CZĘŚĆ HACZYKA, MIĘDZY TRZONKIEM I GROTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUK KOLANKOWY to:

część haczyka, między trzonkiem i grotem (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ HACZYKA, MIĘDZY TRZONKIEM I GROTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.158

HAF, OKULAR, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, KAWAŁEK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, ESCHATOLOGIA, MIĘDZYWĘŹLE, KRZYŻÓWKA, PIEŃ, OFERTORIUM, RACHUNEK ZDAŃ, DZIAŁKA, ANGEOLOGIA, DASZEK, TUŁÓW, ULICA, PIEPRZNIK, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, DĘTKA, SKARPETA, SYMETRIA, NAPIERŚNIK, JĘZYK CHORWACKI, INTERWENCJA PROCESOWA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, MEKSYKAŃSKA, PODBRÓDEK, BŁONA PŁAWNA, REJESTR, SZTABSKAPITAN, ROZWORA, LAMPA ELEKTRONOWA, MONOPOLISTA, NACIĄG, TRACJA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, GWIAZDA, ZABYTEK NIERUCHOMY, POKOLENIE, INTERMEZZO, COKÓŁ, DZBANEK DO KAWY, ŚRÓDBRZUSZE, PRZEDMURZE, MIGAWKA, BYLICA, FUNDUSZ MIESZANY, WIĄZADŁO, STOŻEK DZIOBOWY, USTNIK, RĄB, PIRAMIDA, PODSEKTOR, KAPLERZ, BALDACH, NIEBIOSA, LEJBIK, LAKOLIT, OPONA, REFLEKS, RURA OGNIOWA, GÓRNICA, ŻYWIENIE, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, BABA, MIĘKISZ, CEWKA MOCZOWA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, KOKPIT, KABOTAŻOWIEC, DIALOG OBYWATELSKI, ŁĄCZNIK, SKRZYDŁO, AKT, TOPIK, RUBRYKA, POŁOWA, SZLUP, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ODDZIAŁ, NERW WZROKOWY, MOST, MIERZYN, TAMBOREK, KONDYGNACJA, KONKURENCJA, AZYMUT, PAS CNOTY, SZCZELINA, AMOR, SKŁAD, CIAŁKO SZKLISTE, KOPIAŁ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, JAMA STAWOWA, GZYMS, SKALA MOLOWA, KOŃ KUZNIECKI, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, PODSADKA, ROŚLINA KORZENIOWA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, PRZESUWNIK, REGENERAT, ŁUK, OSĘK, PUNKT STYCZNY, ARYTMOMETR, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, DECHA, NACZYNIE CHŁONNE, SZKLISTKA, NÓŻKA, CHEMIA, WOLIN, KOCIA KOŁYSKA, UJŚCIE GARDŁOWE, KARAFUŁKA, PRETEKSTA, TŁO, EWANGELIA, LIMBO, ELEGANTKA, WSTRZĄS, PÓŁSFERA, KOLUMNA, LODOWIEC SIECIOWY, ZASOBY OPERATYWNE, FAZOWNIK, BÓR WILGOTNY, DYFUZJA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, LIMBUS, BIBLIA HEBRAJSKA, BUDA, ZAGÓRZANKA, KORPUS NAWOWY, ZMIANA, KARELIA, STAROANGIELSKI, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, ROŚLINY NASIENNE, GODZ, SPÓD, MALATURA, PIĘTKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, NABIODRNIK, WSTĘPNICA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, KONSEKRACJA, TUMBA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, SALDO CYKLICZNE, PODRZĘDNIK, KOMORA, NOS, ALLEGRO, CZŁONECZEK, CZUBEK, ZWROTKA, ANASTOMOZA, WIERZCHOWINA, SIEĆ POKARMOWA, ARKADA, ŻYŁA, MISIONES, MASYW GÓRSKI, PŁAT, WOLNE SOŁECTWO, GLOBALIZACJA EKONOMICZNA, ŁUK PÓŁPEŁNY, OSTROGA, ŁUŻYCE, KANAŁ, STREFA CZASOWA, PORÓD PRZEDWCZESNY, GARDZIEL, ODWZOROWANIE LINIOWE, AKROPOL, ADVERBIUM, TAKTY, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, WIECZÓR, SIKA, FILTR, MODULACJA DELTA, JURA, PREBENDA, KORONKA, FIZYKA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PEKTORAŁ, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, CZEP, WIRAŻ, MASKA, OFIAKODON, WYJEC PŁASZCZOWY, SERUM, SHOUNENAI, BARTOLOZZI, STRZEMIĘ, WYJEC RUDY, METODA PORÓWNAŃ, BESARABIA, DÓŁ PODKOLANOWY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, PODZAKRES, JĄDRO, STYLIKOWCE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ŁUPINA, STOPA, PASSACAGLIA, PIERŚCIEŃ, PODREGION, KONTAKT, ACETYLENEK, WKŁAD MIESZKANIOWY, WIĄZANIE PEPTYDOWE, KOMORA ZAMKOWA, KWARTA, GEM, SZWABIA, WIZJER, KUFA, ANGLOSASKI, NIEZGODA, DZIOBIEC, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, EREB, URLOP TACIERZYŃSKI, GAŁKA BLADA, PAŁUKI, ECHIN, DROGA POWIATOWA, CIEPŁO, ZYSK INFLACYJNY, MUNDSZTUK, UKŁAD ZBIOROWY, PUŚLISKO, KREDYT PREFERENCYJNY, NAGOLENICA, EGZEKWIE, SKRAJ, NIEJEDNOLITOŚĆ, DOMY, SPOJÓWKA GAŁKOWA, POLĘDWICA, KOLCZYK, GRANICE, ESKIMOSEK, MIĘDZYPOKŁAD, ŁONO, DOMINANTA, KOWARIANCJA, PARAFIA, SKRZYDŁO, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, NAPIERŚNIK, ZWIERCIADŁO, PUPKA, SKRZYDEŁKO, ROZDZIAŁKA, REZONATOR, WEZGŁOWIE, AMUNDSENA, WYJEC CZERWONY, PIRAMIDA NERKOWA, PAMIĘĆ GÓRNA, SETECZKA, ŁUSKA, JAWAJSKI, FEDERACJA MIKRONEZJI, INTERAKCJONISTA, KRYMINALISTYKA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, MARCHEWKA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, NIEBO, DZIÓB, UKŁAD ZAPŁONOWY, MEZZOSOPRAN, TRZONKÓWKI, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PRZODOMÓZGOWIE, KOMUNIA, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, LIST APOSTOLSKI, KAPIBARA, KADŁUB, GORS, SKRZYDEŁKO, KAPSUŁA POWROTNA, SĄSIEDZKOŚĆ, PRZEDNÓŻEK, ?INTERLUDIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ HACZYKA, MIĘDZY TRZONKIEM I GROTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ HACZYKA, MIĘDZY TRZONKIEM I GROTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUK KOLANKOWY część haczyka, między trzonkiem i grotem (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUK KOLANKOWY
część haczyka, między trzonkiem i grotem (na 12 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ HACZYKA, MIĘDZY TRZONKIEM I GROTEM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZĘŚĆ HACZYKA, MIĘDZY TRZONKIEM I GROTEM. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x