WYTWORZENIE SIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO OTWORU NA POWIERZCHNI NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO, CZYLI JEGO PRZEDZIURAWIENIE, PĘKNIĘCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERFORACJA to:

wytworzenie się nieprawidłowego otworu na powierzchni narządu wewnętrznego, czyli jego przedziurawienie, pęknięcie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PERFORACJA

PERFORACJA to:

otwory wykonane w jakimś materiale, spełniające różne funkcje, np. ułatwienie przesuwania, odrywania, wpinania w segregator, mocowania, przepuszczania jakichś substancji, zasiewu, programowania procesów obliczeniowych itp (na 10 lit.)PERFORACJA to:

wykonywanie w jakimś materialne serii regularnych otworów w celu realizacji określonej funkcji, np. ułatwienia przesuwania, odrywania, wpinania w segregator, mocowania, przepuszczania jakichś substancji, zasiewu, programowania procesów obliczeniowych itp (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYTWORZENIE SIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO OTWORU NA POWIERZCHNI NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO, CZYLI JEGO PRZEDZIURAWIENIE, PĘKNIĘCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.578

LAWINA DESKOWA, WZGÓRZE, LÓD WŁÓKNISTY, STOŻEK ŚCIĘTY, ADRES INTERNETOWY, SUWNICA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, KRÓLIK, EKSHIBICJONISTKA, SŁUPEK, SREBRNA PAPROĆ, TYRANIA, IMPROMPTU, CIASTO, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WYPRZEDAŻ, MOLIER, KOPALNIA, MRÓWKA SMĘTNICA, DRĘTWOTA, IMIONNIK, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, NIEZISZCZALNOŚĆ, PROTOROZAUR, MORGA, SKUPYWACZ, BIEGUN, WORLD OF WARCRAFT, DRABINA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, INŻYNIER DUSZY, RAUIZUCHY, ŚCIEŻKA HAMILTONA, SKRZYDŁOWIEC, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, BONGOSY, ZAWIEW, ŻÓŁW PROMIENISTY, FILOLOGIA NIEMIECKA, LUSTRO, MIECZ DWURĘCZNY, POMPIER, ŁĄKOTKA, ALGEBRA OGÓLNA, MATERIALNIA, UŚMIECH SARDONICZNY, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, NIEBIOSY, EPIMYTHION, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, DWUDZIESTKA, DŁAWIEC, WYWROTNOŚĆ, KABOTAŻ, TŁO, KONIUGACJA BAKTERII, KIR, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, SZMELC, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, CZARKA, DZWONNICA, IMIĘ, KĘDZIERZAWOŚĆ, NIDERLANDZKI, MUNGO, LABORATORIUM GALENOWE, KAPIBARA, LATAWICA, SYNTAKTYK, MAGIEL, ORBITA, WYPAŁ, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, CZASOWNIK FRAZOWY, ŚWIADOMOŚĆ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KROK, GRZBIETORODOWATE, SZYSZKA, BOOROOLA, WITTE, JEZIORO DRUMLINOWE, EFEB, ZJAWISKO KURZAWKOWE, MOMENT, DRAMAT EPICKI, WĄŻ W KIESZENI, STAROLUTERANIN, AFISZOWANIE SIĘ, GAPA, LEGENDA HERBOWA, UCZEŃ, ALEURON, PRZEPOJKA, ESY, JEDYNA, HERTZ, PERCHA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, DOMENA INTERNETOWA, SIATKA, FIKOLOGIA, WIKARYZM, RAJD, DEMOTYWATOR, SADZE, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, PRZEKUPKA, TORPEDA, FRANKATURA WIELOKROTNA, ŁAŃCUCH EULERA, HIEROGLIFY, ROBOTY PRZYMUSOWE, MORZE CZARNE, KULCZYBA, PRZYBYTEK, KOPARKA KROCZĄCA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, JĘZYK ALBAŃSKI, PRZETWÓRSTWO, PLATFORMA SERWEROWA, STOPNIOWALNOŚĆ, MISTERIUM, DERBY, SKĄPOGUZKOWCE, TRAF, WIECZORÓWKA, KONCHYLIOLOGIA, GŁUCHY TELEFON, ANTYPERTYT, SEMANTYKA FORMALNA, ANARCHIZM, RECEPTOR WĘCHOWY, GRZEBIEŃ BIODROWY, PANORAMA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, EDUKACJA EKOLOGICZNA, ŻEGADŁO, OZDOBNICA WIĘKSZA, USTNIK, HIPOMANIA, PRAWA MIEJSKIE, LICHWIARSTWO, DESIGNERKA, MENISK, WRĄB, OPIEKA SPOŁECZNA, KARAKOL, HYDROAKUSTYKA, OBŻARCIUCH, BADACZ POLARNY, OBSERWATOR, GARŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, AKUSTYKA, BON