WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANI to:

władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANI

PANI to:

bogaczka - posiadaczka majątku (na 4 lit.)PANI to:

dorosły człowiek płci żeńskiej, kobieta (na 4 lit.)PANI to:

zwrot grzecznościowy używany przy zwracaniu się do kobiety (na 4 lit.)PANI to:

właścicielka zwierzęcia (na 4 lit.)PANI to:

w gwarze uczniowskiej: nauczycielka, zwłaszcza wychowawczyni klasy (na 4 lit.)PANI to:

pracodawczyni, która bywa tak nazywana np. przez służbę (na 4 lit.)PANI to:

żartobliwie o partnerce, np. żonie, narzeczonej, kochance (na 4 lit.)PANI to:

kobieta (na 4 lit.)PANI to:

władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.)PANI to:

aśćka (na 4 lit.)PANI to:

madame z Francji (na 4 lit.)PANI to:

zwrot do kobiety (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.575

BUŁKA Z MASŁEM, BEFSZTYK, KIEROWCA, UCHWYT, PRZENOŚNOŚĆ, HOMOGENIZACJA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PALINGENEZA, ŻELAZNA RĘKA, MAJĄTEK RUCHOMY, REHABILITACJA, ELEGIA, LEJ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, KURANCIK, REGENERACJA, GRIMSBY, NAROST, WŁÓKNO, NAGOŚĆ, ATRAKCJA, GŁOWA DOMU, CIASNOŚĆ, JANTARNY, WSPÓŁZAWODNICTWO, SŁUŻBA BOŻA, TROPIK, ROBOCIK, ALLOMETRIA, OPINIA, RZEKA EPIZODYCZNA, KELT, MECHELEN, NIEDOŻYWIANIE, PAZUR, FACET, PIANISTYKA, SAMPLER, WINIETA, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, BILBORD, PARTIA, TRZMIEL, SZATAN, KORONA, BACHANTKA, ANOMALIA TERMICZNA, GRUPA WAROWNA, WIATR KATABATYCZNY, WYRAZY, NOWONABYWCA, AKROBATYKA SPORTOWA, MIERZENIE, TEST PASKOWY, OLEJ, METAL, BRYTFANKA, MEGATSUNAMI, ŚCIGAŁKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, FAZA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BADANIA, STARTER, AUSZPIK, ZAKLEPKA, SPÓLNIK, ADHEZJA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, WÓZEK, OTĘPIAŁOŚĆ, TYP DZIKI, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KONFISKATA, WIKARY, FALA PRZYBOJOWA, DÓŁ, SANEPID, ZATOKA, RABA, KOŻUSZYSKO, KULTURA LATEŃSKA, UNIA REALNA, MAŹ PŁODOWA, CZŁONEK, BUJANIE, NAKIEROWANIE SIĘ, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, KOMAROM, OPERATOR, ESTETYKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OBRONA WŁASNA, WYRZUTNIA, PLAMA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, TAWOJ, DWURURKA, HALO, SOLIKAMSK, KLUBOWICZ, KOŁO, NOWICJUSZ, JOB, GŁOSKA NOSOWA, WIDEO, BUTYL, NIEWIERZĄCY, ŚCIANA, SAKLA, GŁUCHY TELEFON, TYNKTURA, RZECZOWNIK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, EKSTRUZJA, BRYFOK, KLERODENDRON, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, WYLICZANKA, OCET, KSIĄŻKA ADRESOWA, ZRZESZENIE, KAŁAMARZ, ANASTOMOZA, METAL, DYSZKANCIK, ZAPONA, TABULA RASA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, MUSLI, FALKA, SINGIEL, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, SZANTRAPA, ROGER, ILUZJA PIENIĄDZA, ROZDZIELCA, KOMÓRKA ZWOJOWA, ORĘŻ, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, JAKUTKA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KARTA, TANIEC, STEK, KATAPULTA, SKUTOZAUR, BARWNIK, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ALTEMBAS, TOM, AKTYWNOŚĆ, NIIHAMA, YORK, SZCZOTECZKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ARANŻER, SEKCJA, NALEPKA, DEWIZÓWKA, PLEBEJUSZ, FAKT, BEZGLUTENOWIEC, LUMBALIZACJA, REDUKTOR, BĄK, ABAJA, WSKAZÓWKA, BENTO, CIŚNIENIE STATYCZNE, LEKARZ WETERYNARII, INTELEKTUALIZM, URLOP RODZICIELSKI, ZAPOROŻEC, IMIGRANTKA, PODATEK, RANA WYLOTOWA, BOBROSZCZUR, POMÓR, WICEMISTRZYNI, PION, POPRZEDNICA, WŁASNOŚĆ, TRÓJKA, ANA, FORMA PRZESTRZENNA, OFERTA WARIANTOWA, MARSYLKA, TREPANG, BABULA, TERMOLOKATOR, RAKARNIA, WSPÓŁLAUREAT, LUDZKIE ZOO, BLUSZCZ, CEREMONIALNOŚĆ, EMOCJA, STYGMAT, NERW, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KRUCHTA, SĄD, POKUŚNICA, LISZAJ RUMIENIOWATY, NAMIESTNIK, WACŁAW, LAUDATOR, SIEWKA, KRATER PASOŻYTNICZY, AWANTURNICA, KOŃ BULOŃSKI, POWIŚLE, NADPIS, SITKO, SYRENA, ANNA, ADHEZJA, AROMAT, KAWAŁ, PODATEK DOCHODOWY, FORMA, ESPADRYLA, POPISOWOŚĆ, KOMITET KOORDYNACYJNY, DARMOZJAD, WYNAGRODZENIE, PRZEDSIĘBIORSTWO, MANDOLA, WALKA, LAWA PODUSZKOWA, FALOCHRON, JAJCE, IKS, MIODNIK, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, WYBUCHOWOŚĆ, KRWOTOK, SZCZWANY LIS, KLAUZURA, ŚLONSKI, ANIMATOR, OCULUS, MER, FOSA, ALBATROSY, REWERSAŁ, MINIPIŁKA, PREDYKCJA, BERGERAC, SAMOGRAJ, POJAZD NIENORMATYWNY, KONKURENCJA, TRUCHŁO, MISTYK, MISIAK, ZGŁASZALNOŚĆ, ZAŚWIATY, DZIURA, PROFESJA, ŻONA LOTA, RAMA, OBROŃCZYNI, STANICA WODNA, ZIARNO, INICJATOR, KACZKA, MOSH, PRASOWANIE, TEST ATOMOWY, POSADAS, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, POŁUDNIK STRUVEGO, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, NAROST, SASZETKA, OKAYAMA, UDAR, STYPENDIUM, OBYWATELKA ŚWIATA, BAZYLIKA WIĘKSZA, INDETERMINIZM, PIEROGI, POLE ELEKTRYCZNE, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, BURGDORF, ARTYSTKA, DZIENNIKARZ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, BEZGRANICZE, CIĄGNIK, DEZABIL, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, FLOTA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, SADYSTA, MARGATE, ŁASK, KONCENTRACJA, ?DYSTANS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.575 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANI władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANI
władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.).

Oprócz WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - WŁADCZYNI - KOBIETA, KTÓRA MA WŁADZĘ NAD KIMŚ LUB NAD CZYMŚ. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast