CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY WSPÓŁTWORZĄCY KOMPLEKS PREINICJACYJNY, KTÓRY WIĄŻE SIĘ Z PROMOTOREM GENU UMOŻLIWIAJĄC POLIMERAZIE RNA ROZPOCZĘCIE TRANSKRYPCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY to:

czynnik transkrypcyjny współtworzący kompleks preinicjacyjny, który wiąże się z promotorem genu umożliwiając polimerazie RNA rozpoczęcie transkrypcji (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY WSPÓŁTWORZĄCY KOMPLEKS PREINICJACYJNY, KTÓRY WIĄŻE SIĘ Z PROMOTOREM GENU UMOŻLIWIAJĄC POLIMERAZIE RNA ROZPOCZĘCIE TRANSKRYPCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.292

SZOPKARZ, CYTOARCHITEKTONIKA, POJEMNIK, LEASINGODAWCA, DIETA KOPENHASKA, UNIWEREK, WIOSNA, RZEZAK, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WŁADCZOŚĆ, AFRYKAŃSKI, POSTRZEGALNOŚĆ, PRZESIĘK, MRÓWNIKI, ŚWIĘTÓWKA, CHARAKTERYSTYKA, SKOMPROMITOWANY, TERCJA, HALLOWEEN, STAN ŚREDNI, CUKRÓWKA, KOORDYNACJA RUCHOWA, MONOCENTRYZM, PAPIER TOALETOWY, NAŁÓG, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, KRATA PODGRUP, CHŁODNICOWIEC, TYROMANCJA, CYKL EKONOMICZNY, JASTRZĘBNIK, ZESPÓŁ CAPLANA, ANTYIMPERIALISTA, MOGIROTACYZM, RANA, NAŚLADOWCZOŚĆ, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ANTYKWA, LOGIKA, MACIERZ SCHODKOWA, WĘŻOWIDŁO, CASUAL, IZOTROPOWOŚĆ, TROGLOKSEN, ADIAFORA, HOLOGRAM, SŁOWA, DACH ŚWIATA, RYGIEL, SYRENA OKRĘTOWA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, SIŁA POCIĄGOWA, RAJTUZY, PODKOLANIE, MATKA BIOLOGICZNA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, SELENODEZJA, FREAK, AREOGRAFIA, THINK TANK, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, CHOROBA HALLOPEAU, ZNAK ZAPYTANIA, TEORIA DESKRYPCJI, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, WYPRZEDAŻ, SKAŁKA, SZALE, ENDOSZKIELET, LODRANIT, REJESTRANT, ANTYGRAWITACJA, WANNA, URLOP TACIERZYŃSKI, DOCHÓD WŁASNY, BACHATA, ZRAZ, LINIA, MEDIALNOŚĆ, SZARMANT, HAITAŃSKI, TOKARKA KŁOWA, GĘSIAREK, WTYCZKA, GŁĘBOKI TALERZ, MECHANIKA PŁYNÓW, MEMFIS, ALGEBRA OGÓLNA, NAPASTNIK, WODY INGLACJALNE, ILUZJA PIENIĄDZA, HEZYCHAZM, RADIOKABINA, BLEDZIUCH, STYL MANUELIŃSKI, KLUB, AFEKTYWNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, CHEMIA, KRYMINAŁ, ZGNICIE, DIALEKTYKA, RATA BALONOWA, KOMENDATARIUSZ, RYFLA, KOMERAŻ, ZŁUDZENIE, PLUS UJEMNY, BLANKOWANIE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PRZEZIERNIK, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, PŁOMYKÓWKA, FIZJOPATOLOGIA, JORDANEK, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, PREZBITER, KAMIKADZE, FERMA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ZAUROPSYDY, AUSTRIACKI, POLEROWNIK, CZŁONEK, MAGNES, WODNIAK, PODZIAŁKA, CHIŃSKI, SYNONIMIA CAŁKOWITA, USTNIK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ŚWIDER, ŚWIECIDEŁKO, PROTOAWIS, ŻYCZLIWY, ZWAPNIENIE, RUDZIK, KASTYLIJSKI, KOMUNA, HAK, OBUCH, PAKOWACZ, NIEOBLICZALNOŚĆ, LANDLORD, DOBYTEK, ZAPAŚNICTWO, DYMORFIZM PŁCIOWY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, GIEŁDA SAMOCHODOWA, OKRASA, MIENIE ZAMIENNE, SZTAJEREK, WYŚCIGÓWKA, AEDICULA, KONTROLKA, CHELATOR, TAŚMA PRODUKCYJNA, LATO, LESER, LODOWIEC HIMALAJSKI, LOGIKA FILOZOFICZNA, SACZEK, UŁUDA, SLALOMISTA, KRÓLIK, CHŁOPIEC DO BICIA, PERSONA, OKRĄGŁOŚĆ, KONSENSUALNOŚĆ, MACH, BALIA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, PATRON, SNUTKA GOLIŃSKA, PARAGENEZA, TRÓJDŹWIĘK, AMBULATORIUM, BETON JAMISTY, WALECZNOŚĆ, OPOŃCZYKOWCE, KRAKELURA, PIĘTA, PALMA KRÓLEWSKA, HELMINTOLOGIA, OSTROLOT MASKOWY, KOKILKA, ARCHAISTA, WAŁ, LABORANT, ARYSTARCH, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, ZBIORÓWKA, SIŁACZKA, NEURON LUSTRZANY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, SŁUŻBA, PUNKT RÓWNONOCNY, PODYPLOMÓWKA, KARTAGIŃSKI, KACZKARZ, AZULEN, LINIA PRZEMIANY, HULMAN SZARY, OBROŻA, ZAOCZNY, KSIĄŻĘ, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, JAŁMUŻNIK, INIA, DEFENSYWA, OBSADA, SPRAWICIEL, TRZMIEL PARKOWY, FONETYKA AKUSTYCZNA, WATAHA, TAPIR KORDYLERYJSKI, KANCONA, WZORZEC RUCHOWY, TOPIELEC, BILDUNGSROMAN, DZIKI ZACHÓD, WAŁ, SPŁYW, ROK JUBILEUSZOWY, MINIMALIZM, PRZYJACIEL, KOLEBKA, GIDRAN, ROŻEN, PIKIEL, MISKA SEDESOWA, FALA, WSPOMNIENIE, KURZEJ, MARSZ, CHONDRYT WĘGLISTY, KONIK, BIAŁA SALA, KAUKAZ, ANALIZA BILANSU, SZARPANINA, JĘZOR OSUWISKOWY, PODKŁADKA, GŁOS PIERSIOWY, EKSHIBICJONISTA, ROTATOR, NARZECZONY, KABLOOPERATOR, ANDROGINIA, ASESOR KOLEGIALNY, WIGURA, ODKŁACZACZ, CANZONETTA, RZEŹNIK, SKRĘCANIE, ODLEGŁOŚĆ, ŻAŁOBA, HORODNICZY, MOWA ZALEŻNA, NIEWYDOLNOŚĆ, KOLONIA, ANALITYK, GŁÓD, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, REWIZJONIZM, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TARANTELA, BAZYLISZEK, HUMANIZACJA PRACY, DOMINIUM, IMMUNOGLOBINA E, KREDKA OŁÓWKOWA, LEWICA, DYNAMIKA, MOTYLEK, LEKTURA, BODZIEC, WŁOSEK, DOBB, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, GIMNASTYKA, DOZÓR BÓŻNICZY, WZÓR UŻYTKOWY, HISZPAŃSKI, KOŚĆ SKOKOWA, PODSKÓRNIA, MIODOJAD, WYKŁADZINA, TARŁO, CZAS, KAMORRA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, MADISON, BARBARYZM, BRAT POLSKI, MUSZLA, TEOLOGIA MORALNA, GŁOWNIA, ?IBERYSTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY WSPÓŁTWORZĄCY KOMPLEKS PREINICJACYJNY, KTÓRY WIĄŻE SIĘ Z PROMOTOREM GENU UMOŻLIWIAJĄC POLIMERAZIE RNA ROZPOCZĘCIE TRANSKRYPCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY WSPÓŁTWORZĄCY KOMPLEKS PREINICJACYJNY, KTÓRY WIĄŻE SIĘ Z PROMOTOREM GENU UMOŻLIWIAJĄC POLIMERAZIE RNA ROZPOCZĘCIE TRANSKRYPCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY czynnik transkrypcyjny współtworzący kompleks preinicjacyjny, który wiąże się z promotorem genu umożliwiając polimerazie RNA rozpoczęcie transkrypcji (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY
czynnik transkrypcyjny współtworzący kompleks preinicjacyjny, który wiąże się z promotorem genu umożliwiając polimerazie RNA rozpoczęcie transkrypcji (na 27 lit.).

Oprócz CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY WSPÓŁTWORZĄCY KOMPLEKS PREINICJACYJNY, KTÓRY WIĄŻE SIĘ Z PROMOTOREM GENU UMOŻLIWIAJĄC POLIMERAZIE RNA ROZPOCZĘCIE TRANSKRYPCJI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY WSPÓŁTWORZĄCY KOMPLEKS PREINICJACYJNY, KTÓRY WIĄŻE SIĘ Z PROMOTOREM GENU UMOŻLIWIAJĄC POLIMERAZIE RNA ROZPOCZĘCIE TRANSKRYPCJI. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast