INSTRUMENT DĘTY BLASZANY W KSZTAŁCIE DŁUGIEJ WĄSKIEJ RURY ZWINIĘTEJ W TRZY KRĘGI I ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ NA KOŃCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALTORNIA to:

instrument dęty blaszany w kształcie długiej wąskiej rury zwiniętej w trzy kręgi i rozszerzającej się na końcu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALTORNIA

WALTORNIA to:

RÓG; instrument dęty, blaszany, mający kształt długiej, wąskiej rury zwiniętej w trzy kręgi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT DĘTY BLASZANY W KSZTAŁCIE DŁUGIEJ WĄSKIEJ RURY ZWINIĘTEJ W TRZY KRĘGI I ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ NA KOŃCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.472

SPIRALA, KOBZA, CIOS PONIŻEJ PASA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, LB, WORECZKOWY, KUWERTURA, SELENOGRAFIA, MIKROFON KWASOWY, BARYTON, MONILOFITY, DIETA KOPENHASKA, HARMONIJKA KLAWISZOWA, BOREWICZ, KOŃ ARDEŃSKI, HISTORIA, ORKIESTRION, MONSTRUM, BUTELKA, FULMAR, REWANŻ, KURZAJKA, EDOMETR, TYTUŁ WYKONAWCZY, RURY, INWOLUCJA, ARCHEOLOGIA, CIĄŻA, OKRASA, CZĘSTOKÓŁ, PUSZYSTOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA USTNA, PISZCZAŁKA, FOXTROT, GARDA, PRZEPIÓRKA, INSTRUMENT DĘTY, ALFABET FONETYCZNY, KALENDARZ, DŻAGA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, NIEPOKALANEK MNISI, MEDYCYNA RATUNKOWA, BECZUŁKA, KAZUISTA, HIPOTEKA, JEDWABNIK, WYRAJ, NEOGAULLIZM, MIŁOŚĆ, PROTROMBINA, ROZMNOŻA, WURŚCIK, KRĘGOSŁUP, KARDYNAŁ, KATAFALK, KONFRONTACJA, PRASOWNIA, EPOKA KAMIENIA, BRODAWKA SUTKOWA, BARWINEK, CYNK, KARTAGIŃSKI, PROTETYKA, GRUBA LINIA, RESTAURATOR, ITAKA, CHOROBA FORESTIERA, MALOWANIE, OBSUWA, KONTEMPLATOR, ZASOBY KOPALIN, WYSPA, KSIĘGOWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, DRĄGOWINA, KARDAMON, HEGEL, PIĘKNY WIEK, STRZAŁA EROSA, KORA, ZUŻYCIE, KOŚĆ SKOKOWA, CHOROBA RUBARTHA, TRYBRACH, ŚMIGOWNICA, KUCHNIA, WODA, FALA ODBITA, KARAFKA, LIEBERMANN, WYPALANKA, SUBSYSTENCJA, LAUFER CZARNOPOLOWY, WAŁECZEK, AGENEZJA, SIEDZISKO, PACYFIKAŁ, BALZAK, AORTA BRZUSZNA, WITEKS CZCZONY, TERRANIE, DROGA KOŁOWA, BOCIAN, SZAŁAMAJA, TRANSSEKSUALISTKA, POLEWA, ŻELE, MIKSER, KNAJPA, ABORCJONISTKA, KOMEDIANT, OPIEKUN, CWAJNOS, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, ASTRONAUTYKA, NOZOLOGIA, SCHIZOTYMIA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, GANGSTERYZM, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, CHOROBA KESONOWA, KRAJOBRAZ, POLISACHARYD, JANUSZ, HOMO NOVUS, PALEOPATOLOGIA, PROWANSALSKI, NEURON LUSTRZANY, IDIOFON, SERNICA, ŁĄKOTKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, OŚRODEK, OBIJACZKA, NIEWYPARZONA BUZIA, CIASNOTA, BEZPARDONOWOŚĆ, PYTANIE SIĘ, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, SZTYCHARSTWO, FILM DROGI, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, INHIBICJA, AMBYSTOMOWATE, BOREWICZ, ŻAŁOBA, HUSLE, BRZYDAL, PRZYBLIŻENIE, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, SAKSOFON, SZARA MYSZKA, WAGA RZYMSKA, CHORIAMB, SHAFTOWANIE SIĘ, TRĘBACZE, LEJ, STRZELNICA SPORTOWA, RUMIEŃ NAGŁY, DRZWI HARMONIJKOWE, STYLIKOODWŁOKOWE, SPÓŁKA CICHA, PANORAMA, POPRAWNOŚĆ, TRZEPACZ, MODNIARZ, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, TRZEŹWOŚĆ, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, MULTANKI, ŁAMAGA, ARTYSTA, POTENCJAŁ, SPODECZEK, KOMPLEKS GLEBOWY, NEGATYWA, RUMUŃSKI, KÓŁECZKO, MAKI, ALKOHOLIZM, ANDROID, LATAJĄCY SPODEK, KIJ, LAS DRĄGOWY, LUKIER, GIL, POJAZD KOŁOWY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, DŁAWIGAD, SPLĄTANIE, ŁOŚ, SPRAWDZIAN, PŁOMYK, OGIEŃ, NIMFA, PARAMENTY, REMINISCENCJA, POLEROWNIK, OBIEKTYW, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, FILEMON CIEMNY, KALECKI, AUTYZM, MLECZAJ LEPKI, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, FANATYZM, SŁONIOWATOŚĆ, SINGEL, STOLICA, ŚCINACZ, NUDYZM, IDEAŁ MAKSYMALNY, TĘŻYCZKA, KABOTYNIZM, EPIMYTHION, RODZINA KLANOWA, SIŁACZKA, SARKOFAG, TRZEJ KRÓLOWIE, KARTUZJA, WIĘZIENIE, GARNITUR, KARCYNOLOGIA, MOSTOWNICZY, MIRLITON, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, RODZINA NUKLEARNA, OZÓR, TACKA, DOGADZANIE SOBIE, AGNOSTYCYZM, DZIEWCZĘCOŚĆ, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, NACECHOWANIE, ROZBIEŻNOŚĆ, ACEFALIA, SZASZŁYK, ŻYWOTOPIS, OŚWIETLENIOWIEC, OGRZEWNICTWO, DYM, DWUDZIESTKA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, ZBIORÓWKA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, HARFA, KULTURA MINOJSKA, JAPOK, WSPÓŁUCZENNICA, ASTROCHEMIA, TRUSIA, GAWĘDA SZLACHECKA, STENOGRAF, PRZYCZYNKARZ, CZŁON POŚREDNI, SIAD TURECKI, CROSSING-OVER, RADIOINTERFEROMETR, CIUCIUBABKA, BATAT, SARYSOFON, CIUPAGA, STARY KOŃ, STARY MALUTKI, WIELOPESTKOWIEC, KRÓTKODYSTANSOWIEC, KLARNET, CIAŁO AMORFICZNE, PRZEŁAWICENIE, UCISK, DZIECINNOŚĆ, KRACH, SEN, LALKA, LENIWIEC PSTRY, EGZEKUTORKA, NACHLANIE SIĘ, JURYSLINGWISTYKA, KĘDZIERZAWKA, PRYZMA, KARBUNKUŁ, ELEKTROMEDYCYNA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ORGANIZATOR JĄDERKA, RDZEŃ WULKANICZNY, KUKIEŁKA LESSOWA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ARYJSKOŚĆ, FRANCUSKI, ORKIESTRA KAMERALNA, KONTUR, ANATOMIA FUNKCJONALNA, KOTLARNIA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, MCV, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ?MEKSYKAŃSKA FALA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT DĘTY BLASZANY W KSZTAŁCIE DŁUGIEJ WĄSKIEJ RURY ZWINIĘTEJ W TRZY KRĘGI I ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ NA KOŃCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT DĘTY BLASZANY W KSZTAŁCIE DŁUGIEJ WĄSKIEJ RURY ZWINIĘTEJ W TRZY KRĘGI I ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ NA KOŃCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALTORNIA instrument dęty blaszany w kształcie długiej wąskiej rury zwiniętej w trzy kręgi i rozszerzającej się na końcu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALTORNIA
instrument dęty blaszany w kształcie długiej wąskiej rury zwiniętej w trzy kręgi i rozszerzającej się na końcu (na 9 lit.).

Oprócz INSTRUMENT DĘTY BLASZANY W KSZTAŁCIE DŁUGIEJ WĄSKIEJ RURY ZWINIĘTEJ W TRZY KRĘGI I ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ NA KOŃCU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - INSTRUMENT DĘTY BLASZANY W KSZTAŁCIE DŁUGIEJ WĄSKIEJ RURY ZWINIĘTEJ W TRZY KRĘGI I ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ NA KOŃCU. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x