POTRAWA Z CIASTA Z FARSZEM MIĘSNYM LUB KAPUSTĄ PODAWANA Z MASŁEM LUB SOSEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEROGI to:

potrawa z ciasta z farszem mięsnym lub kapustą podawana z masłem lub sosem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIEROGI

PIEROGI to:

potrawa wykonaną z ciasta gotowanego, pieczonego lub smażonego na głębokim tłuszczu, cienko rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi nadzieniami (na 7 lit.)PIEROGI to:

leniwe lub ruskie na talerzu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA Z CIASTA Z FARSZEM MIĘSNYM LUB KAPUSTĄ PODAWANA Z MASŁEM LUB SOSEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.505

PUNKT ODNIESIENIA, BUTELKA, PRĄD INDUKCYJNY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, MSZA, DRĄGAL, TOLERANCJA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, ATRYBUCJA, OPĘTANIE, CHŁODNIK, KONSULTANT, LAKSACJA, REWIR, PAJĄCZEK, WYWROTKA, LIGATURA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, GUMA, EDYKUŁA, PYRKI, DRÓŻKA, BĄK AMERYKAŃSKI, TRANSPORTOWIEC, ZWROT, HEBAN, WZIERNIK, ZUPA, SMAKOWITOŚĆ, REZULTAT, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, ZAWIKŁANIE, MALARSTWO IKONOWE, INIEKCJA, REKONWERSJA, SZRAF, MAGNESIK, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PALTO, ABSORPCJA, BODARZ, SER, HUCUŁ, ŁACINNIK, BEFKA, KOŁKOWNICA, NIEGOSPODARNOŚĆ, KWAS, PODBIERACZ POKOSÓW, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KRUSZNICA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, EKOGROSZEK, KOD IDENTYFIKACYJNY, NACIĄG, EGZORCYZM, PALUCH KOŚLAWY, SŁUŻBA, KROPLÓWKA, LODOWNIA, DINAR, ICHTIOFAUNA, WARTOŚĆ NOMINALNA, MAMAŁYGA, SZACHY TRZYOSOBOWE, MURRINA, UCIECZKA, EBOLA, TRAP, ŁAZĘGA, DYMARKA, OWAD, BEANIA, ZAKŁAD, PRZEGRYZEK, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, PROPAGANDA, NAKAZ, PRZYLŻEŃCE, PISZCZEK, FORMA, BEZCZYNNOŚĆ, RZECZ NIERUCHOMA, PRZEGRYZKA, POLEWA, MAKRAMA, ODPRZĘG, ALEC, KSIĘGI, PNEUMATOLIZA, SSAK WYMARŁY, BAGGALA, JEMIOŁA, PUNKT, TWARÓG, INŻYNIERIA TKANKOWA, RETABULUM, CZAS PÓŁTRWANIA, KOMPETYCJA, PRZEGLĄDACZ, NAWA GŁÓWNA, OFICER, PESTO, PRYMULA, SERNIK, CIERŃ, STOPIEŃ, GERMANIZACJA, STARUNEK, KONCYLIACJA, PŁEĆ, TRUP, ŚLONSKI, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PROCES BIOLOGICZNY, NEKTARNIK, NEON, TRYBUNAŁ, BERBEĆ, AUTOKEMPING, PROCES ODWRACALNY, KLUCZ OBCY, OGRANICZNIK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ZIELENICE, MEMBRANA, ARENA, MAJDANIARZ, ŚMIECIARZ, HANKA, ANGORA, ANTRESOLA, NAKŁADKA, POLICJA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, CYTOSTATYK, DEFICYT, AZJATA, EREKCJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, HRABINI, TRANSEKT, PROZIAK, CEWNIK, TARLATAN, SEMESTR LETNI, LAMPROFIR, BIELIZNA, ANTYCYPACJA, TRUP, TUNIKA, CZERWONE ŚWIATŁO, BULLA, PASZTET, NIECHLUJ, DYWESTYCJA, MATOWOŚĆ, MIKSER, OKRZEMKI, TYTULIK, GETRY, ATRYBUCJA STABILNA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, LABIRYNT, MANEŻ, PAPILOTKA, CEDZIDŁO, OTWÓR, PRZEDZIAŁ, KOMPARYCJA, MANIPULATOR, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ESTAKADA, CZOŁDAR, KOTERYJNOŚĆ, KRYZYS KATATYMICZNY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ASESOR, FRAGMENTARYZACJA, BULLETIN BOARD SYSTEM, PIANOGUMA, BISEKS, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ŁAŃCUCH, SZEWRON, SONDA, SKARGA, DESPOTYZM, PRZEGUBOWIEC, KIJ, DIABELSKOŚĆ, MINA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, MUS, WYBIEG, JOSE, WZORZEC, SZPILECZKA, KOŁNIERZ, CHŁODNIK, ŻÓŁW NATATOR, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, TRANSFER BUDŻETOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, LEWOSKRZYDŁOWY, ARANŻACJA, SKORUPA, KOMPLEKS, SIUR, ROZSZCZEPIENIE, FLESZ, MIEJSCE KULTU, OKRES, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KLUSKI KŁADZIONE, EPIZOOTIA, ŁAKNIENIE SPACZONE, KARB, NIESPORCZAK, HALLOWEEN, HALO, HALOGENEK ALKILOWY, BOMBA ATOMOWA, NEOPOGANIZM, SERYJNY MORDERCA, BIRET, ŁOWCA GŁÓW, KAJMAK, GAUGUIN, PRZESTAWNIA, EWALUACJA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, NOS, OWADOŻERNOŚĆ, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KREMOGEN, TRYBUT, ATOL, MANEŻ, ZĘBORÓG, CIASTO FRANCUSKIE, STROPNICA, STYMULATOR, GÓRNICTWO, STRĄGA, JĘZYK LODOWCOWY, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, ANTYGWAŁTY, ŻAGIEW, NOŚNOŚĆ, GRONO, SWORZEŃ, SZTUKA PASYJNA, MEFLOCHINA, MUZA, KUTIA, KONFORMER, KSIĘŻNICZKA, PUBLIKA, POZYCJA, DIRT, PALINGENEZA, ACID WESTERN, TRANSGEN, PRZEKŁADKA, EKLEKTYCZNOŚĆ, NASTAWA OŁTARZOWA, FILM NOIR, KAKEMONO, EWOKACJA, INWOLUCJA, SY, CZUB, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PSAMMOFITY, CLERESTORIUM, POKŁAD, HEL, SZWAGROSTWO, DAMAST SKUWANY, BOSS, SŁODYCZ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ANDANTINO, SAUNAMISTRZ, EDYKUŁA, JEZIORO PROGLACJALNE, TERMA, FIRANKA, MARTA, KOK, ZESPÓŁ CHOROBOWY, SZLAMIEC, PASZTET, NIEDORÓBKA, PUNKT OKOSTNOWY, TARATAJKA, ?MASER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.505 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA Z CIASTA Z FARSZEM MIĘSNYM LUB KAPUSTĄ PODAWANA Z MASŁEM LUB SOSEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA Z CIASTA Z FARSZEM MIĘSNYM LUB KAPUSTĄ PODAWANA Z MASŁEM LUB SOSEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEROGI potrawa z ciasta z farszem mięsnym lub kapustą podawana z masłem lub sosem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEROGI
potrawa z ciasta z farszem mięsnym lub kapustą podawana z masłem lub sosem (na 7 lit.).

Oprócz POTRAWA Z CIASTA Z FARSZEM MIĘSNYM LUB KAPUSTĄ PODAWANA Z MASŁEM LUB SOSEM sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - POTRAWA Z CIASTA Z FARSZEM MIĘSNYM LUB KAPUSTĄ PODAWANA Z MASŁEM LUB SOSEM. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast