PERKOZ Z ALAOTRA, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERKOZEK DŁUGODZIOBY to:

perkoz z Alaotra, Tachybaptus rufolavatus - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae), znany był jedynie z terenu jeziora Alaotra oraz otaczających go jezior na Madagaskarze; w maju 2010 r. międzynarodowa organizacja ornitologiczna BirdLife International podała, że gatunek jest oficjalnie wymarły - po 25 latach od ostatniej obserwacji gatunku (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PERKOZ Z ALAOTRA, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.951

BOCZNIK, HOMER, BITELSÓWA, GRZYB TRUJĄCY, TRZMIELEC LEŚNY, PIASKOWIEC, SZAFRAN SPIŻOWY, BAWÓŁ, SZAMA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MASKOWIK PSTROGŁOWY, NIEZAPOMINAJKA, LOT ŚLIZGOWY, PRZEZORNOŚĆ, GNIAZDÓWKA, OMIEG WSCHODNI, ARYTMOMETR, CEDRAT, TĘPOSZ, KSOBNOŚĆ, MIASTO OTWARTE, KONCERT, PORTER, WYBUCH, ALLOCHTON, CZEPIAK BRĄZOWY, KONOPNICA, KORMORAN BIAŁORZYTNY, KUMKWAT JAPOŃSKI, ŻABA ORANŻERYJNA, OBROSTKA MURÓWKA, UMOWA KONTRAKCYJNA, KOREANKA, SALAMANDRA PLAMISTA, JODŁA WSPANIAŁA, KOZA, MANDOLA, SZCZERKLINA OWŁOSIONA, HELIOSKOP, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, NICPOŃ, LOT ROZPOZNAWCZY, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, MANTOWATE, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, ŻYWIEC, RETENCJA, WZNIOS, RDEST PTASI, PRÓG BÓLU, ŚWIERSZCZAK, CYGAN, PRZYRZĄD OPTYCZNY, CZĄSTKA CIĘŻKA, SIERPIEC, ANTAGONISTA, ARA, ELEKTROLIZA, MAŁPECZKI, MASA CZĄSTECZKOWA, KALATEA PASIASTA, TAKTYCZNOŚĆ, SUBSKRYBENT, KRĘGOWIEC, RZEKOTKA SZCZEKLIWA, ZWIESINIEC SZORSTKI, ŻŁOBIK KORALOWATY, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ZANOKCICA SKALNA, PATAFIAN, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, ABOLICJONISTA, GRZYB PRAWY, CENOBIORCA, HALF-PIPE, ZGŁOSKOWIEC, ŻABA SZCZEKAJĄCA, NOSOROŻEC CZARNY, KOMORA DEKOMPRESYJNA, GOUDA, ZAUROZUCH, KRÓTKOSZEK PAGÓRKOWY, SMUKLICA ZWYCZAJNA, PRONATALIZM, GOŁOGŁÓW, GŁUPTAK, RÓŻNOZĄB, CZERWONKA, DEMOLUDY, STOKROTKA AFRYKAŃSKA, JODŁA SYRYJSKA, PIORUNOCHRON, FILEMONEK MARMURKOWY, ANAKONDA ŻÓŁTA, PĘDZLIK MUROWY, KALATEA LANCETOLISTNA, UWE, KLONEK, BIAŁA, PIERWOMSZAKOWCE, LEGWAN PERUWIAŃSKI, ZAJOB, CZAPATI, AZJATYCKI TYGRYS, LIS POSPOLITY, PALCZAKI, OPOS WEŁNISTY, DELFIN MAŁY, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, PUSTKOWIK KRESKOWANY, KIEŁŻ BRZEGOWY, TAYLOR, SIŁA, STRONA BIERNA, EKOSFERA, JAGODZIAK ŻÓŁTOBRZUCHY, WIERZBÓWKA, UZBECKI, SSAKI NIŻSZE, SAMOUCZEK, SREBRZANKA HOTENTOCKA, WOJOWNIK OZDOBNY, PĘTÓWKA, GRAAL, NIEPOPULARNOŚĆ, MOWA EGOCENTRYCZNA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, SOS MALTAŃSKI, TRÓJLIST WYPROSTOWANY, CHLEB SITKOWY, KRĘPACZEK BIAŁORZYTNY, HAKODZIOBEK CZARNY, COMBER, ŚNIEG, MODRASZEK ORION, JAŚ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KRĘPACZEK NASZYJNIKOWY, HUCZEK, SILNIK BENZYNOWY, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, PSZCZOŁA WSCHODNIA, MIECZNIK, FILM KATASTROFICZNY, NATARCZYWOŚĆ, CZAPLA ŻÓŁTOGOLENIOWA, METALOPROTEINA, STYRAK JAPOŃSKI, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, SALEP, REGENERATOR, LIRA KORBOWA, KUKLIK TRÓJKWIATOWY, TELEWIZORNIA, NUŻENIEC KRÓLICZY, ODCISK PALCA, CZAPLA PURPUROWA, SZATANISTKA, WŁOSIENICZNIK, PINIOR, WINO LIKIEROWE, NALORFINA, WYSMUKLICA ŻAŁOBNA, AETHERIA, SARONG, JUNKO, SZAFIREK BIAŁOUCHY, SATANISTA, DOLAR AMERYKAŃSKI, SALAMANDRA CZARNA, GMACHÓWKA, PONIKŁO BULWIASTE, CZAS GEOLOGICZNY, PŁATKONOS OGNISTY, ZINJANTROP, REZYDENT WYWIADU, STRETCH, FINITYZM, STRAŻNIK ŁOWIECKI, ARABIKA, UKOŚNIK WSPANIAŁY, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ZBIOREK, BECZKA Z PROCHEM, CHOMIK MANDŻUGARSKI, DROGA TWARDA, SZLUFKA, MLEKOWIEC, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, EKSPERYMENT KORTOWSKI, SKALNIAK KARŁOWATY, SROKA, PARMA, ŚWINIA PĘDZELKOWA, SĘDZIOŁ CZARNOSZYI, GAZELA LODERA, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, SZKLARKA, FORMUŁA LOGICZNA, ESCUDO GWINEJSKIE, KALATEA FALISTOLISTNA, WIDŁOZĄB ZIELONY, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, MASORA, TELEFON, GŁĘBOKOŚĆ, PAZUROGON SIERPOWATY, LINEARNOŚĆ, SOSNA ARIZOŃSKA, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, SARDELA JAPOŃSKA, TRASZKA ALPEJSKA, BŁYSKOTEK KRATEROWY, TAR, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, SŁOCZA PIERZASTA, RYDZ SMACZNY, HYDROKSYZYNA, RYTEL, MIEDNICZKA NERKOWA, WALUTOWOŚĆ, SMUKLEŃ KROPKOWANY, REFLEKSYWNOŚĆ, BRUHATKAJOZAUR, WŁOŚNICA SINA, POWIEŚĆ RZEKA, WYMIOTNICA PRAWDZIWA, MINIPIŁKA, BAJCA, KORZENIÓWKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, JASZCZURNIK, IDEALIZM OBIEKTYWNY, POWŁOKA, PETREL SZAROBRZUCHY, KORPUS, CZOSNACZEK, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, JABŁOŃ PACHNĄCA, PORYWCZOŚĆ, ABSORPCJA KRAJOWA, SIEW CZYSTY, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, PŁOTKA, WODA LECZNICZA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, KAMARYLA, EUKALIPTUSOWIEC, GOŁĘBIE, TRZMIELEC CZARNY, SARDYNELA JAPOŃSKA, PIERWOMRÓWKA ŁAGODNA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, URUBU PSTROGŁOWY, DIMORFODON, PLAN, DOSTĘP WARUNKOWY, TKANKA MIĘKKA, TYSIĘCZNIK CZERWONY, NUR CZARNOSZYI, RAK AMERYKAŃSKI, SIKORZYK, SZCZEPIONKA WŁASNA, MARYJNOŚĆ, KAZARKA CZUBATA, BRIT POP, SŁABIZNA, NAWAŁNIK BURZOWY, SKONECKI, PRZĄDKOWATE, LEPSZOŚĆ, STERNICZKA MASKOWA, PISARZ, ALNICO, ROZKOSZNIACZEK, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ŁUSKOWIACZEK, RZEKOTKA TRAGARZ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, STONÓG SZORSTKI, ADIAFORA, NADWYŻKA HANDLOWA, JEDLICA MENZIESA, OBIEKT SPORTOWY, DROGA KOLEJOWA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PSZCZOŁA CZERWONA, JEŻ INDYJSKI, PŁATNOŚĆ BALONOWA, POLITYKA BUDŻETOWA, LEW MORSKI, SÓWKA, PETREL BONIŃSKI, RATTAN, WIKTYMOLOGIA, ?ŻABUTI CZARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PERKOZ Z ALAOTRA, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PERKOZ Z ALAOTRA, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERKOZEK DŁUGODZIOBY perkoz z Alaotra, Tachybaptus rufolavatus - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae), znany był jedynie z terenu jeziora Alaotra oraz otaczających go jezior na Madagaskarze; w maju 2010 r. międzynarodowa organizacja ornitologiczna BirdLife International podała, że gatunek jest oficjalnie wymarły - po 25 latach od ostatniej obserwacji gatunku (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERKOZEK DŁUGODZIOBY
perkoz z Alaotra, Tachybaptus rufolavatus - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae), znany był jedynie z terenu jeziora Alaotra oraz otaczających go jezior na Madagaskarze; w maju 2010 r. międzynarodowa organizacja ornitologiczna BirdLife International podała, że gatunek jest oficjalnie wymarły - po 25 latach od ostatniej obserwacji gatunku (na 19 lit.).

Oprócz PERKOZ Z ALAOTRA, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PERKOZ Z ALAOTRA, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x