Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTAN to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.)KARTANA to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)KARTAUN to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)KARTAUNA to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.357

KONSOLETA, SZMACIAK, USŁUGI SPOŁECZNE, BANKIERKA, KRZYŻYK, GADZINA, BATERIA WODOCIĄGOWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, CELEBRACJA, KONWIKT, DEDERON, CHŁODNIK, KOTONINA, KABEL, ACETYLENEK MIEDZI, TERYNA, SUBSTRAT, WYBUCHOWOŚĆ, TRASZKA GRZEBIENIASTA, STACJA, ABLEGAT, BIOLIT, ŁUPEK DACHÓWKOWY, WOKALIZA, ALABASTRON, JON CENTRALNY, ROZDZIAŁKA, TRANSLOKACJA, PIECHOTA, KORKI, WARSTWA ABLACYJNA, RZEŻUCHA, IKAR, DWUDZIESTY PIĄTY, ŚMIECIUCH, PROTEST SONG, FORYŚ, SYMETRIA, MŁODOGRAMATYCY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ARSENIAN(III), BAŃKA, KRUCHE CIASTO, DELIBERACJA, HALON, SEKSTET, SYSTEM POWIERNICZY, BĄK, MANIERKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, STARA GWARDIA, BAZA PŁYWAJĄCA, ZASILANIE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, JAZGOT, DRABINOWIEC MROCZNY, AOJDA, WIDOWISKO, KARTA, TRANSWESTYTA, STREPTOKOK, BRYTFANNA, CHWOJA, MATURA POMOSTOWA, ZAZNAJOMIENIE, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, GESTALTYZM, TUBULOPATIA, KONCERN, PRYMITYW, MORENA, GOL, KATAR SIENNY, PROROCTWO, GŁOWA, PETOFI, DEVELOPER, RZEZAK, INWAZJA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, POCZWARA, PSYCHOLOGIA, ODROŚLE, BAMBO, FARMA, ŚRODOWISKO, PRANKSTER, MINIALBUM, WICIOKRZEW, FLEGMA, KALAN, ECHNATON, SASSAFRAS, NOOSFERA, WOTUM ZAUFANIA, KOŃ POZNAŃSKI, PADWAN, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, NOOBEK, ADWENTYZM, RYPS, BROKER, STEROWIEC SZKIELETOWY, RÓG, BUTLA, KSYLEN, LASONOGI, OCZKO, REFLUKS, GERMAŃSKI, WOLNOBIEG, WAFELEK, DZIANINA, HIPOTEKA, ETYKIETKA, WYLICZANKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, GĘŚ, MYDELNICZKA, WEŁNIAKOWE, KLUCZ, KROKIEW, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KOŁTRYNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PODWODA, MANTYLA, KORONECZKA, SERECZNIK, TYSIĄC, KURHAN, MAPA AKUSTYCZNA, INGUSZ, TAMPON, SPLUWA, PARKA, GAŁGAN, KARACENA, KHMER, KOSZULKA, PAPRYKARZ, POSIADŁOŚĆ, KWARTET, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, WATA, MUZYKA CERKIEWNA, BAKTERIOLIZYNA, KANTATA, ŻUREK, ZNAK TOWAROWY, KIEŁŻ, NIHILIZM, FUNKCJONALIZM, PIĘTNASTY, PERSONA, WSPÓLNOTA, ŚLIWKA, KASOWNIK, PŁYTA KONTYNENTALNA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, KAMIEŃ NERKOWY, PODUSZKA POWIETRZNA, NIEDYSPONOWANIE, ŁYKACZ, PRZENIEWIERSTWO, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, NORZYCA, NEXIA, RADIANT, ANGLEZ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SKŁADNIK POKARMOWY, BASKINA, BOŻY BOJOWNIK, KIEROWNICTWO, KLUCZ, WYŁAPYWACZ, TOPENANTA, MIESZEK, OTWÓR, IZBA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SZÓSTKA, KAROWNIK, EKSPERTKA, PIEGUSEK, SIEĆ KOLEJOWA, STREFA BUFOROWA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, HALLEY, SKALNICZEK SIWY, TEATR ULICZNY, LOT CZARTEROWY, KURAWONGA ZMIENNA, HUTA, POZIOMICA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, CIĘGNIK, CONCEPT ART, AWANS, CHÓR, MONIZM, KONDOMINIUM, ODWAGA, BER, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, APSYDA, POMYŁKA, SYSTEM ZNAKOWY, PISEMKO, NIESTRAWNOŚĆ, HAJDUK, PASZCZA, CENZURA, SZYSZKA, HEDONIZM ETYCZNY, GNIEW, ATREZJA JELITA GRUBEGO, RUMUNKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, POWIEŚĆ W ODCINKACH, SKOPEK, APRETURA, PŁEĆ, EKONOMISTA, SUBSTANCJA SZKLISTA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, REWIZJONISTA, PARCH, IRREDENTA, LASECZKA, PUNKT WITALNY, KURACJA, ŻÓŁW MALOWANY, ALLOSTERIA, HYDROFOR, TYGIEL, ŻAKARD, IN MEDIAS RES, NAMIESTNICZKA, WŁOSKOŚĆ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MECENAT, PANIER, GULDEN, JUTRZYNA, RAKIETA, EKOGROSZEK, FAŁSZYZM, STWORZYCIEL, PULPIT, GOTOWIEC, ZNAK KOREKTORSKI, WRĘGA, BOCIAN, PAMPA, STYLO, KAWLATA, GŁOWICA BOJOWA, KANTOR, PIESZCZOCH, DYSPENSA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, ROZDŹWIĘK, KARTACZ, SYMBOL, DEKONCENTRACJA, PRZEWIJAK, SUKIENKO, ŁONO, LUJEK, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, LOBELIOWE, RAKARNIA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, OKRUTNOŚĆ, TEŚCIK, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MENTALNOŚĆ, ADRESAT, KASZTAN, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, NALEWKA, MANNA Z NIEBA, KAGANIEC, BIAŁY, WIDEOMAN, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, BARSZCZ, FILM SF, PROGRESYWIZM, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, REWERENCJA, ROZROST, MATRYKUŁA, BARIERA TECHNICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kartan, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.)
kartana, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)
kartaun, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)
kartauna, lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTAN
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.).
KARTANA
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.).
KARTAUN
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.).
KARTAUNA
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x