WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANI to:

władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANI

PANI to:

bogaczka - posiadaczka majątku (na 4 lit.)PANI to:

dorosły człowiek płci żeńskiej, kobieta (na 4 lit.)PANI to:

zwrot grzecznościowy używany przy zwracaniu się do kobiety (na 4 lit.)PANI to:

właścicielka zwierzęcia (na 4 lit.)PANI to:

w gwarze uczniowskiej: nauczycielka, zwłaszcza wychowawczyni klasy (na 4 lit.)PANI to:

pracodawczyni, która bywa tak nazywana np. przez służbę (na 4 lit.)PANI to:

żartobliwie o partnerce, np. żonie, narzeczonej, kochance (na 4 lit.)PANI to:

kobieta (na 4 lit.)PANI to:

władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.)PANI to:

aśćka (na 4 lit.)PANI to:

madame z Francji (na 4 lit.)PANI to:

zwrot do kobiety (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.575

DYSZA, RAK KALIFORNIJSKI, GYROS, ŁUNA, FUSY, MIASTO OTWARTE, GWIAZDKA, STOPIEŃ, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, FILAR PRZYPOROWY, HURYSA, PIANOGUMA, ZBROJNIK, FILET, SAKSONIA, SKAŁA PIERWOTNA, NAMIESTNICZKA, POMYLENIEC, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KARL, BAŁAMUTKA, KOLONISTA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ULGA MELDUNKOWA, BLISKOŚĆ, BABKA, CUGANT, FILIGRAN, PÓŁKULA, POPITA, BRACHET, GRANICA, WERSET, PODMALÓWKA, RELISH, WYROCZNIA, ZJAWISKO SEEBECKA, DOMINICZANKA, KAPITANAT, ZABIEG FIZYKALNY, RUMSZTYK, PRZYSTAŃ, ZBOCZENICA, TOST FRANCUSKI, WILCZA PASZCZA, STOŻEK DZIOBOWY, NADSCENIE, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, ZWYROL, EWOLUCJA, SMARKATA, FUJARKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, GROMICIEL, CZYŚCIEC, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, OSIEMDZIESIĄTKA, PRYMARIUSZ, PYTANIE, BELKA STROPOWA, DOM WARIATÓW, PROWOKACYJNOŚĆ, PANI, OBÓJ MIŁOSNY, PEONIA, PANI, BINDA, MARSYLIA, ROY, AKCENCIK, HUCUŁ, IKEBANA, PIWO, MANEWR PRINGLE’A, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, AEROZOL SIARCZANOWY, SKŁADAK, PRZECZYSTOŚĆ, LENIWKA, ENERGIA CIEPLNA, ORION, POMINIĘCIE, POLE, EKSPOZYCJA, TYROLKA, BERAT, ANNA, ZAPOROŻEC, ALIANT ZACHODNI, PŁOMYK, SKRA, GALARETA, TOKSEMIA, FRAZA NOMINALNA, LORD, SKUMBRIA, MANES, LARAMIE, APATYTY, TRZYDZIESTKA, APTEKARZ, ANTYGWAŁTY, MARIBOR, CZASZA LODOWA, KONDOMINIUM, PASKUDA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ZAPLECZE SANITARNE, FANTOM, METR, LAING, KURWIARZ, ŚRUBSZTAK, TROMPA, DZIADOWINA, KORD, LATOROŚL, STOPKA, FUTRYNA, ŻYCIE, KITAJKA, WYPRAWA, ROZLEGŁOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, DYMARKA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, WIZYTOWNIK, KONTROLER, PUDDING, PODKOWA, MSZA GREGORIAŃSKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SZABER, PERFUZJA, JAŁÓWKA, HASHTAG, KORZEŃ, CHAŁUPNICA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, AEDICULA, ŁOŻE, TERYTORIUM MANDATOWE, KONSTYTUCJA, OCIEKACZ, RPG, WYTWÓR, ANNA, HALICZ, OBWIĄZKA, MIGDAŁ, DERMOKOSMETYK, PRZENIKLIWOŚĆ, TEATR, NAGRODA, FETYSZYZM, GARY, TRUP, INFORMACJA POUFNA, TONDO, TERYTORIUM POWIERNICZE, KACOWE, CIEPLARKA, NUMERANT, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, HAMULEC, KARAFECZKA, BOLZANO, INTERWAŁ, APARAT REGENERACYJNY, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, BLASTODERMA, URUGWAJKA, MELUN, PŁUŻEK, MARKETING SKOJARZENIOWY, OPIS, SŁUŻALEC, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, SPOIWO MALARSKIE, ARNIKA GÓRSKA, PASOŻYT, AMERYKANKA, CLERK, MADAME, ETYKIETKA, PĘTO, OGNISKO, DELEGACYJKA, SZACHT, DWUDZIESTY PIĄTY, TERMOJONIZACJA, NAŚLADOWNICTWO, WYBIERACZ, ŻYDOWSKOŚĆ, ZBIERACZKA, POLARNA CZAPA LODOWA, MASKOWANIE, MARI EL, FOTEL GINEKOLOGICZNY, MUSZTARDA, TRANZYT, SKAŁA ALITOWA, REZYDENT, ANTRYKOT, ŻYDOSTWO, PŁAWACZKA, IMPEDIMENTA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ROZCIEŃCZALNIK, SYN, STRES OKSYDACYJNY, AUDIOBUS, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, WARSTWA ABLACYJNA, ENERGOELEKTRYK, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PEAN, EPOKA INDUSTRIALNA, STAŁOŚĆ, KASKADER, STROFA ALCEJSKA, KANAŁ, MARKGRAF, IWO, NARTA WODNA, CZŁON PODRZĘDNY, POLE ELEKTRYCZNE, ŻENIEC, PARAZYT, MIEJSCE, PRZĄDKA, KOCIE OKO, KONDYCJONALIZM, ANARCHIA, OLGA, PREZESKA, HRABIANKA, ZACHWALACZ, ODPOWIEDŹ, KASKADA, PARASOL BEZPIECZEŃSTWA, BIEDACZKA, SYSTEM KRAKOWSKI, PORT, LOTERIA, BOMBA LOTNICZA, BEŁT, CHERSOŃ, SFIGMOMANOMETR, SZCZYT SZCZYTÓW, DOCENT, LODY, DOKUMENTALISTA, BIEGUN MAGNETYCZNY, RODZINA ZASTĘPCZA, FASOLA, BABOCHŁOP, BROKAT, POJAZD KONNY, CHOROBA PLUMMERA, MŁYN WODNY, KURKA ŻÓŁTA, BYDLĘ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, KWASORYT, EGZOCENTRYZM, UJŚCIE, RUG, KAZALNICA, POMADKA, JAMNO, DECEPCJA, METAL KOLOROWY, PIOTRKOWIANKA, WYTWÓRCZOŚĆ, ZIELENIEC, DYSKONTO, KOGNITYWIZM, WŁADZUCHNA, KŁUSAK FRANCUSKI, CZYNNIK WYTWÓRCZY, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, NAKAZ, SUROGATOR, JOGURCIK, MOWA WIĄZANA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, RODZAJ, PANTALONY, WIELOKĄT, PRZESMYK, ZARZĄDZAJĄCA, PAPIER, NIEZBĘDNOŚĆ, MNICH, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ?KAMPOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.575 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANI władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANI
władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.).

Oprócz WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x