ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ORGANIZMIE, KTÓRY ANI GO NIE PRODUKUJE, ANI TEŻ W NORMALNYCH WARUNKACH NIE PRZYJMUJE Z POŻYWIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSENOBIOTYK to:

związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje, ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 11 lit.)SUBSTANCJA EGZOGENNA to:

związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 19 lit.)SUBSTANCJA OBCA to:

związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ORGANIZMIE, KTÓRY ANI GO NIE PRODUKUJE, ANI TEŻ W NORMALNYCH WARUNKACH NIE PRZYJMUJE Z POŻYWIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.308

ŻONGLER, REIFIKACJA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, BAZGRAŁA, KURIA METROPOLITARNA, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, WCINKA, WIETRZENIE MECHANICZNE, POSZLAKA, NAGRODA POCIESZENIA, ROGATNICA, NIEKONSEKWENCJA, PUNKT WĘZŁOWY, MODRZACZEK SINY, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, UANDERU, BIEDA, ELITARYSTA, POPULARNOŚĆ, ANTAGONISTA WAPNIA, JELEŃ DAVIDA, ZAPAS, BEZWIETRZE, NIEWIADOMA, CHOROBA ZAKAŹNA, CŁO WYRÓWNAWCZE, JASZCZURKA KRYMSKA, GOŁYSZEK, KOŃ GORĄCOKRWISTY, FIFKA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, CZŁON ODWRACALNY, BAKOMA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, BUDYŃ, BIOLOG, BEZA, JASMONID, EKSPARTNERKA, KOŁA, FANFARON, ZELZATE, MANGANIAN, GERMANISTA, SOLFUGI, STARA PANNA, WYPAD, BAŁAGULSZCZYZNA, DYDELFOWATE, BIZON LEŚNY, ŚCISŁOŚĆ, PRĄTEK, CYKL AZOTOWY, PĘPOWNIK, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PRODUCENT, WAL BUTELKONOSY, REGULARYZACJA TICHONOWA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ALAMEDA, WODA, WENTYL, BOSSA NOVA, TRYL, PRZEŻUWACZE, KAPITAŁ FINANSOWY, SPECJALIZANTKA, OSŁONA TERMICZNA, ASTROKOMPAS, UNIA REALNA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, FENOL, GOLARZ, RUMPOLOG, CHALLENGER, STRATEGIA, KWAS, KIESZONKA, KWAS FTALOWY, ROZKRZEWICIEL, KOSMOPOLITA, LEMNID, FILOLOGIA ORIENTALNA, BOA CESARSKI, OGRANICZENIE, FURGON, PRZYSZŁOŚĆ, PIONIER, KOALICJA, WIRUS, KREDYT KASOWY, OCHOTNIK, DETEKTYW, RDZEŃ OBLICZENIOWY, GARNITUR, SNOBISTYCZNOŚĆ, JAŚ WĘDROWNICZEK, OSTROGA, ŚREDNIOROLNY, ŚWIAT, FERROELEKTRYK, KONFLIKT TRAGICZNY, ZUBOŻENIE, LEPIARKOWATE, WILCZY DÓŁ, OBLAK, SILNIK UNIWERSALNY, REGENT, WAŁ, RÓW TEKTONICZNY, GŁOS, NIEDZIELNY KIEROWCA, JUTLAND, KWAS SOLNY, FORTUNY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ANFELTKA ZŁOŻONA, ORGANISTKA, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, NIERUCHOMOŚĆ, SKOLIT, PODTRZYMKA, JEŻOWIEC JADALNY, PATYCZAK, KWAS ŻOŁĄDKOWY, GALARETÓWKA AMANSA, URLOP WYCHOWAWCZY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SEZONOWIEC, LEC, BAKTERIA, FISZBINOWCE, BRZYTWA, RADŻA, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, MOKASYN MEKSYKAŃSKI, NIEOPATRZNOŚĆ, KRUCHOŚĆ, SZYBOLET, SZUMKA, KULTURYSTA, MARRAN, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, POMPIER, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, DANAIDA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, GŁUPI JAŚ, SZORY, SZTUKMISTRZ, DZIWOLICZEK ZŁOTY, MOKASYN DALEKOWSCHODNI, OCEL, GETTO ŁAWKOWE, TANINA, INTERMEZZO, ILUMINATOR, KRETEŃSKA MYSZ KOLCZASTA, TRZEBIENIEC, WIRUS GRYPY TYPU B, BOA DUMERILA, ŻABA LEŚNA, RYNEK KONTESTOWALNY, PRZEPONA, DOSTARCZYCIEL, TREND HORYZONTALNY, SOWIETY, ERGOMETR, LIMIT, BROŃ KLASYCZNA, JEROME, BORSUK, TEOLOGIA NEGATYWNA, CZTEROETYLEK OŁOWIU, ZROŚLAK, ELEKTRON, GŁOSICIEL, KSANTOFIL, HOMOLOG, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, BRZUSIEC, BRZYDACTWO, ARABIKA, KWAS RYBONUKLEINOWY, NIESKWAPLIWOŚĆ, NAJEŹDŹCA, KUPA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, AGENT, SREBRNY EKRAN, AMARANTKA CZERWONODZIOBA, SZATA TYPOGRAFICZNA, POTENCJAŁ DZETA, MODROCHWOSTKA SZEROKODZIOBA, MOKO, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, MIEJSKOŚĆ, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, LIT, ZAINTERESOWANY, MSZAK, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, SZPACHLARZ, FOSFORAN(V), ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, SKRYTOBÓJCA, EPISJER, MENADŻER, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, MARIBOR, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ASTRALD, WYRAZ OBCY, FIRMÓWKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, CENA INTERWENCYJNA, BINEGACJA, NIEŚWIADOMOŚĆ, ŚWISTAK TATRZAŃSKI, CYBERPUNK, PREZBITER, KWAS SELENOWY, ADAPTER, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TANIEC IRLANDZKI, PROSTY, REGUŁA MINIMAKSU, LORI KALABARSKI, ODSTRZAŁ, WIRUSY, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, BABILOŃSKI, SZYBKOŚCIOWIEC, DELTA KRONECKERA, ANGIOTENSYNA, OKRZOSEK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, RZECZ PRZYSZŁA, DRYBLER, ANTYKWA, DZIEŃ JUTRZEJSZY, KWAŚNE MLEKO, BUKOWIANIN, KANTOR, KULUARY, TKANKA STAŁA, ILUZORYCZNOŚĆ, RECYTATOR, PENDŻABSKI, WYNATURZENIE, NIEOBYCZAJNOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, SŁODYCZ, BĘKARCTWO, WARIRAPTOR, FIRMÓWKA, DIAFTOREZA, KALKA TECHNICZNA, RUCH WZGLĘDNY, MIKROFON KONTAKTOWY, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, GALARETÓWKA, JUKATAN, CZARODZIEJ, MODROCHWOSTKA RDZAWOGRZBIETA, TRASZKA NADDUNAJSKA, DURNOWATOŚĆ, WITAMINA C, PRZEDŚWIAT, AWANGARDYZM, LEJBIK, CHEMOTROPIZM, MAKIAWELISTA, CYKLAMAT, KONFEDERACJA, GORAL DŁUGOOGONOWY, ASOCJALNOŚĆ, BIAŁE CIAŁKO KRWI, KOD PRZEDROSTKOWY, REAKTOR, JESIOTR OSTRONOSY, WOODSTOCK, ROZKŁAD PARETO, MODERATOR, CZARNY CHARAKTER, SZTYWNA SPACJA, ZACHOWANIE, WYSMUKLICA MCHOWA, ZERÓWKI, CZYNSZ WOLNY, COŚ, PLUS UJEMNY, AMBRAZURA, ŻABA ARLEKIN, ROTATOR, PIERWIASTEK CHEMICZNY, FORMA DWULINIOWA, ?BOMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.308 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ORGANIZMIE, KTÓRY ANI GO NIE PRODUKUJE, ANI TEŻ W NORMALNYCH WARUNKACH NIE PRZYJMUJE Z POŻYWIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ORGANIZMIE, KTÓRY ANI GO NIE PRODUKUJE, ANI TEŻ W NORMALNYCH WARUNKACH NIE PRZYJMUJE Z POŻYWIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSENOBIOTYK związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje, ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 11 lit.)
SUBSTANCJA EGZOGENNA związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 19 lit.)
SUBSTANCJA OBCA związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSENOBIOTYK
związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje, ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 11 lit.).
SUBSTANCJA EGZOGENNA
związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 19 lit.).
SUBSTANCJA OBCA
związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 14 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ORGANIZMIE, KTÓRY ANI GO NIE PRODUKUJE, ANI TEŻ W NORMALNYCH WARUNKACH NIE PRZYJMUJE Z POŻYWIENIEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ORGANIZMIE, KTÓRY ANI GO NIE PRODUKUJE, ANI TEŻ W NORMALNYCH WARUNKACH NIE PRZYJMUJE Z POŻYWIENIEM. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x