SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTROLIT to:

substancja, która w stanie rozpuszczonym rozpada się na jony lub która pozostając w stanie ciekłym, składa się z jonów i w każdej z wymienionych postaci jest zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.716

EUTEKTYK, DROBNIACZKOWCE, LISTOPAD '89, REMIKS, KĄT UJEMNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, OBIEKTYWNOŚĆ, DIVA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PRINCESKA, KLAWIK, NAGRANIE WIDEO, ADOPCJA, REWOKACJA, SEDES, KOLOR LUKOWY, SPEKTROMETRIA MASOWA, SZPRYCA, FAUL, ASTROCYT, PRĘDKOŚĆ, KARCZMA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, SONDA, PODOLOGIA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, HAZARDZISTKA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ANTROPOZOONOZA, BIEGUN, AWANPORT, PAROWNICA, FERRIMAGNETYZM, KARKAS, METALOPROTEINA, KREDYT ZAUFANIA, WILGOTNOŚĆ, REKRUTER, ABSTRAKCJONISTA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, PINGWIN MAŁY, POROST, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, SYCIWO, OSTENTACYJNOŚĆ, KLASTER, NOUMEN, LIMETA, AMONAL, PLURALIZM, TYGIEL, NORMALKA, PALEC ŚRODKOWY, INTENSJONALNOŚĆ, BETONOWE BUTY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, STAWKA AWANSOWA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, NAPĘD, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, RYKOSZET, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PRZEMYSŁÓWKA, PROFESKA, HERBATKA, POLEW, ELASTYCZNOŚĆ, PRZYBLIŻENIE, BRZYDOTA, OBERLANDER, ARMARIA, ŻYŁA, KOŃ CUGOWY, TUBA, SATELITA GEOSTACJONARNY, FENIG, TASIEMCE, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, SZAL, CHŁOPIEC, PLENNOŚĆ, TRYPTYK, JACK, AŁYCZA, KOGA, FIZYKA JĄDROWA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, WSPÓŁREGENT, RESET, PRZETARG OGRANICZONY, SYLFIDA, WAGA, PISK, BRANIE WZORU, OPRACOWANIE, FARBKA, UDRĘCZENIE, LYCRA, FRYZ ARKADOWY, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, CIEŃ, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, SIEĆ WAN, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SUBSTANCJA SZKLISTA, AUSTRIACKI, TWÓRCZOŚĆ, MOTYLEK, FLISAK, ROZMACH, KONFIGURATOR, HIPOKRYTA, ZAWIESINA DOUSTNA, PRZEWÓD, NOWELIZACJA, BEZKLASOWOŚĆ, DZIAD, KOŃ TURKMEŃSKI, SALEM, ŚMIETNIK, OPIS, WIELORASOWOŚĆ, MŁYNOWNIA, MIESIĘCZNICA, KADŁUB, AKCELERATOR LINIOWY, WŁAZ, STADIUM ANALNE, KANARKI KSZTAŁTNE, PRAWOZNAWCA, KATOLICKOŚĆ, ŁONO, OGNIWO ZASADOWE, HYDROFIL, MISTERIUM, TYFLOLOGIA, SKRÓT SYLABOWY, DRĘTWOTA, KURIER TATRZAŃSKI, ROZWAGA, MOTYL, LOT NURKOWY, SŁOWACKI, BECZKA, PRZEMYSŁ, UGRUPOWANIE, PIESZCZOSZEK, PODNOSKA, FRUSTRACJA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, WYWÓZKA, NUWORYSZ, ŚWISZCZ, RECEPTYWNOŚĆ, SALSA, ŻARTOWNIŚ, SILNIK GAŹNIKOWY, MATKA POLKA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, GAMA, DRAJREP, SOK JELITOWY, KWASEK, RAJZER, NIEROZUMNOŚĆ, REWERS, UMOWA CYWILNOPRAWNA, TERYTORIUM POWIERNICZE, UWAŻNOŚĆ, FIGOWIEC POSPOLITY, DÓJKA, NERWOWOŚĆ, PINGWINARIUM, OLBROT, OSIEMDZIESIĄTKA, KRANIOTOMIA, ZIĘCIASZEK, GILOTYNA HUME'A, FRUWANIE, DŁAWIK, MARUDERSTWO, HEDONIZM, APLEGIER, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, DAMA, PEBA, SZKLIWO CERAMICZNE, KREDYT INWESTYCYJNY, WJAZD, SYTA, LANGUSTA, ZARZĄD, ROBAK, SOLIDARYZM, ROŚLINA TRUJĄCA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, RĄCZNIK, ROPUCHA WODNA, IMPULS, GARDZIEL, BEZCIELESNOŚĆ, LÓD GRUNTOWY, PIERWIASTEK, KWADRATNIKOWATE, ŁUPEK SAPROPELOWY, SOCZEWICA, SZYBKI BILL, PREZESKA, CZWÓRKA, NOBEL, EKONOMIA SPOŁECZNA, BRIT POP, MAŁŻONEK, NARODOWOŚĆ, GEST, GRAF PRZEDZIAŁOWY, TWIERDZENIE PITAGORASA, NARÓD, ANALITYKA BIZNESOWA, BATSZEBA, RACJONALNA IGNORANCJA, TEORIA KATASTROF, SEKTOR PUBLICZNY, KSIĘGA METRYKALNA, ŚWIADCZENIE, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ROLADA, ASOCJACJA GWIAZD, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, WADA DREWNA, OKLUZJA, GREK, PODEJŹRZON LANCETOWATY, OKRĘT SZPITALNY, ENERGIA WIATROWA, ALLEL RECESYWNY, ZANZA, ŁABĘDZIA SZYJA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, FIZYKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, AWANSCENA, ŁZA, GŁOS PIERSIOWY, ODRUCH KOLANOWY, BROŃ BIOLOGICZNA, BIAŁA ŚMIERĆ, ROSYJSKOŚĆ, MAKI ZŁOCISTY, HAMULEC CIĘGNOWY, WRZASKLIWOŚĆ, SĄCZEK, OBRĘCZ, OŚWIETLACZ, PUSZKA, ŁUSKA, ABORCJA, KINDŻAŁ, PRZEZNACZENIE, RÓW PRZECIWPANCERNY, MIEDZIORYTNIK, POMNIK, GBUROWATOŚĆ, BATORÓWKA, ZNACZENIE, GRATULANT, CZARODZIEJ, KARŁOWATOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, TRÓJKOMBINACJA, ZMARŹLAK, KOREK, ZAKAZ STADIONOWY, KONCERT, AFGAŃSKI, SŁABEUSZ, RESZTKI POKARMOWE, OKOP, MOTYLOWCOWATE, ZAPRAWA, WNIOSEK, GUMA BALONOWA, LIKWIDACJA, SZCZYT, WILCZY BILET, KURATORSTWO, KARP PO KRÓLEWSKU, PRZEBRZYDŁOŚĆ, DWUNASTY, WSZECHWIEDZĄCA, SIEKANIEC, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KRAV MAGA, JEDNOKLASÓWKA, AGREGAT, GÓWNOJAD, ?KIEROWCA TESTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEKTROLIT substancja, która w stanie rozpuszczonym rozpada się na jony lub która pozostając w stanie ciekłym, składa się z jonów i w każdej z wymienionych postaci jest zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTROLIT
substancja, która w stanie rozpuszczonym rozpada się na jony lub która pozostając w stanie ciekłym, składa się z jonów i w każdej z wymienionych postaci jest zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego (na 10 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast