OBSZAR OBEJMUJĄCY ZBIORNIK WODNY ORAZ JEGO BRZEGI, A TAKŻE LASY, NA KTÓRYCH NIE WOLNO WYTWARZAĆ HAŁASU POWYŻEJ 45 DB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA CISZY to:

obszar obejmujący zbiornik wodny oraz jego brzegi, a także lasy, na których nie wolno wytwarzać hałasu powyżej 45 dB (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR OBEJMUJĄCY ZBIORNIK WODNY ORAZ JEGO BRZEGI, A TAKŻE LASY, NA KTÓRYCH NIE WOLNO WYTWARZAĆ HAŁASU POWYŻEJ 45 DB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.449

MECHANIZM, UCHYB, BIEDA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SUFLET, SPOT, INDUKCJA MATEMATYCZNA, SZAŁWIA, KAZAMATA, SZURPEK MISECZKOWATY, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, VOTUM SEPARATUM, UTYLITARYZM, MENSA, PASTORAŁKA, BAHAMY, SELER WODNY, KISZKA, JĘZYK LINGALA, TARTAN, SYMETRIA FIGURY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, CHOMIK TURECKI, MAKROREGION, ŻYLAKI, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, WIEJSKI FILOZOF, DYSTORSJA, WYWIAD LEKARSKI, DRUGI, SIŁA SPOKOJU, DIAGNOZA, MANIOK, RYNSZTUNEK, ZĄBEK CZOSNKU, BŁONNIK, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, HAMBURGER, PRZEKWIT, STATEK KORSARSKI, STWOSZ, STOPIEŃ, KONGRES WIEDEŃSKI, NATURA, PALIWO CIEKŁE, TEREN ZALEWOWY, PARK NARODOWY, STARY LIS, OGÓR, WIEK POPRODUKCYJNY, PAWILON, TERAPENA KAROLIŃSKA, MORFOGENEZA, SCHULZ, LUJEK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, DRUT, RETOROMAŃSKI, PTASZNIK GOLIAT, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, BEZKLASOWOŚĆ, FAZA, MIT, ŚWIATŁA DROGOWE, NOŚNOŚĆ, KNIEJÓWKA, KASZANKA, PLOMBOWIEC, DYNIA, MORDWIN, SYGNATURA, IDEOGRAFIA, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, OBRAŹNIK, KAMIEŃ, SKRYTOSKRZELNE, KILWATER, ZLEW, KAFIR, NOWA, BEKAS, POLE GOLFOWE, MAGNESIK, LITORAL, OMLET, BYLICA POSPOLITA, BEZBRZEŻ, UKŁAD STACJONARNY, CZYSTA ALEKSJA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, TAR HIMALAJSKI, SZYPLIN, IZBA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, NIEWIERNOŚĆ, BLOCZEK, ŁAŃKA, KERMAN, MOCZYDŁO, PANSEKSUALIZM, KWARC MLECZNY, RODZINA PSZCZELA, GISER, ANIMACJA, SĘKACZ, WARANOZAUR, MIODOJADEK SZAROGARDŁY, KRAJ DWUJĘZYCZNY, STRZAŁKA MAŁA, LIPA, DRĘTWOKSZTAŁTNE, LODOWIEC CYRKOWY, RUCHY ROBACZKOWE, SKRZYDŁO, RYBA, AKCJA, PRAWO DEWIZOWE, PODKŁAD KOLEJOWY, KWAŚNICA, KAZARKA RDZAWA, SZEREG CZASOWY, GRUSZLA, FREDRO, TRUP, NIUCHACZ, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, PLAN MOBILIZACYJNY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, DYSKRECJONALNOŚĆ, KLAUZURA, LARYNGOLOGIA, PANGOLIN INDYJSKI, LEGENDA, ZAGRODNIK, BERING, FRANCISZKANIZM, NAWAŁNIK BURY, OBRĘB, ŻOŁNIERZ, SARDELOWATE, ORGANOMISTRZOSTWO, NEKTAR, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, STOPOFUNT, OBIEKT SPORTOWY, JĘZYK MANX, RESET, HALF-PIPE, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, ELEUSIS, MAKROŚWIAT, BERGMAN, NOZDRZAKI, TRAWERS, KUROPATWA, PÓŁSAMOGŁOSKA, ŚLEPY NABÓJ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KONSUL, SPOIWO BUDOWLANE, SIODŁO JUCZNE, CZARTER, DIETA KOPENHASKA, PIASEK SZKLARSKI, GRAF PLANARNY, STABILIZATOR, REGION STREFOWY, ZŁUDA, UKŁAD POKARMOWY, JEZIORO MEZOTROFICZNE, STREFA UNIKANIA, SZYB NAFTOWY, LEASING LOMBARDOWY, SUGESTIA, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, HEWLETT-PACKARD, CIEPŁE LODY, CYPRYSIK JAPOŃSKI, STRAŻNIK MIEJSKI, TANDEM, ASKEPTOZAUR, MODRASZEK REBELA, SUPERVISOR, KADZIDŁO, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ORLICZKA MIECZOWATA, CHOMIK AZERSKI, EKONOMIA ROZWOJU, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, SKALNIAK KARŁOWATY, KĘDZIERZYN-KOŹLE, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PLUSY, CIAŁO AMORFICZNE, DROŻDŻOWNIA, CHOROBA CHARCOTA, POLIURETAN, BAŻANT, RUCH SPÓŁDZIELCZY, DOBRO PRYWATNE, JĘZYK PIKTYJSKI, LOTOPAŁANKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ZGODNOŚĆ, DZIEŃ REKTORSKI, CHOROBA KRÓLEWSKA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, CISOWCE, NAJDUCH, KOHABITACJA, FOTOTROPIZM DODATNI, KOMPLEKS PSZENNY, HOMOGENIZATOR, WĘGORZ JAPOŃSKI, OGNIK SZKARŁATNY, NÓŻ MYŚLIWSKI, CZASOWNIK POSIŁKOWY, EUFONIA, WCZASY PRACOWNICZE, SUWAK MONGOLSKI, RĘKA, KANGUR OLBRZYMI, NIEDOTYKALNOŚĆ, ŁUK KLASYCZNY, TRANSEPT, NOWOARAMEJSKI, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, BARYKADA, SITO, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, SPLENDID ISOLATION, PRAWO ATOMOWE, FIBROMIALGIA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, JOŁOP, KATASTROFA BUDOWLANA, BYKI, SŁÓJ, GAJOWIEC ŻÓŁTY, NOMADA, BALZAK, PIĘTRO TURNIOWE, EMERYTURA POMOSTOWA, PRZYWODZICIEL, ESTEMMENOZUCH, OBSZAR, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, ALPAGA, OGAR, PORT KOSMICZNY, CENA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, PÓŁANALFABETA, CZASOWNIK, KORMORAN SZORSTKODZIOBY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PASZCZUR, KLOAKA, KORMORAN BIAŁOLICY, GARBATY ANIOŁ, AUGUSTYN, MUSTEL SIWY, BULIONER, HARAM, TREND BOCZNY, DEKRET, AUTODIAGNOZA, WIZJA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, WOLNY RYNEK, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, NIESTEROWNOŚĆ, POLESIE, FIZYKA, SZCZELNOŚĆ, ADAPTER, DIAPSYDY, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, WADA DREWNA, WIRUSY, LINOWIEC, WALEC KOŁOWY PROSTY, BOLSZEWIZM, PROSUMENT, SZKLANE DOMY, RANA SZARPANA, METABOLIT WTÓRNY, SOKRATES, JEŹDŹCZYNI, ARRAU, KARLIK ŚREDNI, KORYTARZ POWIETRZNY, OHAR, TWARDY RESET, ?PROFESJA ZAKONNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.449 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR OBEJMUJĄCY ZBIORNIK WODNY ORAZ JEGO BRZEGI, A TAKŻE LASY, NA KTÓRYCH NIE WOLNO WYTWARZAĆ HAŁASU POWYŻEJ 45 DB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR OBEJMUJĄCY ZBIORNIK WODNY ORAZ JEGO BRZEGI, A TAKŻE LASY, NA KTÓRYCH NIE WOLNO WYTWARZAĆ HAŁASU POWYŻEJ 45 DB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA CISZY obszar obejmujący zbiornik wodny oraz jego brzegi, a także lasy, na których nie wolno wytwarzać hałasu powyżej 45 dB (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA CISZY
obszar obejmujący zbiornik wodny oraz jego brzegi, a także lasy, na których nie wolno wytwarzać hałasu powyżej 45 dB (na 11 lit.).

Oprócz OBSZAR OBEJMUJĄCY ZBIORNIK WODNY ORAZ JEGO BRZEGI, A TAKŻE LASY, NA KTÓRYCH NIE WOLNO WYTWARZAĆ HAŁASU POWYŻEJ 45 DB sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OBSZAR OBEJMUJĄCY ZBIORNIK WODNY ORAZ JEGO BRZEGI, A TAKŻE LASY, NA KTÓRYCH NIE WOLNO WYTWARZAĆ HAŁASU POWYŻEJ 45 DB. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast