PROCES PRZENIKANIA ELEMENTÓW MIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA KULTURAMI LUB WEWNĄTRZ KULTUROWO ZRÓŻNICOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA, POPRZEZ KONTAKTY CZŁONKÓW KULTURY DAWCÓW I KULTURY ODBIORCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYFUZJA KULTUROWA to:

proces przenikania elementów między co najmniej dwiema kulturami lub wewnątrz kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa, poprzez kontakty członków kultury dawców i kultury odbiorców (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZENIKANIA ELEMENTÓW MIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA KULTURAMI LUB WEWNĄTRZ KULTUROWO ZRÓŻNICOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA, POPRZEZ KONTAKTY CZŁONKÓW KULTURY DAWCÓW I KULTURY ODBIORCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.738

KIJ, CZAS PÓŁTRWANIA, WARTOŚĆ NOMINALNA, SZATRA, WYPADEK DROGOWY, TRZYMADŁO, POPITA, PARAMETRYZACJA, DOMEK LORETAŃSKI, KOREGENT, N-GRAM, CYPRZYN, SZMATKA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, PASCHA, POLE GOLFOWE, LUSTRO TEKTONICZNE, ROLETKA, FRYZ, KSIĄŻĘ, CHRANCUSKI, ZAPOŻYCZENIE, SPULCHNIACZ, JAJA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, RZECZ, DWURÓG, RÓWNIAK, WÓZKOWY, KOMPENSACJA, RENESANSOWOŚĆ, CHWYTNIK, OBŁĄKANIEC, MARGARYNA, PRYMITYWIZM, EMOCJA, ARALIA, UCHODŹSTWO, STOWARZYSZENIE, SEGMENT, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, DYFERENCJACJA, FENOTYP WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, KULCZYBA WRONIE OKO, KAWA BEZKOFEINOWA, TARANOWANIE, ŚWIADEK KORONNY, ARANŻACJA, DWÓJNIK, OPCJA BARIEROWA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, JARMULKA, GRECKOŚĆ, OBRÓŻKA, PĘCHERZYK, TONACJA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, CINGULUM, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, STRYCH, DINO, KAPUŚCIANY ŁEB, OLEANDER, NACJA, BAKTEROID, FLAGSZTOK, AJENCJA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PSYCHOMANIPULACJA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, MECHANIKA, PRZECZULICA SKÓRNA, MAPA MENTALNA, WYRĄB, MASZYNA CIEPLNA, ZBRODNIA, PALPACJA, KAPUŚCIANA GŁOWA, KOLUMNA, LUZAK, RAPT, WDZIĘK, IRANIZACJA, SAMOUNICESTWIENIE, SEPTET, PREZESKA, UDERZENIE, NAUKA MEDYCZNA, OKREŚLENIE, ZASADA, PRZEWIDYWANIE, BAWOLE OKO, ŚRUBSZTAK, SQUAW, INŻYNIERIA SOCJALNA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, JEDWAB NATURALNY, GENDER, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, STRZAŁA, RÓŻNICA, DYL, ANSAMBL, SZYKANA, LABORATORIUM, OLEJEK, MUR, LINGAM, WYCINEK, KRATA ROZDZIELNA, SYSTEM, DYSPOZYTURA, STAN, PROMIENNIK, KOLONISTA, GARY, MOTOR, REGUŁA, KOTŁOWNIA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, MONODIA, DUPLIKACJA, PRZYSZŁOŚĆ, MECENAS, KOSZATNICA, MEZZANINO, PALATOGRAM, MIŚ, PRZEDŁUŻACZ, SCHABOWY, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, EKSPOZYCJA, ŁUSKA, CYTOKININA, PIERWSZA POMOC, ARESZT TYMCZASOWY, HALO, RAMIENICOWE, BARCHAN, ŻOŁĄDKÓWKA, LINIA WIDMOWA, WIEŻA SZYBOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, STREFA CZASOWA, VIOLA BASTARDA, PAZUR, KALCEOLARIA, PRZETŁOK, TEORIA MODELI, ESZEWERIA, ANALOGIA, MIKROMETR, ROZGAŁĘZIACZ, ADAPTOR, TRYBUNAŁ, OGNISKO, HAFT KOSZYKOWY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ZASADA PODCZEPIENIA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, KIJ, INTERPRETACJA, PAPIEROCH, WYROSTEK BARKOWY, ZASILANIE SIECIOWE, ODRA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, BEZŻENNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, RZEMIOSŁO, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, DEGENERAT, WYPIS ŹRÓDŁOWY, PUNKT STYCZNY, KONTRAKT TERMINOWY, LODOWIEC FIELDOWY, ANTENA MIKROPASKOWA, ŻEGLUGA, PAWĘŻ, GRYPS, FILM DROGI, POŚWIST, PĘDRAK, DENATURACJA BIAŁKA, REKWIZYCJA, OBSŁUGIWANIE, WYZIEW, KLERK, PRZEBUDOWA, GARMAŻERIA, LAPIS-LAZULI, MONUMENT, SUCHAR, EGZORCYZM, CYFRONIK, STUZŁOTÓWKA, DŻEM, FREESTYLE, WITAMINA, OSPA, ZAPINKA, WYSEPKA, STREFA POŻAROWA, ZASTRZAŁ, CZYNNIK SYTUACYJNY, AEROZOL SIARCZANOWY, BRUK, TRĄBA POWIETRZNA, ROSOŁEK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, INTENSJA, ABSOLUT, PRĄTNIK ALPEJSKI, REKTYFIKACJA, BERLACZ, COASTER, BRZOZOWATE, WŁÓCZYKIJ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, JEZIORO PODLODOWCOWE, INFUZJA, RÓJKA, PLECIONKA, MIŃSZCZANKA, DEKONCENTRACJA, SUFLET, PATOMECHANIZM, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DŻEZ, METYS, TARTINKA, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, SZWEDZKOŚĆ, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, DANE SENSYTYWNE, KOŚCIÓŁ, RYTM, PÓŁOKRĄG, FLOTA, LEGOWISKO, MUZYK, WYBIEG, HASŁO, MISIEK, SZYNA, PRZEMYT PLECAKOWY, WYMÓG, NADBUDOWA, FATALIZM, IZOLACJA, SUKA, SKUPIENIE, WAGNER, GREK, RAKSOLOTY, PREZYDENTKA, PARTIA, PROCES KONSOLIDACYJNY, FORLANA, STWARDNIENIE, PIERSIÓWKA, LUWERS, POST, KOMPOZYCJA, PAŁUKI, SAMOCHÓD POŻARNICZY, PORTFEL, STĄGIEWKA, KICAJ, GOL SAMOBÓJCZY, PAROWIEC, POSZEWKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, MORWIN, PODCASTING, LENNICTWO, KOMBATANTKA, OLEJ JADALNY, NAWÓZ MINERALNY, OSTANIEC DEFLACYJNY, HARMONIA SAMOGŁOSEK, FIRANKA, TERMOS, CYMELIUM, ŁUNA, MIECZ UCHYLNY, SZPATUŁKA, SALADA, DILER, ANGIELSKOŚĆ, DNO KWIATOWE, ZSZYWARKA, MAGNEZJA, APRETUROWANIE, POMADKA, CHITON, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ?ATLAS NIEBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZENIKANIA ELEMENTÓW MIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA KULTURAMI LUB WEWNĄTRZ KULTUROWO ZRÓŻNICOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA, POPRZEZ KONTAKTY CZŁONKÓW KULTURY DAWCÓW I KULTURY ODBIORCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZENIKANIA ELEMENTÓW MIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA KULTURAMI LUB WEWNĄTRZ KULTUROWO ZRÓŻNICOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA, POPRZEZ KONTAKTY CZŁONKÓW KULTURY DAWCÓW I KULTURY ODBIORCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYFUZJA KULTUROWA proces przenikania elementów między co najmniej dwiema kulturami lub wewnątrz kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa, poprzez kontakty członków kultury dawców i kultury odbiorców (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYFUZJA KULTUROWA
proces przenikania elementów między co najmniej dwiema kulturami lub wewnątrz kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa, poprzez kontakty członków kultury dawców i kultury odbiorców (na 16 lit.).

Oprócz PROCES PRZENIKANIA ELEMENTÓW MIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA KULTURAMI LUB WEWNĄTRZ KULTUROWO ZRÓŻNICOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA, POPRZEZ KONTAKTY CZŁONKÓW KULTURY DAWCÓW I KULTURY ODBIORCÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PROCES PRZENIKANIA ELEMENTÓW MIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA KULTURAMI LUB WEWNĄTRZ KULTUROWO ZRÓŻNICOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA, POPRZEZ KONTAKTY CZŁONKÓW KULTURY DAWCÓW I KULTURY ODBIORCÓW. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast