ACIPENSERIDAE - RODZINA SŁODKOWODNYCH LUB ANADROMICZNYCH RYB JESIOTROKSZTAŁTNYCH (ACIPENSERIFORMES); JESIOTROWATE ZAMIESZKUJĄ CHŁODNE I UMIARKOWANIE CIEPŁE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, RYBY TE SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO DLA MIĘSA I KAWIORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JESIOTROWATE to:

Acipenseridae - rodzina słodkowodnych lub anadromicznych ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes); jesiotrowate zamieszkują chłodne i umiarkowanie ciepłe wody półkuli północnej, ryby te są poławiane gospodarczo dla mięsa i kawioru (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ACIPENSERIDAE - RODZINA SŁODKOWODNYCH LUB ANADROMICZNYCH RYB JESIOTROKSZTAŁTNYCH (ACIPENSERIFORMES); JESIOTROWATE ZAMIESZKUJĄ CHŁODNE I UMIARKOWANIE CIEPŁE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, RYBY TE SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO DLA MIĘSA I KAWIORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.343

OBRĘCZ, NAZWA TOPOGRAFICZNA, BLIN, MISTERIUM PASYJNE, KAMIEŃ OZDOBNY, SCENORYS, FAMUŁA, ADIDAS, ŻAGIEL, KULE, DOBRO PRYWATNE, OLEJEK ABSOLUTNY, UKŁAD NIEINERCJALNY, ŚMIERDZIUCH, MUŁOWCOWATE, OWCA, DEFLEKTOR, ISTOTA ŻYWA, AGROTURYZM, SENSYBILIZATOR, AZJATYCKOŚĆ, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, PODUSZKA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ICHTIOZAUR, BOZIA, PODWIĘŹ, TENDENCJA ROZWOJOWA, ŁAPOWNICTWO, LAPILLI, CYRK, REWOLTA, AGUTIOWATE, DRĘTWOWATE, DZIAŁ WODNY, FASCYNATOR, FIGA, ORBITA BIEGUNOWA, TRASZKA KROKODYLOWA, KRYSTALIZACJA, ZIELENICE, PROTEKCJONIZM, POCISK ARTYLERYJSKI, POCHWIKOWATE, SWĘDZENIE, ABAKUS, KINOTEATR, SARDELA AUSTRALIJSKA, ALDO, SZOARMA, KOMISJA REWIZYJNA, KLAKSON, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, WYPRAWKA, AZYDEK, TRAMONTANA, DŹWIGNIA, SZAMANKO, STANDING FINANSOWY, INWESTYCJA PORTFELOWA, PAWĘŻ, EMERYTURA POMOSTOWA, ŚLEPE RYBY, PROTETYKA, KOŁNIERZYK, ESTAKADA, FORLANA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, HUBA, PENTAN, WYPADEK, SZCZAPA, LAUDATOR, GWIAZDA PODWÓJNA, CHOROBA ZAWODOWA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZASADA REAFERENCJI, PEIRESKIA, ZNAJDEK, LILA, JAZGOT, ANTAŁEK, DYBUK, NISZCZUKA DŁUGONOSA, STAUROPIGIA, WAKAT, CZEBUREK, KILIM, ASESOR, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, UKŁAD KIEROWNICZY, MUFLON KANADYJSKI, MYSZORYJKI, STAN, SET, MAŁY PALEC, ZŁA PRASA, JEZIORO EPISZELFOWE, KRIS, PELARGONIA ANGIELSKA, ROZSTAW BOŚNIACKI, WŁOSY TETYDY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PALMETA, RYBOŁOWATE, GAJAL, PODRYWKA WĘDKARSKA, ŁATA, PODRYG, CHOMIKOWATE, POTRÓJNOŚĆ, PACHOŁ, DZIELNIK, KARMIDEŁKO, NUR CZARNOSZYI, PRZEŁOM, BERET, NAKAZ, NIEBOŻĘ, GŁUPTAS, DWUDZIESTY, POSTING, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KALIFORNOZAUR, DZIELNICA, PODKOWCE, FAGOCYTOZA, MÓL BOROWICZAK, JESIOTR, LEŃ, NIOB, SZUFLODZIOBKI, ŚPIESZNIKOWATE, NIESNUJOWATE, SZNUR HACZYKOWY, ELANA, REFERENDUM GMINNE, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, KARTA TYTUŁOWA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, IKEBANA, SZTYLPY, WIĄZADŁO, ARKATURA, BLINDAŻ, WRZECIENNIK, PRZEPIS, RÓWNIK TERMICZNY, LĄDZIENIE, EPOKA LITERACKA, MONODIA, TORFOWCOWATE, MAJĘTNOŚĆ, TEOGONIA, PRZYLŻEŃCE, TROLL, SKRZELOWCE, BEZPIECZEŃSTWO, GOLONKO, OCZKO, ZADOŚĆUCZYNIENIE, NEFROLEPIS SERCOLISTNY, MIRLITON, ZIELONKA, WĄŻ DIADEMOWY, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, URYNA, OBLACZKI, RZEMIOSŁO, SAMPAN, TARLAK, DYSKIETKA INSTALACYJNA, JINFENGOPTERYKS, CYNKOGRAFIA, MRUKOWATE, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ASFODEL, STOSUNEK, GLACE, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, HARACZ, IKRZYSKO, OBRONA, KAREL, APLA, LICZMAN, ZĘBOWCE, DZIECIACZEK, RAKI, NARYBEK, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, OBIEG PIENIĄDZA, HEBAN, GRA KOMPUTEROWA, ZGORZEL, RODZINA, PELIKANOWATE, POPLECZNICTWO, KLASZTOR, ORBITA, BLOKADA, STROP, KOCZKODAN NADOBNY, SZKLANY SUFIT, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, TATAR, GUNDIA, GNOJOWICA, SOLANKI, FIKOŁEK, AZOLLA, PRAPŁETWIEC, TRANSPORTER, TECHNICZNY NOKAUT, MACICA, KAMIENIARZ, ŚLONSKI, GALAGO, REFLEKS, LEMIESZKA, GLAUKOZAUR, KUDŁACZ, KICAJ, WYŚCIGI KONNE, SKRZYNKA POCZTOWA, KULT JEDNOSTKI, KACZKA KRAKWA, ADŻWAN, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PENTAPTYK, TYGIEL, WIENIEC, ŻÓŁW LEŚNY, ZBIORÓWKA, WILK, PARAFRAZA, BOGATKI, PUNKT ROSY, HORYZONT, ŚWISTAK ALASKAŃSKI, GADŻETOMANIA, LIZUS, PORTER, LIBRA, IMPLEMENTACJA, KOMANCZ, WYŚWIETLARNIA, FOMALHANT, OCEMBROWANIE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PARSEK, ROCHE, MIMEOGRAF, TEKA, KUBEŁ, KĄTOZĘBNE, NABŁOĆ, BEZGŁOWOŚĆ, ŁOŻYSKO, NISZCZUKA WIELKA, DROPIATKI, INDIANIN, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, MI, ORKAN, OKRES INTERGLACJALNY, BŁYSZCZYK, STOPIEŃ, NOMINAŁ, BELKOWANIE, PANCERNIKI, OCZKO, MUZYKA, PRZĘDZIWO, CZERNINA, WOJNA DOMOWA, PŁYTKA POSADZKOWA, OGRANICZNIK, OBOL, WYNACZYNIENIE, PÓŁKOLONIA, DROŻDŻE, OKRZOS, DYFUZJA, MATKA POLKA, APORT, BŁYSK HELOWY, ZAĆMIENIE, TONALNOŚĆ, HIPODROM, PAROWIEC, WANIENECZKA, AZOR, SEKS ANALNY, PROCES BUDOWLANY, PÓŁKLUZA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, POLIMORFIZM, WIECHA, ?KOŻUSZYSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ACIPENSERIDAE - RODZINA SŁODKOWODNYCH LUB ANADROMICZNYCH RYB JESIOTROKSZTAŁTNYCH (ACIPENSERIFORMES); JESIOTROWATE ZAMIESZKUJĄ CHŁODNE I UMIARKOWANIE CIEPŁE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, RYBY TE SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO DLA MIĘSA I KAWIORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ACIPENSERIDAE - RODZINA SŁODKOWODNYCH LUB ANADROMICZNYCH RYB JESIOTROKSZTAŁTNYCH (ACIPENSERIFORMES); JESIOTROWATE ZAMIESZKUJĄ CHŁODNE I UMIARKOWANIE CIEPŁE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, RYBY TE SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO DLA MIĘSA I KAWIORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JESIOTROWATE Acipenseridae - rodzina słodkowodnych lub anadromicznych ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes); jesiotrowate zamieszkują chłodne i umiarkowanie ciepłe wody półkuli północnej, ryby te są poławiane gospodarczo dla mięsa i kawioru (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JESIOTROWATE
Acipenseridae - rodzina słodkowodnych lub anadromicznych ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes); jesiotrowate zamieszkują chłodne i umiarkowanie ciepłe wody półkuli północnej, ryby te są poławiane gospodarczo dla mięsa i kawioru (na 12 lit.).

Oprócz ACIPENSERIDAE - RODZINA SŁODKOWODNYCH LUB ANADROMICZNYCH RYB JESIOTROKSZTAŁTNYCH (ACIPENSERIFORMES); JESIOTROWATE ZAMIESZKUJĄ CHŁODNE I UMIARKOWANIE CIEPŁE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, RYBY TE SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO DLA MIĘSA I KAWIORU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ACIPENSERIDAE - RODZINA SŁODKOWODNYCH LUB ANADROMICZNYCH RYB JESIOTROKSZTAŁTNYCH (ACIPENSERIFORMES); JESIOTROWATE ZAMIESZKUJĄ CHŁODNE I UMIARKOWANIE CIEPŁE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, RYBY TE SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO DLA MIĘSA I KAWIORU. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x