W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARALAKSA to:

w metrologii: zjawisko błędnego odczytu wskazania przyrządu pomiarowego wynikające z nieodpowiedniego kąta patrzenia człowieka na ten przyrząd - w takim przypadku linia wzroku, przechodząc przez element wskazujący (wskazówka w mierniku wychyłowym, słupek cieczy w termometrze cieczowym lub pipecie miarowej), pada na znajdującą się za tym elementem skalę odczytu w niewłaściwym miejscu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARALAKSA

PARALAKSA to:

zjawisko pozornej zmiany położenia obiektu na sferze niebieskiej względem dalszych obiektów, wynikające ze zmiany miejsca obserwacji spowodowanej przemieszczeniem się obserwatora (na 9 lit.)PARALAKSA to:

w fotografii, optyce: niezgodność, niepokrywanie się obrazu widzianego w wizjerze z obrazem fotograficznym (na 9 lit.)PARALAKSA to:

efekt niezgodności różnych obrazów tego samego obiektu obserwowanych z różnych kierunków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.093

KINOMAN, PLAMA WĄTROBOWA, FILET, IMPLANT ŚLIMAKOWY, MAKIAWELISTA, LEK PRZECIWBÓLOWY, BAŃKA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, ROLNICTWO, STREFA HEMIPELAGICZNA, STARZĘŚLA, ŚCIGAŁKA, ABPM, DŁUGI RÓG, NUCZA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, KASZALOT, DUJKER MODRY, PRODUKCJA, ZALESIANIE, KONWEJER, KROKIEW, USTĘPSTWO, POCIĄG DROGOWY, NASTURCJA, DZIKI MIÓD, GZA, DASZEK, ZBÓJNIK, ASTROMETR, PULOWER, JASNOŚĆ WIZUALNA, FILAR, EWOKACJA, LINIA TELEFONICZNA, BESTIARIUSZ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, IKRZYSKO, SZKUTNICTWO, DWUDZIESTY TRZECI, PILNIK, WĘGAR, FILOZOFIA, DOJRZAŁOŚĆ, FĄFEL, KOSMETYK KOLOROWY, HUŚTAWKA, OŻENEK, WĄŻ, MISKA SOCZEWICY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, LORI, STECZKA, REFLUKS, INTROSPEKCJONIZM, CYKL KONIUNKTURALNY, AKTORSTWO, SIATKA, STERCZYNA, PRAWO, OTWÓR, KARTAGIŃSKI, CERATOFILID, SYF, ERA MEZOZOICZNA, PORĘCZE, SYRENOWATE, PLACÓWKA RODZINNA, STRUNOCIĄG, OBUPŁCIOWOŚĆ, KOBIECOŚĆ, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, PASIECZYSKO, STOLICA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, LAMBDA, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, MOTYLEK, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, ORGANIZACJA, ETOLOGIA, LABIRYNT, EKSPATRIANTKA, CYMBAŁ, DEZERTER, USZTYWNIACZ, TURBINA RUROWA, JELEŃ DAVIDA, NABIEG KORZENIOWY, KASA, KWESTA, ANEGDOTA, KILOFEK, MIZUNA, ANTENA MIKROPASKOWA, SZYSZKA, DIETA CUKRZYCOWA, KOMBATANCKOŚĆ, HERETYCZKA, OKLUZJA, JAPOŃSKI, PRZEWÓD FAZOWY, SWORZEŃ, KRĄŻENIE OGÓLNE, MACIERZ TRÓJKĄTNA, DOJŚCIE, WPUST, HAMULEC CIĘGNOWY, UPOKORZENIE, OKSZA, GRUCHOT, ORLICZKOWATE, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, OBRÓT PUBLICZNY, TRANZYSTOR POLOWY, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, AEROZOL, WAGA, ZOOEKDYSON, ROZNOSICIEL, RURKA INTUBACYJNA, SERYCYNA, CYSTOSTOMIA, EUTEKTYKA, TURANIEC, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, ARALIA, FIGA Z MAKIEM, NIECZUCIE, KALETKA, WRZĘCHY, BROKAT, MODEL, BĄK, NAPIERŚNIK, EWALUACJA, BACHMISTRZ, SOCJOPATOLOGIA, MENISK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KWADRANS AKADEMICKI, OGRANICZNIK, ZAKRYSTIA, BRAMSEL, GERMAŃSKOŚĆ, FLAMAND, EKSPROPRIACJA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ZAKRES POJĘCIOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, PTASZEK, WSKAŹNIK UBÓSTWA, ŻYŁA NIEZGODNA, ADMONICJA, CEROWNIA, STRUNOOGONOWE, CRIOLLO, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PISMO, NUGAT, MATIZ, ZAKAZANY OWOC, LITEWSKOŚĆ, STARY KOŃ, COTELE, EFEKT, ANTOWIE, PĘDZARNIA, STERADIAN, CNOTA, DZIEWCZYNA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, STRZAŁA AMORA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, ROZBUDOWA, ODKAŻACZ, KOLEGA, JASNOWIDZ, RZEMIEŚLNIK, TRANSMITANCJA, GĄSKA, SKLEP MONOPOLOWY, ŚLEDŹ PACYFICZNY, CELTYJKA, FIZYKA, KARAKUŁY, KARAKURT, LICYTACJA, GLISSANDO, KISIEL, KRÓLIK, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, CYNIA, RĘCZNOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, RAGLAN, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, OSAD ABYSSALNY, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, FRANCISZKANIZM, DANIE CZARNEJ POLEWKI, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ALIDADA, TERMOGRAM, BICIE PIANY, PŁYN, CIAŁO, TETRAPOD, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PIEŃ PŁUCNY, TURZYCA, CZARNI JEŹDŹCY, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, ZATOCZKA, RADAR, PIERWSZOŚĆ, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, ZWROT, PRĄD ZAWIESINOWY, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PIĄTY, TRYBUT, TRAPER, SAMOGRAJ, RAWELIN, BIOGERONTOLOGIA, PRZEPRAWA, MUSZLA KLOZETOWA, WARUGA, LAMPA DAVY'EGO, PIERSIÓWKA, DIAMENT, ADORACJA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, KRZEŚLISKO, NOUMEN, DZIAŁ OSOBOWY, JĘZOR LODOWCOWY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, POWTÓRZENIE, MISIACZEK, ZAWIEW, INTERESOWNOŚĆ, ROZEJM, MECHOWCE, WOKABULARZ, ETEROFON, CHORALISTA, GWAŁT, WIERNOŚĆ, KAPELUSZ PANAMSKI, KASIARZ, MŁODZIEŻÓWA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, UPOJNOŚĆ, ŚWIĘTA KROWA, RZEMIOSŁO, METAL NIEŻELAZNY, LORA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, PASTICCIO, GNICIE, BOMBA WODOROWA, APTAMER, WISIOREK, POLIMER WINYLOWY, FONDUE CZEKOLADOWE, CIEK, ZASZŁOŚĆ, LUPA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, DIAGRAM VENNA, LOKATA RENTIERSKA, POUCZENIE, KATAKUMBY, SPAWĘKI, SZCZELINA DYLATACYJNA, KORPUS, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, PLAN OGÓLNY, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, PRZEŻUWACZE, UT, BRODAWKA, KŁUSAK FRANCUSKI, NIEMĘSKOŚĆ, PRAWORĘKI, SKAŁKA, KAZAMATA, BUJAK, LAWENDA, IMMUNITET FORMALNY, DONIESIENIE, KABINA, SARATI, UMIEJĘTNOŚĆ, ?PROTETYKA STOMATOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARALAKSA w metrologii: zjawisko błędnego odczytu wskazania przyrządu pomiarowego wynikające z nieodpowiedniego kąta patrzenia człowieka na ten przyrząd - w takim przypadku linia wzroku, przechodząc przez element wskazujący (wskazówka w mierniku wychyłowym, słupek cieczy w termometrze cieczowym lub pipecie miarowej), pada na znajdującą się za tym elementem skalę odczytu w niewłaściwym miejscu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARALAKSA
w metrologii: zjawisko błędnego odczytu wskazania przyrządu pomiarowego wynikające z nieodpowiedniego kąta patrzenia człowieka na ten przyrząd - w takim przypadku linia wzroku, przechodząc przez element wskazujący (wskazówka w mierniku wychyłowym, słupek cieczy w termometrze cieczowym lub pipecie miarowej), pada na znajdującą się za tym elementem skalę odczytu w niewłaściwym miejscu (na 9 lit.).

Oprócz W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x