O KIMŚ GRUBYM, OTYŁYM, OKRĄGŁYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BALERON to:

o kimś grubym, otyłym, okrągłym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BALERON

BALERON to:

wędlina wieprzowa (najczęściej z łopatki), która charakteryzuje się posiadaniem owalnych kawałków mięsa otoczonych warstewkami tłuszczu (na 7 lit.)BALERON to:

peklowana karkówka wieprzowa bez kości, w osłonce sztucznej lub naturalnej (na 7 lit.)BALERON to:

wędlina: peklowana karkówka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O KIMŚ GRUBYM, OTYŁYM, OKRĄGŁYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 219

WSPÓŁREGENT, ZAWRÓT GŁOWY, RELIKWIA, BAZGRAŁA, STRZAŁA KUPIDYNA, BALERON, GIEROJ, WSPÓŁTWÓRCZYNI, BOBREK, BALERON, ZATRACENIE, PRZYKRYCIE, TEŚCIK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, ŻÓŁTEK, HUBA TWARDA, ZGWAŁCICIEL, DAMA SERCA, POPRZEDNICZKA, DIABEŁ, PARTNERKA, WSPÓŁCIERPIĄCY, CZŁONEK RODZINY, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, DREWNO OKRĄGŁE, PROSTOMYŚLNOŚĆ, SZAFLIK, CICHA WODA, WSPÓŁDZIAŁACZ, WŚCIBSKOŚĆ, PODSZYWACZ, MEDALION, BICIE CZOŁEM, TOWARZYSZKA NIEDOLI, WSPÓŁZAWODNICA, RASOWOŚĆ, NASTĘPSTWO, PRZÓD, KAPUŚCIANY ŁEB, STYCZNOŚĆ, POPRZEDNIK, DOSTĘP, ZŁUDA, MASKONUR, KULFONIK, PRZEKIEROWANIE, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GAROSMANCJA, ASYSTA, BALERON, WAŁECZEK, TOWARZYSZKA BRONI, NIEDOROBEK, PTASI MÓŻDŻEK, PIJAWKA, PRZEPOCZWARZENIE, TOPÓR WOJENNY, SZATAN, PRZYWIDZENIE, SŁAWA, LATAJĄCY SPODEK, PANI, ZAPOZNANIE, SMYCZ, GASTROMANCJA, OWSIK, ROZSTANIE, FRANCUSKI PIESEK, KNIT, SPOLEGLIWOŚĆ, FARBOWANY LIS, RYWALKA, SZPAN, TELEFON ZAMIEJSCOWY, NAPŁYW, KOLOSTOMIA, BAZGRACZ, WSPÓŁKRÓL, WAŁEK, ODGRYWKA, WSPÓŁUCZENNICA, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, BLISKI, SENTYMENT, POPRZEDNICA, WSPÓŁKIEROWNIK, BASISTA, SKUBANIEC, EFEKT, MARABUT, BLISCY, PŁOMIEŃ, DOMRA, WYMIANA, OBRONICIEL, REPUTACJA, DEKIEL, ZATYŁ, PŁOMYCZEK, KONTAKT, KONSYGNATARIUSZ, PARASOL BEZPIECZEŃSTWA, OBMOWA, NIEZGODA, DROBNICA, BROŃ, HEJT, PÓŁSIOSTRA, ZAKUTY ŁEB, PARTNERKA, WSPÓŁLAUREAT, WSPÓŁRADOŚĆ, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, KOGNATKA, WSPÓŁĆWICZĄCY, WSPÓŁAUTORKA, WSPÓŁROZMÓWCA, GOŚĆ, ZAKUTA PAŁA, OPIEKUŃCZOŚĆ, BIZNESIK, KĘS, DZIEDZIC, PRZEWAGA, OWSIK, UWAGA, DOŻYWOTNOŚĆ, POTENCJAŁ, WSPÓŁSPADKOBIERCA, GINSENG, AMADYNA, PREZENTACJA, KONKURENTKA, SZAMOTANINA, PARÓWA, PRAGMATYCZNOŚĆ, MARKA, STARY BYK, WSPÓŁRZĄDCA, BLISKIE SPOTKANIE, GRZYB KASZTANOWATY, WSPÓŁWŁADCA, SATELITA, ZMAGANIA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ASYSTA, KOPIOWANIE, SUPERVISOR, ZAŻYŁOŚĆ, ORĘŻ, RELIKWIA, STARANIE, SZARPANKA, WSPÓŁZAWODNICZKA, ROZMÓWCA, OBRAZ, ŁĄCZNOŚĆ, KURATORSTWO, LATAJĄCY TALERZ, MACZUGA, NAŚLADOWNICTWO, KASZKIET, WSPÓŁUDZIAŁ, ZAMIANA, NOODLE, ROZŁĄKA, WSPÓŁĆWICZĄCA, SPAŚLAK, PRZYRODNI BRAT, WYŻSZOŚĆ, ZAZDROŚĆ, WSPÓŁUCZEŃ, KONTROLA, ZAZNAJOMIENIE, ZWIAD, TYKA, PAMIĘĆ, ANONIMAT, GRYZMOŁA, APOSTOŁ, NAKIEROWANIE SIĘ, ŚCIĘCIE, MASKONUR, OKRĄGLAK, BALERON, WSPÓLNIK, ASYSTENCJA, NIEUŁOMEK, DRUCIEŃCE, KOLUMNA, KSIĄŻĘCOŚĆ, PŁOMYK, KRWIOPIJCA, PEWNOŚĆ, PRZECIWNICZKA, FILEMONKA, IKS, KOT, ŚLIWKA, SKARANIE BOSKIE, OBRONA, SERDEL, KAPUŚCIANA GŁOWA, WAZELINIARZ, SUPERWAJZOR, MIŁOŚĆ, PAN, POPARCIE, STRZAŁA AMORA, TOWARZYSZ NIEDOLI, KURZY MÓŻDŻEK, PSYCHOMANIPULACJA, KOREGENT, STRZAŁA EROSA, SŁONKO, TEST, URAZ, KOALICJANT, ?ROZBRAT.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O KIMŚ GRUBYM, OTYŁYM, OKRĄGŁYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: O KIMŚ GRUBYM, OTYŁYM, OKRĄGŁYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BALERON o kimś grubym, otyłym, okrągłym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BALERON
o kimś grubym, otyłym, okrągłym (na 7 lit.).

Oprócz O KIMŚ GRUBYM, OTYŁYM, OKRĄGŁYM sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - O KIMŚ GRUBYM, OTYŁYM, OKRĄGŁYM. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast