Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMALIA to:

farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMALIA

EMALIA to:

szkliwo - powłoka pokrywająca wyroby ceramiczne (na 6 lit.)EMALIA to:

technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu (na 6 lit.)EMALIA to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 6 lit.)EMALIA to:

wyrób najczęściej artystyczny (rzadziej użytkowy) wykonany techniką emalii lub z użyciem emalii (np. farby emaliowej) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.815

MISIACZEK, TROLL, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PIKOTKA, WIDEO, MATCZYNOŚĆ, SZACHULEC, CZŁON NADRZĘDNY, OSTROKÓŁ, STACJA TELEWIZYJNA, KONFEDERACJA KANADY, ŁĄCZNOŚĆ, SUBSTANTYWNOŚĆ, ZJAWISKO KERRA, GNIOTOWNIK, POPRAWA, MADRYGAŁ, WYROCZNIA, CIĄGUTKA, MOC CZYNNA, MIKROSOCZEWKA, HARISSA, FUNKCJA BORELOWSKA, AREOLA, UNCJA, SKUBANIEC, KOŁO, MAŹNICA, JAMRAJ, SĄD POLOWY, WIZYTA DOMOWA, FAGOT, OPASKA, JAZ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, LIST KREDYTOWY, MECHANIKA, PŁYWAK, BRAK, KABRIOLECIK, HENNA, WANIENKA, RAKIJA, BLASTOGENEZA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, RUCH, KANIBALIZACJA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KOSZ, MATKA-POLKA, MEDALION, METODA SHEPARDA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KULCZYBA WRONIE OKO, MACH, CZŁON SKŁADNIOWY, ŁUSKOWIEC, NEOGOTYK, PRZEDMORZE, DUCHOWIEŃSTWO, DZIENNIKARZ, SŁUPICA, FITONCYD, AFERA KOPERKOWA, WYBUCH, KLEPISKO, WYPRYSK KONTAKTOWY, PRZESTAWNIA, LEJNOŚĆ, PIANOPLASTIK, MUSZTARDA DIJON, FLOTA, ZGNILIZNA DREWNA, SIARKOSÓL, SZADŹ, DWUDZIESTY SIÓDMY, CYNK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, RELIKT, KOLCZAKOWATE, PRZYDZIAŁ, WÓŁ PIŻMOWY, WŁADZUCHNA, ODBOJNIK, PAPIEROCH, PARCH, ASD, POMADKA, ŁAZĘGA, CZARTER, PESTYCYD, MARSZ, GWIAZDKA, SEJWAL, KLUCZ, PIEPRZ RÓŻOWY, ŁUPEK HORNFELSOWY, BRZOZOWATE, ODSTĘPSTWO, KAMERTON, LAKIER DO PAZNOKCI, MASŁO, KARIOLKA, FUNDAMENT, ŁOMOTANIE, BASTARD, BANIECZKA, PRAWO HOOKE’A, ADWENT, KRZYŻYK, ZAKŁÓCENIE, SEPARACJA, PODKŁAD, PIGWA, FRAZA, PRZEPLOTKA, PIEPRZ, ZAPRAWA NASIENNA, TYTOŃ, ZAGOŃCZYK, PAZUR, WAFEL, WNIEBOWZIĘCIE, KONFIRMACJA, WOLUMEN OBROTU, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, HEKSAMETR, RUMIENIDŁO, KRATA DYSTRYBUTYWNA, WEŁNIAK, KOSA, BAWEŁNA BT, PANSEKSUALIZM, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, WYPIS ŹRÓDŁOWY, ANIMIZM, ARANŻACJA, KRAKOWSKOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, ZAPYTANIE OFERTOWE, MORDENT, KOLEKTA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, BIAŁE MIĘSO, SZURPEK, DROGA, RAKIETKA, KLAUZULA, PREGLACJAŁ, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, WESTFALKA, APRETURA, DZIADZIENIE, PALMETA, RETUSZ, KAMIEŃ OZDOBNY, FLIRCIARA, DRESZCZ, SĄCZEK, PRESTIŻ, LB, RYNNA SYFONALNA, ŁAPACZ, APTAMER, TŁO, ŁOTROSTWO, SZAGRYN, SERIA, NACZYNIAK GRONIASTY, OBIEKT, RONDEL, ZAPALNIK UDERZENIOWY, ŚWIERK KŁUJĄCY, PODWÓJNOŚĆ, POROŚLE, POSKROMICIEL, PASTEL, MAZUREK, WIELKA JEDNOSTKA, REPRESOR, KONWERTOR, EKRAN, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KOZŁOWANIE, MOLINO, GLIF, ELEKTRYCZNY PASTUCH, WŁÓCZYKIJ, BELWEDER, ECSTASY, TROPIK, ZŁA PRASA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, WŁAŚCIWOŚĆ, ZJAWISKO BARKHAUSENA, STOPIEŃ ETATOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, OPASŁOŚĆ, GRZEBACZ, GBUR, KĄT PROSTY, RIGOROSUM, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, PRZYRZĄD OPTYCZNY, EMISJA POLOWA, PODATEK IMPORTOWY, BAMBO, LAMPA KWARCOWA, NEFROSTOMIA, WYPRAWKA, KOPS, LIGA, DEFICYT, PARTIA, KAJMAK, STRAJK OKUPACYJNY, KOMPRES, SYNDETIKON, UNIA, LARGO, UPUST, HELIPORT, ANSAMBL, CIOS PONIŻEJ PASA, SERYJNY MORDERCA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, DWUDZIESTY CZWARTY, TABOR, MIĘSOŻERCA, ANTYPAST, DIALIZA OTRZEWNOWA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, INTERNACJONALIZM, NACIĄG, INDEKS, TERAPIA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PIGUŁKA, PIEPRZ ZIELONY, KĘPA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, OAZA PODATKOWA, KAMIENNIK, PRZEDZIAŁ, UKŁAD WIELOKROTNY, BERET, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WYROSTEK FILTRACYJNY, KWAS CHLEBOWY, PLACEK AMERYKAŃSKI, SZYDLARZ, KLAWISZ, MAKIAWELISTA, ASEKURANT, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, STREFA ODRUCHOWA, KAPRYS, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, NIEODZOWNOŚĆ, PLEŚŃ, BURZA PIASKOWA, MIECZ, RZEKA EPIZODYCZNA, AMERYKANIZM, KALANETYKA, BATYST, DZIESIĘCINA, KALINA, BARANEK, KOMITET, PRZEBIJALNOŚĆ, BIOKOMPONENT, KAND, WALCZAK, PORONIENIE NAWYKOWE, STAROŚCIŃSKI, WYSOKI POŁYSK, GALON, NERW, AWANSCENA, SZKIELET, ASNYKOWIEC, FILTR, BEKHEND, ZAKOLE, RZEŹBA, KAPUSTA KISZONA, OSŁONA TERMICZNA, TETRAPOD, KORONA, PARAGRAF, INFOMAT, REWANŻ, MIKROFON LASEROWY, UJĘCIE WODNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FARBA LUB LAKIER (ZWYKLE PIGMENTOWANY) O NISKIEJ ZAWARTOŚCI WYPEŁNIACZY, STOSOWANE W CELACH DEKORACYJNYCH I DLA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI PRZED WPŁYWEM NP. WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
emalia, farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMALIA
farba lub lakier (zwykle pigmentowany) o niskiej zawartości wypełniaczy, stosowane w celach dekoracyjnych i dla zabezpieczenia powierzchni przed wpływem np. warunków atmosferycznych (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x