Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTROLIT to:

substancja, która w stanie rozpuszczonym rozpada się na jony lub która pozostając w stanie ciekłym, składa się z jonów i w każdej z wymienionych postaci jest zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.942

WOLNA AMERYKANKA, KOŁOWRÓT, NIECHLUJNOŚĆ, CZARNOBREWKA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, RZEKA CHWILOWA, TRACICIEL, STRZELNICA, SUWNICA BRAMOWA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, RADZIECKOŚĆ, GERMAŃSKI, CZYTELNIA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, PEWNIAK, GRUNT, OSADY DENNE, UŚMIECH SARDONICZNY, WYWIAD LEKARSKI, SOŁTYSOSTWO, OGNIK SZKARŁATNY, AKALKULIA, WIECZÓR, DZIANINA, KOMORA MINOWA, KOTEW, NOGA, FANDANGO, ŻYŁKA, DWUŚCIAN, SZCZELINA DYLATACYJNA, GAZOLINA, KOŃ APPALOOSA, PISMO IDEOGRAFICZNE, FLIGELADIUTANT, POPYCHŁO, WICEHRABIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, CETIOZAUR, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, LEBERKA, KANU, PRZYSŁÓWEK, PRZERWANIE CIĄŻY, FRONTON, ŁUPEK DACHÓWKOWY, CHRYSTOLOGIA, KREOLKA, WIEŚ, ŚNIEG, ZDRADA, ALGRAFIA, PROSTOŚĆ, LIBERALIZM GOSPODARCZY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, OLEJ Z OLIWEK, ZBIEŻNOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, PIGWA POSPOLITA, MLECZAJ LEPKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, KOMANDO, BITELS, DŻOLER, TELEWIZJA, SZKARADZTWO, INWOLUCJA, KAPELUSZ PANAMSKI, SILNIK, WOKALIZA, DEGRESJA, ŻUBR KARPACKI, MIERNIKOWCOWATE, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, ANTYSZTUKA, ZEBRA STEPOWA, MAŁPI GAJ, PRZEDMIOT, PRZYPORA, SYNDETIKON, KILOGRAM, WNIOSEK, DYSRUPCJA, WIDOWNIA, FULMAR ZWYCZAJNY, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, APLIKACJA, SAMOPOMOC, RELACJA, FRYWOLITKA, SKARPA, TURBINA PELTONA, LICZBA NIEWYMIERNA, PANI, SZARPANKA, SOLIDARYZM, POLIMER FLUOROWY, SKRZYDŁO, OBELISK, DYLATACJA CZASU, ZAMIANA, PASEK, STREFA PODMIEJSKA, POWSINOGA, HAFLINGER, PRZEWIDYWANIE, ANKIETA PERSONALNA, REPRODUKCJA, PANOWANIE, CZARNA SOTNIA, STONEY, LOKAL SOCJALNY, TOR, ŻABOT, WYGRZMOCENIE SIĘ, TORPEDA, ROZZIEW, DOMICYL, SZARAK, ROZRABIACZ, STADIUM LARWALNE, BAJCA, RAMA, BEŁT, INTELEKTUALIZM, PORĘCZ, ALASKAN HUSKY, KUKUŁCZE JAJO, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ZDARZENIE, WOZAK, BUFFETING, WETERYNARKA, POPRZEDNICZKA, SIEĆ KRYSTALICZNA, OMNIPOTENCJA, STYGOFAUNA, WYRAJ, KOZA PIERWOTNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, KORBA, POSUW, NITROZOBAKTERIA, MASZYNA ENERGETYCZNA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ANTROPOLOGIZM, LUK ŁADUNKOWY, SITWA, GRZYB SKALNY, BUDKA, WĘZEŁ, ZNAJOMY Z WIDZENIA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, FLUAV, STRZĘPIEL, KLAPA, OPIS, JĘZYK NAHUATL, OSIEDLINY, MALOWANIE, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, SYRENI