LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTAN to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.)KARTANA to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)KARTAUN to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)KARTAUNA to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.005

FASA, TELEFONIA, ZAĆMA POWIKŁANA, DRWINA, C, TUJA, WODNIAK, OGIEŃ, EKSPOZYCJA, WIELOKROTNOŚĆ, PARTIA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PROPAGANDÓWKA, TWÓR, CUDOTWÓRCZYNI, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, FORLANA, SKRÓT, RÓŻOWA LANDRYNKA, HULK, TYRANIA, PROFESOR, BADANY, OGRANICZENIE WIEKOWE, ZERÓWKA, KAND, POWAŻNY WIEK, OSŁONOWOŚĆ, GEOFIT KORZENIOWY, SER EDAMSKI, INTERVIEW, PASEK, OWAD, SPRAWNOŚĆ, OBRAZEK, PARTNERKA, JABŁOŃ KWIECISTA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, WŁADZUCHNA, PIĘKNY WIEK, PRYMITYW, LUWERS, UZUPEŁNIENIE, MARTWIAK, BIAŁY MAZUR, CEDET, RUMUŃSKOŚĆ, ŻEGLARZ, ZBIORKOM, TERMINAL PASAŻERSKI, LAKSACJA, KAMIENIARZ, RZUT, PŁACA ZASADNICZA, ZAIR, BANANOWIEC, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, FAB LAB, SEKSUOLOGIA, KELT, SUKIENKO, APANAŻ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DOMINANTA, MUTACJA ZMIANY SENSU, LITRA, VAT, PANI, WARIOMETR, CZWÓRKA, PANTOGRAF, AKROLIT, CZAPRAK, MAKROPOLECENIE, MARUDA, RZECZNIK PATENTOWY, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, PALISADA, CHOMĄTO, DYPTYCH, TOINA, PISMO OGAMICZNE, CHOROBA ODZWIERZĘCA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, CAMPARI, BIRIANI, ZAGRODNIK, AKCENT OSTRY, ZAGRYWKA, BZYGI, PRAWO WEWNĘTRZNE, ODPRAWA POŚMIERTNA, ŻYDOWSKOŚĆ, KUTER TORPEDOWY, LASSO, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, KAPLERZ, ODKAŻACZ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KIEŁ, INKUBATOR, DOBYTEK, WOSZCZYNA, MASZYNOWNIA, POMAGIER, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, ŁOPUCH, REKREACJA, STAJE, GAŁKI, KOŁPAK, FOTOTROPIZM DODATNI, PRZYKURCZ, PRĄTNIKI, WYBRANKA, HOKEJ, NIEDODMA PŁUC, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, EKSTRADYCJA, SZTUKA ROMAŃSKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZETWUEMOWIEC, HALLEY, MAGAZYN, IZBA ROZLICZENIOWA, MUTUALIZM, DZIANET, WRZUTA, GIMBAZA, EDYCJA, INDOS, FRAZEOLOGIZM, TAZZY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, RYTON, WIĘZADŁO OBŁE, HALLEY, ZAPACH, ECHOLOKACJA, PANSEKSUALIZM, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, GUZ, RÓJ, WRAK, TYPOLOGIA, OGNIE, CIEMNOŚĆ, BOLA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, GMERK, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, SPIRALA, SYGNAŁ, GRODZISZCZANKA, ŚRODEK KARNY, WSPÓŁZAWODNICTWO, SZCZĘKOWIEC, WYDATKI, LOKSAPINA, STARUSZKA, RADIOODTWARZACZ, STRINDBERG, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, PAMPUCH, GRUPA, DEMONSTRACJA, AFERALNOŚĆ, GRAJCAR, AUTOPARODIA, SEJSMOGRAM, DOMEK, KREOL, TEATR ULICZNY, WIDOWNIA, KRATOWNICA, SZPILECZKA, WIKARY, SPĄGNICA, NIEMIASZEK, GLIKOKORTYKOID, BŁĘKIT, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, AZOLLA KAROLIŃSKA, KRAKERULA, LOK, DEZABIL, KRZYŻAKOWATE, PRZECHYŁKA, OBLICÓWKA, KORDON SANITARNY, DEPORTACJA, ROMANTYZM, REMONT BIEŻĄCY, PŁOZA, SEKTA, PRZEWAGA, WIELKA JEDNOSTKA, PANŚWINIZM, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ELEWATOR ZBOŻOWY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KOTLET SCHABOWY, ANIMACJA, NIESPAW, EMIRAT, CHÓR, DRIAKIEW, OLEJ, MIR, BOŻY BOJOWNIK, POTENCJAŁ DZETA, ROKOKO, OBRZMIENIE, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ŁOWCA GŁÓW, LINUKSIARA, PTASZEK, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, STADION, REKLAMA, INTERWIZJA, NAGOLENNIK, EMIGRACJA, PĘDNIK OKRĘTOWY, NIEBOŻĘ, MANIFESTACJA, ZESZYT, OKUCIE, KONFIRMACJA, POMYŁKA, AKSAMITKA, ŁBISKO, REZYDENCJA, MŁOTECZEK, LORD, COLCANNON, POMOC, RACJONALIZM, AGRESJA INSTRUMENTALNA, CINGULUM, PIĘĆDZIESIĄTKA, BYCZEK, OSADA, STACZ, KAŁMUK, ROŚLINA TRUJĄCA, FILET, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, DZIEDZICTWO, WELIN, PIGUŁKA, ROŻEK, GLIKOKORTYKOSTEROID, CIS POSPOLITY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FRYZ, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, SIEĆ KRYSTALICZNA, SKÓRNIK, IRLANDZKOŚĆ, BULION, KOPROWINA, TELETECHNIKA, KOŁTRYNA, FALKA BIORTOGONALNA, PELA, MAMUTAKI, BIELMO, AZOTOX, SCENKA RODZAJOWA, CHLEB POKŁADNY, CZTERY ŚCIANY, ŁATA, SZUM, ZACIERKA, METYZACJA, CZARNUCH, ROZPADLISKO, SZCZYT, DZIEWIĘTNASTY, GETRY, ZYGMUNT III WAZA, MNISZEK, TRAP, MODUŁ MIESZKALNY, KOZAK, WSPARCIE FINANSOWE, HARCERKA, TUTOR, CZUWANIE, BAZYLISZEK, BANDYCTWO, WNĘKA, STANCA, RETARDACJA, CZAPRAK, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, MIĘSOŻERCA, BIAŁE PLAMY, INHALACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.005 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTAN, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.)
KARTANA, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)
KARTAUN, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)
KARTAUNA, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTAN
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.).
KARTANA
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.).
KARTAUN
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.).
KARTAUNA
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.).

Oprócz LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ inni sprawdzali również:

rzadka masa powstała po przetarciu owoców lub warzyw ,
żółw lamparci, Psammobates pardalis - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, występujący w Afryce ,
część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej ,
ekspert w firmie, który wdraża nowe metody, by potęgować wydajność ,
reprezentatywna, zdrowa forma organizmu, szczepu, genu, genotypu lub fenotypu - taka, jaka po raz pierwszy została zaobserwowana w naturze ,
igła sieciarska; narzędzie do wiązania oczek sieci ,
Cephalocarida - odkryta w 1955 roku gromada skorupiaków, obejmująca 9 morskich gatunków; pierwszy przedstawiciel gromady znaleziony został u wybrzeży Ameryki Północnej ,
okręt wiosłowo-żaglowy, używany na Morzu Śródziemnym po upadku Cesarstwa rzymskiego przez floty Bizancjum (główny typ okrętu wojennego) i Arabów ,
włoski, łuseczki, szczecinki lub rąbek powstający z przekształconego kielicha kwiatu u niektórych roślin, głównie z rodziny astrowatych ,
przyrząd, dodatkowy element w konstrukcji, który ją przedłuża, wydłuża ,
opel z modelu Vectra ,
volkswagen z modelu Sharan ,
zjawa, urojenie ,
zatoka u wschodnich wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
Ligabuesaurus - rodzaj zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
czas, kiedy mają miejsce największe trudności, kłopoty ,
zwierzę z rodziny świń zamieszkujące błotniste lasy Celebesu i sąsiednich wysp ,
rękojeść, uchwyt, rączka jakiegoś narzędzia ,
senne widziadło, mara ,
organizacja społeczna powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania ,
rodzaj małych organów w XI 1/XI 11 w ,
zapping, usuwanie pasożytów ,
plątanina, zwój w kształcie kuli ,
żydowski szałas (czasami w formie dobudówki do bloku mieszkalnego) budowany w święto Sukkot; spożywa się w nim rytualne posiłki w trakcie tego święta ,
barwa okrywy włosowej koni ,
gruczoł układu limfatycznego ,
nieistotne zdarzenie, bez większego znaczenia ,
w botanice: owoc powstający z kwiatu ze słupkowiem apokarpicznym, czyli takiego, który ma wiele słupków; owoc taki jest skupiskiem mniejszych tworów zawierających nasiona (sam więc, analizowany jako całość, zawiera ich wiele) ,
osoba, która przejmuje się detalami, przesadnie zwraca uwagę na szczegóły i dokładność ,
OKAPNIK, KAPINOS

LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x