WADA WRODZONA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TORBIELOWATYM POSZERZENIEM WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH I (LUB) ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH to:

wada wrodzona, charakteryzująca się torbielowatym poszerzeniem wewnątrzwątrobowych i (lub) zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WRODZONA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TORBIELOWATYM POSZERZENIEM WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH I (LUB) ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.727

DUSZA TOWARZYSTWA, ŁZAWNIK, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, PÓŁKOLONIA, ARCHIWOLTA, CICHA MSZA, WŁAZ, BERBEĆ, CZIROKEZ, DIAKON, KOLIBER, CAKE-WALK, KUSZTYCZEK, BOCIAN, ZAPUSTY, GŁOSKA NOSOWA, GALARETKA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, WYNURT, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ŻAKINADA, WZGLĄD, SONDAŻOWNIA, NEOTENIA, ZNAK KOREKTORSKI, WOREK, TEORIA GRAFÓW, STRATEG, GRABARZ, REGRESJA LODOWCA, DRZEWCE, WYDAWNICTWO, HIPOTROFIA, STACJA POSTOJOWA, PRZESTAWNIA, AKWEN, SKAŁA, PLUTON, ROZROST, POPRZEDNIK, SŁODYCZ, GARDEROBIANKA, TRANSGRESJA, MAMUT POŁUDNIOWY, ZMARTWIENIE, TERAPIA STRUKTURALNA, MAMUT WŁAŚCIWY, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, KULTURA MINOJSKA, KLERK, MUZYKA KONKRETNA, LITERATURA POPULARNA, SĘK, MEMORIAŁ, ERA EOFITYCZNA, DEGRADACJA, JĘZYK ANGIELSKI, WSPÓŁREGENT, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, BLEJTRAM, BILBORD, GAZ WULKANICZNY, MŁOT, FUJARKA, ASTROTURFING, CIEMNOŚĆ, FTYZJOLOGIA, SALOPA, KATEDRA, NAKŁADKA ASFALTOWA, LUNETA, DERYWAT, BANNER, BOJOWOŚĆ, ZEW, LOKAL SOCJALNY, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, GALAKTOLIPID, KOŁOMYJKA, KROS, PIGWA, BRIT POP, SEKTOR PUBLICZNY, DEPTAK, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, OLEJEK ABSOLUTNY, EPIZOOCJA, PLEWA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KOCIE OKO, KRATER, BOROWIKOWA, PROGRAM TELEWIZYJNY, PROROCTWO, LANDSKNECHT, WINIETA, RUCH, CZASZA, WĘDKA, PASTERZ, BUDLEJA, ALPAGA, WSTRZYMANIE, BOKSERKA, CHOŁODEĆ, KLERODENDRON, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CZŁOWIEK PIÓRA, ANALIZA, ŚRODEK MASY, ZNAK LEGITYMACYJNY, CZARNY LUD, IMAGE, LEKTYNA, KAMERA, OFENSYWA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KAPITUŁA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, CZAPRAK, PRZĘDZA, OKOŃ, KOLOKWIUM, SKRYBA, ODCZUCIE, FLEGMA, KLUCZ NASADOWY, MGŁAWICA, EKSPEDYCJA, KARZEŁEK, SŁÓWKO, MIKROPĘKNIĘCIE, HETMAN NAKAŹNY, RYNKA, LEKCJA, ROZKŁADOWOŚĆ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, SKOK W BOK, ETOLOGIA, ŻÓŁW PROMIENISTY, JEDNOSTRONNOŚĆ, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, RESPIRATOR, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, DROGA WEWNĘTRZNA, NASZYWKA, STYMULATOR, ASTRONOMIA, FILOLOGIA ROSYJSKA, MARK, WYCZUCIE, PRZEBIEG, KONCENTRAT, OBRĘCZ, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, UKŁAD DOKREWNY, SŁUŻBA, HAMULEC NAJAZDOWY, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, DYSRAFIA, FAZA, SKOK, ŚLUZICE, EKSKLUZYWIZM, OPADY, BABIZM, BĘBEN, NATASZA, CZARTER, CIĄŻA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, SZYP, KERO, PRAWORĘKI, KARYKATURALNOŚĆ, RENESANSOWOŚĆ, SEMANTYKA FORMALNA, BUFFETING, ZAPITA, GRÓDŹ, NASTAWA, SEZONOWIEC, GROTESKA, ŚRUBOWIEC, PRASA, MIRAŻ, WIELOETATOWOŚĆ, DZBANEK DO ŚMIETANY, PEIRESKIA, STYL FORMULARNY, CHOROBA TANGIERSKA, WELUR, WĘGLÓWKA, FOWIZM, PRĄD ZMIENNY, KRAINA MITOLOGICZNA, MYŚLIWY, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ROTANG, KUMOTER, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ESCUDO, KĘDZIERZAWOŚĆ, EKSPLOATATOR, KASOWNIK, KIESZONKA, STEREOTYPIA RUCHOWA, KRÓLIK, KATAR KISZEK, NASIENNIK, PAŃSZCZYŹNIAK, TARCZA, WOLA, TOPIEL, PÓŁTUSZA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, FLUWIOGLACJAŁ, GENETYKA EKOLOGICZNA, RACJONALIZACJA, FREON, KASTYLIJSKI, ODCZYNNIK CHEMICZNY, POCISK ODŁAMKOWY, GULASZ IRLANDZKI, NIEGOŚCINNOŚĆ, ALUMINOGRAFIA, SKRZYPOWE, DYPTYCH, KRAB, KLASTER, WROCŁAWSKOŚĆ, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, EKSPRES PRZELEWOWY, CHWILÓWKA, WAŻNIAK, TELLUREK, GALARETKA, EPOS, BYTOWNIT, SITAR, BRIK, MEMBRANA, BOMBARDA, BAŁYK, FLAGRUM, SKŁADNIK POKARMOWY, CZYTELNIA, MIĘSO, DOKUMENTALISTYKA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, REGENERATOR, LUBASZKA, ŻURAW, ZŁOŻENIE URZĘDU, POKŁAD PANCERNY, INSEKT, PRĄTNIKOWCOWE, ORTOPTYSTA, SADYSTA, ZAGRYWKA, KALEJDOSKOP, MATEMA, WARCHOŁ, BLISKOZNACZNIK, TEKST REZULTATYWNY, MENISK, LEVEL, PINGWIN BIAŁOBREWY, HYPERBATON, ROCK PROGRESYWNY, SZPILECZKA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, ODSYP, OBRONA, KORSARZ, CHAOS, REGIMENT, HEWEA, TURBINA RUROWA, SIATKOWIEC, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ZAWIĄZEK, AWANTURA, HELIOFIZYKA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, TACA, MUZYKA KLASYCZNA, BLANKI, CHRONOMETR, MENTALNOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, ZEGAR WIEŻOWY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, MYSZ, ŻAGIEW, ?CHOROBA KENNEDY'EGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.727 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WRODZONA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TORBIELOWATYM POSZERZENIEM WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH I (LUB) ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WRODZONA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TORBIELOWATYM POSZERZENIEM WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH I (LUB) ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH wada wrodzona, charakteryzująca się torbielowatym poszerzeniem wewnątrzwątrobowych i (lub) zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
wada wrodzona, charakteryzująca się torbielowatym poszerzeniem wewnątrzwątrobowych i (lub) zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (na 21 lit.).

Oprócz WADA WRODZONA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TORBIELOWATYM POSZERZENIEM WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH I (LUB) ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WADA WRODZONA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TORBIELOWATYM POSZERZENIEM WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH I (LUB) ZEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast