URZĄDZENIE, KTÓRE W PROCESIE FILTRACJI (OCZYSZCZANIA) POWIETRZA (GAZU) SEPARUJE CZĄSTECZKI STAŁE (NP. PYŁ) ZE STRUMIENIA PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA (GAZU) ORAZ ZATRZYMUJE JE NA POWIERZCHNI LUB POMIĘDZY ELEMENTAMI FILTRACYJNYMI (NP. WŁÓKNAMI) POPRZEZ MECHANIZMY FILTRACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILTR POWIETRZA to:

urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, KTÓRE W PROCESIE FILTRACJI (OCZYSZCZANIA) POWIETRZA (GAZU) SEPARUJE CZĄSTECZKI STAŁE (NP. PYŁ) ZE STRUMIENIA PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA (GAZU) ORAZ ZATRZYMUJE JE NA POWIERZCHNI LUB POMIĘDZY ELEMENTAMI FILTRACYJNYMI (NP. WŁÓKNAMI) POPRZEZ MECHANIZMY FILTRACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.905

APARAT ARTYKULACYJNY, PAPIER DRUKOWY, POSTĘP ARYTMETYCZNY, PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, KULTURA ŁUŻYCKA, CUG, BETON KOMÓRKOWY, KOŹLAK PSZENICZNY, SZALKA PETRIEGO, RUBEL, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ŚREŻOGA, POLICJA POLITYCZNA, KĘDZIERZYN-KOŹLE, WYZWANIE, PROKSEMIKA, KATOLICKOŚĆ, LOT NURKOWY, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, FAST FOOD, RZUTKA, ŻELATYNA, KSIĄŻKA ADRESOWA, PRZYLEPKA, ŻŁÓB, BABULINKA, POŚREDNIK, BAGNO, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, POLIGLOTA, STRAJK OKUPACYJNY, KORMORAN ARABSKI, TELESKOP, PÓŁCIEŃ, PANORA, MARYNARCZYNA, ŚWIĄTYNIA, AKTYNOGRAF, DEKOLT, PERCEPAN, FRONT METEOROLOGICZNY, PRASA, KORZENIONÓŻKI, OŚCIEŻE, HYDRAULIKA SIŁOWA, SYGMATYZM, CIĄGUTEK, TEST, PRYSZCZARKI, BŁYSK, WRZUTA, PUNKT, FILTR, REHABILITACJA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SŁUŻBY SPECJALNE, TUBING, MAKARON, DMUCHAWA, BBS, OLAF, MODUŁ, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, NIEPROFESJONALNOŚĆ, EDDINGTON, SKRZYDEŁKO, KOŁTRYNA, SZPATUŁKA, OKULARY 3D, SOLARIUM, WYSYP, FILOZOFIA KRYTYCZNA, KUCIE, AKT, BOMBA EKOLOGICZNA, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, STREFA RYFTU, PODKOWA, FAKTURA, BIEGAJĄCE OCZY, HAFT KRZYŻYKOWY, GAZOMETR, BRUDAS, PROFIL, KARTA SIECIOWA, PARTER OGRODOWY, KREDYT KUPIECKI, DREDNOT, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, BUŁGARSKI, KOMIZM, ŁYK, SOCJOEKONOMIKA, SOŁTYSOSTWO, OPIEKUN, BAGNIAK ZDROJOWY, SKORUPA, INSTALACJA, WYKONAWCA, EMOCJA, NAMASZCZENIE CHORYCH, NEGATOSKOP, SZAGRYN, WIĄZKA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, KATANGA, DZIKOŚĆ, KWALIFIKACJA, APOSTOŁ, WYMIENNIKOWNIA, REWALIDACJA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, KIT, HALO, EFEKT UBOCZNY, SILNIK, ŁAŃCUSZEK, ROŚLINA ZIELNA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, DYSTRYBUTOR, RADZIECKOŚĆ, SZKAPLERZ, NIĆ WIODĄCA, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, BIAŁY, ORTOPTYSTA, BOLA, RADIOFARMECUTYK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, JĘZYK SZTUCZNY, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, CHOROBA SCHILDERA, NIEPOSPOLITOŚĆ, REAKCJA, WSTAWKA, DŻINS, SMORODINÓWKA, PUNKT DYMIENIA, DEMOTYWATOR, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, ELEKTROCHIRURGIA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PASTORALE, PASSA, LAMINAT, OBRONA, OTCHŁAŃ, TŁUK PIĘŚCIOWY, FARBA, DZ, PASZTETÓWKA, DRAGA, FETYSZYZM TOWAROWY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SZKOŁA, BUJANIE, UPOLITYCZNIENIE, PECORINO, ANASTYLOZA, WIOŚLAK, CYGANECZKA, PRZEŁYKANIE, FILTR MECHANICZNY, BEJCÓWKA, DECENTRALIZACJA, FAKOMATOZA, PRZYCHÓWEK, DZIKA KARTA, KLUCZ GŁÓWNY, SILNIK PIERŚCIENIOWY, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, OWOCNIA, STATUS MATERIALNY, GALUSZKI, CIEMNA KARTA, SZCZYTÓWKA, SADOWISKO, KSIĘŻULKO, PAŃSTWO ZŁOŻONE, BOCIAN, CHÓR, WIDŁOZĄB SUDECKI, SUBSKRYPCJA, SZKLARKA, MARSZ, ŚCISKACZ, INSPEKTOR SZKOLNY, BRONA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, WYWIAD, BRUDAS, PADDLE, TURBULENCJA, MALUNEK, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, SŁUP, BLOK ENERGETYCZNY, ZNAMIĘ BECKERA, ŻABA NILOWA, BOASZKOWATE, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, ANALOG, SOK JELITOWY, UMBRA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, PINCETA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, OŚWIECICIEL, LINIA, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, KEYBORD, RACHUNEK BIEŻĄCY, DNO, SSANIE, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, GLORIETA, DESTRUKCYJNOŚĆ, PRZYLĄDEK, TRANSMUTACJA, AGREGAT, POKOLENIE KANAPKOWE, STOPIEŃ ETATOWY, TELEKONWERTER, STRATEGIA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, KAMERA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, HYPOSTYL, ŁAPADŁO, GŁOWA, FURIOSO, PRZYWÓZKA, NADJODAN SODU, EGZEKUTYWA, CENOTWÓRCA, KROPLA, GUMA, SEKSTET, BAZA ZAOPATRZENIOWA, NOŻYK, HISTOGENEZA, STOPER, PRZEKOZAK, ŻÓŁW KASPIJSKI, STRZĘPIEL, INTEGRACJA PIONOWA, BODMERIA, RATOWNIK MEDYCZNY, DUCHOTA, PASTYŁA, KUCHNIA, MAŁPA, ODCHYŁKA, MACHANIE RĘKĄ, WŁOSEK, ANTRYKOT, POMADKI, AUTSAJDER, ZACHŁYŚNIĘCIE, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, SATURACJA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PIEPRZYK, POWTÓRZENIE, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, TKANKA MIĘKKA, RYNNA, TOALETA, KOT DOMOWY, STROPNICA, SKANER 3D, SITO, GRZBIET KSIĄŻKI, SYGNAŁ CIĄGŁY, ORBITA BIEGUNOWA, TRIADA, SIAD, MIARA, ZARODEK, ANTYUTLENIACZ, ZNAKOMITOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IC, KUŁAN SYRYJSKI, RUSIN, GAZ DRZEWNY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, HAPEK, LEJ KRASOWY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KORDYLINA, ŚLĄSKOŚĆ, BUKWICA, BELA, SZURPEK SŁOIKOWATY, OKUCIE, ?STANOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE, KTÓRE W PROCESIE FILTRACJI (OCZYSZCZANIA) POWIETRZA (GAZU) SEPARUJE CZĄSTECZKI STAŁE (NP. PYŁ) ZE STRUMIENIA PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA (GAZU) ORAZ ZATRZYMUJE JE NA POWIERZCHNI LUB POMIĘDZY ELEMENTAMI FILTRACYJNYMI (NP. WŁÓKNAMI) POPRZEZ MECHANIZMY FILTRACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, KTÓRE W PROCESIE FILTRACJI (OCZYSZCZANIA) POWIETRZA (GAZU) SEPARUJE CZĄSTECZKI STAŁE (NP. PYŁ) ZE STRUMIENIA PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA (GAZU) ORAZ ZATRZYMUJE JE NA POWIERZCHNI LUB POMIĘDZY ELEMENTAMI FILTRACYJNYMI (NP. WŁÓKNAMI) POPRZEZ MECHANIZMY FILTRACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILTR POWIETRZA urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILTR POWIETRZA
urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji (na 14 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE, KTÓRE W PROCESIE FILTRACJI (OCZYSZCZANIA) POWIETRZA (GAZU) SEPARUJE CZĄSTECZKI STAŁE (NP. PYŁ) ZE STRUMIENIA PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA (GAZU) ORAZ ZATRZYMUJE JE NA POWIERZCHNI LUB POMIĘDZY ELEMENTAMI FILTRACYJNYMI (NP. WŁÓKNAMI) POPRZEZ MECHANIZMY FILTRACJI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - URZĄDZENIE, KTÓRE W PROCESIE FILTRACJI (OCZYSZCZANIA) POWIETRZA (GAZU) SEPARUJE CZĄSTECZKI STAŁE (NP. PYŁ) ZE STRUMIENIA PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA (GAZU) ORAZ ZATRZYMUJE JE NA POWIERZCHNI LUB POMIĘDZY ELEMENTAMI FILTRACYJNYMI (NP. WŁÓKNAMI) POPRZEZ MECHANIZMY FILTRACJI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x