PROGRAM KOMPUTEROWY PRZEDSTAWIAJĄCY DANE, GŁÓWNIE LICZBOWE, W POSTACI ZESTAWU DUŻYCH TABEL DWUWYMIAROWYCH, POZWALAJĄCY NA AUTOMATYCZNĄ OBRÓBKĘ TYCH DANYCH ORAZ NA PREZENTACJĘ ICH W RÓŻNY SPOSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARKUSZ KALKULACYJNY to:

program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARKUSZ KALKULACYJNY

ARKUSZ KALKULACYJNY to:

zestawienie kosztów (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY PRZEDSTAWIAJĄCY DANE, GŁÓWNIE LICZBOWE, W POSTACI ZESTAWU DUŻYCH TABEL DWUWYMIAROWYCH, POZWALAJĄCY NA AUTOMATYCZNĄ OBRÓBKĘ TYCH DANYCH ORAZ NA PREZENTACJĘ ICH W RÓŻNY SPOSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.235

GUZ, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ZADANIE, KRZYŻÓWKA, HETEROTIS, ŁYŻKA, BITMAPA, KOMISUROTOMIA, TORFOWIEC OBŁY, GASTRO, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, MIKROWELA, ALNICO, PILNIK, DMUCHANIEC, KARYNTIA, KRZEMIAN, STRUŚ MASAJSKI, DRĄGAL, METAMORFIZM REGIONALNY, SMUKLENIOWATE, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, RAKOWATOŚĆ, TAJEMNICA STATYSTYCZNA, MEDYCYNA NUKLEARNA, WODZIREJ, EFEMERYDY, REFERENCJA, DŻUBBA, ANTYBIOTYK, CHOROBA BECHTEREWA, SZYSZAK HUSARSKI, JĘZYK HUROŃSKI, DYSPOZYCJA, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, FILTR KUBEŁKOWY, STRATEGIA, MOTYLEK, TROCINIARKOWATE, PERKOZ DWUCZUBY, FORMUŁA LOGICZNA, PRAWO ADMINISTRACYJNE, IZBA, GRA MIESZANA, ABREWIACJA, ATTYKA, INHALATOR TLENOWY, OGNISKO, KUKLIK ROZESŁANY, FREEGANIN, DYKCJA, SUWEREN, MIKWA, KNEDEL, LAPIDARNOŚĆ, BIAŁA NOC, RÓŻNICA ZBIORÓW, PAJĄKI, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, RUBRUM, PERŁY, KALKA MASZYNOWA, PERKOZEK, BOYFRIEND, OPRYSZCZKA WARGOWA, SPARTA, PSYCHIATRIA, BACCIARELLI, LENIWIEC PSTRY, ŻAKINADA, DEZYNSEKCJA, CHOROBA KRÓLEWSKA, WEZWANIE, ZŁOŻE KOPALINY, LEMIESZ, KROŚNIANIN, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, TENISÓWKI, MAPA EWIDENCYJNA, FIZYKA MATEMATYCZNA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, CHLEBOWIEC, NEURON, PECORINO, NORMA KONSTYTUCYJNA, KORMORAN ETIOPSKI, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, DOBRA KONSUMPCYJNE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WISKOZA, PICARESCA, GEHENNA, WCIELENIE, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, PŁAZAKOWATE, KROPKA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, SUWNICA BRAMOWA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, KULT PRZODKÓW, HALLOWEEN, LICZARKA, SZKLIWO WULKANICZNE, PÓŁSTRUNOWCE, TABLICA, PAWLACZ, STAROSTA GRODOWY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PULPA, SYSTEM WALUTOWY, POLICJA POLITYCZNA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, TELEFON ZAUFANIA, BYDŁO, WARTOŚĆ OPAŁOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, OGAR, SZABAS, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, STRATYFIKACJA, BETACYZM, PROMIENICA, ZAJĄKNIĘCIE, ILUWIUM, OSA SAKSOŃSKA, KARCIANE DOMINO, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, DYSPENSER, KROŚNIANKA, STERYLIZACJA, BIORÓŻNORODNOŚĆ, KOPUŁKA, DĄBROWIANKA, MAKIJAŻ PERMANENTNY, ZEOLIT, WÓZ ASENIZACYJNY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KATASTER, KSENOFILIA, MECHOWCE, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, AFRYKANERSKI, GITARA, WEKTOR, KAPSLA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, CIASTO FRANCUSKIE, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, AKAPIT, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, EMPIRYZM LOGICZNY, DIAGNOZA SPOŁECZNA, LEUKODYSTROFIA, TURANOWIE, OGONICE, ATLAS, DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, MYDŁODRZEW, PRZEJRZYSTKA, KOCHINCHINA, EUKRYT, WYBIJACZ, KRYTERIUM KALMANA, IMPUTOWANIE, ZESPÓŁ BEHRA, JĘZYKI KARTWELSKIE, WYBUCH, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, RENTGENOLOGIA, KARDIOLOGIA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ANKIETA PERSONALNA, SPOSÓB, ETAT KALKULACYJNY, PRAWO ATOMOWE, INSULINOOPORNOŚĆ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, DEONTOLOGIA LEKARSKA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, HURON, WĄSKOPYSKOWATE, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, EMISJA, KONFRONTACJA, CYTOKINA, MODUS, WALE DZIOBOGŁOWE, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, UCZESANIE, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, FIORD, LWIE GŁOWY, PRAKOLCZATKA, EKSHIBICJONISTKA, ROZGAŁĘZIACZ, OKOP, ZLEW, ANTYJUDAIZM, GRANULOMA, WYDATKI INWESTYCYJNE, STRATOTYP, PŁYWACZOWATE, PROCENT PROSTY, STAWONOGI, WYCIĄG, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, SATELITA, MROZIK, KERSTSTOL, KOLEJKA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, ĆAKRAM, DOMEK LETNISKOWY, MILICJA, JASNOŚĆ, ZNAK WODNY, SZWEDZKI, RELA, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, KREDA, POLITYKA ENERGETYCZNA, TAWROSZ, EKWILIBRYSTYKA, MALAKOZOOLOGIA, ŻELE, ŻURAWIEC FALISTY, TĘTNICA OCZNA, STAW BIODROWY, INTERPRETACJA, SŁOWIAŃSTWO, ZASIĘG DYSJUNKTYWNY, TATARZYN, MŁODZIEŻÓWA, FURA, ŚWIAT, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ARBA, PRZEWÓD WĄTROBOWY, SAKIEWNIK, SILNIK KLATKOWY, SPOSÓB BYCIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, OPOS KRÓTKOOGONOWY, ZEBRA GRANTA, MUSSAKA, KUKLIK, BARIERA ODŁAMKOWA, NARWALOWATE, NIETOLERANCYJNOŚĆ, WYPRYSK KONTAKTOWY, SKALNIAK KARŁOWATY, PIÓRO, IZONIAZYD, DZIĄSŁO, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, CZARNA WDOWA, MUSZKATOWCOWATE, POLITYKA SPÓJNOŚCI, HURTOWNIA DANYCH, KONFERENCJA PRASOWA, ZARZĄDZENIE, MINOKSYDYL, SOKOLSTWO, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, ŁYŻECZKA, URUBU PSTROGŁOWY, KOMANDYTARIUM, KOŃ UKRAIŃSKI, SMOG, SLIP, RAJA DWUPLAMA, PODRYDZYK OSTRY, SAMOZAOPATRZENIE, MM, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, CHOROBA ALPEJSKA, SKALNICA, ODBIÓR, KARNY, WYGODNICTWO, KWIAT PUŁAPKOWY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, WYROBNICA, STEPNIARKA OCZKOWANA, ZASTRZAŁ, DZIWUSZKA PURPUROWA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, ŁUPEK ILASTY, TWINNING, DRYL, KRAJKA, DZIENNIK, METAMORFIZM WSTECZNY, MINÓG JAPOŃSKI, ?BIAŁA ARMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY PRZEDSTAWIAJĄCY DANE, GŁÓWNIE LICZBOWE, W POSTACI ZESTAWU DUŻYCH TABEL DWUWYMIAROWYCH, POZWALAJĄCY NA AUTOMATYCZNĄ OBRÓBKĘ TYCH DANYCH ORAZ NA PREZENTACJĘ ICH W RÓŻNY SPOSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY PRZEDSTAWIAJĄCY DANE, GŁÓWNIE LICZBOWE, W POSTACI ZESTAWU DUŻYCH TABEL DWUWYMIAROWYCH, POZWALAJĄCY NA AUTOMATYCZNĄ OBRÓBKĘ TYCH DANYCH ORAZ NA PREZENTACJĘ ICH W RÓŻNY SPOSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARKUSZ KALKULACYJNY program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARKUSZ KALKULACYJNY
program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób (na 18 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY PRZEDSTAWIAJĄCY DANE, GŁÓWNIE LICZBOWE, W POSTACI ZESTAWU DUŻYCH TABEL DWUWYMIAROWYCH, POZWALAJĄCY NA AUTOMATYCZNĄ OBRÓBKĘ TYCH DANYCH ORAZ NA PREZENTACJĘ ICH W RÓŻNY SPOSÓB sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY PRZEDSTAWIAJĄCY DANE, GŁÓWNIE LICZBOWE, W POSTACI ZESTAWU DUŻYCH TABEL DWUWYMIAROWYCH, POZWALAJĄCY NA AUTOMATYCZNĄ OBRÓBKĘ TYCH DANYCH ORAZ NA PREZENTACJĘ ICH W RÓŻNY SPOSÓB. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x