ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUDOBÓJSTWO to:

zbrodnia przeciwko ludzkości, polegająca na celowym wyniszczaniu narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.851

IZBA, KRAJ NORDYCKI, LAMPERIA, SUCHORYT, BRUDAS, DEKONCENTRACJA, AUTOMAT, PROTEKCJONIZM, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, TROCINÓWKA, USKOK, GASTRO, SKARB, ASYSTA, SOKOLE OKO, KAŁAMARZ, ROZSTĘP, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SEZAM, WYBIEG, TRAMWAJ, OBÓZ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, EUROPEJSKOŚĆ, NABIODRNIK, RENATA, ROLNIK INDYWIDUALNY, WSPINACZKA SPORTOWA, SIEKIERA, SOK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, POMPA ODŚRODKOWA, MUZYK, KAPITAŁOWOŚĆ, MIEDZIONIKIEL, LEPTOPLEURON, SZACHULEC, TOPENANT, PRZEPAŚĆ, ZAPOZNANIE, WZÓR JAWNY, PAJAC, TEST CIS-TRANS, PROMIENIOWANIE, SKLEP, DYSPEPSJA, SZÓSTKA, DYWIZJON RAKIETOWY, EKSTRADYCJA, ANGIELSKA FLEGMA, SULFOTLENEK, PRZEPIS KOŃCOWY, ISKIERNIK OCHRONNY, ZAPROSZENIE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PODZIAŁ, SZTAFETA, STEREOTAKSJA, PŁETWA STEROWA, ZGŁAD, REFERENDUM LOKALNE, SOLANKA, PRÓBA GENERALNA, TRZECIA NERKA, BALDACHIM, POLARNA CZAPA LODOWA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PROFITENT, PAPIER WELINOWY, BAŃKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, RICHELIEU, MANIERA, MARGARYNA, LENIWKA, MIGRACJA, ZORZA, MAGAZYN, RUSKI, FLOTA, WIELORASOWOŚĆ, SAMOCHÓD OPANCERZONY, LOT SZYBOWCOWY, TUSZ, WERANDA, POMPA POŻARNICZA, POŁYSK, REDAKTOR TECHNICZNY, SĘKACZ, WAFEL, KOMBINEZON, BABKA, IVAN, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, SEN, WIEK, BUDLEJA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, POJAZD ZABYTKOWY, STRZAŁ, OPONENT, CZASZA LODOWA, SMREKUN, RANA, LEKTOR, PÓŁCIEŃ, ZŁODZIEJKA, PRZYPADŁOŚĆ, ILUMINATOR, KANTOREK, KONTAKCIK, ŁOPATACZ, GAMA, KONWOLUCJA, NASIONNICE, AKWEN, EPOKA INDUSTRIALNA, SMAK, UCIOS, SIODEŁKOWCE, ROZKŁAD, OLEJ PALMOWY, ZBRODNIA, OSTRA AMUNICJA, KAJAK, SARKOFAG, FISZUTKA, KALIKO, HALA MASZYN, ŚCIANA, CIAPATY, SZYSZKA, KARŁOWATOŚĆ, WYRAZ BLISKOZNACZNY, KATALIZA, FERETRON, DRAPACZ, WINA KWALIFIKOWANA, IMITATOR, BIELIZNA, ADOPCJA, BOA, ZESPÓŁ, ŁATA, ZBIÓRKA, ZAWRÓT GŁOWY, OSTATNIE POŻEGNANIE, OCULUS, STOPA ZWROTU, OPŁATA MIEJSCOWA, NOWA KLASYCZNA, STADIONIK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, BRAMSEL, KASZYCA, OKŁADKA, ODDZIAŁYWANIE, PRZYKASÓWKA, CZUWANIE, BIAŁA NOC, BACIK, ADALINA, PLANETA SKALISTA, KANAŁ, KRAKOWIACZEK, PĘDNIK OKRĘTOWY, SYLWETA, TRIADA, MOŁDAWSKI, GLOSA, DWUKROTNOŚĆ, GALISYJKA, PRZEDRUK, NASZYWKA, DRAMATYKA, ZAPORA, BAKARAT, NAJSTARSZY ZAWÓD ŚWIATA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SZPIC, GOTYK, JEZIORO LODOWCOWE, JON, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MAJĄTEK, HEBAN, GOŹDZIENIEC, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, MOC CZYNNA, GULASZ IRLANDZKI, SZYSZKA, SMOLT, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, POLEWKA, ZAKŁAD, MINERAŁ ZABARWIONY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, BIBLIOTEKA, CHIMICHANGA, SAMOISTNOŚĆ, ZASILANIE, TABU, WYŻYNKA, FUTRÓWKA, PARMEZAN, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, GAJA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, SKAŁA ORGANOGENICZNA, PIKIETA, MERZYK OBRZEŻONY, PEPSI, GALAKTOLIPID, ZAPRAWA, SZTAFAŻ, ZIEMIA, MAŁPOLUD, HLAK, POCISK ARTYLERYJSKI, MEANDER, KOKTAJL KRABOWY, ATAWIZM, TALERZ, KAFAR, FILM ANTYWOJENNY, AZOTAN, GĘŚ, JAŁOWIEC POSPOLITY, BARCHAN, AUTSAJDER, AKRONIM, FORMALIZACJA, OKRĘT, KONTROLER, DRZEWO IGLASTE, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, BIFORIUM, BARWICA, BYLINA, CHÓD SPORTOWY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, FUNKCJA CELOWA, SAMOTNA MATKA, HULAJDUSZA, WYBRYK NATURY, TANIEC, KOMPATYBILNOŚĆ, BUDYŃ, LOKATA RENTIERSKA, SZTUBAK, KONFEDERACJA, WŁÓKNO, DRUGA POŁOWA, PIEŚŃ, MAŁŻ, PODKAST, KULE, NAJEM, METYZACJA, RUCHANKA, KROKANT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, SOKI, WRZASKLIWOŚĆ, GENERACJA ROZPROSZONA, EFEKT MNOŻNIKOWY, KUREK, ŚCIANA, KANWA, HERB, OPŁATA STOSUNKOWA, UROBEK, DZIURKA, ŚRODEK MASY, OPŁATA PROLONGACYJNA, KOSMONAUTA, DRUK, RÓWNONOGI, MAPA POZNAWCZA, MAŁŻEŃSTWO, KOMPENSACJA, ARMATOR, KORYTKO, LEPIDOZAURY, MUSZTARDA DIJON, ODDZIAŁ WYDZIELONY, MASZKARON, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, DYWERSJA, PIERSIÓWKA, RZEKOTKA DRZEWNA, CEGŁA DZIURAWKA, TANGO, REWERSAŁ, INWESTYCJA, BARWA, SKRÓT, ?BATON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUDOBÓJSTWO zbrodnia przeciwko ludzkości, polegająca na celowym wyniszczaniu narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUDOBÓJSTWO
zbrodnia przeciwko ludzkości, polegająca na celowym wyniszczaniu narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych (na 11 lit.).

Oprócz ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x