POŁĄCZENIE TELEFONICZNE Z KIMŚ KTO ZNAJDUJE SIĘ W INNEJ MIEJSCOWOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELEFON ZAMIEJSCOWY to:

połączenie telefoniczne z kimś kto znajduje się w innej miejscowości (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE TELEFONICZNE Z KIMŚ KTO ZNAJDUJE SIĘ W INNEJ MIEJSCOWOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.124

WEBDESIGNER, KLOCEK, WIRTUOZERIA, FUZJA HORYZONTALNA, ARC TG, KRÓTKI RÓG, HELIKOPRION, ŻWACZ, MONOPTERES, PRZEBIEG, TELEFON BEZPOŚREDNI, PSYCHIATRIA, KROK, PALLASYT, STRZAŁA EROSA, KASTRAT, SZRANKI, DUSZA TOWARZYSTWA, ORGAN PROMULGACYJNY, HIPSOMETRIA, CHOROBA FONGA, POSTĘPACTWO, WĘDRÓWKA, KEKSÓWKA, BAJCIK, PLICHTA, PIÓRNIK, PSYCHODYDAKTYKA, ANALITYCZKA, MEDYCYNA KOSMICZNA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, POWRÓT, ANAMORFOZA, TYNTA, PORTE-PAROLE, GŁOS ELEKTORSKI, STRZAŁOWY, OSIEDLE, POPYT, PROST, PRZELĘKNIENIE, KOŁO, PUSZYSTOŚĆ, BRUSTASZA, HAZUKA, ŚLUZICE, GARBARZ, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, ODPÓR, SIŁA LORENTZA, PARZONKA, GRUCZOLAKORAK, CHOROBA PICKA, KILOMETR ZEROWY, KOGNATKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DELATOR, MEDIUM, ZAJOB, EKSTRADYCJA, TETRAMER, ROZBIERACZ, WIZAŻYSTKA, DAR ZIEMI, SŁODYCZ, RZUT PROSTOKĄTNY, DZIELNICA, ROCKOWIEC, FOTOGRAFIA LOTNICZA, WAPIENNIK, MASZT, LONGER, LODOWIEC, KRATER, TRACICIEL, SKŁAD, CIAŁO MIGDAŁOWATE, METAMORFIZM PROGRESYWNY, KWASICA MEWALONIANOWA, SPRAY, FOTOGRAFIKA, PLAŻÓWKA, AGENEZJA NEREK, TEREN ZIELENI, TĘTNICA NERKOWA, KARDAMON, FLUID, BIELIŹNIARSTWO, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, NAWIJACZ, PRZEWRÓCENIE SIĘ, MOLOSOWATE, RYWALIZACYJNOŚĆ, EFEKCIARSTWO, KOŁO, STAROINDYJSKI, SKARGOWOŚĆ, KOLORYSTYKA, SZTUKA DEKORACYJNA, WĘŻOWIDŁA, KONSYGNATARIUSZ, CHAŁTUROWIEC, NAKŁADKA, ERGOTERAPIA, ŁOWCA TALENTÓW, KANTONIERA, MIGLANC, KOSMOLOGIA, BLUES, OPŁATA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, NAPÓJ WINOPOCHODNY, BLOK SOCJALISTYCZNY, ZWIERCIADŁO, DYWIZJON RAKIETOWY, CEREMONIA HERBACIANA, OŻYNA, REJON, PODKOWA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, AUTOBUS CZŁONOWY, FINEZYJNOŚĆ, SYNTAKTYK, SŁÓWKO, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, PLACÓWKA RODZINNA, EPIZOOTIOLOGIA, BECZKA, KLIKOWOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, POWIEŚCIOPISARZ, HAK, LINGWISTA, ILUZJA, INWENTOR, MELODYKA KANTYLENOWA, KANCONETTA, ZAŻYŁOŚĆ, BADACZ POLARNY, TOR, KRWIOŻERCZOŚĆ, ODJAZD, GADACZ, SYNTAKTYKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NADKRWISTOŚĆ, METAMORFIZM WSTECZNY, PŁAZAKOWATE, ODLEWACZ, DOM WIELORODZINNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, AUDYTORIUM, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PACZKA, POCZUCIE WINY, OBWÓD REZONANSOWY, SYNSEPAL, ODPROMIENNIK, TIOMERSAL, OSOWSKI, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, TAMTAM, ZANIK MIĘŚNI, ANTYWESTERN, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, HIGHLAND, TENOR LIRYCZNY, PAUTSCH, GEN DOMINUJĄCY, PODKÓWECZKA, OLEJARNIA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PASTISZ, TRASZKA PIRENEJSKA, RYBONUKLEOZYD, ÓSEMKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, FLETY, KÓŁECZKO, LUSITANO, GMINNOŚĆ, NOZDRZE TYLNE, PŁUG, JER SŁABY, DREWNO WCZESNE, PIJAWKA, UTYLITARYZM, TERIOLOGIA, SEKRETARZYK, ZAKRYSTIA, KWIATEK, BUJANIE, ZARZĄDCA, IGE, MATOWOŚĆ, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WAPER, JAMA OTRZEWNA, NAJEBANIE SIĘ, SZCZUPAK, FILOLOGIA NIEMIECKA, ZDATNOŚĆ, NAPOMNIENIE, ABSOLUTYZACJA, KONWERTYTA, BINDA, PRZEŚMIECHY, CHIŃSKI, BACHATA, SKOCZNIA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, NARCIARSTWO NORWESKIE, TUNICZKA, TOLERANCJA WYMIARU, PEWNOŚĆ, ASOCJACJA GWIAZD, KULON, FREE JAZZ, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, DEMOBILIZACJA, COKÓŁ, FOTOGRAFISTA, PARALAKSA, WARZYWNIAK, ŻYWOT, URANIDOWATE, RDZEŃ, ELEKTRONIKA, CHRYSTOFANIA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, SZOWINISTA, HIPOTERAPEUTA, TYKA, JADOWITOŚĆ, BULIONER, BOJOWOŚĆ, MOTYL DZIENNY, GOTÓWKA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, ZNAJOMA Z WIDZENIA, IMMUNOHEMATOLOGIA, CHOROBA WOLMANA, PARASZKA, GARDEROBA, NADPŁYNNOŚĆ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, BOA KRÓTKOOGONOWY, PEPINIERA, IDIOMAT, SKALA STAROGRECKA, BRACTWO RYCERSKIE, POTOK, ŚWIĄTYNIA, NIESŁUSZNOŚĆ, CZARNY CHARAKTER, TRANSKRYPCJA, MANKIETY, FILOLOGIA, ŻABA Z JUNIN, BEZGRANICZNOŚĆ, ALBAŃSKI, PRZEWÓD JEZDNY, PARCELANT, DYFUZJA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ŻONA LOTA, PLANTAN, TOŃ, HYDROAKUSTYKA, TOLERANCJA, SPÓŁKA CICHA, MANDRYL, FIZYKA STATYSTYCZNA, ŁUPEK, KRĘG SZYJNY, PARK PRZEMYSŁOWY, ZIEMIA ŚWIĘTA, APARAT, FRANCISZKANIZM, AUSCHWITZ, GAŁUSZKA, BOJOWNIK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, FOSFORESCENCJA MORZA, ODSZCZEPIENIEC, CZŁOWIEK INTERESU, WĄŻ W KIESZENI, BIEGŁOŚĆ, DAMULKA, GÓWNIARSTWO, REWANŻ, MINA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ?DOBRO PUBLICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.124 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁĄCZENIE TELEFONICZNE Z KIMŚ KTO ZNAJDUJE SIĘ W INNEJ MIEJSCOWOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE TELEFONICZNE Z KIMŚ KTO ZNAJDUJE SIĘ W INNEJ MIEJSCOWOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TELEFON ZAMIEJSCOWY połączenie telefoniczne z kimś kto znajduje się w innej miejscowości (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELEFON ZAMIEJSCOWY
połączenie telefoniczne z kimś kto znajduje się w innej miejscowości (na 18 lit.).

Oprócz POŁĄCZENIE TELEFONICZNE Z KIMŚ KTO ZNAJDUJE SIĘ W INNEJ MIEJSCOWOŚCI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - POŁĄCZENIE TELEFONICZNE Z KIMŚ KTO ZNAJDUJE SIĘ W INNEJ MIEJSCOWOŚCI. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast