PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA CZESKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZESKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka czeskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZESKI

CZESKI to:

język z grupy zachodniosłowiańskiej, stanowiącej część rodziny indoeuropejskiej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA CZESKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.470

NOKAUT TECHNICZNY, JEDZENIE, BUDYŃ, POPŁÓD, ASZKENAZYJKA, OKNO, KUBECZEK, KOLEKTOR, KWASEK, TRZYDZIESTKA, WĄŻ, GEORGE, FASETA, KOD JĘZYKOWY, DOMINACJA, DROGA, KRAJ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PODPINKA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, WĘZEŁ KOLEJOWY, RUM, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, CHOROBA HALLOPEAU, NIECKA, TYTOŃ, GLAZURA, KIOSK, SUBTERRANEOTERAPIA, PRZECIWNIK, OKNO, KOTYLION, MATOWOŚĆ, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SYSTEM POWIERNICZY, KUFF, PRZYGOTOWALNIA, MISIEK, ŹDZIERSTWO, WILCZY OBŁĘD, SIWERT, TUNDRA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, SERENADA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, PISMO WĘZEŁKOWE, ANUSZKIEWICZ, NIEDOROZWÓJ, SEJSMOGRAF, JĘZYK BRETOŃSKI, GLOBUS, UKŁAD NIEJEDNORODNY, CHAŁTURA, CUKRZYK, MATA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, OSOWSKI, LANDLORD, TRANSGRESJA, TARCZA, SKONTRUM, SOCJOPATOLOGIA, ORZESZEK PINIOWY, FEBRA, PAGINATOR, ESSEŃCZYCY, OCZYSZCZALNIK, UNIWERSUM HERBRANDA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, MINUTA, UZWOJENIE WTÓRNE, WYMIANA, GAWORZENIE, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ZIARENKO, DERYWACJA AFIKSALNA, CHIRURGIA, ZESPÓŁ CAPLANA, SMOCZEK, KOCHANEK MUZ, KULT ŚWIĄTYNNY, EDYKUŁA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KONCERT ŻYCZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, WĘGLÓWKA, GRUSZKA, POMAZANIEC, PANNA NA WYDANIU, RUCH JEDNOSTAJNY, DEKORATORKA WNĘTRZ, IBISOWATE, KROPELKA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, PRZEWRÓSŁO, KET, POTIOMKIN, OKRĄGŁY STÓŁ, LUZACKOŚĆ, LOKATOR, GORĄCY PIENIĄDZ, KRÓTKOWIDZTWO, KARTA TYTUŁOWA, OZDOBNIK, WYKRZTUSZANIE, MORZE CZARNE, PRZEBITKA, WILGOTNOŚĆ, HAFT KRZYŻYKOWY, GARDEROBA, OPŁATEK, SCENICZNOŚĆ, SOCJALDEMOKRATA, MIEDNICZKA, NIEWIERNOŚĆ, WIATR KATABATYCZNY, FIGHTER, ROZKŁAD, PLAFON, PRZYJEMNOŚĆ, PORUSZENIE, OŚRODEK, PALNIK, MROZEK, DYSTRYKT, HARMONIKA, KLASYFIKACJA ABC, LENIWIEC BRUNATNY, CIOS PONIŻEJ PASA, RAGOUT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KÓŁECZKO, UKŁAD DYSKRETNY, IMINA, IBERYSTA, PŁOCHLIWOŚĆ, POLONEZ, SENES, OGNIWO STĘŻENIOWE, EKLER, KOLIBER, ŁASKUN, KORD, RAMIĘ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, MŁODZIEŻÓWKA, GARNITUR, INŻYNIERIA CHEMICZNA, JĘZYK LITERACKI, NADCIEKŁOŚĆ, WILCZAR, KLIN, KATASTROFA KOSMICZNA, PATRON, WYPŁYW, SZTURMAK, PRĘŻNOŚĆ, ŻEGLARZ, JĘZYK DUŃSKI, RADCA, POPITA, RYNNA, ALUZJA LITERACKA, BAZA, WCZASY POD GRUSZĄ, KRAWAT, ILUZJA, DREN, ENZYM, WATOLINA, GUMNO, BOŚNIACKOŚĆ, DYMARKA, BINDA, ZAPOŻYCZENIE, PORZĄDEK JOŃSKI, CYFRA, WĘGLOWODAN, INWALIDA WOJSKOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, AMFORA, ZESZYT, POWĄTPIEWANIE, JAMA PACHOWA, INFOBOKS, BLOK ENERGETYCZNY, LUK ŁADUNKOWY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, CZUBATKA, PARKIETAŻ, MIĘSOŻERNOŚĆ, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, AKCENT, PORĘCZE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, STEMPEL, PERIODYK, SUK, ROZTERKA, METEOROLOGIA ROLNICZA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, TARAS WIDOKOWY, WYKRĘCANIE, KHMERKA, TRZMIEL DRZEWNY, OSAD ABYSSALNY, SATELITA, GAMA, OPTYKA KWANTOWA, BRAMKA, BESZAMEL, SZUKACZ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, SPRAWDZIAN, SKORUPIAKI, ZAŁAM, SOS MORNAY, CERES, ZBIEŻNOŚĆ, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, ULOTKARZ, OSTRUŻYNY, KASZA MANNA, BESTIA, CYKL PRECESYJNY, BRZYDOTA, OBROŻA, ŁUPEK MARGLISTY, PANTALEON, TŁOCZYSKO, PSYCHOBIOGRAFIA, GROŹBA KARALNA, PRZEKAZ, NEKROFAG, GOSTEK, MIKROSOCZEWKOWANIE, FILOLOGIA NIEMIECKA, SIDARA, ALBUM, KLAMOTY, WYLEW, HURTOWNIA, BEZCELOWOŚĆ, ZWAPNIENIE, KUCZKA, LORA, RUSKI, KRECIK, KSIĄŻĄTKO, MIELINA, WŚCIEKŁY PIES, KARTAN, STEROWNOŚĆ, KOSZYCZEK KWIATOWY, MYSZ, FILM NOIR, DUK, KENOZOIK, LINIA MONTAŻOWA, RAPORT, NIEPOKOJENIE SIĘ, DERESZ, WAMPIREK, KULT, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, LEMONIADA, PODEST, PŁYTA KONTYNENTALNA, SSAKI, METAMERIA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, RANGA, SEMAFOR, HACEL, PLEBEJKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, ŁZA, ŻUK, PĘK, KURACJA WSTRZĄSOWA, PLANETARIUM, FURAŻER, ZABAWA, INTERPRETACJA, SONDA, ANTENA TUBOWA, BEŁT, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, ELEKTRODA KALOMELOWA, SILNIK DWUTAKTOWY, KRZYŻÓWKA, CZERPAK, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, WIĘŹNIARKA, WKŁAD DEWIZOWY, ?RACA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA CZESKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA CZESKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZESKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka czeskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZESKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka czeskiego (na 6 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA CZESKIEGO sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA CZESKIEGO. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast