FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMALIA to:

farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMALIA

EMALIA to:

szkliwo - powłoka pokrywająca wyroby ceramiczne (na 6 lit.)EMALIA to:

technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu (na 6 lit.)EMALIA to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.)EMALIA to:

wyrób najczęściej artystyczny (rzadziej użytkowy) wykonany techniką emalii lub z użyciem emalii (np. farby emaliowej) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.683

KRATOWNICA, ARSENIAN(III), GRANAT, STRONICA, PODGATUNEK, PALACZ, ESTRADOWIEC, POLE ELEKTRYCZNE, CHŁOSTA, EPIPSAMMON, TIBIA, KONTYNGENT, PROCES TECHNOLOGICZNY, PREZYDENCJA, CACKO, ŻURNALISTA, INTENSJA, GUANO, GRZEBACZ, AKR, PATROLOWIEC, ODRÓBKA, ZAKON MNISI, SZYBOLET, DRUK ULOTNY, STRĄCZYNA, WROTKI, PODMIOT GRAMATYCZNY, NEBULIZATOR, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, GUMA ARABSKA, BAJEREK, ZOOFAG, ŚWIADECTWO, HAPTOBENTOS, SZPILKA, CIEPLAK, KOSZMAR, KLUCZ, RÓWNOLEŻNIK, ANAKOLUT, HACJENDA, KAMIENIEC, IMPLEMENTACJA, ZMROK, BEGONIA, GAZOLINA, ROBOTA GÓRNICZA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, PRYMAT, POŁYSK, SUBSTANCJA DODATKOWA, JAMOCHŁON, BONŻURKA, ARANŻACJA, KRAKUSKA, STYL KOLONIALNY, UKŁAD URBANISTYCZNY, STRONA WWW, KRUCHAWECZKA, DWÓJECZKA, TARCZA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, GRA HAZARDOWA, MŁOT, PRAWO BIOTA-SAVARTA, KOLANO, PIN, AGAMA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CYTOWALNOŚĆ, FILM OBYCZAJOWY, MASKARON, CYRK, STAN NADZWYCZAJNY, STÓŁ, BURT, LARGHETTO, DMUCHANIEC, MONOCENTRYZM, ZWIĄZEK PARTNERSKI, CUGANT, SMALEC, DZIABKA, PODWODA, STRZAŁ, SIMON, WADIUM, KWATERA ZASTĘPCZA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PŁOZA, KORONA, ROK NIESKŁADKOWY, BŁYSZCZYK, TOPINAMBUR, LEMNID, INICJATYWA USTAWODAWCZA, BAT, ABSYDA, OŁTARZYK, CHEMOATRAKTANT, UDERZENIE, SZTALUGA, HORYZONT, KRAWAT, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, STACJA POSTOJOWA, MATURA POMOSTOWA, WIELKA ROSJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, RAKI, JEDNOSTKA NAUKOWA, RANA POSTRZAŁOWA, MIASTO, OBRÓT SPECJALNY, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, POMNIK, KONWERSJA, SZPRYCA, TYTUŁ NAUKOWY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, KOLORYSTYKA, PIŁA, TREK, SPODECZEK, SCAT, PREDESTYNACJA, GLORIETA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KANAŁ, HETMAN POLNY, GODŁO PROMOCYJNE, PANEL ADMINISTRACYJNY, GARDŁO, LOTNISKO, OBJĘTOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, FRYZ, KRWOTOK, COROCZNOŚĆ, SEQUEL, SREBRO, SKALA, BOŻA RĘKA, REFLEKS, PONCZ, WAŁĘSAK, STYLIZACJA, CZART, OPOŃCZA, LODOWNIA, LIŚCIARKA, BAR, ŁAWA KOMINIARSKA, ŻACHWY, ZWICHNIĘCIE, TOP, PĘTLA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, KOŃCÓWKA, ALLEGROWICZKA, BŁYSK HELOWY, UCHWYT SPAWALNICZY, FILTR POLARYZACYJNY, PARKIETAŻ, IZOMER GEOMETRYCZNY, ROKOKO, USTNIK, MIĘKISZ WODNY, KIBITKA, TIAZYD, GLIKOZYD FENOLOWY, TOALETA, HEBRA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, EDAMMER, KONKURENCJA, PLATFUS, KALIBRACJA, PUDDING, ODRĘTWIENIE, SZPILECZKA, TRANSLACJA, SKLEP WARZYWNY, LEGALIZACJA JEDNOSTKOWA, PACYFIKAŁ, PASER, PAS, IZOLACJA CIEPLNA, DEKIELEK, BEJT, DYSZKANT, KACZAN, ZJAWISKO THOMSONA, PĘTO, PEWNOŚĆ, ORSZADA, BOCZNIK, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ZEZWŁOK, TŁOCZARKA, KAWALKATA, DACH, POMPA WYPOROWA, ŚWIATŁO CZERWONE, SKAŁA METAMORFICZNA, PRZEMIANA ODWRACALNA, DOJRZAŁOŚĆ, FILECIK, DAWKA PROGOWA, ALFA, TOALETA, PRZECZULICA, KICZ, NIEMOŻLIWOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, APTAMER, DYFERENCJA, TKANKA STAŁA, IKONA, CIAŁO, SZMATA, KLEIK, KANAŁ, SER PARMEŃSKI, PILNIK, KUC HACKNEY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BATIK, OFICERKI, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, CAB, NASKÓREK, MISKA, KLAUZULA GENERALNA, DEPILACJA, REJON, TECHNOFOBIA, WTRYSK, DOBROSĄSIEDZTWO, BOSS, PROMIENNIK, TRANSPORTOWIEC, LEJ, PODDASZE, OBRĘCZ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, DUCHOWY OJCIEC, HANGAR, ZWŁOKI, DZIEWIĄTKA, KRUPA, DWORZANIN, FILIŻANKA, DRIAKIEW, OBWÓD ELEKTRYCZNY, URLOP DZIEKAŃSKI, PIĘTRO, KRAJANKA, TEREM, PRAŻONKA, LUCERNA, UMOWA WIĄZANA, MORAŁ, NIESNASKA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, CZERWONY, KOŁKOWNICA, ANTEPEDIUM, JON CENTRALNY, KAPELMAJSTER, POWIEŚĆ RZEKA, SPŁYW, DENAT , SINGEL, WYPRAWA, TARTYNKA, ACETAL, BUTLA GAZOWA, POKÓJ GOŚCINNY, RESPONDENTKA, HIPERDŹWIĘK, MIESZANIEC, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, OPOZYCJA, CHEMIA POWIERZCHNI, KRÓL ZWIERZĄT, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, BRYGANTYNA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, OBRÓT, UPRAWA ROLI, DWÓJNIK, MIESZACZ, MEDIASTINOSKOPIA, ?SIÓDMA WODA PO KISIELU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.683 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMALIA farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMALIA
farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.).

Oprócz FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x