CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ DZIERŻAWI - KORZYSTA Z JAKIEJŚ RZECZY LUB Z PRAWA MAJĄTKOWEGO PRZEZ USTALONY CZAS W ZAMIAN ZA OKREŚLONĄ OPŁATĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIERŻAWCA to:

człowiek, który coś dzierżawi - korzysta z jakiejś rzeczy lub z prawa majątkowego przez ustalony czas w zamian za określoną opłatę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ DZIERŻAWI - KORZYSTA Z JAKIEJŚ RZECZY LUB Z PRAWA MAJĄTKOWEGO PRZEZ USTALONY CZAS W ZAMIAN ZA OKREŚLONĄ OPŁATĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.793

STRÓJ GÓRALSKI, MUSZKA, KANCONETA, AFERA, TETRIS, OŚ PORTALOWA, LECH FALANDYSZ, DYSPOZYTURA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ŁAPACZKA, MALARSKOŚĆ, TURANISTA, PIERWORODZTWO, KOKPIT, TROGLODYTA, SOS MALTAŃSKI, STRZAŁKA KIERUNKOWA, INDYJSKI, WYDŁUŻALNIK, SQUAW, PRZESTAWNIA, GERONTOKRACJA, KASBA, BASISTA, SŁOWNIK, ROLWAGA, CHĘTNY, GRADUAŁ, REAKCJA SPRAWCZA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ZAWODNIK, BOFORS, BĄK, WKŁUCIE CENTRALNE, MOŻLIWOŚĆ, KARTON, KREDYT ROLOWANY, SYJON, KOMISJA, BURZA, GNOMON, CZASOWNIK FRAZOWY, KLUCZ SKRZYPCOWY, POLEWACZKA, PRZENIKLIWOŚĆ, LIBERYJCZYK, ANGINA PRINZMETALA, KOMITET, WIRUSY SSRNA(+), TAGALOG, PIKA, GIERASIMOW, STREFA UNIKANIA, INGUSZKA, BIDON, ODLEWA, KUFF, SAN, NIEDOROBEK, DNI OTWARTE, BAGIENNIK OBŁY, GAŁĘZIAK, ALKILACJA, POLICYJNOŚĆ, PIEPRZ, NIEWIERNOŚĆ, TERYNA, ROZBRATEL, ODPŁYW, BRĄZOWNIK, CENTRUM, MATRYKUŁA, OC, TIPI, REAKTOR PRĘDKI, WEKTOR, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, WYLINKA, PUDLINGOWANIE, BOTTOMLESS, MAŁY CZŁOWIEK, TRANSAKCJA PAKIETOWA, HYDROBUS, KANCELARYZM, STRZELEC WYBOROWY, MARAL, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, ŚNIADOŚĆ, JAJARZ, TE RZECZY, EMOTIKONA, KULT PUBLICZNY, CZWORONÓG, PINGWIN MASKOWY, TOPENANT, CHOROBA WODUNKOWA, SPADKOBRANIE, SARNA, MAJÓWKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SIŁA PŁYWOWA, EKSPERT, PRZEDZIAŁ, NIEWYDOLNOŚĆ, KET, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, BAŁWOCHWALSTWO, SCENA ROZBIERANA, ZARODEK, GROTIUS, DECEPCJA, KUBIZM ORFICZNY, LĄD, KONNICA, HORMON STERYDOWY, NIEWYGODA, TKANKA, ANGIELCZYK, FRAJER, EPISTOŁA, KREDYT AKCEPTACYJNY, TURZYCA, HARMONIJNOŚĆ, METYLDOPA, OBLIGACJA ZAMIENNA, TRANSGRESJA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, CZEPIEC, SEKS ORALNY, PARADOKS GRAWITACYJNY, DOWÓD, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, PRZYLEPNOŚĆ, KORPORACYJNOŚĆ, CHEMEX, SEQUEL, GRAFOSKOP, ZNAJDUCH, IRONSIDES, ZAPLECZE SANITARNE, WADA WZROKU, PIERWSZY PLAN, ŁUPEK MARGLISTY, CHARLES, OCZKO, MIĘSO, PSIA MINA, PLEBEJUSZ, KOSZT INWESTYCYJNY, PODUSZKOWIEC, OLEJ PALMOWY, PATOGENICZNOŚĆ, CIEK, BUTERSZNYT, KARTAGIŃSKI, WYŁAPYWACZ, STONOGA MUROWA, NIEWAŻNOŚĆ, IMIĘ, MAPA AKUSTYCZNA, MIR DOMOWY, STRĄGA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, SARATI, DYSHARMONIA, BERMYCA, MANIAK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, WIĘZIENIE, PRZYCHYLNOŚĆ, OSTOJA, FALANDYZACJA PRAWA, HALO, ALABAMA, EKSTREM, MOCZ, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, POKRZYWDZONY, KRYMINAŁ, TYSIĘCZNIK, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, OKOCENIE SIĘ, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KOMORA MINOWA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PRZERÓBKA, SZACHY LOSOWE, PŁATKI ZBOŻOWE, DMUCHAWA, REGESTRATOR, ZAPYCHACZ, RĘCZNOŚĆ, KACOWE, FAZA, DOMINIUM, TRANSPOZYCJA, KRYSZTAŁEK, STAW BIODROWY, WPROWADZENIE, MIĘKKI ENTER, SYMETRALNA, HAMULCOWY, DRABINA ANALGETYCZNA, KOSMONAUTA, BUGAJ, ROSTBEF, ŁUPEK ROPNY, OSAD EOLICZNY, PŁAWIK, NAZWA KODOWA, PRASŁOWIAŃSKOŚĆ, PRZYNĘTA, INSTRUMENT, OGNISKO, PRIORYTET, OKULAR, SŁONIOWATE, HRABIANKA, ETYKIETA, BATYST, PILNOWACZ, PIERNIK LUBELSKI, MENEDŻER LINIOWY, ARTYSTKA, POSAG, SREBRNY EKRAN, ŚWIATŁO, ADAPTOWANIE SIĘ, ZAĆMIENIE, DIAGRAM KWIATOWY, TAJNOŚĆ, CLIO, PŁAWA SONAROWA, WDZIĘK, CHWYTNIK, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, PAROKSYTON, NIEPOKALANEK MNISI, KŁOBUK, WIEK PROKREACYJNY, DALMATYŃCZYK, LISTA STARTOWA, POWÓD CYWILNY, MILOWY KROK, TOST FRANCUSKI, SZPILKOWE, SENIOR, LAMPA ŁUKOWA, TERAPIA ODRUCHOWA, TUSZ, ADIANTUM DELIKATNE, MAŁPA OGONIASTA, CHLOROHEKSYDYNA, NASTAWA OŁTARZOWA, LICENCJA PRZYMUSOWA, INDUS, BECZKA PROCHU, PAKIET, ZAKĄSKA, OSSUARIUM, DWUSETLECIE, SECESJONISTA, KRZYWA ENGLA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, KIEŁBAŚNIK, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, WSPÓŁŻYCIE, MARATON, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, DŹWIĘCZNOŚĆ, PROFIL, ZAPORA, FIOLET GENCJANY, USZATEK, MAZURSKI, WYSTARCZALNOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, DILER, KOSMONAUTA, BIT, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, CHODZĄCA DOBROĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, RZECZ, DŻYGITÓWKA, KOMÓRKA SELENOWA, WAHACZ WZDŁUŻNY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, GOŚĆ, MILANOWIANIN, PÓŁWARIAT, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, OPÓR DROGOWY, KOZIOŁEK, HAMULEC, BUKOWIANIN, MURARKA OGRODOWA, DŻAGA, NIEKORZYSTNOŚĆ, ?WIGONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ DZIERŻAWI - KORZYSTA Z JAKIEJŚ RZECZY LUB Z PRAWA MAJĄTKOWEGO PRZEZ USTALONY CZAS W ZAMIAN ZA OKREŚLONĄ OPŁATĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ DZIERŻAWI - KORZYSTA Z JAKIEJŚ RZECZY LUB Z PRAWA MAJĄTKOWEGO PRZEZ USTALONY CZAS W ZAMIAN ZA OKREŚLONĄ OPŁATĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIERŻAWCA człowiek, który coś dzierżawi - korzysta z jakiejś rzeczy lub z prawa majątkowego przez ustalony czas w zamian za określoną opłatę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIERŻAWCA
człowiek, który coś dzierżawi - korzysta z jakiejś rzeczy lub z prawa majątkowego przez ustalony czas w zamian za określoną opłatę (na 10 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ DZIERŻAWI - KORZYSTA Z JAKIEJŚ RZECZY LUB Z PRAWA MAJĄTKOWEGO PRZEZ USTALONY CZAS W ZAMIAN ZA OKREŚLONĄ OPŁATĘ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ DZIERŻAWI - KORZYSTA Z JAKIEJŚ RZECZY LUB Z PRAWA MAJĄTKOWEGO PRZEZ USTALONY CZAS W ZAMIAN ZA OKREŚLONĄ OPŁATĘ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x