LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTAN to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.)KARTANA to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)KARTAUN to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)KARTAUNA to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.005

OGRÓDEK, SINUS, NUROGĘŚ, ODWIERT, REGENERACJA, ODŁAMKOWY, SSAK, NOOB, KOLASA, KONAK, PARA UPORZĄDKOWANA, PRAŻMO, BAKARAT, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, GRAMOWID, PROROK, WIELKA ROSJA, STYMULACJA, CZWÓRKA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, CIELISTOŚĆ, PROSTOPADŁA, PROCES FIZYCZNY, SUROGATOR, BOMBA TERMOJĄDROWA, STRÓJ HISZPAŃSKI, KOŃCÓWKA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, ŚMIERDZIEL, KASA, MIKROFON WĘGLOWY, KOD DWÓJKOWY, PRZEDNÓWEK, KOPUŁA PANCERNA, URCEUS, FILM S-F, POLSKIE SKRZYPCE, KASETA, SKUPINA, AMARANT, WAGINOSCEPTYK, GORĄCA KREW, TIOSÓL, WOLUNTARIAT, ROZPRUWACZ, ZAWIESIE, STATYWIK, NEURON CZUCIOWY, DWURÓG, WYPALANKA, KARAFECZKA, JUDAIZM, HELIKAZA, KRAKOWIACZEK, PINGWIN DŁUGOCZUBY, REKLAMA, ANEMIA APLASTYCZNA, GNAT, WYŻYNKA, KOSMOGONIA, NAŁÓG, KOMORA GORĄCA, APARTAMENT, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, OPCJA BARIEROWA, REJESTRANT, FRUSTRACJA, ZAPACH, BEAN, DŻAGA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ALERT, NASTAWIENIE, WIGILIA, PARTYZANTKA, CZASZA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ROTUŁA, OSKÓREK, SABOT, MONITOR, ANITA, ANGLEZ, KASZA JĘCZMIENNA, SŁAWA, ARMILLA, WEKTOR, EMBRIOGENEZA, LIEBERMANN, STRASZYK, POŁOŻNICA, KROPELKA, KARTEL, OLEJEK ABSOLUTNY, ODPOWIEDŹ, LUTERSTWO, BUDKA, MUZYK, FIŃSKI, KOD IDENTYFIKACYJNY, BEZGUŚCIE, CYC, PROFITENT, TOKSEMIA, TUNBERGIA, SERCE, MÓR, OPOŃCZA, NIEDORÓBKA, FILTR RODZINNY, KWACZ, RESPONDENT, DINO, ASEKURANT, ZAPOJA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SPÓJNIK, RYTOWNIK, ZAPAŚNICTWO, HERB, SÓL, BABOCHŁOP, KÓŁKORODEK, DIADEM, HEGEMONICZNOŚĆ, KOMISUROTOMIA, KIEROWNICTWO, SAMOODNOWA, PŁYCINA, ROŚLINA OKRYWOWA, PROTEZA, MORGA, LINIA, SZTYFT, MĄTWA, INGUSZKA, PIĘTNASTKA, SZPIEGÓWKA, CHIMICHANGA, GATUNEK MIESZANY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ODSUWACZ, WATA, NIEWYDAJNOŚĆ, ELASTYK, WITRYNA, SZWEDZKI, LEDERWERKI, KAPRON, FAWORSKI, MALINES, ZĄB, STRZAŁECZKA, KARL, KLIOCHINOL, FOTEL KLUBOWY, MUFKA, JAZGOT, NISKOŚĆ, DRAMATURGIA, HALMA, LEKTORIUM, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, JON KOMPLEKSOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MARIO, POSKROMICIEL, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, LATRY, CHRUST, PSYCHOGERIATRIA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, WOJNA, STAN PSYCHICZNY, WYCHODŹSTWO, SEKS ORALNY, ISKRA, MEDALION, LUK, DOBRO, LASSO, MISZPELNIK, FLOTA, MIELIZNA, KARMNIK, PARKIETAŻ, KAMPUS, ZYSK, CIĘŻKI SPRZĘT, PORNOGRAFIA, DIAGONAL, TELEFON ZAUFANIA, POŁYKACZ, ESZEWERIA, DYREKCJA, DZIECIĘ WIEKU, NOWA KLASYCZNA, WOŁOWINA, PARAPET, LASKA MARSZAŁKOWSKA, OKRĘT TRANSPORTOWY, FORMUŁA 1, OFICJALNOŚĆ, MIKSTURA, HOMOGENAT, KOT, SZALKA PETRIEGO, ABERRACJA, TWARZYCZKA, ILUZJA PIENIĄDZA, WYWŁASZCZENIE, SAKLA, OBRZĘK, WIELOKULTUROWOŚĆ, PRYMITYW, PENTAPTYK, ODCZYN, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, DŁUGOŚĆ, CZARNA KSIĘGA, WOLANT, ANTYOKSYDANT, DEGRADACJA, POSYBILIZM, REPETYTYWNOŚĆ, NOTOWANIE, PSEUDOPAŁANKOWATE, TRAWERS, LEKTYNA, ELEWATOR ZBOŻOWY, ROŚLINA OKOPOWA, HALF-PIPE, DOLABELLA, ILOCZYN MIESZANY, SIKAWKA, KAWA MIELONA, SORT MUNDUROWY, BAREŻ, MYŚLIWIEC, KRYPTODEPRESJA, PAKIET, PRANIE PIENIĘDZY, DIABEŁ, FILM NOIR, HUNTER, NARODZINY, GEKONEK, PULPA, OLEJ LNIANY, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, PAL, PROTEZA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, MAJDAN, LURA, ŁAŃCUCH, ŁOPUCH, MINUTA ŚWIETLNA, ORDA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ŁĄCZNICA, KACZKA, MUSZKIETER, KOJEC, ZAKŁÓCENIE, DAN, SOLANKA, WRAK, REMONT ŚREDNI, BROSZURKA, KASZMIR, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, RACJONALNA IGNORANCJA, TROL, STARTUP, ESPADRYLE, SŁUŻEBNIK, SEKS ANALNY, METYZACJA, FLAMBERG, LUGER, LIBRA, WILCZY DÓŁ, ZEZWŁOK, KOREK, KWADRAT, TOM, BUKWICA, DUSTER, REWERS, ROPNICA, DYFERENCJACJA, TOPENANTA, DODATEK RODZINNY, TRASZKA GÓRSKA, PIEC DYMARSKI, OLIWKOWATE, ?KRYTERIUM STEROWANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.005 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTAN lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.)
KARTANA lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)
KARTAUN lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.)
KARTAUNA lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTAN
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 6 lit.).
KARTANA
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.).
KARTAUN
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 7 lit.).
KARTAUNA
lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.).

Oprócz LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - LEKKIE ODPRZODOWE DZIAŁO WIĘKSZEGO KALIBRU, O KRÓTKIEJ LUFIE, UŻYWANE OD XVI DO XVIII WIEKU JAKO DZIAŁO OBLĘŻNICZE LUB DO WALKI NA BLISKĄ ODLEGŁOŚĆ. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x