Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUMIK to:

część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUMIK

TŁUMIK to:

element układu wydechowego silników spalinowych i wysokoprężnych, wyciszający dźwięki dobiegające z silnika i pomagający w przetwarzaniu spalin (na 6 lit.)TŁUMIK to:

w muzyce: instrument służący ściszeniu lub zmianie barwy dźwięku np. fortepianu, skrzypiec (na 6 lit.)TŁUMIK to:

SURDYNA (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.466

FIBRYL, DUCH OPIEKUŃCZY, PIŻMOWÓŁ, PAROKSYTON, HAPTOBENTOS, BALONET, ALIENACJA, CEWKA, WYSZUKIWARKA, GARDENIA, WYBLINKA, PŁEĆ, ZBIÓRKA, CZOPEK, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KOMPLEKS ŻYTNI, KAWALKATA, SZEJK, BLOK LINOWY, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, PODGARDLE, SZNAPS, ESCALIVADA, KOMPRADOR, KRECIK, GABINET, SZYSZKA, DETAL, WYŻYNY, WYCINEK, PĄK, NIKAB, ZĘBORÓG, TEATR, OTWÓR, CZAPKA FRYGIJSKA, POTENTAT, DESKA RATUNKU, OKLUZJA, DUCH, POTENCJAŁ, AKSAMIT, SOCZEWKA, MONTOWNIA, DEKLARANT, PADDLE, INTERES PRAWNY, GRANAT, BROŃ SAMOCZYNNA, ZBROJA PEŁNA, SORDINO, SYMETRIA, PRZEŚWIETLENIE, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, SALOPA, ODMA OPŁUCNOWA, RAPTULARZ, BOCZNICA KOLEJOWA, KINDŻAŁ, AZALIA, KRÓWSKO, NAWÓJ, PRZEPIS KOŃCOWY, KOMORA PYŁOWA, DZIEWIĘTNASTY, FAZA, MORENA, CHROBOTEK, PIĘCIOGROSZÓWKA, POTAŻ, SMREKUN, PIERÓG, KOCIOŁ, PUNKT GASTRONOMICZNY, BÓB KOŃSKI, DIWA, TANDEM, MAJĄTEK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, AURA, ŁOŻYSKO, NIEDOKRWIENIE, OBÓZ KONDYCYJNY, NARYS FORTYFIKACYJNY, ZWŁOKI, TANK, GUMA ARABSKA, PERUKARNIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, MIGRACJA, KREPA, JĘZYK KIPCZACKI, WSPORNIK, STYMULATOR, PŁUCZKA, DOM JEDNORODZINNY, SCENARIUSZ, SERWIS, MILANEZ, RYT, GERMANIZACJA, HUNTER, JĄDRO, TURBULENCJA, NAMORDNIK, SZTURMAK, PUSZKARZ, GYROS, ŁONO, PODDASZE, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, TOPIELISKO, ŚWIADECTWO, ASPIRACJA, BAGNIK ZDROJOWY, ZDRADLIWOŚĆ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, GŁUSZYNA, OPERATOR KABLOWY, WILKES, EPOLET, ADIUSTACJA, GODZ, KONFIGURACJA, KLASA, FILTR, ANGIELSKOŚĆ, LASONOGI, PIEŚŃ, BIEGUN, GWINT, PALMETA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, BOMBERKA, CEWKA, SPŁACHEĆ, WIĘZADŁO GŁOSOWE, KATECHIZM, ANIOŁ STRÓŻ, BRYZOL, POKREWIEŃSTWO, BUDYŃ, DRAMATYCZNOŚĆ, BLENDA SMOLISTA, KĄT WYPUKŁY, SZPIGIEL, GLORIA, SŁUPISKO, SIARKOSÓL, WIDOWISKO, ANTYKONCEPCJA, TARCZA, KOSMETYK, INTERLUDIUM, EKSPANDER, WEKTOR, OBUDOWA, MÓRG, RELIKWIARZ, WARMIŃSKI, LATAJĄCE SKRZYDŁO, DROGA KONIECZNA, KONCERN, LITOBENTOS, CHŁOSTA, WIZERUNEK, IRRADIACJA, TERYNA, USIŁOWANIE, BRZUCH, INFORMACJA GENETYCZNA, TOUROPERATOR, INŻYNIERIA TKANKOWA, ŁUK TĘCZOWY, METATEKST, PATRON, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SMUŻKA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KASETKA, HRABINI, MIODNIK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, DŻEM, CZARNA KARTKA, NARZĄD KOPULACYJNY, CZEREMCHA, KUTIKULA, ZAGÓRZANIN, WNĘTROSTWO, UMIEJĘTNOŚĆ, KAPTUR, ŁAŃCUCH, WZÓR CIOŁKOWSKIEGO, NIKIELINA, PAMIĘTNIK, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ASFODEL, ZADEK, SKUN, MA, GAMA, BIAŁA ŚMIERĆ, OSŁONA, CZERWONA FALA, POCHWA, FROTTOLA, KAMIONKA, OBRONA, PUL, ZMOTORYZOWANY, POPRAWA, LEKTURA, BERŻERKA, TRZYNASTY, CZERPNIA POWIETRZA, GARKUCHNIA, TERATONA TROTYLU, APOENZYM, POWIELACZ ELEKTRONOWY, ZAKURZENIE, FILAR PRZYPOROWY, PAROWIEC, REZONATOR, ZDRADA, SEZAM, MATRYKUŁA, DEFERENT, HYBRYD, IZOMER, URCEUS, ZARAZA, KRYPA, CZARCIE NASIENIE, SPRZEDAŻ, PÓŁKULA MÓZGOWA, KULA, UNIWERSAŁ, NOGAWICA, WIOSŁO, SONG, ŁOPATA, DOCHTÓR, SPENCERA, SSAK MORSKI, STRÓJ, EMPIRE, ODBYTNICA, ASFALT, KARTAUN, PALISADA, ARABIKA, PARAFARMACEUTYK, PARKA, ŁUPACZKA, SYGNAŁ, KREDYT KONSOLIDACYJNY, KOMPLANACJA, BYLICA, DYSTRYBUTOR, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, HOMESPUN, PAMPUCH, KRYSZTAŁEK, LEBERA, KANAŁ LATERALNY, WIZA POBYTOWA, STRZELANINA, PIĘTNASTY, BABUŚKA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DZIECINKA, GŁÓWKA, FAKTOR, PIEZOMETR, BETONKA, PLANETOIDA, REWALIDACJA, EKSPLOATATOR, PEWNOŚĆ, ZWIJARKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, SZALKA PETRIEGO, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, GRIEKOW, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ODSYŁACZ, LEJ KRASOWY, PORTUGALSKI, FARBA KLEJOWA, DRZEWCE, MCHY WŁAŚCIWE, HASŁO, TYCZKA, GRAB, DEPILACJA, CYKL WYDAWNICZY, REZYDUUM, KRAŃCÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.466 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tłumik, część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUMIK
część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x