RODZAJ UROSTOMII POLEGAJĄCY NA ODPROWADZENIU MOCZU BEZPOŚREDNIO Z NERKI PRZEZ WPROWADZONY DO NIEJ CEWNIK DROGĄ OPERACYJNĄ LUB PRZY UŻYCIU ZESTAWU PUNKCYJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEFROSTOMIA to:

rodzaj urostomii polegający na odprowadzeniu moczu bezpośrednio z nerki przez wprowadzony do niej cewnik drogą operacyjną lub przy użyciu zestawu punkcyjnego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ UROSTOMII POLEGAJĄCY NA ODPROWADZENIU MOCZU BEZPOŚREDNIO Z NERKI PRZEZ WPROWADZONY DO NIEJ CEWNIK DROGĄ OPERACYJNĄ LUB PRZY UŻYCIU ZESTAWU PUNKCYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.432

TAMARYNY, SZNAPS, OSJAN, MINOGOWATE, PIEŚŃ, BEFSZTYK, KULCZYBA, ŁOPATA, SZWEDKA, TWIERDZENIE TOEPLITZA, UNIFORM, SPRZEDAŻ, DROBNIACZEK, TYP WIDMOWY, ROLA, KUKURYDZA, OWADOPYLNOŚĆ, TRZYNASTKA, CUGOWIEC, FILTR CZEBYSZEWA, PRAWO MAJĄTKOWE, ALERT, PROFIL KAUZALNY, TĘCZANKA NIEBIESKA, KRIS, NOWOUJGURSKI, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, STAW, OBŁĘK, BIEGUNKA, METROPOLIZACJA, NIGERZAUR, OBJAW, ŁYKACZ, BACIK, LICZBA NIEPARZYSTA, TABLA, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, SZEFERDIA, INWOLUCJA, SĘK OTWARTY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ANALIZA, BAGAŻOWY, ZBIORNIK, PSYCHOLOGIA, MARZEC, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ZAPONA, TŁUSTOCHA, KREDYT INWESTYCYJNY, KRAJALNICA, AUTORAMENT, BACIK, BLOKADA, FILTR CYFROWY, RĘKA, EGZERCYCJA, PLATFORMA PALEOZOICZNA, POWSZECHNOŚĆ, WAŁ, GARUDIMIM, MAKIMONO, MATERAC, NASZYWKA, ŁZOTOK, KONGO-BRAZZAVILLE, SERIA, WERSET, WULKAN CZYNNY, SZAŁAS, GWAREK, AKRYL, BAKENBARDY, MIECZ OBROTOWY, NOZDRZAKI, KAMERA, INDIANKA, OSŁONKA MIELINOWA, SPATODEA, DRABINKA LINOWA, ZAWIERUCHA, ESDEK, ZASADA REAFERENCJI, SZWAGROSTWO, NERKI, GŁOŻYNA, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, DZIEGCIARZ, FIKUS, WODORÓWKA, LILIJKA, TRZYMADŁO, RASOWOŚĆ, SZPILKA, STALLA, WRĘBNIK, WYRZUTNIA, ŚLIZG, MARŻA HANDLOWA, KONITRUT, SÓL ORGANICZNA, OSTROGI, PATOGEN, PĘPAWA, JABŁKO, PANEL ADMINISTRACYJNY, KOSZARKA, LAMPAS, PASZA TREŚCIWA, ABSYDA, STOWARZYSZENIE, MICRA, KREDKA, REJESTR, LAMPA ŁUKOWA, OKALECZENIE, CHOROBA GÓRNIKÓW, TRENING, PŁAT POTYLICZNY, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, PLAN SYTUACYJNY, SKÓRZAK, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, UCHWYT, MUSZKATOŁOWIEC, KRĄGŁOLIST, ALTOSTRATUS, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KOMÓRKA SITOWA, ZBROJA PEŁNA, IMMUNOSUPRESOR, KILKA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, TEST PSYCHOLOGICZNY, PLOMBA, WARZONKA, ZYSK, KOŹLAK PSZENICZNY, MODULACJA SKROŚNA, CZABAN, LEPNICZKA, BROŃ OBUCHOWA, WOREK, SPRZĘŻNICA, ZAPIEKANKA, CHŁOPSKI ROZUM, MINISTERSTWO, SQUAW, ZAKRES REAKCJI, REMONT KAPITALNY, GLYPTODONTOPELTA, IDARED, ADRES WZGLĘDNY, JOLA, MGŁAWICA, RAK PRĘGOWANY, BLASK, ŁUSZCZAK, TAMBURMAJOR, HYBRYDALNOŚĆ, OKUPACJA, LIBERIA, RICHELIEU, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, MALERIZAUR, SUBKULTURA, ŚLEPA PRÓBA, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, CZEK BANKIERSKI, PRZEKLEŃSTWO, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, CZYSTKA ETNICZNA, PYZA, SEMAFOR, MUSZLA KLOZETOWA, WCIĄGARKA, HI HAT, IRCHA, MAZUR, KOLĘDOWANIE, ROGER, NEMEGTOMAJA, MAKATA, SZAMBELAN PAPIESKI, PRZYWILEJ LOKACYJNY, UJŚCIE, KORD, NOTOWANIE JEDNOLITE, INDYK, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ŚCIESKA, RUBELLIT, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, KLAOZAUR, ALKILACJA, BAGIETA, STOS, EWOLUCJA, RUSAŁKA, ADADŻIO, TARAS WIDOKOWY, BLENDA, KĄT GRANICZNY, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, MAJDANIARZ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, KSYLOFAGIA, REDINGOT, NARNIA, PĘCHERZ, KSANTOSOMA, ZIARENKOWIEC, MIOTŁA, TRIO, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, NEKTARNIK, GĘŚL, STEP, OPŁATA KONCESYJNA, HISZPAŃSKI, LEGWAN FRĘDZLASTY, BLINDIA, KANCELARYZM, FENIRAMINA, WYŻ, STARTUP, AZOLLA, PŁEĆ, KMINEK, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, SSANIE, LICYTACJA, ELITARNOŚĆ, CHŁYST, TECHNIKA GRAFICZNA, RYTON, SKŁAD DRUKARSKI, GOMÓŁKA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, ALFABET MORSE'A, SKRĘT, EFEKT ELIZY, PIN, PACKA, REZULTAT, CZUBRICA, NUBIRA, DREBEL, NIT, PIĄTKA, WARKOCZ, SERM, PODATEK, IGŁAWA, NADNERCZE, REPREZENTACJA, KONSOLA, GRONO, AURORACERATOPS, PŁYN RINGERA, ŻYCIE, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SZPULA, MIKROKLIMAT, ASESOR, PANICZĄTKO, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, DRGANIE AKUSTYCZNE, KOŁOWANIE, AMBULATORIUM, PARTIA, SROKOSZ, SIEĆ NIWELACYJNA, HULA, NAKRĘTKA, DRUK, TYMPANON, MATOŁ, BALKON, LUKIER, DYSRUPCJA, PALUDAMENTUM, CZOŁÓWKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, DYSTRYBUTOR, PALATOGRAM, WILK PSZCZELI, ZAJĄC, ZAPOTRZEBOWANIE, POMADKI, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, IDEOPLASTYKA, MIARKOWNIK SPALANIA, ŚWIATŁO, ?DOMICYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.432 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ UROSTOMII POLEGAJĄCY NA ODPROWADZENIU MOCZU BEZPOŚREDNIO Z NERKI PRZEZ WPROWADZONY DO NIEJ CEWNIK DROGĄ OPERACYJNĄ LUB PRZY UŻYCIU ZESTAWU PUNKCYJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ UROSTOMII POLEGAJĄCY NA ODPROWADZENIU MOCZU BEZPOŚREDNIO Z NERKI PRZEZ WPROWADZONY DO NIEJ CEWNIK DROGĄ OPERACYJNĄ LUB PRZY UŻYCIU ZESTAWU PUNKCYJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEFROSTOMIA rodzaj urostomii polegający na odprowadzeniu moczu bezpośrednio z nerki przez wprowadzony do niej cewnik drogą operacyjną lub przy użyciu zestawu punkcyjnego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEFROSTOMIA
rodzaj urostomii polegający na odprowadzeniu moczu bezpośrednio z nerki przez wprowadzony do niej cewnik drogą operacyjną lub przy użyciu zestawu punkcyjnego (na 11 lit.).

Oprócz RODZAJ UROSTOMII POLEGAJĄCY NA ODPROWADZENIU MOCZU BEZPOŚREDNIO Z NERKI PRZEZ WPROWADZONY DO NIEJ CEWNIK DROGĄ OPERACYJNĄ LUB PRZY UŻYCIU ZESTAWU PUNKCYJNEGO sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - RODZAJ UROSTOMII POLEGAJĄCY NA ODPROWADZENIU MOCZU BEZPOŚREDNIO Z NERKI PRZEZ WPROWADZONY DO NIEJ CEWNIK DROGĄ OPERACYJNĄ LUB PRZY UŻYCIU ZESTAWU PUNKCYJNEGO. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast