AUSTRALIJSKI TORBACZ NADRZEWNY, ŻYWI SIĘ PĘDAMI EUKALIPTUSA, RZADKI, CHRONIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOALA to:

australijski torbacz nadrzewny, żywi się pędami eukaliptusa, rzadki, chroniony (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOALA

KOALA to:

miś koala, Phascolarctos cinereus - gatunek torbacza z rodziny koalowatych, nadrzewne zwierzę roślinożerne, większość swego życia spędzające na najwyższych gałęziach drzew eukaliptusowych; zamieszkuje wschodnią Australię, wzdłuż wybrzeża Queensland, Nowej Południowej Walii oraz Wiktorii (na 5 lit.)KOALA to:

australijski 'miś' (na 5 lit.)KOALA to:

smakosz eukaliptusa (na 5 lit.)KOALA to:

sympatyczny ssak z Australii (na 5 lit.)KOALA to:

'miś' z Australii (na 5 lit.)KOALA to:

misiopodobny torbacz (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUSTRALIJSKI TORBACZ NADRZEWNY, ŻYWI SIĘ PĘDAMI EUKALIPTUSA, RZADKI, CHRONIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.705

KOKLUSZ, USTAWKA, WIEDENKI, SĄD REJESTROWY, PŁAZY BEZOGONOWE, KOSZAROWOŚĆ, SAMOZAPŁON, NUWORYSZ, OPONA, ENERGETYKA CIEPLNA, STRZELNICA, SKARANIE BOSKIE, NAJEM, TRANSPOZON, GANOIDY KOSTNE, ADEPT, PUNK, LEGWAN FRĘDZLASTY, OKLUZJA, LEJ, USZYSKO, WODY ŚRÓDLĄDOWE, RZEZAK, BUFET, CUDZOŻYWNOŚĆ, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, AFISZOWANIE SIĘ, APELACJA, AUDIENCJA GENERALNA, MIKSER, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KOMITET, BLANKOWANIE, DZIKUS, KASZUBSKOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, WATA CUKROWA, BĘCNIĘCIE, ZAKUP, CHIRURG PLASTYCZNY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ORANT, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, TEKST, GAJNIK LŚNIĄCY, OBRONA HOLENDERSKA, GOŁĄBECZEK, GRUPA ACETYLOWA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, WIECHA, NALOT, CHOROBA LENEGRE'A, PODANIE, GRANICA FUNKCJI, PRZYCISK, PRYSKAWKA, KOLEMANIT, OLEJ ARACHIDOWY, PERŁOZ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TRZEŹWOŚĆ, ORGANIZATOR JĄDERKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, WYSPA WULKANICZNA, NIEMĘSKOŚĆ, STYL DORYCKI, ARDEN, ORLIK, SŁOWA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, SAMOZAPŁON, POWTARZALNOŚĆ, FUZJA KONGLOMERATOWA, KOŁEK, FISZBINOWIEC, PIĘĆDZIESIĄTNICA, SKAŁA OSADOWA, LINIA PODSTAWOWA, DZIKI ZACHÓD, RETINOPATIA, WODA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, FERMA, NIRWANA REZONANSOWA, MISKA, DIZAJNERKA, JEDLICA SINA, HETEROATOM, SZABAS, CHOROBA KUFSA, MAMIDŁO, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ODROŚL, PREFORMACJA, BEZDEŃ, RAK PRĘGOWANY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, WYRAZ OBCY, POKRZYWNICA, PŁAZY OGONIASTE, ANIOŁEK CHARLIEGO, GORE-TEX, LAK, REHABILITANT, PARÓWKA, ARYJSKOŚĆ, WĘŻOWNIK, BRUNELLESCHI, ELEGANT, NAWROTOWOŚĆ, WĘDRÓWKA, CZAS, IMMUNOFLUORESCENCJA, BURACTWO, WYTAPIALNIA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, OSTATKI, SZCZĘŚCIARA, FANATYZM, KWOTA BAZOWA, MAGNOLIA, OBŻARCIUCH, DAMKA, PARTER, SPIKER, FILM WOJENNY, ORTOLAN, ADŻAPSANDAŁ, KWADRANT, KOREK, ANTYGRAWITACJA, DROGÓWKA, TRANSPOZYCJA, WYCIĄG TOWAROWY, DYSRUPCJA, DZIKI ZACHÓD, BRYZA, MARKIZA, ZMIENNA ZWIĄZANA, HISTERYK, PRZESTRZEŃ STANU, PAROKSYZM, MARKGRAF, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, ÓSMY CUD ŚWIATA, KOZOJEBCA, WĄŻ, SAWANTYZM, WARSTWA KOLCZYSTA, LEŚNIK, ZAUROPODOMORFY, KLUCZ, ARCUS SINUS, OTĘPIAŁOŚĆ, TARANTELA, ŁUT SZCZĘŚCIA, BĄK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, DOJŚCIE, CIĘŻKI TYŁEK, LEGENDA, EGZEKUTOR, DOBRO KOMPLEMENTARNE, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, NIEŻYCIOWOŚĆ, NERWIAK PŁODOWY, OBSERWATOR, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KASA ZAPOMOGOWA, GRA WSTĘPNA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, MANIPULATOR, KOALA, AUTOBUS CZŁONOWY, NAPŁYW, WYCIĄG TALERZYKOWY, BIAŁY TRĄD, SIATECZKA, ZWIERAK MIKROFALOWY, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, SZAFUNEK, KRET, AMFITEATR, PERSONALNIK, MATERIAŁ, WAPIENNICTWO, PARNOTA, KRATKA ŚCIEKOWA, TERRANIE, IZOLACJONIZM, BOLA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, DRZEWO MAMUTOWE, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, DWUDZIESTKA, ŚWIDRAK, JĘZYK POLSKI, PUŁAPKA KREDYTOWA, PORA, TĘTNICA SKRONIOWA, OSZOŁOM, RUSKI, WYSPA MAN, KOMUNIKACJA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, POŻAREK, HOHENZOLLERNOWIE, NIEZAWODNOŚĆ, PAŃSTWO ZŁOŻONE, KOMANDO, GRANICA, ISLANDZKI, PORA GODOWA, NEURONAUKA, PLEUSTOFIT, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SIEWECZKA, BRODAWKA, SKARGOWOŚĆ, RAKIETKA TENISOWA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GRUCZOŁ COWPERA, OKUREK, TAMILSKI, SAMOOBRONA, KURATOR, CYWIL, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, NEOGAULLIZM, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, STRZELNICA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, BOHATER LIRYCZNY, LEŃ, STARA MALEŃKA, AKWARYDY, TRUFLA, IMMUNOPATOLOGIA, GRZBIETOPŁAT, NABIEG KORZENIOWY, HANDEL ZAMIENNY, SZEPT, PASO DOBLE, PARAPETÓWKA, KORZENIONÓŻKA, USTERKOWOŚĆ, MASŁO, POCIĄG EKSPRESOWY, PIEPRZ, KRYMINALISTYKA, STYL MANUELIŃSKI, KONFIRMACJA, JAPOK, BRANDMUR, WOJSKA PANCERNE, GOSPODARKA RABUNKOWA, KONGA, STAROGERMAŃSKI, REGENT, ODPŁYW, GAMA, POEMAT HEROIKOMICZNY, POLONIZATOR, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KABARET, SYMULACJONIZM, NIEPOKOJENIE SIĘ, SZYSZKA, EXPAT, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, EWEŃSKI, PARNOŚĆ, FIBROMIALGIA, SILNIK SPALINOWY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, AKTUALIZM, RICERCAR, LEGHORN, SZCZERBAKI, STRUNOOGONOWE, OBŻARTUCH, PĘCHERZ, KOLEJKA GONDOLOWA, HEPTAPTYK, SZEŚCIOBÓJ, NOCEK BECHSTEINA, KAMICA NERKOWA, ZDATNOŚĆ, BYSTROŚĆ, PRZEWÓD, LINGWISTYKA STOSOWANA, UŚMIECH SARDONICZNY, KOŃ TROJAŃSKI, ZAPITA, ?STRAJK GŁODOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUSTRALIJSKI TORBACZ NADRZEWNY, ŻYWI SIĘ PĘDAMI EUKALIPTUSA, RZADKI, CHRONIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AUSTRALIJSKI TORBACZ NADRZEWNY, ŻYWI SIĘ PĘDAMI EUKALIPTUSA, RZADKI, CHRONIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOALA australijski torbacz nadrzewny, żywi się pędami eukaliptusa, rzadki, chroniony (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOALA
australijski torbacz nadrzewny, żywi się pędami eukaliptusa, rzadki, chroniony (na 5 lit.).

Oprócz AUSTRALIJSKI TORBACZ NADRZEWNY, ŻYWI SIĘ PĘDAMI EUKALIPTUSA, RZADKI, CHRONIONY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - AUSTRALIJSKI TORBACZ NADRZEWNY, ŻYWI SIĘ PĘDAMI EUKALIPTUSA, RZADKI, CHRONIONY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast