CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUMIK to:

część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUMIK

TŁUMIK to:

element układu wydechowego silników spalinowych i wysokoprężnych, wyciszający dźwięki dobiegające z silnika i pomagający w przetwarzaniu spalin (na 6 lit.)TŁUMIK to:

w muzyce: instrument służący ściszeniu lub zmianie barwy dźwięku np. fortepianu, skrzypiec (na 6 lit.)TŁUMIK to:

SURDYNA (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.204

OBŁÓG, CUMULONIMBUS, KIFOZA, SZAFLIK, WIESZAK, WRAK, POKRZYWDZONY, PRADZIADEK, CZYNNIK CHŁODNICZY, OBRZEŻE, FILIGRAN, PULPIT STEROWNICZY, HAMULEC LUZOWANY, EMOTIKON, WYSYPKA, TRYSKAWKA SZKLANA, WARTOWNIK, STAŁOŚĆ, ARCHIKONFRATERNIA, MASOŃSKOŚĆ, ONE-LINER, ORZESZNIK, REALNOŚĆ, ZGRUBIENIE, WYJEC RUDY, LAPARENTOZAUR, HERBATA ZIELONA, BLACKOUT, BURZA MÓZGÓW, DAMA, FUTRÓWKA, MEDYCYNA SPORTOWA, DZIEŁO ROGOWE, SĘKACZ, AKTYWISTA, IMMUNOSUPRESANT, NAWIETRZAK, GODŁO PROMOCYJNE, STYRON, WRĄB, OFERTORIUM, SIEĆ KOLEJOWA, PORCYJKA, SKÓRZAK, DWUDZIESTY SIÓDMY, WĘGLÓWKA, GARNITUR, LOKACJA, ALT, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SERWIS, DIABLOTKA, DRABINA, RZEMYK, ZALĄŻNIA, MURARKA RUDA, ŹREBIĘ, FIBULA, SALADA, RÓWNIK, DOK, FILET, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, PROCH, FINISZ, RODZINA KATYŃSKA, BODZIEC, PODCENTRALA, WATOLINA, OPASANIE, NAMASZCZENIE CHORYCH, KLASTER DYSKOWY, OKRĘT-BAZA, PISMO HIERATYCZNE, SZOPKARZ, DYWIZJON RAKIETOWY, POLUCJA, HUBA SIARKOWA, RETENCJA, BANIECZKA, TANDEM, BURGER, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, KRATKI, FANTOM, PRZEPRÓCH, BĄK AMERYKAŃSKI, NIECZUŁOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, SAJETA, FORMACJA, ŁUK, NASZ CZŁOWIEK, EWA, AUTOMAT, KURTYNA, MASZYNKA, WIGILIA, WZORZEC, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, IDIOFON, NACZYNIE OZDOBNE, ZŁODZIEJKA, PRZEBARWIENIE, CIĄGNIK SIODŁOWY, KROK, OCEAN, FARBA OLEJNA, RUBELIT, HERBATA, ALIAS INTERNETOWY, SAMOGRAJ, BERLACZ, KOLEKTA, PODRYG, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, GWIAZDA, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, POLICJA, FILM WOJENNY, SOS, RADIANT, DWUDZIESTY DRUGI, STEREOTYPIA, ABONAMENT, WARSTWA ABLACYJNA, GORĄCE ŹRÓDŁO, KOSTIUM, WIĘŹBA, KREDYT PAŃSTWOWY, BULGOTNIK WANIENNY, ZGROMADZENIE CZYNNE, WYŁADOWANIE KORONOWE, SKRZYNKA, OKRZEMKI, COMBER, UKŁAD URBANISTYCZNY, KONIEC ŚWIATA, EKIPA, OSŁONA, MRÓWKA, OBWÓD REZONANSOWY, STONOGA MUROWA, KOLORYSTYKA, WZGLĄD, DŻIHAD, FALA, MUFA, DEZABIL, GÓRALSKI, ANTYKWARK, CANTUS FIRMUS, KOMORA NABOJOWA, PROFIL, KAJZER, TOM-TOM, TĘSKNOTA, MARSKOŚĆ, SMILEY, WYPALENISKO, DESKA ŚNIEŻNA, NADWYŻKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MONTAŻOWNIA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PUCHAR, TOREBKA, FRONT, ZAWIŁOŚĆ, BLOCZEK, STACJA POMP, MARMURKOWANIE, GABINET, PRÓBA NUKLEARNA, PORA, PLURALIZM, URODYNAMIKA, KAZARKA, SKRYBA, ÓSEMKA, WYRĄB, MACHANIE RĘKĄ, SZYKANA, LODÓWKA, KASK WSPINACZKOWY, AKCJA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ASPIRACJA, KUMOTERKI, HANDEL NARĘCZNY, BEZSENS, KAMIONKA, KOLCZYK, RÓWNINA SANDROWA, ŚCIANA, PODUSZKA, FAŁD, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, AFLASTON, PENTAPTYK, CYC, BAZYLIKA WIĘKSZA, DYSONANS, LEK PRZECIWBÓLOWY, BŁOTNIAK, NORWESKI, MAKROŚWIAT, WIELKI WYBUCH, HEJNAŁ, BERŻERA, GRZEBACZ, METYLOTROFIA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ZYSK, WYMIAR, NARÓD, LURA, CZEK PODRÓŻNICZY, PODZIEMIE, KOBYŁA, PALINGENEZA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, BLAT, KARŁOWATOŚĆ, DZIWKARZ, OBSŁUGA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WEŁNIAK, BŁYSK, SER, PRIORYTET, EDYKUŁA, INTERPRETATOR, PANDAN, JANÓW, MŁOTECZEK, CYNGLE, SUROWOŚĆ, STYLO, PRAWO CURIE-WEISSA, RYNNA, GAZ GENERATOROWY, GŁÓWKA, CHOMĄTO, ŚMIAŁOŚĆ, CHIŃSKI, NAGŁOŚNIENIE, WISKOZA, OŚLE UCHO, PŁUŻKA, FIRMÓWKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ŻYTO, PRĄTNIKOWCE, PATRONAT, KOMISARZ, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, ABAKUS, SMUGA, MASZYNA ENERGETYCZNA, DRZEWCE, ROŚLINY NASIENNE, BRAK, SIEROTA ZUPEŁNY, NAJEM, CENZURA, PRZESTRON, STOPKA, SATELITA SZPIEGOWSKI, GNOJNIK, POWRÓT, ORGANKI, KOGNITYWIZM, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, NANERCZ, PAWĘŻ, TRANSMITANCJA, PĘTLA HENLEGO, PUNKT MOTORYCZNY, GAŁĄŹ, ROZDZIAŁEK, ALUZJA, ŻAŁOBA, PÓŁKULA, UCHWAŁA, EMIRAT, DEOKSYRYBONUKLEAZA, SYGNAŁEK, KONFISKATA, DEZETA, OKRES PÓŁTRWANIA, MOŁOTOW, KONCYLIACJA, WIBRATO, OBRĘCZ, JUBILER, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ?UDERZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUMIK część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUMIK
część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ BRONI PALNEJ LUB PNEUMATYCZNEJ, DEMONTOWALNA LUB ZAINSTALOWANA NA STAŁE, SŁUŻĄCA WYTŁUMIANIU DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PODCZAS WYSTRZAŁU LUB PŁOMIENI OPUSZCZAJĄCYCH LUFĘ. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x