DZIEDZINA CHEMII ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM BUDOWY, WŁAŚCIWOŚCI ORAZ REAKCJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH WĘGIEL, A TAKŻE OPRACOWYWANIEM RÓŻNORODNYCH METOD SYNTEZY TYCH POŁĄCZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHEMIA ORGANICZNA to:

dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA CHEMII ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM BUDOWY, WŁAŚCIWOŚCI ORAZ REAKCJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH WĘGIEL, A TAKŻE OPRACOWYWANIEM RÓŻNORODNYCH METOD SYNTEZY TYCH POŁĄCZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.473

FUZJA POZIOMA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, MATERIA, ANUSZKIEWICZ, LONGER, CHOROBA PFEIFFERA, WOK, PRZYPADEK, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, GRAFIKA UŻYTKOWA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, LIST GOŃCZY, KOZIOŁ, PALUCH, NATURA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, PEDAGOG SPECJALNY, PROSUMENT, ADRES, WETERYNARZ, OBLECH, GEOFIT CEBULOWY, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, SIEDLISKO, SOK JELITOWY, OBRAŹNIK, RAKSA, PODKÓWECZKA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, CHOROBA NAXOS, OPONA PAJĘCZA, SEMESTR LETNI, MANTO, IMPLANTACJA, PALEOKLIMATOLOGIA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, NUMERANT, CZYSZCZALNIA, RASZKA, GOŁĘBICA, NISKOŚĆ, ORGANOLOGIA, FENELZYNA, DOMENA, KOD, U, OBRZĘKI, OFICER TAKTYCZNY, INWERSJA, KRYMINALISTYKA, WYBIJACZ, POLIP, KISIEL, TASIEMNICA MORSKA, KOKSOWNIA, WĘZEŁ, STUDENT, NATRĘCTWO, MIOPATIA ALKOHOLOWA, ORDYNACJA PODATKOWA, ANTYLOPA, HYPERBATON, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, ZMYWACZ, POWINOWATY, MALARSTWO FIGURATYNWE, SZWEDZKI, WYGIBAS, JĘZYK CELTYCKI, ILUZJA PIENIĄDZA, OCHRONA PRZYRODY, MUCHA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PETRYFIKACJA, JEDNOPOLÓWKA, DEMÓWKA, BOSSA NOVA, ZESPÓŁ, FILTR POWIETRZA, WIADRO, TEATR LALEK, ZATOKA, KRZYŻAK ROGATY, MAŁPI GAJ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, SIATKA CENTYLOWA, TRASZKA MARMURKOWA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, PASZTETOWA, KĘDZIERZAWKA, PŁYNNOŚĆ, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, NIEBOGA, HISTORIA LITERATURY, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, WĘGLÓWKA, CYPRZYK, ZACZEPNOŚĆ, RECEPTA PUNKTOWA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, KOTWICZNIKOWCE, ARYTMETYKA WYBORCZA, GOSPODARKA PLANOWA, PŁAWA SONAROWA, BASKINKA, KRYSZNAIZM, RYTOWNIK, SZKOCKI, LIBERALIZM SOCJALNY, GULASZ, WYRAŹNOŚĆ, GALERIA HANDLOWA, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, RAJA NABIJANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, ROBOTA GÓRNICZA, KOLANÓWKA, PARZONKA, KASA, NEUROPRZEKAŹNIK, SZCZUR WODNY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SAMOISTNOŚĆ, TWINNING, ZAPRZĘG, PODRZEŃ GARBATY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, PINAKOID, GORĄCZKA DUM-DUM, OCZKO, GRABEN, KOTWICA, ALCHEMIA, PŁYN INFUZYJNY, CHOROBA ZAKAŹNA, HELIKOPRION, KLIMAKTERIUM, OAZA SPOKOJU, STYL JOŃSKI, BLASZKA SITOWA, DOMEK NA DRZEWIE, BRONIOZNAWSTWO, BRUMBY, BACHMISTRZ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, MOMENT TEORETYCZNY, ZBRODNIARZ WOJENNY, BALANS, ZABUDOWANIA, O, ŁOŻYSKO, DĄBROWIANIN, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, STRUKTURALISTA, OSTEOTOMIA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ANGELOLOGIA, KOMEDIA NISKA, WINDSOR, PECORINO, FOREMKA, NADGORLIWOŚĆ, ENERGETYKA CIEPLNA, PĘPEK ŚWIATA, KOLCZATKA, HIPERTONIA, OPIEKA TERMINALNA, DZIKI ZACHÓD, RUBASZNICA, ŚLICZNOŚĆ, ARPEDŻIO, ANTYCYPACJA, KRIONIKA, SIŁA JONOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, SUWNICA, GACZ PARAFINOWY, PATRIARCHALIZM, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, GRUPA, FILET, PRĄD ZMIENNY, GALUSKI, RA, FACET, GRAFITYZACJA, PUNKT PRZYZIEMNY, POSTĘPACTWO, SKROMNOŚĆ, DŁAWIDUDA, DRĘTWOTA, STROIK PODWÓJNY, ELEKTROSTATYKA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, PŁATKI, HYDROAKUSTYKA, PIĘTA, INTERPOZYCJA, LILIPUTKA, CYGARETKI, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, GUARANA, UKŁAD DOKREWNY, INSTRUMENTOLOGIA, KULTYWAR, KOMPAS GEOLOGICZNY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, OLEFINA, DYKTATOR, PURPURA, NAJEM OKAZJONALNY, COUNTRY ALTERNATYWNE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PŁAWNOŚĆ, SMERFETKA, CHWILÓWKA, QUICKSTEP, REAKCJA, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, OLEANDER, LIZAK LOGOPEDYCZNY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, KOSTNOJĘZYKOWE, CIAŁO SZTYWNE, RADIANT, ZAJĘCZA WARGA, BLOK STARTOWY, TASZYZM, KOSTIUM, BÓBR WSCHODNI, ŻEGLARZ, NOWICJAT, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, KRAKELURA, DRĘTWA BRUNATNA, TEATR, CZKAWKA, MARMURKOWANIE, FLISAK, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, TERAPENA DIAMENTOWA, NUMER, CHONDRYT WĘGLISTY, SUBKULTURA, CIELENIE, DEFENSYWA, ARENDA, WELUR, FLESZ, SERYJNY MORDERCA, LICZBA ATOMOWA, FLUNITRAZEPAM, TRZEŹWOŚĆ, FUNDUM, MIEŚCINA, ZYGOTARIANIN, WYDATKI KONSUMPCYJNE, METAMORFIZACJA, ZBIORÓWKA, ZAROBEK, KROATYSTYKA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, MUSSAKA, ZAŁOM, BUŁGARSKI, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, HENR, CYBERPANK, AMERYKA, POLAJ, MONTOWNIA, ROZCHODNIACZEK, GOŁĄBEK, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, WYCHOWAWCA, PREFORMACJA, EKRAN, KIEROWNIK BUDOWY, ZEGAR WODNY, EKSTREMIZM PRAWICOWY, ENTOMOFAGI, STRATEG, PRZYBYTEK, ESENCJALIZM, ZATYKANIE USZU, CZESKI, CZARNY MAKAK CZUBATY, KASZANKA, PROSIAK, BUCHTA, OUROBOROS, ?PŁUCZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA CHEMII ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM BUDOWY, WŁAŚCIWOŚCI ORAZ REAKCJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH WĘGIEL, A TAKŻE OPRACOWYWANIEM RÓŻNORODNYCH METOD SYNTEZY TYCH POŁĄCZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA CHEMII ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM BUDOWY, WŁAŚCIWOŚCI ORAZ REAKCJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH WĘGIEL, A TAKŻE OPRACOWYWANIEM RÓŻNORODNYCH METOD SYNTEZY TYCH POŁĄCZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHEMIA ORGANICZNA dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHEMIA ORGANICZNA
dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń (na 16 lit.).

Oprócz DZIEDZINA CHEMII ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM BUDOWY, WŁAŚCIWOŚCI ORAZ REAKCJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH WĘGIEL, A TAKŻE OPRACOWYWANIEM RÓŻNORODNYCH METOD SYNTEZY TYCH POŁĄCZEŃ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DZIEDZINA CHEMII ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM BUDOWY, WŁAŚCIWOŚCI ORAZ REAKCJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH WĘGIEL, A TAKŻE OPRACOWYWANIEM RÓŻNORODNYCH METOD SYNTEZY TYCH POŁĄCZEŃ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x