ŚPIEW, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, TARCZA, JEDNOŻEŃSTWO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, PAJACYK, FEININGER, POŻAR, JEDWAB OCTANOWY, FEIJOADA, MAGAZYN, SKÓRNIK, LAMPA, KONTENER, WAZONKOWCE, PROTESTANTYZM, BULLA, ARYTMETYKA, HUNTER, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, NAROWISTOŚĆ, ODCHYŁKA, DIADEM, SPIĘTRZENIE, POST, ZAWÓD, MASŁO CZOSNKOWE, KAWAŁ, KONSTYTUCJA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, TAJNE KOMPLETY, RYNNA, ADORACJA, CHART, KARBONATYT, KONFEDERACJA KANADY, SERWITUT, KOMORNICA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, DWUDZIESTKA, BEZAN MASZT, ETEZJA, LIBERIA, KRWIODAWSTWO, TOWARZYSZ PANCERNY, PSI GRZYB, STULENIE USZU, PRECYPITACJA, WYRAZ, PRICE, SINGIEL, PRYMITYW, FATALIZM, CYKL, KUKLIK SZKARŁATNY, MIGAWKA CENTRALNA, PODZIAŁKA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, LESZCZYNA, CHYBOTLIWOŚĆ, KAMERTON, PATROLOWIEC, RANNA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, PRZYTARCZYCA, HARMONIA, AGENEZJA NERKI, MORGA, ROTATOR, JEZIORO ZASTOISKOWE, INTERVIEW, BUJOWISKO, DEKORATORKA WNĘTRZ, NIEOSTROŚĆ, DOBUDOWA, KONIEC, SPOTKANIE WARSZTATOWE, URCEUS, EKRAN, OSTRĘŻYNA, PRAKTYKA, GNIEW, SYRYNGA, SZERMIERZ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PORZĄDNIŚ, LUGIER, CZARNY CHARAKTER, PUNKT OGNIOWY, POWŁOKA GALWANICZNA, NIEMIECKOŚĆ, WSZETECZEŃSTWO, HYDROFOR, WINA UMYŚLNA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SZKARADNOŚĆ, OPOKA, TROLL, HARPUN, CHOPIN, ŁAWA KOMINIARSKA, FANPEJDŻ, NAWÓZ ORGANICZNY, POLEWKA, KULEBIAK, PELA, KARP BEZŁUSKI, KOLAMINA, GLORIA, STÓŁ MONTAŻOWY, AJGOSPOTAMOJ, POWŁOKA, UCHO, CHOROBA FONGA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, DŻDŻYSTOŚĆ, ANGLISTYKA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PEJZANKA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, KRUŻA, TRÓJKA, ROZBIERANKA, FUNGICYD, KUC SZETLANDZKI, OSCHŁOŚĆ, CIEPŁE LODY, NEOGAULLIZM, ANGIOPLASTYKA, POKŁAD GŁÓWNY, POPRAWIACZ, ETIOPSKI, INSTYTUT, IZOMER KONFIGURACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: substancja, która w stanie rozpuszczonym rozpada się na jony lub która pozostając w stanie ciekłym, składa się z jonów i w każdej z wymienionych postaci jest zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA W STANIE ROZPUSZCZONYM ROZPADA SIĘ NA JONY LUB KTÓRA POZOSTAJĄC W STANIE CIEKŁYM, SKŁADA SIĘ Z JONÓW I W KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH POSTACI JEST ZDOLNA DO PRZEWODZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
elektrolit, substancja, która w stanie rozpuszczonym rozpada się na jony lub która pozostając w stanie ciekłym, składa się z jonów i w każdej z wymienionych postaci jest zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTROLIT
substancja, która w stanie rozpuszczonym rozpada się na jony lub która pozostając w stanie ciekłym, składa się z jonów i w każdej z wymienionych postaci jest zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x