NAZWA ZAWORU Z JEDNYM WOLNYM KRÓĆCEM POZWALAJĄCYM NA WOLNY ODPŁYW CIECZY (CZASEM GAZU) Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ; CZĘSTO STANOWI CZĘŚĆ BATERII KRANÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, POZWALAJĄCYCH NA REGULACJĘ PRZEPŁYWU Z RÓŻNYCH INSTALACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUREK to:

nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej; często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację przepływu z różnych instalacji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUREK

KUREK to:

element mechanizmu uderzeniowego uderzający ruchem obrotowym w iglicę i powodujący odpalenie naboju (na 5 lit.)KUREK to:

inna nazwa pieprznika jadalnego (na 5 lit.)KUREK to:

obrzęd dożynkowy polegający na upleceniu figury przypominającej kukłę, uwitej z ostatniego snopa, zbieranego właśnie zboża; w pochodzie dożynkowym miała zawsze swoje określone miejsce, a w czasie dożynek śpiewana pieśń dotyczyła tej właśnie postaci (na 5 lit.)KUREK to:

część zamka broni palnej powodująca odpalenie naboju przez zbicie spłonki (na 5 lit.)KUREK to:

zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.)KUREK to:

(spustowy) kurek do spuszczania cieczy z przewodu do zbiornika (na 5 lit.)KUREK to:

(1904-1983), poeta i prozaik, powieści z życia podkarpackiej wsi; „Grypa szaleje w Naprawie”, „Janosik”, „Woda wyżej” (na 5 lit.)KUREK to:

pokrętło nad zlewem (na 5 lit.)KUREK to:

element zaworu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA ZAWORU Z JEDNYM WOLNYM KRÓĆCEM POZWALAJĄCYM NA WOLNY ODPŁYW CIECZY (CZASEM GAZU) Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ; CZĘSTO STANOWI CZĘŚĆ BATERII KRANÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, POZWALAJĄCYCH NA REGULACJĘ PRZEPŁYWU Z RÓŻNYCH INSTALACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.717

AFEKT PATOLOGICZNY, COMBER, BROŃ PNEUMATYCZNA, MUCHA MOKRA, GUARANA, MORWA, GNIAZDO ZAWOROWE, WEKA, DRUGI OBIEG, DORĘCZNA, ROZTOCZE, RESORT SIŁOWY, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, FIRMA, PODOBÓZ, KRATKA WENTYLACYJNA, KONIEC, GORGONOPS, PLAFON, MYKOPLAZMA, NIEMCY ZACHODNIE, OBJAZD, OBSESYJNOŚĆ, ŁOPATA, PLEŚNIAK, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, BUDIONOWSK, KOMENSALIZM, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ODWIEDZALNOŚĆ, FORSZLAK, MŁOTECZEK, CIASTO, NAKARCZEK, STOPA, ITALIAŃSKI, KASETA PRIBNOWA, YOUTUBER, CHURCHING, BABIA DUPA, RAMA, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, PRZEDŁUŻACZ, CETIOZAUR, WAKACJE, ZIELONA WRÓŻKA, SZUM, KOKON, ORANŻADA, WIDOWISKO, NONA, DALIA, CZĘŚĆ, CHRAPA, ZEGAREK KIESZONKOWY, UROSTOMIA, NERW OBWODOWY, OSOWO, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SOLÓWKA, ŚCIANA, ASTRACHAN, MONOTOPIZM, DZIANINA, MODRAK, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, KAPITEL, POŁUDNIE, STERNICZKA, KLUSKI ŚLĄSKIE, HANGAR, TRAGICZNOŚĆ, PIELINEN, WYMIANA, TARAS, JĘZYK, KULTURA LATEŃSKA, PODOBRAZIE, DZIELNICA, GNIAZDO WTYCZKOWE, TOBOŁEK POLNY, KAWAŁEK, KORONA, OBRONA, TERMINATOR, ZASOBY OPERATYWNE, KRAN, FILTR, WŁOSKOWATOŚĆ, KLAPA, HENTAI, GZYMS, POTWORKOWATOŚĆ, KONSEKRACJA, OKRES WEGETACYJNY, POTONGHUA, GAZOMETR, PRZEPONA, BATERIA UMYWALKOWA, MIKROURAZ, SILNIK PNEUMATYCZNY, POLE, KASTYLIJSKI, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, PRANKSTER, ZAUROZUCH, WOLNA WOLA, TRENT, REWIA, PIEC INDUKCYJNY, OWOC RZEKOMY, KLASA, CZŁON, KORMORAN OLIWKOWY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PODOLOGIA, WĄTEK, CENTRUM POBYTOWE, RUBEL, TRZON, URLOP, LEMIESZ, ZBIOROWISKO, BIPRYZMAT, WYŻLIN, HALI BUT, STOPKA, EKSKLAWA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, ZAGŁÓWEK, POJEMNIK, CYLINDER MIAROWY, SYMBIRSK, GROMADNIK, GNIAZDO WTYKOWE, PIERŚCIENICE, KURWIARZ, PIĘŚCIARSTWO, KORONA, FIZYLIER, GLORIA, KRAŚNIK, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PAPUA, HESPERIA, RANA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SKRZYDEŁKO, WARIACJA, PRĄD, ŁĄCZE ABONENCKIE, STYCZNA, FRYZ, GÓRY PIERŚCIENIOWE, KUC FELIŃSKI, ZALĄŻNIA, SIODŁO, KLIENT, ŁUPEK WĘGLISTY, SZPILKA, SALSA, PODMALÓWKA, ODKŁADNICA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, FORYŚ, NIBYŁOPATONOSY, ŁUK AORTY, BOLSZEWIZACJA, KONGO-BRAZZAVILLE, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, STREFA ZGNIOTU, SUBDOMENA, PREZBITERIUM, NAZWA INDYWIDUALNA, PROCENT, DIODKA, BAWEŁNIANKA, SZCZAWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, WOLNY ZAWÓD, RILEY, SFORA, KAPTUR, SPIROCHET, PROSPEKT ORGANOWY, ASTATYZM, KASZA, PODATEK BASENOWY, HEKTOLITR, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, CLERK, DZBANEK DO KAWY, ŚMIECH, KALENDARZ, SŁUŻBA BOŻA, SZAŁ, DUCH, ŁAZANKI, WIECZOREK POETYCKI, SKRZYDŁO, WYROSTEK RZĘSKOWY, PIKNIK, ODCINEK, MORSZCZYNA, LIMUZYNA, BLASZKA, SYMETRIA, ŁASKAWCA, OSTROGA, TYPOLOGIA, NEGATON, OJCIEC, FOSFATAZA ALKALICZNA, MORGA, KOŹLAK, SZTUCZKA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, SARDELA, KUREK, PINGWIN MAŁY, BIEGNIK, STAŁA CZASOWA, KARAKUŁ, MOZARABOWIE, KONTAKCIK, HYDROFOR, PRĄD, TASIEMIEC, WYJEC CZERWONY, ORBIT, ZESZYT, ZABUŻE, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, SKALA PODATKOWA, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, USTAWNOŚĆ, BRYNÓW, CZŁON PĘDOWY, OFICER OGNIOWY, KATEDRA, WĘZEŁ, NIEBIOSA, KRZAKÓWKA, KOCZKODANEK, TWARDOŚCIOMIERZ, KER, WOŁYNIAK, KORONA, RZESZA, DUSZA, USTNIK, POCZCIWINA, GEN SPRZĘŻONY, FIRLETKA, LOGOPEDA, WISŁA KRAKÓW, KOŁPAK, JIG, ODPŁYW, SOS NAPOLI, RUMPEL, NACZYNIE CHŁONNE, AFERKA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, PRZEJAZD KOLEJOWY, TETRA, MENZURA, CZOŁO, SKLEROSKOP, PRZEKAŹNIK, PARTER OGRODOWY, WZW D, POMPA PUSZKOWA, QUENDË, OGOŃCZYK, WORKOWIEC, KORZEŃ, DMUCHAWIEC, ERA AFITYCZNA, ALPAGA, PRZYWRY MONOGENICZNE, BLOK, ŁAGIER, KORPUS NAWOWY, PRUSKI DRYL, ELEKTROLUMINESCENCJA, PRZEZROCZE, PRZEBIERKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, ODZIOM, UDAR, ARYTMOMETR, GOSPODARKA ŚWIATOWA, ŁAPA, NAZWA PATRONIMICZNA, RUDA PABIANICKA, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, PERFORMANS, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, ?AGUTI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA ZAWORU Z JEDNYM WOLNYM KRÓĆCEM POZWALAJĄCYM NA WOLNY ODPŁYW CIECZY (CZASEM GAZU) Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ; CZĘSTO STANOWI CZĘŚĆ BATERII KRANÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, POZWALAJĄCYCH NA REGULACJĘ PRZEPŁYWU Z RÓŻNYCH INSTALACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA ZAWORU Z JEDNYM WOLNYM KRÓĆCEM POZWALAJĄCYM NA WOLNY ODPŁYW CIECZY (CZASEM GAZU) Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ; CZĘSTO STANOWI CZĘŚĆ BATERII KRANÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, POZWALAJĄCYCH NA REGULACJĘ PRZEPŁYWU Z RÓŻNYCH INSTALACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUREK nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej; często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację przepływu z różnych instalacji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUREK
nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej; często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację przepływu z różnych instalacji (na 5 lit.).

Oprócz NAZWA ZAWORU Z JEDNYM WOLNYM KRÓĆCEM POZWALAJĄCYM NA WOLNY ODPŁYW CIECZY (CZASEM GAZU) Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ; CZĘSTO STANOWI CZĘŚĆ BATERII KRANÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, POZWALAJĄCYCH NA REGULACJĘ PRZEPŁYWU Z RÓŻNYCH INSTALACJI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAZWA ZAWORU Z JEDNYM WOLNYM KRÓĆCEM POZWALAJĄCYM NA WOLNY ODPŁYW CIECZY (CZASEM GAZU) Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ; CZĘSTO STANOWI CZĘŚĆ BATERII KRANÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, POZWALAJĄCYCH NA REGULACJĘ PRZEPŁYWU Z RÓŻNYCH INSTALACJI. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast