CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY WYCIĄGOWEJ; BĘBEN, NA KTÓRYM ZWOJE LINY NAWIJAJĄ SIĘ NA SIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEWA to:

część składowa maszyny wyciągowej; bęben, na którym zwoje liny nawijają się na siebie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEWA

CEWA to:

o dużej cewce (na 4 lit.)CEWA to:

bobina; wąski bęben z tarczami, o dużej średnicy, w którym cięgno nawija się na siebie (na 4 lit.)CEWA to:

bęben z liną (na 4 lit.)CEWA to:

element wyciągarki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY WYCIĄGOWEJ; BĘBEN, NA KTÓRYM ZWOJE LINY NAWIJAJĄ SIĘ NA SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.944

ARGENTYNOZAUR, TREN, WARSTWA PODSTAWNA, TRZY KRÓLE, OTĘPIENIE, MATMA, HEBRAJSKI, ŻŁOBECZEK, BATERIA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, TARCZA KONTYNENTALNA, ALFABET GRECKI, SILNIK ŚREDNIOPRĘŻNY, TUSZ, PUNKT ZLEWNY, NIECHCIUCH, FORTE, PÓŁWYSEP, JĄKANIE, PASAŻ, BRODA, SAMORZUTNOŚĆ, ANIMATORKA, ŁAMANIEC, KOŚĆ KULSZOWA, PANTOGRAF, ROSA, WIEK POBOROWY, DOBRY DUCH, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, DEFERENT, SKORUPA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, ZEGAR WODNY, WODOREK, PROSEKTORIUM, BIUSTONOSZ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, WYŁOŻENIE SIĘ, ADLER, MULTANY, INTERMEZZO, JEZIORO DRUMLINOWE, LEMNID, ODŁÓG, PARASZA, TROGLOBIONT, KODYFIKATOR, KREDENS, RADIOLOGIA, KOMEDIANT, DWUBÓJ, ODTWARZANIE, CZŁOWIEK INTERESU, GEOTECHNIK, BARSZCZ BIAŁY, STREFA TROFOLITYCZNA, BON OŚWIATOWY, SKRADANKA, PIĘKNODUCH, SZLAGIER, PLASTRON, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, NAKŁAD POŁOWOWY, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PROSZEK, OKRES AMAZOŃSKI, FORMA, HIPPISKA, RELING, CHRYSTOLOGIA, GRUPA NILPOTENTNA, PAPIERNICZY, HISTORIA, TELEBINGO, WARSTWA PERYDOTYTOWA, PODZIAŁ, PASIAK, ŚLIWA, KRUSZYNKOWATE, TEORIA HOMOTOPII, BŁĘKITNE HEŁMY, FLETY, BIOLOG, WSPÓLNOŚĆ, BRUSTASZA, ULICA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, GRZEBIEŃ, PODPALENIE, POCIĄG EKSPRESOWY, MARUDER, ŻAKINADA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, HEKSAPTYK, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ROZEDMA PŁUC, TĘTNICA TWARZOWA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, OBUCH, MORESKA, FIGURA, DZIEWCZĘCOŚĆ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BIURO MATRYMONIALNE, GMINNOŚĆ, RUMUN, USTNOŚĆ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, AKWEN, REGION STREFOWY, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, UCZEŃ, PRZYRODA, DŻOLER, OBRZEŻE, AUTYZM, STROIK PODWÓJNY, PAJĄCZEK, LANTANOWIEC, OGRÓDEK, NACIĄG, WYŁUDZACZ, DOBROTLIWOŚĆ, MIKROCHEMIA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, OGRZEWNIK, ZŁĄCZE, ANTENA DIPOLOWA, WIELOMIAN ORTOGONALNY, OSK, DASZEK, USZTYK, ŁOŻYSKO TOCZNE, RPG, STUŁA, NAZAREJCZYK, KRATOWNICA, GLORIA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, MAORYJSKI, DŹWIGNICA LINOTOROWA, DIALEKT, REWIZJA NADZWYCZAJNA, METODOLOGIA NAUK, ACENA NOWOZELANDZKA, WYŚWIETLARNIA, RADAR DOPPLEROWSKI, WERTEKS, GEODEZJA WYŻSZA, KURTYNA WODNA, PRZEDMORZE, COROCZNOŚĆ, KOLOKACJA, KOMBAJN, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PEJZANKA, WYWROTNOŚĆ, SŁOŃ, PATCHWORKOWIEC, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, GABARYT, FRONT, KOMISJA SKRUTACYJNA, TEFILIM, OKTET, KOMAR, SZRAF, ANTROPOLOG KULTUROWY, MEDYCYNA SPORTOWA, RESTAURATOR, AFEKTYWNOŚĆ, OSAD ABYSSALNY, PIT, KROTOCHWILA, ART ROCK, KULCZYBA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, PRZEKŁADKA, LOGOGRAM, PRZEKŁADANIEC, ROZBUDOWA, FILOLOGIA KLASYCZNA, KOMPARYCJA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, FIGÓWKA, OCZYSZCZALNIA, TALK SHOW, IMPULSYWNOŚĆ, SKÓRZAK, CHOPIN, KANCONETA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KRA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, TOKARKA KŁOWA, SZCZERBAKI, METEOR, SZYBKI PANCERNIK, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ZŁOŻENIE POKŁONU, FINWAL, MUMIA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, JAZDA, CIASTO DROŻDŻOWE, RESZTKA, TELEFON ZAUFANIA, KAPLICA, OBRAZEK, DOBROĆ, WRĘGA, MYJNIA, GNOJOWNIK, NERW OBWODOWY, WTYCZKA, AMPLITUDA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ŚWIATŁA, BRONTOZAUR, SKOK, MIRAŻ, UŻYTEK, ODCZUCIE, PLATFORMA SERWEROWA, ZAKRĘCANIE, PTASZNIK GIGANT, REWIZJONIZM, ALERGEN POKARMOWY, ZASIEKI, GULASZ, SPODNIE, ANALIZA FRAZOWA, PIERDOLNIK, BIAŁKA WIERZBÓWKA, BOHATER NEGATYWNY, INTERPOZYCJA, BLUSZCZ, OPAL, POPRZEDNICZKA, BRANIE WZORU, DŻAGA, MIŚ, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, CHEMIA, ZASOBY KOPALIN, ORBITA, NAUKOWIEC, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BERNIKLA BIAŁOLICA, LICZBA AUTOMORFICZNA, ANARCHISTA, PIKIEL, MONOCHORD, PRAWA MIEJSKIE, DISNEY, RUSKI, RĄBEK ROGÓWKI, GARDEROBIANA, IGLIWIE, SUBWOOFER PASYWNY, NERWIAK PŁODOWY, NEBIWOLOL, BAWOLE OKO, MIOPIA, KOMPOSTOWNIK, ŻYWOTOPISARZ, KOŚĆ SZCZĘKOWA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, RECEPTA PUNKTOWA, KARTOWNIK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PRZESTRZEŃ STANU, KRÓLIKARNIA, ZBIÓR, BASEN, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PŁASZCZ WODNY, NAZWA ABSTRAKCYJNA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KATOLICKOŚĆ, INSZA INSZOŚĆ, KONKLAWE, OSŁONKA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, DRZWI PRZESUWNE, RADAR GEOLOGICZNY, SCENA, STRZAŁA EROSA, WAHADŁO, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, MIEDNICA, EDYTORSTWO NAUKOWE, JAZZÓWKA, KOD BINARNY, ?OGÓREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY WYCIĄGOWEJ; BĘBEN, NA KTÓRYM ZWOJE LINY NAWIJAJĄ SIĘ NA SIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY WYCIĄGOWEJ; BĘBEN, NA KTÓRYM ZWOJE LINY NAWIJAJĄ SIĘ NA SIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEWA część składowa maszyny wyciągowej; bęben, na którym zwoje liny nawijają się na siebie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEWA
część składowa maszyny wyciągowej; bęben, na którym zwoje liny nawijają się na siebie (na 4 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY WYCIĄGOWEJ; BĘBEN, NA KTÓRYM ZWOJE LINY NAWIJAJĄ SIĘ NA SIEBIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY WYCIĄGOWEJ; BĘBEN, NA KTÓRYM ZWOJE LINY NAWIJAJĄ SIĘ NA SIEBIE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x