ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDOWLI, UTRZYMUJĄCY OBCIĄŻENIE BUDYNKU LUB JAKIEJŚ JEGO CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA FUNDAMENTOWA to:

element konstrukcyjny budowli, utrzymujący obciążenie budynku lub jakiejś jego części (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDOWLI, UTRZYMUJĄCY OBCIĄŻENIE BUDYNKU LUB JAKIEJŚ JEGO CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.971

TONAŻ, NIESAMOWITOŚĆ, NĘCISKO, AFRYKANIZOWANIE, NIEPOKOJENIE SIĘ, OBROŻA, DRYBLING, METAL, MIŚ, ABERRACJA, PRZYBLIŻENIE, OBIONE, HIPERWENTYLACJA, PALMETA, PIEPRZYK, INSTRUMENT, EPIZOOCJA, PRESTOZUCH, EMOCJA, TELEFON ZAUFANIA, EMISJA WTÓRNA, SYMETRIA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, PSZCZOŁA KAUKASKA, KOMONICA, SKUN, DZIANINA, WIROSZYBOWIEC, PARK MASZYNOWY, IRANIZACJA, TRACKBALL, AGREGAT KRYSTALICZNY, ŚMIETANKA, HANDEL ZAGRANICZNY, ZNAK LICZBY, URABIALNOŚĆ, PROFESJA, MANCA, POWAGA, KRAŃCÓWKA, BAWOLE OKO, OKUPACJA, CAR, PRZEWRÓSŁO, ZAWOŁŻE, PRASA, KOD IDENTYFIKACYJNY, JUJUBA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, FILTR, LEON, ŁYKACZ, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, OPERATOR KABLOWY, KOŁEK, ZAŚLEPIENIE, RAMIĘ, RACJA, MAIŻ, ROWER, PRZYBUDOWA, GRYPS, MECH IRLANDZKI, TRĄBA POWIETRZNA, PLOTER PŁASKI, ZBIÓR WYPUKŁY, DYSPROPORCJA, GWIAZDA NOWA, SZASZŁYK, SZTUKA KINETYCZNA, KLISZA, WZÓR UŻYTKOWY, WIĘZADŁO, ANSAMBL, WYŁAPYWACZ, EDYKUŁA, SZARADA, STATUS SPOŁECZNY, CZARNY FILM, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, LAMPAS, PRZEZIERNIK, PANTOFELNIK, LAND, JOŃSKI, OCHRONA INDYWIDUALNA, POJAZD SZYNOWY, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, ASD, BEANIA, ŻEBERKA, KISZKA FASZYNOWA, BOSCH, NAPRAWA, WSPÓŁZAWODNICTWO, TERATOGEN, DOŻYWOTNOŚĆ, OLEJ JADALNY, DOZOROWIEC POGRANICZA, ADWENTYZM, BACH, EMIRAT, BOGACTWO, EMBRIOGENEZA, CIEMNOBLASZEK, KONDYCJA FINANSOWA, ZRAZ, BALON, FETOSKOPIA, BITLES, NIEWYDOLNOŚĆ, WIZERUNEK, DEGENERACJA, RUMUNKA, PŁAT, BOZIA, PREZYDENCJA, DUMA, KAZAMATA, TEOGONIA, HEMOROID, SOLE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, DRUK, PREFEKT, CHMURSKO, KUBEK, SKRZYDŁO, DRÓŻKA, EPOKA LITERACKA, OSMYK, BIOGEN, CHÓR, KANAŁ ENERGETYCZNY, FRANCZYZA KONWERSYJNA, SYGNAŁ ANALOGOWY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, CHOROBA FRIEDREICHA, APOKATASTAZA, RÓWNINA SANDROWA, BARWNIK SPOŻYWCZY, , FORSZLAK, USTĘP, SUBDOMENA, INDYWIDUALNOŚĆ, MADONNA, REGION STREFOWY, MAZAMET, TIURNIURA, PŁACA, SPARRINGPARTNER, NAGŁOŚNIENIE, AUTOHEMOTERAPIA, KOMISJA SELEKCYJNA, MŁAK, UNDEAD, MIĘSO, DOBRO INWESTYCYJNE, POWŁOCZKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, POLE BITOWE, ODKURZACZ CENTRALNY, LATRY, WRAK, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, MUSZTRA, WIĄZAR, PTERANODON, MUCHA