CZŁOWIEK, KTÓRY NEGUJE SENS PRZYNALEŻNOŚCI SWOJEGO PAŃSTWA DO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROSCEPTYK, KTÓRY NIE DOSTRZEGA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH DLA JEGO PAŃSTWA Z CZŁONKOSTWA, TAKI, KTÓRY JEST ZA WYSTĄPIENIEM Z UNII; POJĘCIE POJAWIŁO SIĘ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEGACJONISTA to:

człowiek, który neguje sens przynależności swojego państwa do Unii Europejskiej, eurosceptyk, który nie dostrzega korzyści płynących dla jego państwa z członkostwa, taki, który jest za wystąpieniem z Unii; pojęcie pojawiło się w drugiej dekadzie XXI wieku (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NEGACJONISTA

NEGACJONISTA to:

rewizjonista, który uznaje jakiś fakt historyczny za niebyły (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY NEGUJE SENS PRZYNALEŻNOŚCI SWOJEGO PAŃSTWA DO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROSCEPTYK, KTÓRY NIE DOSTRZEGA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH DLA JEGO PAŃSTWA Z CZŁONKOSTWA, TAKI, KTÓRY JEST ZA WYSTĄPIENIEM Z UNII; POJĘCIE POJAWIŁO SIĘ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.822

TECHNOZAUR, KOMÓRKA KERRA, SITAK, POMPELA, FASOLA SZPARAGOWA, SMOLUCH, SALA, DRĄGOWINA, OBSADKA, NEJTYCZANKA, AUTODROM, ŚWIADOMOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, ZEWŁOK, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ŚWIATŁA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, TANCERKA BRZUCHA, KŁOSEK, ROZBIEŻNOŚĆ, EURYBIONT, JEDNOLATEK, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ENTOMOLOGIA, WIRTUOZERIA, ROLA, NUR LODOWIEC, AKTOR KOMICZNY, TELEWIDZ, TRYBUNA, PIRYDOKSAL, GRUPA NILPOTENTNA, REJESTRACJA, EMPIRIOKRYTYCYZM, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, MIODOJAD WYSPOWY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, TUBKA, FRIK, BAKTERIE METANOGENICZNE, NORMALNA, KASZANKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SKUBANIEC, PRAWO ENERGETYCZNE, PRZYSTANIOWY, PRODUKT TRADYCYJNY, TĘGI UMYSŁ, HARD CORE, KOSZATNICA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ADRES LOGICZNY, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, BOŚNIAK, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ATENKA, KRUSZYNA, FRONT STACJONARNY, ŁACIARZ, MAŁOMIESZCZANIN, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, PARK PRZEMYSŁOWY, PARÓWKA, PROFIL LIPIDOWY, MINBAR, MANDARYNKA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, MŁOT, KASZTAN, CIĄŻENIE POWSZECHNE, KODOWANIE PREFIKSOWE, PRZECINACZ, GODŁO MAPY, KOTAN, OBYWATEL ZIEMSKI, STYMULATOR, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, PANORAMA, PRZESZKODOWIEC, AGERAZJA, SPLĄTANIE, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, BANDYCKOŚĆ, POCIĄG METRA, PATCHWORKOWIEC, ROŻEN, MIEDNICZKA, PRZEWODNICA, DURNOWATOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, BŁYSK, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, KOŚLAWIEC, ARTYSTOSTWO, MANELE, OBLICZNOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, TWARDA DUPA, CZARNA PORZECZKA, PIĘTNASTKA, KRATA, OLDENBURGER, FOCKE, SCHOPENHAUER, KIESA, MURZYŃSKOŚĆ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, IZA, DYSGRAFIK, LINA RATUNKOWA, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, GALARETA WHARTONA, MIĘSOŻERCA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, HYDROCHEMIA, LIRA, ZEGAR KWARCOWY, CHOROBA HALLOPEAU, BANK, STARA MALUTKA, KORNWALIJCZYK, PARANOIK, BETONOSKOP, CEWKA, NAWÓZ KATALITYCZNY, ANATOMIA WARSTWOWA, RUSZCZYZNA, KONCEPTUALIZM, CZERWONA KARTKA, LIBRA, LENIUCHOWANIE, NIEOKREŚLONOŚĆ, KORA, BRYCZKA, BEZPŁCIOWIEC, STOSUNEK SPOŁECZNY, HOMINIDY, ANTARKTYKA, ALLEN, ALTOCUMULUS, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, NIEUWAŻNOŚĆ, DZIKUS, NOWINKARZ, MOLOSY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, OKUREK, ŚLIZG, WYBORY POŚREDNIE, WZGLĄD, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, GŁOŻYNA, KARPLE, FOREKSOWIEC, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, PODŁUŻNOŚĆ, KORYTO RZEKI, PODJAZD, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, DOROSŁOŚĆ, GARBATY ANIOŁ, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, WOLNOŚCIOWIEC, WĘZEŁ, RUSAŁKA, WSPANIAŁOŚĆ, PRETORIANIN, DOGMAT, PIJAWKA, ATRAZYNA, MEDYCYNA, ELASTOMERY, PODGRZYBEK, SZACHY SZYBKIE, TYKA, OBJAWIENIE, ETRUSKI, DIALEKTYKA, JELEŃ DAVIDA, BAMBUS, SAMOSTANOWIENIE, KOMEDIANTKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ZAKOLE, ZBOCZENIE ZAWODOWE, NERECZNICA, METYCYLINA, TEATR LALEK, OBLADER, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, MUSZKA, GEN PLEJOTROPOWY, ELEMENT GRZEJNY, OBŁĘD UDZIELONY, AFRYKAŃSKI, ŻYTO KONSUMPCYJNE, ICHTIOBIOLOGIA, PARKIETNIK, POWIJAKI, DATARIA, USIŁOWANIE, DZIUPLA, NIEDOWIARSTWO, TEATR, PULSARY, KOLOROWY, CHRONICZNOŚĆ, MODEL REDUKCYJNY, OBLACJONARIUSZ, OGNISKO, WZÓR PRZEMYSŁOWY, HARMONIKA, DZIENNIKARZ PRASOWY, PIĘKNODUCH, NIEUCHWYTNOŚĆ, PRAWO PRYWATNE, MRUKOKSZTAŁTNE, POMORZE ŚRODKOWE, HIPPISKA, SAMOOKREŚLENIE, BETON STRUNOWY, REMAT, GRUPA, WELON, IGŁY, DOSTĘP, IDIOGRAFIZM, WSPÓŁUCZENNICA, KASTRAT, SZEREG HARMONICZNY, WYRAZ PODSTAWOWY, DEMOBILIZACJA, MIEDZIOWIEC, BURGER, STYL WIKTORIAŃSKI, GANGSTERYZM, USŁUGOWOŚĆ, WARTOWNIA, JĘZYCZEK U WAGI, CHICHOT, OSOWATE, HISTRA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, LEWOSKRZYDŁOWY, FAHRENHEIT, NOTARIUSZ, EUROCZEK, RADIOKABINA, WYCIĄG, FIKOLOGIA, CYKLOP, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, KWIATECZEK, ŚLIZGAWICA, REGENERATOR, OBŻARCIUCH, FTYZJATRA, LEGENDA, KUGLARSKOŚĆ, MUSZLA, LICZBA WYMIERNA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, FILOLOGIA SERBSKA, CZERWONA BURŻUAZJA, ŚWIĘTY, FIZYKA WIELKICH ENERGII, REPUBLIKA ADYGEI, STYL GOTYCKI, ŁĄKOTKA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, TRZPIEŃ, TABLICA CAYLEYA, WERYFIKACJA, PODSYP, GRUCZOŁ SUTKOWY, DESPOCJA, KANCERA, STACJA ROBOCZA, ŻART, KAMORRA, RACJONALNOŚĆ, ZAKON MENDYKANCKI, WĘZEŁ, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, CHOROBA DAVIDSONA, RÓWNOLATKA, NIEDOSTATECZNY, ŁYCZAK MUSZLOWY, BEAR, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ARCYDZIELNOŚĆ, KIERUNKOWOŚĆ, CZŁOWIEK CZYNU, ?PEGAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY NEGUJE SENS PRZYNALEŻNOŚCI SWOJEGO PAŃSTWA DO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROSCEPTYK, KTÓRY NIE DOSTRZEGA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH DLA JEGO PAŃSTWA Z CZŁONKOSTWA, TAKI, KTÓRY JEST ZA WYSTĄPIENIEM Z UNII; POJĘCIE POJAWIŁO SIĘ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY NEGUJE SENS PRZYNALEŻNOŚCI SWOJEGO PAŃSTWA DO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROSCEPTYK, KTÓRY NIE DOSTRZEGA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH DLA JEGO PAŃSTWA Z CZŁONKOSTWA, TAKI, KTÓRY JEST ZA WYSTĄPIENIEM Z UNII; POJĘCIE POJAWIŁO SIĘ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEGACJONISTA człowiek, który neguje sens przynależności swojego państwa do Unii Europejskiej, eurosceptyk, który nie dostrzega korzyści płynących dla jego państwa z członkostwa, taki, który jest za wystąpieniem z Unii; pojęcie pojawiło się w drugiej dekadzie XXI wieku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEGACJONISTA
człowiek, który neguje sens przynależności swojego państwa do Unii Europejskiej, eurosceptyk, który nie dostrzega korzyści płynących dla jego państwa z członkostwa, taki, który jest za wystąpieniem z Unii; pojęcie pojawiło się w drugiej dekadzie XXI wieku (na 12 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY NEGUJE SENS PRZYNALEŻNOŚCI SWOJEGO PAŃSTWA DO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROSCEPTYK, KTÓRY NIE DOSTRZEGA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH DLA JEGO PAŃSTWA Z CZŁONKOSTWA, TAKI, KTÓRY JEST ZA WYSTĄPIENIEM Z UNII; POJĘCIE POJAWIŁO SIĘ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY NEGUJE SENS PRZYNALEŻNOŚCI SWOJEGO PAŃSTWA DO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROSCEPTYK, KTÓRY NIE DOSTRZEGA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH DLA JEGO PAŃSTWA Z CZŁONKOSTWA, TAKI, KTÓRY JEST ZA WYSTĄPIENIEM Z UNII; POJĘCIE POJAWIŁO SIĘ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x