POKREWIEŃSTWO BIOLOGICZNE DWOJGA LUB WIĘCEJ OSÓB, POSIADANIE PRZEZ TE OSOBY WSPÓLNYCH PRZODKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREW to:

pokrewieństwo biologiczne dwojga lub więcej osób, posiadanie przez te osoby wspólnych przodków (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KREW

KREW to:

płyn ustrojowy (zwierzęca płynna tkanka łączna), który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu (na 4 lit.)KREW to:

w zootechnice - przynależność rasowa zwierzęcia (na 4 lit.)KREW to:

temperament, zwłaszcza ekspresywny (na 4 lit.)KREW to:

śmierć, zwłaszcza tragiczna i okrutna (na 4 lit.)KREW to:

płynie w żyłach (na 4 lit.)KREW to:

bywa przetaczana (na 4 lit.)KREW to:

płynie z rany (na 4 lit.)KREW to:

wypełnia żyłę (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKREWIEŃSTWO BIOLOGICZNE DWOJGA LUB WIĘCEJ OSÓB, POSIADANIE PRZEZ TE OSOBY WSPÓLNYCH PRZODKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.142

DIABEŁEK, PODATEK, SEKSTANS, BRYŁA LODU, KORPUS, NARAMIENNIK, PRÓG RZECZNY, POZIOM, ANIMIZM, BABINIEC, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, KONFIRMACJA, NIEWIERZĄCY, NOSÓWKA, ZAGRYWKA, ZAŁOŻENIE, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, OBLICÓWKA, PODDASZE, KACZKA, PÓŁKOLONIA, PRZEGUBOWIEC, ZEZWŁOK, KUWETA, AGROGAZ, KIJEK NARCIARSKI, SIOSTRZYCZKA, WYSTĘPOWANIE, NADZORCA SĄDOWY, FOKA, LICZARKA, IZOMER, ŁUPEK HUMUSOWY, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, REWOKACJA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, WYBIEG, BITLES, ATRAPA, BOBIK, PRAWORZĄDNOŚĆ, KITEL, TEOLOGIA NEGATYWNA, REZERWA, SILNIK CZTEROSUWOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, HALE, FRANCUSKOŚĆ, SZPONA, POJAZD SILNIKOWY, DEMOBILIZACJA, RZUT PROSTOKĄTNY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SPORT POŻARNICZY, POWÓZKA, KARTOFELEK, WIBROBETON, GOŚĆ, KANGUR OLBRZYMI, ANTYGWAŁTY, NAROST, PRZESIEW, PRZYWŁASZCZENIE, PADWAN, KUC AMERYKAŃSKI, MONK, SAKS, BLADA TWARZ, SSANIE, TRENCZ, FAWORYT, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, TRÓJNÓG, CHOROBA WODUNKOWA, POBRATYMSTWO, KRUPNIK, ELIMINACJA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, WRZECIONO, KLEPKA, ŁAŃCUSZEK, JĘZYK LITERACKI, KROPKA, ODRĘBNOŚĆ, OWOC, WYDAWNICTWO ZWARTE, VALYRIA, NACZYNIAK, CHŁYST, CZEŁKOWSKA, JĘZYK WOGULSKI, PAPIEREK, TWORZYWO SZTUCZNE, ZSYPKA, CEDUŁA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GRZYBIARSTWO, SEJSMOGRAF, POLONEZ, BÓBR AMERYKAŃSKI, FORMA, MIKROWENTYLACJA, KOGA, DOBRA FINALNE, SAN, ALKOWA, KURZAWKA, GAZ SPALINOWY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KULT PUBLICZNY, KAPUSTA KISZONA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, SAURON, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, SKARB, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SZCZENIACZEK, PREZYDENCJA, PATRYCJAT, ODŁÓG, MEREŻKA, PARTIA, AMNEZJA, BUŁAT, OGNIWO BUNSENA, MIKSER, RACJONALNA IGNORANCJA, PERYPATETYK, BOGUMIŁ, LUNETA, NAROŻNIK, DOSTAWCA, KOŁNIERZ, ZIELONE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SPADOCHRONIARKA, METROPOLIZACJA, UBRANIE OCHRONNE, NALEGANIE, STRZYKAWKA, CEREMONIALNOŚĆ, PORTUGALSKOŚĆ, WYBREDNIŚ, LAVABO, MAGNEZJA, NUGAT, MARIO, PODPORA, IMPEDYMENTA, TRYCYKL, NIELOTNOŚĆ, UKŁAD KRWIONOŚNY, PROMIENIOWANIE, MATERIAŁ MORENOWY, OGNIWO, PELAGIAL, STANZA, STRZAŁECZKA, PUNIJCZYK, KALETKA, OWAD, BANKIERKA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, RETROGRADACJA, BRZEG, TANIEC BRZUCHA, SZEREG, KIOGA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, HACKAMORE, AKT ADMINISTRACYJNY, OBRAZ, STRATA, FIBRYL, UKONTENTOWANIE, HALA, KACAPSKI, HURYCKI, KANAŁ ENERGETYCZNY, SZEWRON, TINGEL-TANGEL, WIELOMAŁŻEŃSTWO, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, KIWI, DWUGŁOS, UMYWALNIA, PARKIETAŻ, JUFER, PIANISTYKA, M, PODPINKA, LIDER, RAJSTOPY, TEREN, ANTEPEDIUM, MANUFAKTURA, PARA MINIMALNA, POŚWIĘCENIE, PLAMISTOŚĆ, SZKLIWO, TRYSKAWKA, TENOR, KAPITAŁ, MAZEROWANIE, NACIOS, DOBRA WIARA, KOŁO MŁYŃSKIE, NOTACJA DIRACA, ŁAWNIK, MUSZTARDA DIJON, ZATYŁ, NIEMOŻLIWOŚĆ, CHOROBA RITTERA, ARMARIA, DRAPACZ, AURA, TEKA, RAGTIME, TYRANEK, KADZIDŁOWIEC, MECENASKA, OTW, EFEKT DOPPLERA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, WŁÓCZNIA, STAN CZYNNY, SZPIEGÓWKA, ULGA, KARP PO KRÓLEWSKU, OSIEMNASTY, KRÓTKONOS BRĄZOWY, PEDAGOG, BLOCZEK, MIEDZIANE CZOŁO, PRZEKRÓJ, KOŃ PLEWEŃSKI, TONUS, RÓŻOWA LANDRYNKA, SZKLANY SUFIT, PĘDNIK STRUMIENIOWY, FLANELA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KRĄG KULTUROWY, PISMO KLINOWE, KREW, CHERUBIN, AKSAMITKA, CERATA, ORLOG, METAFIZYKA KLASYCZNA, KAPROZUCH, PROTEKTORAT, BURGER, FILM PŁASZCZA I SZPADY, FALANGA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ANDROGINIZM, SILNIK UNIWERSALNY, KERATOPLASTYKA, KRYSZTAŁEK, ZNAK PRZESTANKOWY, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, BRAZYLIANY, GNIAZDO, MEDALION, JERZY, ZNAJDKA, KARAFKA, TECHNICZNY NOKAUT, ANOMALIA TERMICZNA, DERESZ, SZYNA, MARAN, JĘZYKI TURAŃSKIE, ARTROZA, FILTR CYFROWY, POKŁAD, BATUTA, FRATER, SŁUGA BOŻA, SYMFONIK, ŚMIECIARZ, DOMINIKANKI, ZAJĄCZEK, RZEZALNIA, INFLACJA KONSUMENCKA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, CZARTER, BARWA OCHRONNA, BENEFICJANT, AUTOMOBIL, SKALA RANKINE'A, POSYBILIZM, WOAL, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, WÓZ STRAŻACKI, ŚNIEŻNIK, ?PĘTLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKREWIEŃSTWO BIOLOGICZNE DWOJGA LUB WIĘCEJ OSÓB, POSIADANIE PRZEZ TE OSOBY WSPÓLNYCH PRZODKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POKREWIEŃSTWO BIOLOGICZNE DWOJGA LUB WIĘCEJ OSÓB, POSIADANIE PRZEZ TE OSOBY WSPÓLNYCH PRZODKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREW pokrewieństwo biologiczne dwojga lub więcej osób, posiadanie przez te osoby wspólnych przodków (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREW
pokrewieństwo biologiczne dwojga lub więcej osób, posiadanie przez te osoby wspólnych przodków (na 4 lit.).

Oprócz POKREWIEŃSTWO BIOLOGICZNE DWOJGA LUB WIĘCEJ OSÓB, POSIADANIE PRZEZ TE OSOBY WSPÓLNYCH PRZODKÓW sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - POKREWIEŃSTWO BIOLOGICZNE DWOJGA LUB WIĘCEJ OSÓB, POSIADANIE PRZEZ TE OSOBY WSPÓLNYCH PRZODKÓW. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast