Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUDOBÓJSTWO to:

zbrodnia przeciwko ludzkości, polegająca na celowym wyniszczaniu narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.220

BIEG DYSTANSOWY, TUBA, ASYGNACJA, CIOS, FILECIK, ZAAWANSOWANIE, DZIURAWKA, DYPTYK, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, BAZYLEUS, DERYWACJA PROZODYCZNA, ŁYŻKA, ŚWIĘTA KSIĘGA, ODSZCZEPIEŃSTWO, OSKÓREK, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, ZASILANIE SIECIOWE, ŁAGIEW, ALLEGRO, OMFALOMANCJA, KAMARYLA, ADIUSTACJA, KANTONISTA, NOTKA, WAZOWIE, SLALOM RÓWNOLEGŁY, GLORIETTA, RÓG, BOŚNIACKOŚĆ, JĘZYK KIPCZACKI, JABŁKO, GAZ SPALINOWY, CZARNA KOMEDIA, DRŻĄCZKA, REDA, RING, ŁAŃCUCH, PRZEZWISKO, ŻUŻEL, FLUIDYZACJA, KURS, HISTORIA POWSZECHNA, ROTMISTRZ, CYNGLE, KOROZJA BIOLOGICZNA, INWALIDA WOJSKOWY, PRZYPADŁOŚĆ, MIRLITON, SWĘDZENIE, LODOWIEC NORWESKI, LINIA LOTNICZA, KIOSK, KARA PIENIĘŻNA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, GŁOSICIEL, ARKADA, POSEŁ, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, SERWETECZKA, PIERSIÓWKA, KAJMAKAM, PRZEKRÓJ, ALTOCUMULUS, KALWARIA, ANARCHISTKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, ULOT, C, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, DWUDZIESTY ÓSMY, CZAS, POTRZEBA, MISTRZU, PULPIT STEROWNICZY, JAZDA FIGUROWA, SŁUPEK, SIEĆ ENERGETYCZNA, KOMBINEZON, SZCZELINA, SAMIEC, STRONA, DEZINSTALACJA, MYRMEKOFIL, ŻAGIEW, BETON ŻUŻLOWY, ŁYKACZ, ŁUK TRIUMFALNY, FILC, PRYSZCZARKI, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, KĘPKA, ZŁOŻE, DIAGRAM FAZOWY, PRZEGRYZEK, SULFOTLENEK, TYNKTURA, OBRONA, ZMORA, EWOLUCJA, POLEWKA, GROOMING, SCIENCE FICTION, ÓSEMKA, KOTLET, KONDOMINIUM, GALÓWKA, PRADZIADEK, ZADANIE, ZAWRÓT, MROZIWO, FOSFORYT, KOPROWINA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, RAMA, SPRZEDAŻ, SZTUCZNY LÓD, LIMNIGRAF, MAGAZYN, ZWROT, PRĄTNIKI, PATOGEN, KOSARZ, KONFIGURACJA, SINIEC, KAMIEŃ, PION, ZBIÓRKA, POLIETER, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ZRAZ, MÓRG, PODZIEMIE, CZYNNIK NIECENOWY, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, TRANSKRYPCJA, KOREKTOR, PRZERÓB, SZPETOTA, SĄD, PRZEPLOTKA, SER ŻÓŁTY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, WODOROSIARCZEK, MIKSER, NIEPOSPOLITOŚĆ, ODCZYN, DZIEWIĄTY, PAROBEK, KARCZOWISKO, ELKI, GRAB, ALIT, WESTA, PŁYN INFUZYJNY, KORDONEK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, EKSTRAWERSJA, APOLOGETYK, CHRUST, CZWARTY, ANTURAŻ, SUROGATOR, CERKIEW, DRĄŻEK, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KWARTET, WODOPÓJKI, MACIERZ TRÓJKĄTNA, MEANDER, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, DOMINIUM, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, STACJE ZLEWNE, ŁUPEK PARAFINOWY, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, OSMYK, RAJFURSTWO, BEZINWAZYJNOŚĆ, PROCES ODWRACALNY, WYDŁUŻALNIK, WCZASY POD GRUSZĄ, SKŁAD, M, KINO, POMADKA, SZMACIARZ, KIEŁŻ, KANAŁ, JASTRZĘBIE OKO, LASKOWANIE, PRZYSTAŃ MORSKA, INKORPORACJA, TUNIKA, DEPTAK, RUSKI, TYRAŃSTWO, MA, KOROWAJ, MANKIETY, CHARAKTERYSTYKA, OPERA MYDLANA, ROZSZCZEPIENIE, PROPORZEC, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KOGA, CHIMICHANGA, FARBA OLEJNA, ORTOGRAFIA, TRZYNASTKA, PALMETA, ZAPROSZENIE, PERSPEKTYWA, SPIRYT, BASZŁYK, BRYTYJSKOŚĆ, KARTAN, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ESPRINGOLA, PŁAWA SONAROWA, PISMO IDEOGRAFICZNE, LINIA WIDMOWA, ZIEMIA NICZYJA, POBIAŁKA, WATA, DEWELOPER, KOSMYK, KURS, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, MOTYLEK, MORELÓWKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SALWA BURTOWA, CIOS, NAJDUCH, ŁOM, ZŁOTA KLATKA, SPRAWUNEK, PION ŻYROSKOPOWY, JAMOCHŁON, POLIPTYK, PISIOR, NARTA WODNA, KONFEDERACJA BARSKA, CHOINKA, PAPROTNICA GÓRSKA, KRYPTOMONADY, ITALIAŃSKI, SKRZYNIEC, FUTURE, FOLKSDOJCZ, PODŁOGA, MIOTŁA, ASYSTA, KURACJA SZOKOWA, KWASZONKA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, SZCZYT, NIEPOKOJENIE SIĘ, DZIERŻAWCA, PRZYJEZDNA, MATRYKUŁA, FALA WODNA, OTWARTOŚĆ, LINUKSIARA, PLOTER GRAWERUJĄCY, NORMALIZACJA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, SIŁY POKOJOWE, GROTESKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, POZWANY, ARSENAŁ, UDAR MÓZGOWY, PUCHAR, BŁONA LOTNA, ESTAKADA, ALERT, NIEWYDOLNOŚĆ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MENZURKA, ŁAPKA, GEEK, ANAGLIF, TOŃ WODNA, OC, CANTUS FIRMUS, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, STROIK, FEJHOA, JON CENTRALNY, ŻÓŁWIE, KROKIET WIOSENNY, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, WYROK PRAWOMOCNY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zbrodnia przeciwko ludzkości, polegająca na celowym wyniszczaniu narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POLEGAJĄCA NA CELOWYM WYNISZCZANIU NARODÓW, GRUP ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH LUB RASOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ludobójstwo, zbrodnia przeciwko ludzkości, polegająca na celowym wyniszczaniu narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUDOBÓJSTWO
zbrodnia przeciwko ludzkości, polegająca na celowym wyniszczaniu narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x