MOKRA, OKRZOSEK, HODOWCA, ŁAPA, HUBA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, MONOPOL, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PINGWIN SKALNY, PAKLAK, ZBRODNIA STALINOWSKA, DIATRYBA, NIEWAŻNOŚĆ, BICZ BOŻY, AUTOMAT, UTRILLO, SZCZĘKA, GUMNO, BUT, EMALIA, ZŁĄCZENIE, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, CYRK, POWAŁA, KAPSYD, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, RURA GŁOSOWA, KOTLET SCHABOWY, CZARNA KARTKA, NIEMOŻNOŚĆ, WOLE OKO, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, ANNA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WYSTAWCA, KUSAK, KOMA, AMBYSTOMA KRECIA, DIADEM, KARLIK WIĘKSZY, ZĄB, ROLNIK INDYWIDUALNY, HETEROSPORIA, RABAT, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KOSMETYK KOLOROWY, STANCA, BLIŹNIAK, ZBROJA ŁUSKOWA, PRASA, WILCZY BILET, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, IWAKUNI, KROKODYL, MANIERKA, SŁUCHAWKA, CZANY, FLAMING MAŁY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, MŁYN WODNY, ZŁOŻE, KOJEC, RZUT, MATKA, KARABIN PLAZMOWY, WICESZEF, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, EGZOCENTRYZM, MOSTEK, LIST, OTWÓR, EPISKOPAT, BRZYTWA, ZBROJNIK, TERMOS BUFETOWY, OMDLAŁOŚĆ, MAKARONIARZ, EDYKUŁA, OPŁATA STOSUNKOWA, PASOŻYT, PODUSZKA, OPASKA, ŁAPKA, REPOZYCJA, GOSPODARKA, BANDYCTWO, USŁUGA SPOŁECZNA, ODPŁYW, ZNACZEK, PISEMKO, KLUCZ, SMOŁOWIEC, SPUST, RESOR, NAPRĘŻACZ, PŁYTA, KULTURA MAGLEMOSKA, TOREBKA BOWMANA, BESZAMEL, APARAT POJĘCIOWY, NUMER TAKTYCZNY, WALEC, WŁAŚCIWOŚĆ, CUG, SAGA, KASETA, FAZA, SYMBOLICZNOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, STREAMING, SAKPALTO, MORWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, LAMNA ŚLEDZIOWA, RAGOUT, OBRÓT SPECJALNY, DRĘTWA PAWIK, CYKL METONA, PIGUŁKA, SREBRZENIE, DRYBLAS, LAMA, SIMON, PŁOW, KONDYGNACJA, KLUSKA, DEMOBILIZACJA, MALECHOWO, ROZMARYN, ?FILTR POLARYZACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.971 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDOWLI, UTRZYMUJĄCY OBCIĄŻENIE BUDYNKU LUB JAKIEJŚ JEGO CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDOWLI, UTRZYMUJĄCY OBCIĄŻENIE BUDYNKU LUB JAKIEJŚ JEGO CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA FUNDAMENTOWA element konstrukcyjny budowli, utrzymujący obciążenie budynku lub jakiejś jego części (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
element konstrukcyjny budowli, utrzymujący obciążenie budynku lub jakiejś jego części (na 18 lit.).

Oprócz ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDOWLI, UTRZYMUJĄCY OBCIĄŻENIE BUDYNKU LUB JAKIEJŚ JEGO CZĘŚCI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDOWLI, UTRZYMUJĄCY OBCIĄŻENIE BUDYNKU LUB JAKIEJŚ JEGO CZĘŚCI. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast