ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATRAZYNA to:

organiczny związek chemiczny z grupy triazyn, którego używa się do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.547

FINEZYJNOŚĆ, CZTEROETYLOOŁÓW, OTWORZENIE DUSZY, POŁYKACZ, SULFADYMIDYNA, KUTER TORPEDOWY, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, DEFILADA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, METRYKA, MAKROSKŁADNIK, BOLERO, TEORIA GEOCENTRYCZNA, SZTUKA MYKEŃSKA, IZOLATKA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, SZTORMLINA, ZMARZLAK, RYM ŻEŃSKI, ROZWIELITKA, NASADA, MINERAŁ SIARCZKOWY, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, 2-FENYLOETYLOAMINA, ANALIZA KANONICZNA, EFEKT FISHERA, MAGNES, CHOROBA ZARAŹLIWA, PREZYDENCJALIZM, PRZEKŁADACZ, LINIA TRAMWAJOWA, CECHOWNIA, KINETYKA CIECZY, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, NUR LODOWIEC, SUTERENA, PORĘCZ, OSIEDLE, CRIOLLO, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, TABLICA MENDELEJEWA, POLSKI, MOTOROWIEC, CIĄG NIESKOŃCZONY, CHRONOMETR, FRANCISZKANIZM, MAŁY FIAT, NIESUBTELNOŚĆ, DOROSŁOŚĆ, SEPARATYZM, POMYŁKA FREUDOWSKA, HARMONIA RĘCZNA, OBWÓD REZONANSOWY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ZAPŁON, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, WIEDENKI, CHRZEST PRAGNIENIA, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, SEKRETARZYK, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, MARKGRAF, STOLARKA OTWOROWA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, NOOB, KWAKIER, PREZENTER, SUITA, KECZUA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, BERGMAN, GRZYB SKALNY, ZIELONE PŁUCA, CYKL, BETAKSOLOL, NADMIERNA SENNOŚĆ, EMALIA, REZUS, KONTRGAMBIT GIANUTIO, REPLIKATOR, SZCZERBAKI, POWIJAKI, UCZEŃ, TECHNIKA KLASYCZNA, TYKA, FALKA, MODERN, LENIUSZEK, KONTAKT, HALOGENOWODÓR, ANKSJOGENIK, KRYMINALISTYKA, WERNISAŻ, AGENEZJA NEREK, MELISA, LEJCOWY, ŁATEK, ADSORBAT, WILAMOWSKI, JEŁOP, CYKL OWULACYJNY, KWASICA MEWALONIANOWA, ŹRÓDŁO, KOSZT KONTROLI, DEPOZYCJA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, NOOBEK, CYTOCHROM, STATEK GŁĘBINOWY, SALICYLAN, RYBA AMFIDROMICZNA, WIESZCZBIARNIA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, NAGRODA RZECZOWA, KONWENT, NUMIZMATYKA, PISEMNOŚĆ, MORDOKLEJKA, WĘDROWNOŚĆ, IKOS, NASTROSZEK BRUCHA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, OSSUARIUM, ZADRAPANIE, ŚMIERDZĄCE JAJO, OBRAZ, KOTYLION, RYT, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PALATALIZACJA, DRĘTWOTA, CZEK IMIENNY, KUCHNIA, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, NIEWYRAŹNOŚĆ, KOCZOWNIK, ŚWIADEK KORONNY, BEZTORBIKI, GEN WĘDRUJĄCY, ŁEB NA KARKU, WIRULENCJA, SPRAY, BYK FALARISA, GRUNGE, OPOZYCJONISTKA, SZAPOKLAK, BRANDMUR, GEOELEKTRYKA, OBLAT, SKANDYNAWISTA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PROGRESJA, ICHTIOBIOLOGIA, PODWÓJNY TROCHEJ, ROK KOŚCIELNY, PRZEGRANA, SYRENA OKRĘTOWA, PLICHTA, MECENAS, AMFIUMY, BIOGAZOWNIA, NIEDYSKRETNOŚĆ, WYŚCIG SZCZURÓW, POCHÓD, PALINGENEZA, SUPERNOWA, METAL CIĘŻKI, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, LOTNIK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ŁEMKOWSKI, PRZEMIANA POLITROPOWA, IDEALIZM, DZIECINNOŚĆ, NIEDOPUSZCZENIE, LEK NASENNY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, KORDYT, CYWILNOŚĆ, RYBOJASZCZURY, WEGETARIANIN, POWTÓRZENIE, MATRYKUŁA, NIEOBLICZALNOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, BATYMETRIA, ALKOHOLIZM, C, ENERGETYKA WIATROWA, KAWALERIA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, WYMOWNOŚĆ, OZONOSFERA, JOGIZM, KAMIZELKA, WŁAZ, ELEKTRYCZNOŚĆ, KASZTEL, SERPENTYN SZLACHETNY, GODZINA POLICYJNA, APELACJA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, WĘDRÓWKA, MENISK, ROZETKA, ZABAWKA, WYRĘB, ZAKURZENIE, KRYZA, DOGMAT, GALWEOZAUR, SPRAWDZIAN, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, PAPROĆ DRZEWIASTA, HORYZONT CZĄSTEK, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, BLISKOŚĆ, GŁOWNIA, BACHATA, INDUKTOR, PODGÓRZE, RYNEK WTÓRNY, PŁOZA, MIASTO OGRÓD, SIEDZISKO, TRÓJKĄT OSTROKĄTNY, KRAV MAGA, ŚRUBOWIEC, FENYLOETYLOAMINA, FIGURA, HANZA, PLANETA WEWNĘTRZNA, PUNKT WĘZŁOWY, WYWRÓCENIE SIĘ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, LUFKA, KOLEJ ŻELAZNA, OPERA, SPEKTAKL MUZYCZNY, RYSUNKI, EWANGELIZATOR, WYSTĘPOWANIE, GLOBULINA, GRZYBIARZ, USYTUOWANIE, ZMIANA, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, POBRATYMSTWO, BENZOPIREN, NASZYWKA, NACIEK JASKINIOWY, KLAWISZ NUMERYCZNY, RAK PRĘGOWANY, RENESANSOWOŚĆ, SYJON, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ŁADOWACZ, WIGURA, LINA PORĘCZOWA, JĄDRO CZERWIENNE, KOMÓRKA KERRA, JĘZYK GURAGE, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ŻYCZLIWY, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, PINGWIN, LAWENDA FRANCUSKA, ENTOMOLOGIA, STOPKA, KOTEWKA, BEZRĄBEK, NARCYZ, DUJKER CZARNY, PUNKT, FIZYKA TEORETYCZNA, REPETYTYWNOŚĆ, ODROSTY, GONG, ŻWAWOŚĆ, RADIOGALAKTYKA, TELEROTAMETR, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ODNÓŻA, RUTYNIARZ, ZDANIE NADRZĘDNE, DIABELSKI WYNALAZEK, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, OLEJARNIA, NORMA OBSZAROWA, SZAKAL, FALA ODBITA, PREORIENTACJA, LEADER, IRAŃSKI, FIGIEL, BANIECZKA, ?KORZENIONÓŻKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATRAZYNA organiczny związek chemiczny z grupy triazyn, którego używa się do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATRAZYNA
organiczny związek chemiczny z grupy triazyn, którego używa się do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy (na 8 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY TRIAZYN, KTÓREGO UŻYWA SIĘ DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast