ZWYKLE ZA NIĄ PONOSI SIĘ KARĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINA to:

zwykle za nią ponosi się karę (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WINA

WINA to:

odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie (na 4 lit.)WINA to:

szarpany instrument strunowy używany w południowoindyjskiej tradycji muzycznej z Karnataki (na 4 lit.)WINA to:

określony w przepisach prawnych stosunek psychiczny sprawcy do czynu; nieodzowny składnik każdego przestępstwa (na 4 lit.)WINA to:

przyczyna kary (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYKLE ZA NIĄ PONOSI SIĘ KARĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.426

ANAKREONTYK, STAN PSYCHICZNY, GLEJCHENIOWATE, ERICKSON, GRUBA RYBA, GRUBY ZWIERZ, WIEWIÓRKA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, FRUCZAK BUJANKOWIEC, GRUSZKA, FREAK, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, MANDYLION, SOLUCJA, TĘTNICA SKRONIOWA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, SORABISTYKA, PŁEĆ, ZROBIENIE RUCHU, UNIWEREK, SKÓRZAK, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, NADZIEWARKA, NORMAN, BUSINESSWOMAN, FUZJA WERTYKALNA, FILOLOGIA, EKSTERNISTA, ALDROWANDA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ZAJĄKNIĘCIE, MASALA DOSA, WYCIĄG TALERZYKOWY, BÓJ SPOTKANIOWY, STAROŻYTNIK, SZAFIARKA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, TRANSGRESJA LODOWCA, ANGLISTYKA, DOPPELGANGER, PRAWO FIZYKI, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WILCZAR, MORFOFONEMIKA, CYKL WYDAWNICZY, KOTERIA, RESYNTEZA, KIJ, OSIOWIEC, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, ZROŚLAK, GRUNCIK, AMBULATORIUM, CHODZĄCA POWAGA, BOURBON, CHOROBA STRÜMPLLA, AERONOMIA, SSAK ŻYWORODNY, PODATEK MAJĄTKOWY, KOŁOMYJKA, MONTAŻYSTKA, LOGOPEDKA, STEROWANIE ODPORNE, ROWEREK BIEGOWY, SEPARATKA, HETEROSFERA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, KROWIENTA, MŁODZIEŻOWIEC, ASYMPTOTA, KREOLSKI HAITAŃSKI, BEZGRANICZE, GAŁKA OCZNA, SYNTEZA JĄDROWA, WYBIELENIE, ŁOWCA, KOSTIUMERNIA, BABA-JĘDZA, SZYB WINDOWY, GARNITUR, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, FREZARKA, CHŁONIAK BURKITTA, KORONIARZ KOŃCATY, JĘZOR, BOCZEK, WALC ANGIELSKI, LODOWIEC HIMALAJSKI, NIEPOCHWYTNOŚĆ, MAPA SZTABOWA, ZAPAŚĆ, WODOCIĄGOWNIA, TECHNIKA ŚWIETLNA, STOSUNEK PRZERYWANY, PLAMIEC AGREŚCIAK, NAUKI KOGNITYWNE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KOMBATANCKOŚĆ, WYJADACZ, SPRAWDZIAN, ZWAPNIENIE, PODCHLEBSTWO, SUSZARKA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, KOMÓRKA KERRA, BIAŁY MARSZ, OKULISTYKA, PUNKT WĘZŁOWY, BŁONA PŁAWNA, KOLEJ LINOWA, SERWITUT, NIEDŹWIEDNIK, ANOMALIA POLANDA, SOPLICA MOCNA, GNIAZDKO, TAMTAM, TOM, MOC WYTWÓRCZA, PERLATOR, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, ROZBRATEL, ATAK, GARDEROBA, KAZUS, NIZIOŁEK, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, ASZKENAZYJKA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, ŁACINA, UKŁAD PIASECKIEGO, TEORIA KOLEJEK, BRYZG, ROŻEK, SCHRONISKO, OSOWIAŁOŚĆ, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, TEMACIK, WOJSKA PANCERNE, SAMOAKTUALIZACJA, RODZAJ MĘSKI, EKSPERT, ORANT, POKER ROZBIERANY, WOW, ZODIAK, KARAKUŁY, OKWIAT POJEDYNCZY, LIGA, MATEMATYK, HRECZKOSIEJ, NAPÓR, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PINGWIN BIAŁOBREWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, RODZINA PSZCZELA, POSTĘP TECHNICZNY, WANNA, CYKL MIESIĘCZNY, BARSZCZ BIAŁY, SIATECZKA, BRAZYLIJSKI, KABINA, FARBA OLEJNA, WARUGA, DOSTOJNIK, KAMIEŃ WĘGIELNY, PUSZCZYK, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, AMPUŁA, KUBEK, WOJOWNICZOŚĆ, NOWOZACIĘŻNY, ŁUSKA, CHIRURGIA OGÓLNA, LIEBERMANN, NAKŁADKA, SACZEK, ATTACHAT, GZA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, IZOMER KONFORMACYJNY, APOSELENIUM, DIMER, PROMINENCJA, APRIORYZM, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, LUSTRO, KIELON, DWA OGNIE, SROMOTA, PRZYRODOZNAWCA, SURREALIZM, LOGIKA DEONTYCZNA, SZTALUGA, FIGA Z MAKIEM, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, IZOTROPOWOŚĆ, DEKANTER, RUCH WAHADŁOWY, GEOMETRIA RZUTOWA, PROMENADA, MŁOT HYDRAULICZNY, ANGEOLOGIA, SKANDYNAWISTA, CZIROKEZKA, SUMA ZEROWA, MAKROWIRUS, MCLAREN, BASEN, WYPAŁ, DZIELNICOWY, KRYMINAŁ, JAWNOGRZESZNIK, KOŃ TROJAŃSKI, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, CHOROBA TAYA-SACHSA, PATOFIZJOLOGIA, LANGOSZ, PRZESZKODA, KRYPTOREKLAMA, ANATOMIA, NADCIEKŁOŚĆ, OJCZYZNA, WIKTYMOLOGIA, NIETOPERZE, SPECJALISTA, LUGIER, WRAK, PREZBITERIUM, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, REFORMATOR, RUBIN, KROKIEW, KOZOJEBCA, WNIEBOWSTĄPIENIE, SEKWOJA OLBRZYMIA, POPISOWOŚĆ, POMIDOR, TIUL, AKUSTYKA, SPADOCHRONIARZ, EDYCJA, MUSLIM, BLASZKA, RYJEC, PSYCHOHIGIENA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KUCZKA, SPÓŹNIALSTWO, RAGDOLL, AEROFIT, POLONEZ, REUMATYZM, DRZEWO KAUCZUKOWE, USZKO, KOSZT KRAŃCOWY, STONKA, KRAJALNIA, NIEWYPAŁ, WINA, RECEPCJA, ALFA-BLOKER, KOKSIAK, PRACUŚ, GRABARZ, ZAKRYSTIA, PIŁA, POWÓD, GLOSA, DZIELNIK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KRAKER, WYGRZMOCENIE SIĘ, IZOZYM, PÓJDŹKA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, BLISKOŚĆ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ODRUCH RZEPKOWY, IMIĘ, PRZESZUKANIE, MARMURKOWANIE, PILOT DOŚWIADCZALNY, KONFIGURACJA, ŻABA MARMURKOWANA, POŚCIEL, ZABUDOWA, WYRĘBA, BROMELIA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, POMOC DOMOWA, TARCZKA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, PANORA, SUROWOŚĆ, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ?MROŹNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.426 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYKLE ZA NIĄ PONOSI SIĘ KARĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYKLE ZA NIĄ PONOSI SIĘ KARĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINA zwykle za nią ponosi się karę (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINA
zwykle za nią ponosi się karę (na 4 lit.).

Oprócz ZWYKLE ZA NIĄ PONOSI SIĘ KARĘ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZWYKLE ZA NIĄ PONOSI SIĘ KARĘ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast