ZNAKI PIENIĘŻNE WYDAWANE PRZEZ WYSTAWCÓW INNYCH, NIŻ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE LUB BANKI UPOWAŻNIONE DO EMISJI OFICJALNEGO PIENIĄDZA, KTÓRE MIAŁY NA CELU DORAŹNE ZAPOBIEŻENIE BRAKOM ŚRODKÓW PŁATNICZYCH LUB PEWNYCH JEGO NOMINAŁÓW W OBIEGU, PRZY CZYM NIE MA ZNACZENIA, CZY EMISJA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO ODBYWA SIĘ Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH PROCEDUR, CZY NIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIENIĄDZ ZASTĘPCZY to:

znaki pieniężne wydawane przez wystawców innych, niż instytucje państwowe lub banki upoważnione do emisji oficjalnego pieniądza, które miały na celu doraźne zapobieżenie brakom środków płatniczych lub pewnych jego nominałów w obiegu, przy czym nie ma znaczenia, czy emisja pieniądza zastępczego odbywa się z zachowaniem wymaganych procedur, czy nie (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAKI PIENIĘŻNE WYDAWANE PRZEZ WYSTAWCÓW INNYCH, NIŻ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE LUB BANKI UPOWAŻNIONE DO EMISJI OFICJALNEGO PIENIĄDZA, KTÓRE MIAŁY NA CELU DORAŹNE ZAPOBIEŻENIE BRAKOM ŚRODKÓW PŁATNICZYCH LUB PEWNYCH JEGO NOMINAŁÓW W OBIEGU, PRZY CZYM NIE MA ZNACZENIA, CZY EMISJA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO ODBYWA SIĘ Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH PROCEDUR, CZY NIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.132

PRZYLĄDEK, CHARAKTER, DZIEWKA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, WYCIĄGARKA, MORESKA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PROGRAMOWANIE LINIOWE, HALBA, SZUFLODZIOBKI, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, GWARA LUDOWA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, OTWARTOŚĆ, IZOFONA, OPTYKA KWANTOWA, HAŁASOWNIK, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ZESPÓŁ ZADANIOWY, KUGLARSTWO, EMAIL, ŁOPATECZKA, WILGOTNOŚĆ, CZAKRA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, PARTIA ROSYJSKA, TAJEMNICA POLISZYNELA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, HARISSA, JEDLINA, CIELĘCINKA, TYTUŁ WYKONAWCZY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, AKLIMATYZACJA, REEDUKACJA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, CZERPAK, CHOROBA PASOŻYTNICZA, SKRZEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ADRIATYK, ADWENTYSTA, STOŻEK DZIOBOWY, MIKROMIERZ, PLURALIS, FLOTA, WEKSEL WŁASNY, PONTICELLO, BIOPALIWO, LÓD GRUNTOWY, DZIELNICA, MATERIAŁ JĄDROWY, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, UKRZYWDZONY, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PILOKARPUS, STRZELNICA, PIKSEL, CASUS, STOPA DEPOZYTOWA, WIDEOMANIAK, PLATON, DONŻON, FLIZA, KOMUNALKA, POLIANDRIA, TEŚCIK, RACHUNKI, REFLEKSYWNOŚĆ, POCKET PC, BĄBEL SPEKULACYJNY, PREWENCJA RENTOWA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, MORUS, KUC FELIŃSKI, STAWKA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, MOHRG, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, UNDEAD, ROLETKA, KONKURS, EKLEKTYCZNOŚĆ, GERMAŃSKI, RÓG MGŁOWY, KADETT, WORLD OF WARCRAFT, CIEŃ, MOTYLEK, NARÓW, DMUCHAWKA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, BIELIŹNIARSTWO, SIODŁO UJEŻDŻENIOWE, KOZIOŁ, ŻEBERKA, OCET, BEZUCZUCIOWOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, CMOKIER, EFEKT DOPPLERA, OTWORZENIE SERCA, MŁYNEK, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, PARAPETÓWA, MATURKA, GAŚNIK, NACZÓŁEK, DRAMAT SĄDOWY, OKRES INTERGLACJALNY, DZIAŁ, PIĄTA WODA PO KISIELU, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, SMOK, HERBATNICA, WARUNEK, ALBINOS, ZAGRODNIK, KOSZT POŚREDNI, FONDUE SEROWE, SAMOLUBNY DNA, ZNACZENIE, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, REZONANS, NACZYNIA POŁĄCZONE, ŚWINIA CELEBESKA, HOBBIT, SUPOZYCJA, BATIK, SMALCZYK, ŻYWA GOTÓWKA, BÓBR EUROPEJSKI, LINIA WIDMOWA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, GARDA, BARONG, CIĘGNIK, PIŻMOSZCZUR, LEC, KONEW, DRAPACZ, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, REDA, GEODEZJA WYŻSZA, KISZKA PASZTETOWA, LAKSACJA, SAMSON, REPUBLIKA PREZYDENCKA, KARAKOL, BARBARZYŃCA, CHORWACKI, CISA, KRZYWA PODAŻY, TERCJA, TURYSTYKA KONNA, AL SECCO, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, SZALKA, EKSTRAKLASA, APARAT FOTOGRAFICZNY, OCHRONA INDYWIDUALNA, KWIATEK, LEPIARKA, BUDA, NAPY, PRZYSZŁOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, FOLK, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, BŁYSK, EPILEPTOLOGIA, KRUŻGANEK, TARPAN, INTERNACJONALIZM, WAŁ, POWIASTKA FILOZOFICZNA, RDZA, WIECZNA ZMARZLINA, PAŁKA, OKOŃ, NACZYNIE WIEŃCOWE, PRYMAT, DEDUPLIKACJA, MODELUNEK, AFRYKANIZACJA, BARONIĄTKO, KOMUNAŁKA, REKOLEKCJE, WARZELNIA, HYDROAKUSTYKA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, KARAFECZKA, ARGENTYNOZAUR, FILEMON BIAŁOKARKOWY, DEFLEKTOR, SENAT, PRZESŁANKA, SCIENCE FICTION, BIERWIONO, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, RELACJA DWUARGUMENTOWA, PERŁA, AKSAMITKA, DESZCZ, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, GRABARZ, OWAD, HUROŃSKI, KOLUR, PESTO, SPOŻYCIE, BEZSTYLOWOŚĆ, GAJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, PRINSEPIA CHIŃSKA, SZEWCZYNA, KAMBUZ, OBEREK, KATANA, NIEZBĘDNOŚĆ, DOPING, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, SET, PŁYWAK, PIERNICZEK, NIEWOLA EGIPSKA, JELEŃ MILU, WSKAZÓWKA, PANIER, SILNIK SPALINOWY, FAWORYT, NAPINACZ, SZPAK, SOLENIK, SĄD KOŚCIELNY, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ARPEGGIO, GROŹBA, CHOROBA CAFFEYA, LOGOPEDKA, KIMONO, JEDNOSTRONNOŚĆ, DRESIARZ, ŻYŁKA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ZALESZCZOTKI, KORIACKI, SYGNAŁ ANALOGOWY, GRUPA BIOLOGICZNA, TRIK, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, MATEMATYKA, DUPEK ŻOŁĘDNY, NIEKROPIEŃ, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, FILTR RODZINNY, DEWELOPER, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, MEDIANTA, CHRYJA, WYRÓB ALKOHOLOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, PARTIA HISZPAŃSKA, PRZEKAZIOR, PRAWO KARNE PROCESOWE, SUMACJA, BINOKLE, KAMIKADZE, ROTACJA, OPASKA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, OMEN, GUMA, INEZ, ANDERSEN, FIKNIĘCIE KOZŁA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, GAL, PODSTAWA, FARSZ, OSAD, DUKLA CHODNIKOWA, KONSTYTUCJA, TRASZKA SARDYŃSKA, BOTULIZM PRZYRANNY, PROSZEK DOVERA, LITERATURA FAKTU, FREGATA, MONTANISTA, OSTATNIE PODRYGI, TANCERKA, CRASHTEST, IDIOGRAFIZM, TYBERIADZKIE, EWA, EPIZOOTIOLOGIA, ROZCIEŃCZALNIK, ZALESZCZOTEK, ?LANDO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.132 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAKI PIENIĘŻNE WYDAWANE PRZEZ WYSTAWCÓW INNYCH, NIŻ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE LUB BANKI UPOWAŻNIONE DO EMISJI OFICJALNEGO PIENIĄDZA, KTÓRE MIAŁY NA CELU DORAŹNE ZAPOBIEŻENIE BRAKOM ŚRODKÓW PŁATNICZYCH LUB PEWNYCH JEGO NOMINAŁÓW W OBIEGU, PRZY CZYM NIE MA ZNACZENIA, CZY EMISJA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO ODBYWA SIĘ Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH PROCEDUR, CZY NIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAKI PIENIĘŻNE WYDAWANE PRZEZ WYSTAWCÓW INNYCH, NIŻ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE LUB BANKI UPOWAŻNIONE DO EMISJI OFICJALNEGO PIENIĄDZA, KTÓRE MIAŁY NA CELU DORAŹNE ZAPOBIEŻENIE BRAKOM ŚRODKÓW PŁATNICZYCH LUB PEWNYCH JEGO NOMINAŁÓW W OBIEGU, PRZY CZYM NIE MA ZNACZENIA, CZY EMISJA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO ODBYWA SIĘ Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH PROCEDUR, CZY NIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIENIĄDZ ZASTĘPCZY znaki pieniężne wydawane przez wystawców innych, niż instytucje państwowe lub banki upoważnione do emisji oficjalnego pieniądza, które miały na celu doraźne zapobieżenie brakom środków płatniczych lub pewnych jego nominałów w obiegu, przy czym nie ma znaczenia, czy emisja pieniądza zastępczego odbywa się z zachowaniem wymaganych procedur, czy nie (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIENIĄDZ ZASTĘPCZY
znaki pieniężne wydawane przez wystawców innych, niż instytucje państwowe lub banki upoważnione do emisji oficjalnego pieniądza, które miały na celu doraźne zapobieżenie brakom środków płatniczych lub pewnych jego nominałów w obiegu, przy czym nie ma znaczenia, czy emisja pieniądza zastępczego odbywa się z zachowaniem wymaganych procedur, czy nie (na 17 lit.).

Oprócz ZNAKI PIENIĘŻNE WYDAWANE PRZEZ WYSTAWCÓW INNYCH, NIŻ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE LUB BANKI UPOWAŻNIONE DO EMISJI OFICJALNEGO PIENIĄDZA, KTÓRE MIAŁY NA CELU DORAŹNE ZAPOBIEŻENIE BRAKOM ŚRODKÓW PŁATNICZYCH LUB PEWNYCH JEGO NOMINAŁÓW W OBIEGU, PRZY CZYM NIE MA ZNACZENIA, CZY EMISJA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO ODBYWA SIĘ Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH PROCEDUR, CZY NIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZNAKI PIENIĘŻNE WYDAWANE PRZEZ WYSTAWCÓW INNYCH, NIŻ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE LUB BANKI UPOWAŻNIONE DO EMISJI OFICJALNEGO PIENIĄDZA, KTÓRE MIAŁY NA CELU DORAŹNE ZAPOBIEŻENIE BRAKOM ŚRODKÓW PŁATNICZYCH LUB PEWNYCH JEGO NOMINAŁÓW W OBIEGU, PRZY CZYM NIE MA ZNACZENIA, CZY EMISJA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO ODBYWA SIĘ Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH PROCEDUR, CZY NIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x