ZWIĄZEK CHEMICZNY UTWORZONY Z NIEWIELKIEJ LICZBY POWTARZAJĄCYCH SIĘ FRAGMENTÓW ZWANYCH MERAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OLIGOMER to:

związek chemiczny utworzony z niewielkiej liczby powtarzających się fragmentów zwanych merami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY UTWORZONY Z NIEWIELKIEJ LICZBY POWTARZAJĄCYCH SIĘ FRAGMENTÓW ZWANYCH MERAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.391

SAPONINA, WITAMINKA, DOSTRZEGALNOŚĆ, SOLNICZKA, UCHWYT NOŻOWY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, WYKONANIE, KATEGORIA PIÓRKOWA, ŁYŻKA, NADŚWIADOMOŚĆ, SNICKERS, NIEUCHWYTNOŚĆ, FOSFATAZA KWAŚNA, MECHANIZM KRZYWKOWY, ŹDZIERSTWO, DYM, TOR, WSPÓŁBRZMIENIE, PADOK, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, POPRZECZNICA, AKROPOL, NIEPOPULARNOŚĆ, MARUDER, KOSIARKA ROTACYJNA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, VOLLEY, DYGNITARZ, WETERYNARKA, BUJDA NA RESORACH, ELASTOMERY, KAMIEŃ, DYFTERYT, KUJON, KANCEROGEN, GRA SINGLOWA, BELLOTTO, LĘG, WZGLĄD, UKŁAD NIEINERCJALNY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SAMOCHWALCA, OPONENT, PLOTER ROLKOWY, WRAŻENIE, OBCIĄŻNIK, MODEL POINCARÉGO, EUFONIA, EKSKLUZYWIZM, WULWODYNIA, WASZA WYSOKOŚĆ, ZALANIE PAŁY, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KSIĘGOWOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, RADIOTA, ANARCH, MSZYCZNIK, LOTNICTWO, WAMPIR, MONARCHIA ELEKCYJNA, KANTYLENA, KRYSZTAŁEK, ATONALNOŚĆ, REALNOŚĆ, ZROST, ŁASZT, SPOWINOWACONY, PRZEDNÓWEK, FOREMKA, LEKARSTWO, KUNA, MAORI, PRZEPLOTNIA, NORMA REAKCJI, PODPAŁ, GŁOGOWIEC, SAMORZUTNOŚĆ, SZARLATAN, ACHROMATYNA, PŁAWNOŚĆ, PACZKA, MARSZ, WARKOCZ DOBIERANY, OSTRĘŻYNA, SZABAŚNIK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, WELUR, SAMORZUTNOŚĆ, KWAS LIZERGINOWY, FURA, GEKON PASKOWANY, NUWORYSZ, ITALIAŃSKI, BANK KOMERCYJNY, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, DOJŚCIE, PERFUMA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KOŚCIÓŁ UNICKI, TACHION, CIŚNIENIE TĘTNICZE, DRGANIE AKUSTYCZNE, PŁYN CHŁODNICZY, DYSTYCH, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PONĘTA, CAŁUSEK, WYMIENNIKOWNIA, HIGIENA ZWIERZĄT, GARNITUR, TEMPO, DIALEKT, FISZ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, RYM ŻEŃSKI, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KOMORA ZAMKOWA, KROWIEŃCZAK, NÓŻ, PRZĘDZIWO, FULERYT, SEPARACJONIZM, PERLATOR, SAMOTRZASK, MIESIĘCZNICA, SANKI, ZASIEKI, PAMIĘTNIK, PODŁOGA, KUC SZETLANDZKI, TREPY, BOJER, OPIESZAŁOŚĆ, SHOUNENAI, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, KIJANKA, MOSKIT, HARD CORE, UCHLANIE SIĘ, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, NIECHCIUCH, EKSPERIENCJA, WEZWANIE, KASZANA, OBSZCZYMUR, RAUIZUCHY, NOGA, KWADRAT, CHOROBA HALLOPEAU, POLITYKA ZDROWOTNA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, NASKÓREK, PERSPEKTYWA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, SKRĘCENIE STAWU, GŁOWNIA, TERMOOBIEG, MIKROFALÓWKA, ENTOMOFAGI, DZIDA, ORZEŁ, KASTANIETY, SZATA GRAFICZNA, NAPAD, KOCIOŁ, RANEK, SŁUŻALCZOŚĆ, JĘZYK INDONEZYJSKI, BEZKRĘGOWIEC, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MACIERZ SCHODKOWA, PARASOLNIK, BĄBEL, FOSFOREK GALU, RYBY ŁAWICOWE, PSYCHODYDAKTYKA, SENTYMENT, KWIAT MOTYLKOWATY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, TOPOLOGIA SZYNOWA, MAŁPY WĄSKONOSE, NAPŁYW, CHIRURG PLASTYCZNY, MOL, EMETYK, DZIURKA, WARSTWA PODSTAWNA, BEZWODNIK FTALOWY, NEPALSKI, PRZYRODA, RYTM, ASTRONOM, UMOWA SPONSORSKA, BEZGRANICZE, RZUT OSOBISTY, CHLOREK LITU, ZACIĘCIE, CHEMIA NIEORGANICZNA, BEZGŁOWOŚĆ, LAWINA DESKOWA, SZTUKA MINOJSKA, CYKL ASTRONOMICZNY, SŁUPEK, ALDEHYD, ŚLIZG, BROMEK METYLU, BŁĄD, UKŁAD SAMODZIELNY, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, TAKT TRÓJDZIELNY, GAŚNIK, NOUMEN, BIEDRZENIEC, LOKACJA, MONARCHIA STANOWA, WIDOWISKO, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, SYNTETYK, NAUKA ŚCISŁA, DZIEŻKA, SOCZEWKA FRENSELA, WRZAWA, DEFERENT, ZŁUDNOŚĆ, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KRĄŻENIE OGÓLNE, ZAPOJA, JĘZYK DUNGAŃSKI, ZŁOTY STRZAŁ, POWOLNOŚĆ, MANICURZYSTKA, ŚWIADCZENIE, PIJALNIA, NEUROEKONIMIA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ALEGORYZM, SOLARIUM, JAMA STAWOWA, KOKTAJL MOŁOTOWA, DOMENA INTERNETOWA, HARDOŚĆ, HALA, RAGLAN, WRAK, OGNIOMUR, INSIMBI, LIMFOCYTOPENIA, KLESZCZE, HALF-PIPE, MOGIKAPPACYZM, GENOMIKA TEORETYCZNA, DECYMA, NIEWIDKA, PLATAN, NIEZADOWOLENIE, KOŚĆ NIEZGODY, STOMIA, WYWROTKA, BUTERSZNIT, ZANIK MIĘŚNIOWY, ŻÓŁTACZKA, OFIARA, SZPRYCKA, HIPOTEZA KNUDSONA, BAJCIK, BROMOFORM, PLAN OGÓLNY, PENITENCJARYSTYKA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, TEORIA MODELI, MECHANIK POKŁADOWY, JĘZYK ALEUCKI, GATUNEK SEMELPARYCZNY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, KOMENSALIZM, BIOENERGOTERAPIA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, TŁO, TUPANDAKTYL, DIU, SZCZELINA BRZEŻNA, MASA SOLNA, JĘZYK STAROEGIPSKI, HARUSPIK, APOGEUM, APOSTOŁ, PŁÓCIENNIK, TELEMARK, KOLOKACJA, SUWNICA, ANATOMIA KLINICZNA, GRACZ, KLOZET, PROCENT SKŁADANY, BĘBEN TAKTOWY, PUNKT ZLEWNY, POROŚLE, ?UKŁAD CIAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY UTWORZONY Z NIEWIELKIEJ LICZBY POWTARZAJĄCYCH SIĘ FRAGMENTÓW ZWANYCH MERAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY UTWORZONY Z NIEWIELKIEJ LICZBY POWTARZAJĄCYCH SIĘ FRAGMENTÓW ZWANYCH MERAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OLIGOMER związek chemiczny utworzony z niewielkiej liczby powtarzających się fragmentów zwanych merami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OLIGOMER
związek chemiczny utworzony z niewielkiej liczby powtarzających się fragmentów zwanych merami (na 8 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY UTWORZONY Z NIEWIELKIEJ LICZBY POWTARZAJĄCYCH SIĘ FRAGMENTÓW ZWANYCH MERAMI sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY UTWORZONY Z NIEWIELKIEJ LICZBY POWTARZAJĄCYCH SIĘ FRAGMENTÓW ZWANYCH MERAMI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast