ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATRAZYNA to:

organiczny związek chemiczny z grupy triazyn, którego używa się do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.547

KÓŁKO, GOBITYTAN, PODYPLOMÓWKA, MONTAŻYSTA, CHEMIA ORGANICZNA, ROTANG, SARKOIDOZA, WYBIELACZ, PALMA KRÓLEWSKA, CHRANCUSKI, ANTYPETRARKIZM, OBCHODOWY, EUGLENINY, POROZUMIENIE PŁACOWE, DYSTONIA TORSYJNA, KONFEDERACJA, DÉJA VU, JEŻOWCE, AMANT, PCV, PILARZE, BRUTALNOŚĆ, WYCZUCIE, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, ŻAGIEW, KABAŁA, KOFFLER, CHÓD, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, GIL, ZNAMIĘ BECKERA, KOMPRESJA IMPULSÓW, OPERA, MASZERUNEK, UKŁADARKA RUR, BŁONA MIĘŚNIOWA, GŁAGOLICA, MOTOROWIEC, ŚLIZGACZ, PEPTON, RÓG, GOSPODARKA MIESZANA, WZGLĄD, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, ODLEWNIK, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, BAJKOPISARZ, WIELOBÓJ, WULKAN DRZEMIĄCY, AZBEST CHRYZOTYLOWY, MIASTO POWIATOWE, RĘKA SZPONIASTA, JEDNOPOLÓWKA, BAS, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, MĘŻNOŚĆ, KONKURS, METFORMINA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, MANDRYL, ZASADA EKWIPARTYCJI, ORCZYK, USZYSKO, PALLASYT, GNOJAK, METEOROID, TURANIE, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PĘDNIK AZYMUTALNY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, SURF, PALEONTOLOGIA, EKRANOPLAN, HIPERTEKST, KARAITA, CIASTO MAKARONIKOWE, ZLEPNOŚĆ, KOALICJA, GRUPA ADDYTYWNA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ASOCJALNOŚĆ, MUSZLA, KOMEDIANT, TOR WODNY, MOTYWIK, PŁUCZKA, MASA KAŁOWA, SZCZĘKA, BRÓG, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, GŁĘBINA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ABSURD NAZWOWY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, MARSJAŃSKI, DZWONY RUROWE, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, ŁĘKOTKA, WYPALANKA, PODSTAWKA, CHIRURGIA URAZOWA, LEŃ, HARMONIJKA USTNA, TENSOR METRYCZNY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, LABRADOR, PEŁZAK, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, NEON, IMADŁO ŚLUSARSKIE, TENOR DRAMATYCZNY, STAROSTA, KONTYNGENT CELNY, OKRĘT ESKORTOWY, NABYTEK, KOMA, CHOROBA WOLMANA, PALISADA, PRZEŚMIEWKA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, BRODAWKA, ÓSEMKA, NEUROEKONIMIA, MARIAŻ, WYCIĄG, ZŁOTO, WANADOWIEC, LIPID, GEOLOGIA STRUKTURALNA, BIOMETEOROLOGIA, HARMONIKA, MASELNICZKA, AZOTAN(III) POTASU, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, WĘGIERSKI, JĘZYK TAMILSKI, ZASYP, MUCHY W NOSIE, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZWIERCIADŁO, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, NASTAWNOŚĆ, MASAJKA, KHMER, TRYGONOZAUR, CHLOREK WAPNIOWY, POLEMIZATOR, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ŚLIZGACZ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, DOM KATECHETYCZNY, LEGWAN GŁUCHY, CHLOREK WĘGLA(IV), WIERSZ LEONIŃSKI, CHEMOATRAKTANT, WIEŻA ZEGAROWA, BUSINESSWOMAN, DALEKOWZROCZNOŚĆ, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, SIEROTA SPOŁECZNA, GŁOS STROIKOWY, KINO DROGI, SZOPEN, OBRONA SYCYLIJSKA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PROCH, KOKSIARZ, TOREBKA, KARETA, WSPOMNIENIE, FOSFATYDYLOCHOLINA, DIAPSYDY, RĘCZNOŚĆ, PERYSELENIUM, CUKIER, CEREBROZYD, KERALCZYK, CARILLON, STÓŁ, AMFORA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, WYRĄB, SPÓŹNIALSTWO, LAMBDA, STENOGRAF, ODSTAWKA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, SÓL NIEORGANICZNA, BINDOWNICA, KAFETERIA OTWARTA, SAMOTRZASK, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, MORZE CZARNE, MULTIPLEKS, EUPELYKOZAURY, EFEKT FISHERA, KONFIGURACJA, PRZYBYTEK, OOLITYT, POLAK, ŁAMANY DACH POLSKI, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, SZTYWNIAK, ZASTAWKA AORTALNA, MOIETY, CHICHA, ANTYDETONATOR, ARMIA, CZARCIA MIOTŁA, PERCHA, PRÓŻNOWANIE, MINIMUM EGZYSTENCJI, SOJUSZ, NARCIARSTWO NORWESKIE, KAUCZUKOWIEC, FILOGENEZA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, KONTRALT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ERYTROCYT, POEMAT HEROICZNY, ROKOKO, EWOLUCJONIZM, PUNKT WYPADOWY, PROKURATOR, BASISTA, POLICHLOREK WINYLU, ARCHEORNITOID, ŻELAZO, MARKETING INWAZYJNY, PLURALISTA, KOŁOWROTEK, URBANIZACJA, JEDZENIE, CZAS GRAMATYCZNY, PIASEK KWARCOWY, ORZESZEK PINIOWY, NADZIEMNOŚĆ, SUKCES REPRODUKCYJNY, OPÓR WZNIESIENIA, PERLISTOŚĆ, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, SKÓRNICTWO, TETRAMER, WYCHOWANIE FIZYCZNE, GÓWNOJAD, WALKA ODWROTOWA, CHRONOMETR, MILICJA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, HEROS, MIKROMIKRON, PASIECZYSKO, DWOJARKI, GORYL NIZINNY, ZŁOŻENIE BRONI, MLECZAN ETAKRYDYNY, WANDAL, GOMBROWICZ, HIPPIS, NAUKI O POZNANIU, WEGETARIANIN, WAŁ, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, SIARCZAN MIEDZIOWY, EURYTMIA, SZEŚĆSETKA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, ZATOKA, TERAPIA STRUKTURALNA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, FLUORESCENCJA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, NIEKONSEKWENCJA, LINIA TRAMWAJOWA, GRZYBEK HERBACIANY, RÓG, ODPÓR, DRESIARZ, MECENAS, PRZEŚWIETLENIE, STYL MOTYLKOWY, TECHNIKA OLEJNA, MONOCHORD, CZĘŚĆ ZDANIA, PANCERZ LAMELKOWY, ARCHEOLOGIA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, EKSPERT, PRZEDSZKOLE, KUCHENKA MIKROFALOWA, MAKAK JAPOŃSKI, ?NUR LODOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATRAZYNA organiczny związek chemiczny z grupy triazyn, którego używa się do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATRAZYNA
organiczny związek chemiczny z grupy triazyn, którego używa się do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy (na 8 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x