STAN, W KTÓRYM NIE MA CZEGOŚ, CO BYŁO LUB POWINNO BYĆ, COŚ PRZEPADŁO, ZNIKŁO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARNA DZIURA to:

stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZARNA DZIURA

CZARNA DZIURA to:

obiekt fizyczny czasoprzestrzeni, który wszystko pochłania w wyniku silnego pola grawitacyjnego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, W KTÓRYM NIE MA CZEGOŚ, CO BYŁO LUB POWINNO BYĆ, COŚ PRZEPADŁO, ZNIKŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.989

STAN POSIADANIA, FILOLOGIA ORIENTALNA, PARTNERKA, AZOLLA, ZAKŁAD, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ETOLA, ALKIN, NIEWYBUCH, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, AOJDA, PRZEKĄSKA, CHLOASMA, SEMAFOR, SKLEP ZOOLOGICZNY, MISIEK, REGISTER, MAŁPOLUD, GAZ PIEPRZOWY, DYSK OPTYCZNY, ARENA, DAMULKA, OGNIWO STĘŻENIOWE, PARKIET, CZYTANKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ASFODEL, DOMEK LORETAŃSKI, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, CHOROBA DZIEDZICZNA, EPOKA, NOZDRZAKI, KOSZYK, OLEJ, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, CZŁON NADRZĘDNY, PRYSZCZAREK, TARPAN, KIWI, ZAWIKŁANIE, TUSZ, HISZPAŃSKIE BUTY, RYCINA, KOLUMBARIUM, ZAMIANA, BALAST, GIERKA, KOMORA NABOJOWA, PLUTON, BISEKSUALISTA, TABUIZACJA, DROBNOŚĆ, ZAKOŃCZENIE SIECI, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, MIKROKLIMAT, NAZWA ZWYCZAJOWA, NIEKONKRETNOŚĆ, ODBICIE, KOBIETON, OKRĘT-BAZA, STAN USTALONY, POWIERZCHNIA, TOREBKA BOWMANA, ANTYKWARNIA, MACHANIE RĘKĄ, TELEFON, ALERGIA PYŁKOWA, PŁOMIEŃ, KRUŻGANEK, IDEALNOŚĆ, KULT ŚWIĄTYNNY, WOLNE, OŚWIETLENIOWIEC, OCZOJEBKA, ZASZCZYT, MROZIWO, AUTOMAT, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, ROBUSTA, PARYTET, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, CZAS URZĘDOWY, PROFIL, WYLĘGARNIA, POZBYWANIE SIĘ, METATEKST, KAJMAKAM, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SCHADOW, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ANAL, DUPERELA, NACJA, BIURO, TYMPANON, SYMBOL, CZARNA POLEWKA, ŻEGLUGA, CHARAKTERYSTYKA, SZARPIE, NARKOTYK TWARDY, KONIK, WĘZEŁ DROGOWY, STAN, YAOI, ODLOT, ECHOMETR, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, NIEPOPULARNOŚĆ, KUMOTERSTWO, STARA WIARA, BERLACZ, CHWYTAK, ELITARNOŚĆ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, OŚWIADCZENIE, OBYWATEL, KROKIEW, STROP GĘSTOŻEBROWY, SLOGAN, CIOCIA, BŁYSTKA OBROTOWA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SYMPATYKOMIMETYK, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, GAZIARZ, PODZIAŁ, KARDAMON, KIKUCIK, MISKA KLOZETOWA, CHIRURGIA, TAMILNADU, ŻURNALISTA, KOMPLEMENTARIUSZ, INTERFEROMETR LASEROWY, REKOMPENSATA, ODMIANA UPRAWNA, ROZDZIELCA, KWAS LINOLENOWY, TRAWERS, ROZKAZ PERSONALNY, GARNEK, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ADAGIO, LINIA ABSORPCYJNA, SYLWETKA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, TARANTELA, DWUDZIESTY PIĄTY, KOŚCIELNOŚĆ, RZYGACZ, MATURA, RYNEK TERMINOWY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ŻYWIEC, BALON, CHROMOSOM POLITENICZNY, TWARDA SPACJA, WALIDACJA, BLOK, KRWIOŻERCZOŚĆ, NIEPIŚMIENNY, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, KAMERALNOŚĆ, ABSOLUT, LEJBIK, FIŃSKI, WZGLĄD, NIENORMATYWNOŚĆ, WEKTOR WŁASNY, PROTEST, POSKROMICIEL, MONOPARTYJNOŚĆ, ŚCISKACZ, ARANŻER, ATUT, SZEREG, ŁOTOK, KOŁTRYNA, DOBYTEK, MATERIAŁ BUDOWLANY, DRYF GENETYCZNY, PODWIĘŹ, FAŁSZYWOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, DESKA KLOZETOWA, MEBLOWÓZ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, TABLICA STEROWNICZA, NEGACYJNOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, ZNAMIENNOŚĆ, ŁAMANIE, INDEKS, WIOSKA OLIMPIJSKA, ADAPTER, PRZEPAŁ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, NIEWAŻKOŚĆ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, MATURZYSTA, WCIERKA, RZUT WOLNY, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, KOGUT, CZUB, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, SEKULARYZACJA, ZNAK, MISYJNOŚĆ, SPARRING, KLINKIER, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ŻABKI, GĄBKA, DOSTĘP, WYKONAWCA, PRZEPADEK, GMINA GÓRNICZA, CZAS TERAŹNIEJSZY, BOB, BARWNOŚĆ, ALARM POŻAROWY, STRZAŁECZKA, IMPLEMENTACJA, STRONA WWW, MOKROŚĆ, KOMORNIK, OFICJAŁ, PUNKT KARNY, SZPONA, WYRAZ SAMODZIELNY, SŁOWA, NATURALNOŚĆ, WIEŻA STRAŻNICZA, STRĄGA, KOMPILACJA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, ADWOKAT, BERŻERA, DWUDZIESTY DRUGI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, IRC, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, TANTALIT, MĘTNOŚĆ, RAMA, NIEOSTROŚĆ, GIROSKOP, TRZMIEL, WYROSTEK FILTRACYJNY, PIRAMIDA, NIEODPORNOŚĆ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, KARAWANA, EKSPRESYJNOŚĆ, ZMYWACZ, SZARPANKA, OBCISŁOŚĆ, KAWA, OSTATNI MOHIKANIN, ZMIERZCH, PREFORMACJA, DOMEK Z KART, STAN WYJĄTKOWY, SZAMA, INTERMEZZO, ADHEZJA, KRAKERS, WŁODARZ, OBROŃCA, MANDAT, DONIESIENIE, HAZARD, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, BASEN, WARTOŚĆ MODALNA, KATEGORYCZNOŚĆ, ZNAK, NÓŻ, WAGA, PODOKARP, STAN, FRAZA, BINDA, LAMUCKI, KLINIEC, PROTEKTORAT, KRAJALNICA, EPIGRAF, VOTUM SEPARATUM, SAMOREALIZACJA, DUM-DUM, STRATEGIA, ANONIMOWOŚĆ, GENERACJA, BROKER, AMPUŁKA, ?GUFFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, W KTÓRYM NIE MA CZEGOŚ, CO BYŁO LUB POWINNO BYĆ, COŚ PRZEPADŁO, ZNIKŁO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, W KTÓRYM NIE MA CZEGOŚ, CO BYŁO LUB POWINNO BYĆ, COŚ PRZEPADŁO, ZNIKŁO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZARNA DZIURA stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARNA DZIURA
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło (na 12 lit.).

Oprócz STAN, W KTÓRYM NIE MA CZEGOŚ, CO BYŁO LUB POWINNO BYĆ, COŚ PRZEPADŁO, ZNIKŁO sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - STAN, W KTÓRYM NIE MA CZEGOŚ, CO BYŁO LUB POWINNO BYĆ, COŚ PRZEPADŁO, ZNIKŁO. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x