORKOM, WALKA, HERB, RADA MINISTRÓW, BRZOZOWATE, AUTONOMICZNOŚĆ, HANKA, KARAWAN POGRZEBOWY, KOMIN, IDIOM, ANODA, KOMUNIKATOR, PACIORKOWIEC, GORCZYCZNIK, FARMA, KOMA, ŻYWA LEKCJA, KUCZBAJ, UROZMAICENIE, OBÓZ KONCENTRACYJNY, PRZEDDZIEŃ, KORONA, UNIWERSAŁ, ODSTRZAŁ, BRĄZ, NALEWAK, BŁOTNIAK, KONOTACJA, SKLEP, GOŚĆ, WPIERDOL, HALA MASZYN, MIKONAZOL, KRIS, BYLINA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, WYPADEK JĄDROWY, MIŁORZĘBOWATE, LABORATORIUM, PODTYP, PRZYLŻEŃCE, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PĘTLICA, KAMIEŃ KOTŁOWY, PUNKT KARNY, LUDZIK, BAJEREK, ZAJĄCZEK, CZWÓRKA, STARA WIARA, PAPILOT, PLAGA, OCHRONNIK, STRZĘPLICA SINA, RUG, CAR, PRZELEW KRWI, OKRES INTERGLACJALNY, WYSZUKIWARKA, PTEROZAURY, BLUZG, APRETUROWANIE, BĄBELEK, GRYKA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, PASTERZ, NAZWA PATRONIMICZNA, KURHAN, CIĄGUTEK, GBUR, KORDONEK, INTELEKTUALISTA, JEDWAB SZTUCZNY, WOLICJONALNOŚĆ, MIKOZA, MUFKA, SALTARELLO, MASZYNA TŁOKOWA, CHŁODNIK, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, DUPOLIZ, ŚLIWA, DIPLOBIONT, BARKAS, CEMENT STOMATOLOGICZNY, SĘDZIA, ZAGOŃCZYK, SPRZĘŻAJ, KLEDONISMANCJA, POCHUTNIK PACHNĄCY, KSIĘŻULEK, IMPROMPTU, ANTRYKOT, ?LITEWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK U NIEKTÓRYCH ROŚLIN, ZWŁASZCZA ŻYJĄCYCH W WARUNKACH PUSTYNNYCH, BĘDĄCA ZWYKLE PRZEKSZTAŁCONYM LIŚCIEM LUB PĘDEM BOCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK U NIEKTÓRYCH ROŚLIN, ZWŁASZCZA ŻYJĄCYCH W WARUNKACH PUSTYNNYCH, BĘDĄCA ZWYKLE PRZEKSZTAŁCONYM LIŚCIEM LUB PĘDEM BOCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIERŃ ostro zakończony wyrostek u niektórych roślin, zwłaszcza żyjących w warunkach pustynnych, będąca zwykle przekształconym liściem lub pędem bocznym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIERŃ
ostro zakończony wyrostek u niektórych roślin, zwłaszcza żyjących w warunkach pustynnych, będąca zwykle przekształconym liściem lub pędem bocznym (na 5 lit.).

Oprócz OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK U NIEKTÓRYCH ROŚLIN, ZWŁASZCZA ŻYJĄCYCH W WARUNKACH PUSTYNNYCH, BĘDĄCA ZWYKLE PRZEKSZTAŁCONYM LIŚCIEM LUB PĘDEM BOCZNYM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK U NIEKTÓRYCH ROŚLIN, ZWŁASZCZA ŻYJĄCYCH W WARUNKACH PUSTYNNYCH, BĘDĄCA ZWYKLE PRZEKSZTAŁCONYM LIŚCIEM LUB PĘDEM BOCZNYM. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x