OŚWIATOWY, OKRĘŻNOŚĆ, SUPERTOSKAN, KAZUISTA, SKRAJNA PRAWICA, USIŁOWANIE, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, DAKTYL, CHÓR, MISJA STABILIZACYJNA, OKRUSZYNA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, CHOROBA BERGERA, PASEK MAGNETYCZNY, ŚWIDER, IMPRESYWNOŚĆ, POLEROWACZ, NADZIEWARKA, MIĘKKIE SERCE, STAN, KABEL, SKOCZNIA NARCIARSKA, BEDŁKA, GOSPODARKA RYNKOWA, PLATFUS, SPACJA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, JAŚMIN, FITOGEOGRAFIA, PODWÓJNA HELISA, DWUTLENEK SIARKI, WYBUCH, SADÓWKA, ZBRODNIARZ WOJENNY, CAŁY TON, KROK ŁYŻWOWY, NATRĘT, ŚWINIA CELEBESKA, SUPERVISOR, PRESKRYPTYWIZM, RADIOMETRIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, IMPAS, SAMOCHWALCA, PRZYJACIEL, POZIOMKA WIRGINIJSKA, PAWĘŻ, EKONOMIA SPOŁECZNA, ROŚLINY NASIENNE, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, LUSTRO, DZISIEJSZOŚĆ, RUMIAN SZLACHETNY, KOMA, THRASH, ĆAKRAM, STRZELNICA, RUSZT, HISTORIA, ANALIZA SYSTEMOWA, WĘZEŁ KOLEJOWY, LITOSFERA KONTYNENTALNA, BAŃKA SPEKULACYJNA, ZEBRA, MILA POLSKA, ZWIĘZŁOŚĆ, SZPULA, EV, UPOMNIENIE, MĄŻ ZAUFANIA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WYPALANKA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, HETMAN NAKAŹNY, CEROWNIA, KOSZT KONTROLI, PREMIA GÓRSKA, BŁYSKOTKA, MDK, MIĘSOŻERNOŚĆ, ZADYMKA, TRANZYSTOR POLOWY, ELEKTRON WALENCYJNY, KONSENSUALNOŚĆ, PRAWO JOULE'A, CHMURA ŚREDNIA, CUDZOŻYWNOŚĆ, DRAPACZ, WĘZEŁ, MAGENTA, ARC TG, ŁYŻKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ZŁÓG WAPNIOWY, ONTOLOGIA, SKLERODERMIA, JAMA STAWOWA, WALCOWNIA GORĄCA, KUPA, DOMOKRĄŻCA, STEFANI, NASKALNIK, JĘZYK KARYJSKI, ANTYKWARNIA, DEPOZYCJA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, KRATA VICHY, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, COKÓŁ, DIAKON, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, FIRMAMENT, RADIOTA, PARALAKSA, STATYKA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ZDJĘCIE STYKOWE, ZŁOTY RYŻ, ŚMIAŁOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, LINIA TRAMWAJOWA, KUKU NA MUNIU, MISIACZEK, SKRĘT, ORNITOPTER, SAMOUK, CYKL POETYCKI, ASTROBOTANIKA, ZAPAS, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KTOŚ, KOLOR, KACZKA PO PEKIŃSKU, ALMARIA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, FUZJA HORYZONTALNA, MASTYGONEMA, PISTOLET, WYRĘB, EDOMETR, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ?POLERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.578 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYTWORZENIE SIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO OTWORU NA POWIERZCHNI NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO, CZYLI JEGO PRZEDZIURAWIENIE, PĘKNIĘCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYTWORZENIE SIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO OTWORU NA POWIERZCHNI NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO, CZYLI JEGO PRZEDZIURAWIENIE, PĘKNIĘCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERFORACJA wytworzenie się nieprawidłowego otworu na powierzchni narządu wewnętrznego, czyli jego przedziurawienie, pęknięcie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERFORACJA
wytworzenie się nieprawidłowego otworu na powierzchni narządu wewnętrznego, czyli jego przedziurawienie, pęknięcie (na 10 lit.).

Oprócz WYTWORZENIE SIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO OTWORU NA POWIERZCHNI NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO, CZYLI JEGO PRZEDZIURAWIENIE, PĘKNIĘCIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WYTWORZENIE SIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO OTWORU NA POWIERZCHNI NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO, CZYLI JEGO PRZEDZIURAWIENIE, PĘKNIĘCIE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x