POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ NOWEJ GWINEI, OD 1975 R. W SKŁADZIE PAŃSTWA PAPUA NOWA GWINEA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPUA to:

południowo-wschodnia część Nowej Gwinei, od 1975 r. w składzie państwa Papua Nowa Gwinea (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAPUA

PAPUA to:

zatoka w południowych wybrzeży Nowej Gwinei (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ NOWEJ GWINEI, OD 1975 R. W SKŁADZIE PAŃSTWA PAPUA NOWA GWINEA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.592

POBOROWY, WIEK NASTOLETNI, ROSTBEF, GOLIAT PŁOCHLIWY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ELAMITA, ULICA, WYCINEK, JELEŃ WSCHODNI, NARCIARSTWO NORWESKIE, OBSERWATOR, CZASZA, ALTANNIK KRÓLEWSKI, EMBARGO, PŁOZ, PRÓG, ELEMENT, NOWINKA, UIGE, PSEUDOPAŁANKOWATE, ANTYSYJONISTA, SOHO, MONOPOLISTA, UKŁAD ZAPŁONOWY, TORBACZE, PRZYDAWKA, CZOŁO, BEZPŁETWIEC, SALANGANA, AGENT CELNY, ODCINEK, ESKIMOSEK, MIKRONEZJA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, KIL, RAMIĘ, SWAROWSKI, SICZ, NAPIERŚNIK, KIEŁZNO, TARAS, DISNEY, PANCERZ, ŚLĄSKI, TEOGONIA, WYLINKA, SPENCERA, MIRSK, KIESZEŃ, LATAWCE, BARIERA JĄDROWA, REKORDER, SĘPNIK PSTROGŁOWY, BLUZA, SZNUR TYLNY, DEMOBILIZACJA, ZALĄŻNIA, OPŁATA KONCESYJNA, BIZON LEŚNY, PODETAP, GORAL DŁUGOOGONOWY, KRÓLESTWO KAMBODŻY, WGŁOBIENIE, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, MUFA, FILTR, FLOTA, TUNER, KADŁUB, STOPKA, MIĘDZYWĘŹLE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, K.K, NAPIERŚNIK, NOWINA, RZEPKA KOLANOWA, NAKOLANEK, PUPINA, NATURALIZACJA, PARKIETNIK, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KRĄŻENIE PŁUCNE, PERKOZ DWUCZUBY, DRZEWIAK GOODFELLOWA, ŁAŃCUCH, LODOWIEC SZELFOWY, AKROPOL, AKT, NAWAŁNIK BURY, CZOŁO, BUDŻET ZADANIOWY, PONIATOWA, TROJAŃCZYK, STOJAK, GEMSBOK, CIAŁKO SZKLISTE, MÓŻDŻEK, LINIA PODSTAWOWA, NEWS, MIODALEK BRĄZOWY, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, KINO, PUCHACZ ZWYCZAJNY, FILIERA, PADEMELON CZERWONOSZYI, NAPLECZNIK, REZERWA REWALUACYJNA, STOPKA, HARMONIZACJA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, CZAPLA SROKATA, KANGUR DRZEWNY, NAUSZNIK, FUNDUSZ MIESZANY, SUSEŁ LAMPARCI, MARKUR, SZYPUŁKA, PYSZNICA, MISJA WERYFIKACYJNA, NARAMIENNIK, UZIOM, MOHER, APLEGIER, CZASZA, LIST APOSTOLSKI, WOŁYNIANIN, OJCZYZNA, REZONATOR, SIODŁO, REMAKE, DYPLOMATA, SZCZUR WĘDROWNY, KRĘTLIK, KOROŁAZ PAPUASKI, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, PODWODZIE, SEKTOR, FEMINIZM, TAR HIMALAJSKI, TARANTULA, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, BUSZOWY SPYCHACZ, PARTER OGRODOWY, OSIEDLE, GŁUSZYNA, PIECZARNIK WŁOSKI, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SKOCZ GRUBODZIOBY, DZIELNICA, ASFALT, GALERIA, INTERMEZZO, PODKANCLERZ KORONNY, SELER WĘZŁOKWIATOWY, ALLEMANDE, FILET, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, PŁAT POTYLICZNY, WKŁAD, ASESOR KOLEGIALNY, CZYNNA SŁUŻBA, STOPIEŃ TURBINY, MROCZEK BRUNATNY, UPRAWNIENIE WŁADCZE, KARK, DZIELNICA HISTORYCZNA, CHÓR, BIEGNIK, SZCZUR DRZEWNY, LABIRYNT, FUNDY, SEKTOR, PELIKAN KĘDZIERZAWY, POETA LAUREATUS, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, ŻÓŁW NATATOR, NACIĄG, KAPSUŁA, KRZAKÓWKA DŁUGODZIOBA, BREW, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, KANCLERZ FEDERALNY, MODROCHWOSTKA RDZAWOGRZBIETA, KROKODYL NOWOGWINEJSKI, WOREK TRZEWIOWY, BRÓDKA, DRZEWIAK MATSCHIEGO, GOSPODARZ, KARAFUŁKA, KOSOWO, NOMENKLATURA PARTYJNA, POŁOWA, PLAMA BARWNA, KONTYNENT, SOPLICA KAURI, BUDŻET, WARIACJA, DOMY, ENKLAWA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, TERYTORIUM ZAMORSKIE, PRZYNALEŻNOŚĆ, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, NOWOHUCIANIN, DZIELNICA, ŁOKIEĆ, BATA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, OSTROGA, TRIO, SKORUPA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, JANOSIKOWE, BIDŁO, ODCINEK, HAITI, AKCJA, GIBBON, ANAPSYDY, JEŻOWATE, TEMACIK, MURENA CĘTKOWANA, WOŁYNIAK, PAPUAS, KOŃCZYNA, REMAKE, GWINEJCZYK, GRUNWALD, JASZMAK, KAPKAN, RITORNEL, ŁYŃKOU, DIUGONIE, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, BRZESZCZOTEK CZARNOPLAMY, BYLICA POSPOLITA, SZPILKA, WARIACJE, NAWALANKA, OSTOJA, DOBUDÓWKA, LONGLEY, FILEMON TANIMBARSKI, FORTE, BĘBEN, HARAM, OBRÓT PIERWOTNY, GRYZ, MOZAMBIK, NAKARCZEK, SZELF KONTYNENTALNY, PRZEDŁUŻACZ, AKRECJA, OKRĘŻNICA, STUŁA, REGULACJA CEN, PANEWKA, FILEMON SZARY, MAKI ZŁOCISTY, DZIELNICA, RÓŻANKA, PIŻMOWÓŁ, EPOKA, ŻABA RYŻOWA, STREFA BUFOROWA, SIŁY POWIETRZNE, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, MANDARYŃSKI, CHRYSTOLOGIA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BRANDENBURGIA, AKRYL, KŁĄB, NADKŁAD, RDZA ZBOŻOWA, OKULAR, GANEK, JĘZOR LODOWCOWY, PANGOLIN MALAJSKI, ŻABA ORANŻERYJNA, WĘGORZ EUROPEJSKI, DZIKÓW, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, SZTUKA, JAMRAJ ZWYCZAJNY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, AZJATYCKI TYGRYS, SZPONDER, DYSLOKACJA, PODSEKTOR, TERMINATOR, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, KORONA, DRZEWIAK DORIA, KAGU, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, RĘKA, ?DIKDIK KIRKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ NOWEJ GWINEI, OD 1975 R. W SKŁADZIE PAŃSTWA PAPUA NOWA GWINEA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ NOWEJ GWINEI, OD 1975 R. W SKŁADZIE PAŃSTWA PAPUA NOWA GWINEA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPUA południowo-wschodnia część Nowej Gwinei, od 1975 r. w składzie państwa Papua Nowa Gwinea (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPUA
południowo-wschodnia część Nowej Gwinei, od 1975 r. w składzie państwa Papua Nowa Gwinea (na 5 lit.).

Oprócz POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ NOWEJ GWINEI, OD 1975 R. W SKŁADZIE PAŃSTWA PAPUA NOWA GWINEA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ NOWEJ GWINEI, OD 1975 R. W SKŁADZIE PAŃSTWA PAPUA NOWA GWINEA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast