Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARALAKSA to:

w metrologii: zjawisko błędnego odczytu wskazania przyrządu pomiarowego wynikające z nieodpowiedniego kąta patrzenia człowieka na ten przyrząd - w takim przypadku linia wzroku, przechodząc przez element wskazujący (wskazówka w mierniku wychyłowym, słupek cieczy w termometrze cieczowym lub pipecie miarowej), pada na znajdującą się za tym elementem skalę odczytu w niewłaściwym miejscu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARALAKSA

PARALAKSA to:

zjawisko pozornej zmiany położenia obiektu na sferze niebieskiej względem dalszych obiektów, wynikające ze zmiany miejsca obserwacji spowodowanej przemieszczeniem się obserwatora (na 9 lit.)PARALAKSA to:

w fotografii, optyce: niezgodność, niepokrywanie się obrazu widzianego w wizjerze z obrazem fotograficznym (na 9 lit.)PARALAKSA to:

efekt niezgodności różnych obrazów tego samego obiektu obserwowanych z różnych kierunków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.197

GRÓDŹ, LAMPA DAVY'EGO, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, MANIFESTACJA, ŚMIECIARZ, FAVELA, RZEKOTKA DRZEWNA, PAPROĆ DRZEWIASTA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ŻARŁACZ SZARY, BŁONICA GARDŁA, KONTUAR, WYPIS ŹRÓDŁOWY, NIEWYPAŁ, PERKOZEK TRÓJBARWNY, OZONOSFERA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, AEROLOGIA, PRZYTUŁEK, PODATEK URBARIALNY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, BUCHALTERIA, PELYKOZAURY, PLACUSZEK, HABANERA, SYTA, PYTANIE, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, DYSK LOKALNY, CZÓŁENKO, FINISZ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, OBIEG PIERWOTNY, SKÓRNICTWO, SPLOT, INTERFERENCJA RNA, SZABLONIK, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KNEDLE, STYCZNOŚĆ, GWIZD, ŻĄDŁÓWKI, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, UMOWA AGENCYJNA, KREWETKA WIŚLANA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, REDINGOT, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SEKWENCJA TATA, SER PODPUSZCZKOWY, KOZAK, REKLAMANT, FRAKCJA, IMIESŁÓW BIERNY, DYSZA, WYSPIARSKOŚĆ, SAMPLING, PUŁAP, ZŁOCIENICE, PIASEK BĄBLOWCOWY, INTERWAŁ, PRZYŚPIESZENIE GRAWITACYJNE, WYSADEK, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, POSIADACZ ZALEŻNY, PŁETWA, SMUŻKA, SZKODNIK, MOTYW, OSIOŁ DOMOWY, KUPON, BOFORS, GŁOWICA, DYKTATURA, PCHŁA MORSKA, CEP, CZOŁO, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, TYKA, MASKOWANIE, BEZWŁAD, ZŁOŻENIE UKŁONU, AULA, ESDEK, LOŻA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, SEKSTURYSTYKA, PRAWO PIĘŚCI, KAZUISTYKA, KROK, TOKSYNA, BUREK, KOMPRESJA IMPULSÓW, HARD CORE, RUBIN, ALBUMIK, PÓŁKOLONIA, SZERMIERZ, MOLOSOWATE, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PLATFORMA, GRYF, JASKINIOWIEC, OPĘTANY, NIEMĘSKOŚĆ, OŚLE UCHO, SIATECZKA, GRZECHOTKA, ANTYBIOTYK, WYGADANIE, PREZYDENCJA, PUNKT, KAMBIUM WASKULARNE, SINIEC, MAŁA OJCZYZNA, CZŁON NADRZĘDNY, ZIELONA GRANICA, GRUPA METYLOWA, ZAŁOŻENIE, SEKUNDANT, GRYLAŻ, TURANIEC, KOŁO MAŁE, FRACTOSTRATUS, GMINNOŚĆ, WCZASY PRACOWNICZE, ZSYP, KOMORA NABOJOWA, TOLERANCJA, PRZESŁANIE, TONAŻ, KONCESJA, KLEJARZ, KŁOBUK, HIACYNT, MANIERYZM, SOLARZ, KULOODPORNOŚĆ, ARGUMENT, PIESIO, GNIAZDO, DYM, INDYKATOR, ŚMIAŁEK, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, SYGNAŁ, LUFA, CHOCHOŁ, SERPENTYNA, ŁUK BRWIOWY, NADKRWISTOŚĆ, NAUKA, MEDALION, ORIENTACJA, USTAWKA, DERMOKOSMETYKA, WIECZÓR, DUROPLAST, SIATKA, BUŁAWA, KAMIENNIK, WAŁ, PARTNERKA, PĄCZEK, JEDNOSTKA, ELITARNOŚĆ, PASZTETNIK, BRZOSKWINIA, MARSZ, ZHAFTOWANIE SIĘ, GOŹDZIK, SPŁYW, PIEPRZ, SIEĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KRATKA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, TUTORIAL, CIELĘCY WIEK, SAMOCHODZIARZ, PONCZ, TWÓR, ANTEPEDIUM, SUPERNOWE, ODCHYŁKA, CIAŁKO BIAŁAWE, KOLKA, ALWALKERIA, NOCEK BECHSTEINA, ORZEŁ, KORPUS, NADBITKA, GŁOS JĘZYKOWY, WYGŁOS ABSOLUTNY, PIERÓG KARELSKI, PARAFIA, CZARKA, RZEŹ, ESENCJA, BROKAT, WYCHODZTWO, KAPELUSZ KARDYNALSKI, STYGON, BENTAL, USZAK, ŻUŻLAK, OBUDOWA, RÓWNANIE CAŁKOWE, LATAWIEC, SWEET, ZBIÓR, MIŚ, OPŁATA STOSUNKOWA, DYSFONIA, PUCHLINA, IRRADIACJA, SZUWAR KŁOCIOWY, PIÓRO, SZACHY LOSOWE, POCHODNA FRÉCHETA, GWIAZDOR, PILARZ, ANKSJOGENIK, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, AMON, GWIAZDKA, JARZĘBINA, FIGURA STYLISTYCZNA, DUPECZKA, PUSZKA MÓZGOWA, DESIGNERKA, RECEPTYWNOŚĆ, KUPAŹ, ZŁOTY RYŻ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, JEDENASTY, MECHOWCE, ANGIELSKI, HOSTIA, KURS, ZESPÓŁ BEHRA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, BUTELKA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, SIŁA, NAPOMNIENIE, GEREZA BIAŁOBRODA, KOSMOLOGIA, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, GONADOTROPINA, GNIAZDO ZAWOROWE, KRZYWA ENGLA, GAZOLINA, DRZEWO KAUCZUKOWE, PĘTLICA, MCV, DYNAMICZNOŚĆ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, DYBUK, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ŻABA MARMURKOWANA, EKSPRES DZBANKOWY, GARDENIA, TARSKI, ADMIRACJA, PODWÓJNY TROCHEJ, ZAIMEK OSOBOWY, CHARTER, ROZLEGŁOŚĆ, WZIERNIK, POLISACHARYD, GRAWIMETRIA, GAZY, PARAGAMMACYZM, KAMIEŃ OZDOBNY, KWIATUSZEK, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, PSZCZOŁA MIODNA, LABOLATORIUM, FRAMUGA, CZUBEK, FORNALKA, SEKCIARSTWO, KONSUMENT, ARMARIA, TEUTOŃSKI, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, BROŻEK, WOŁOCH, BURZYK SZARY, SPALINY, OBIEG, KUMOTERKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.197 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w metrologii: zjawisko błędnego odczytu wskazania przyrządu pomiarowego wynikające z nieodpowiedniego kąta patrzenia człowieka na ten przyrząd - w takim przypadku linia wzroku, przechodząc przez element wskazujący (wskazówka w mierniku wychyłowym, słupek cieczy w termometrze cieczowym lub pipecie miarowej), pada na znajdującą się za tym elementem skalę odczytu w niewłaściwym miejscu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W METROLOGII: ZJAWISKO BŁĘDNEGO ODCZYTU WSKAZANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO KĄTA PATRZENIA CZŁOWIEKA NA TEN PRZYRZĄD - W TAKIM PRZYPADKU LINIA WZROKU, PRZECHODZĄC PRZEZ ELEMENT WSKAZUJĄCY (WSKAZÓWKA W MIERNIKU WYCHYŁOWYM, SŁUPEK CIECZY W TERMOMETRZE CIECZOWYM LUB PIPECIE MIAROWEJ), PADA NA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZA TYM ELEMENTEM SKALĘ ODCZYTU W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
paralaksa, w metrologii: zjawisko błędnego odczytu wskazania przyrządu pomiarowego wynikające z nieodpowiedniego kąta patrzenia człowieka na ten przyrząd - w takim przypadku linia wzroku, przechodząc przez element wskazujący (wskazówka w mierniku wychyłowym, słupek cieczy w termometrze cieczowym lub pipecie miarowej), pada na znajdującą się za tym elementem skalę odczytu w niewłaściwym miejscu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARALAKSA
w metrologii: zjawisko błędnego odczytu wskazania przyrządu pomiarowego wynikające z nieodpowiedniego kąta patrzenia człowieka na ten przyrząd - w takim przypadku linia wzroku, przechodząc przez element wskazujący (wskazówka w mierniku wychyłowym, słupek cieczy w termometrze cieczowym lub pipecie miarowej), pada na znajdującą się za tym elementem skalę odczytu w niewłaściwym miejscu (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x