KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA to:

koszatniczka pospolita, koszatnica, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.027

NAWALENIE SIĘ, GŁADKOŚĆ, PROSTNICA, PAWIAN ANUBIS, SOLUBILIZACJA MICELARNA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, PREPPERS, CYJANOŻELAZIAN, CHRZĄSTKA SZKLISTA, WEKTOR ZACZEPIONY, KOLUGO, PAZUR, OBRONA, TAKIN, FRAKCJA, WIDMO ROTACYJNE, LUŹNOŚĆ, RUDBEKIA OSTRA, ADLER, JEDNOKOMÓRKOWIEC, ŚPIEWACZKA ŻÓŁTOGŁOWA, TRZMIELEC ZIEMNY, FLAMING, GŁUPIĄTKO, MALUCZKOŚĆ, OSINY, KRĘPACZEK BIAŁOSZYI, FUTALOGNKOZAUR, BIOGEN, CHANGCHENGOPTERUS, KRAWCOWA, KOŚCIÓŁ HALOWY, ŻUK, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, KLON, PRZYCZYNKARZ, SYNONIMIKA, BRZEŻNIK STRUMIENIOWY, REGIMENTARZ, PRĄTNICZEK TĘPODZIÓBKOWY, IGLISZCZA, GAWRON, MEKHAUZJA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, GOLEM, ATAK, BRODACZKA ROZPIERZCHŁA, BAGNIK SPIRALNY, KRĘPNIK PUSZYSTY, TOJAD, MIODOPOIK BRĄZOWOGŁOWY, WARMIŃSKI, BRUTAL, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOGŁOWY, BACHATA, ŻYDOFIL, MAJERANEK, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, HELMIATKA, ŻABA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KOŚĆ MIEDNICZNA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SEPIA, CHOROBA VERNEUILA, KARP PEŁNOŁUSKI, MANDOLA, SOKOLE OKO, ORLEŃ POSPOLITY, PSZCZOŁA ROBOTNICA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, SĘDZIOŁ CZARNOSZYI, RADIOELEKTRYKA, MRÓWKA ĆMAWA, JEZIORO DELTOWE, PRAWO UNIJNE, GEN PLEJOTROPOWY, SUPERPRZEBÓJ, CZAPLA TRÓJBARWNA, ŻÓŁCIENIEC, KORBA, KARTKA, PRZESIĄKRA, RZECZYWISTOŚĆ, INTERMEDIUM, MINÓG WĘGIERSKI, STYGON, AGROPROMOCJA, PUSTKOWIK SKALNY, PROSIAK, HIPERTEKST, ZŁOTÓWKA, KAMA, DUOLA, DIBATAG, KROJCZYNI, KUPRÓWKA RUDNICA, FRYZ, MIEDZIOWNIK, PARTIA ROSYJSKA, BEANIA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, DJ, MALACHITKA, BEZLIST OKRYWOWY, SZTUKA KONCEPTUALNA, CZERPACZ, WIDLICZKA, ŻUŻLAK, RUSAŁKA, KWASZARNIA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, DYSTORSJA, WYCZERPYWALNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, RUMIANEK, SYJON, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, PIEC TYGLOWY, STORCZYK, CYTOLOGIA, FUNT ANGIELSKI, PARARABDODON, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, HEGEL, KURKA, PUNKT PODSŁONECZNY, KRYPTOWOLANS, OPOS, PAJĘCZYNA, MŁODZIK, RÓWNANIE LOTKI-VOLTERRY, DOM WOLNOSTOJĄCY, KUPRÓWKA, BEZPŁCIOWIEC, WIĘZIENIE, DOBRO, MUSZKATOŁOWIEC, POSZLAKA, NOSOROŻEC CZARNY, REKIN ŚLEDZIOWY, NIELOTNOŚĆ, SPORT DRUŻYNOWY, KALANDRA, SYNOGARLICA PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKA, PRZYCZYNA FORMALNA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, MULDA, BARCZATKA MALINÓWKA, PROCENT SKŁADANY, WIDŁOZĄB ZIELONY, MANUFAKTURA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, POCHŁANIACZ, SMUTY, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, ZIEMNODROZD PAPUASKI, ÓSMAK, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, POMORZE ŚRODKOWE, AGROWŁÓKNINA, ALTERNAT, PETREL TAHITAŃSKI, BOGOLUBOVIA, DESKA ŚNIEŻNA, PARNOTA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PEŁNIA, INIEKCYJNOŚĆ, BIEL, PRZYBŁĘDA, PŁUCNICA, APARAT SZPARKOWY, PTASZNIK ŚNIEŻNY, PŁOZA, GRABOWIEC, DWUBARWNOŚĆ, STANDING FINANSOWY, MYSZAK, JADOWITOŚĆ, DRAMAT WOJENNY, BAROSKOP, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, KAMIKADZE, MLECZARKA, POJEZIERZE, JĘZYK OMOTYCKI, DZIERZBIK CZTEROBARWNY, LEW GÓRSKI, GŁÓG SZKARŁATNY, BORAZUS, CZEPIGA, KRĘPACZ OLBRZYMI, BETON ŻUŻLOWY, KLINOLIST, PRZYCHACIE, ZBIORNIK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, DUJKER MAXWELLA, KRZAKÓWKA WACHLARZOWATA, ATRAKCJA, BOURBON, KROWIEŃCZAK, TWIERDZENIE COSINUSÓW, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, WESTA, NOTA PROTESTACYJNA, ZROSTNICZEK, GNIOTOWE, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, KRASNOLIST KRZYWODZIÓBEK, URODA, DYSCYPLINA, PŁONKA, TOPORÓW, MIEDNICZKA, PAŁKA MALEŃKA, KLESZCZE MIĘKKIE, BEKAS MAŁY, TURZYCA GŁADKODZIÓBKOWA, OBCHODOWY, AKTUALIZOWANIE SIĘ, KOŚĆ OGONOWA, HOMOGENIZATOR, BIELIK, GRZYB KASZTANOWATY, WIECZNE PIÓRO, TRACICIEL, KALATEA LANCETOLISTNA, WAZONKOWCOWATE, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, JATKA, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, ŚLIWA, GRYKA, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, PODRYDZYK OSTRY, DYMNICA, BREIDHA, WĄŻ MORSKI PASKOWANY, MSZAR NASTROSZONY, CZUBRICA, KORPORACYJNOŚĆ, KOŃ HOLSZTYŃSKI, PLATAN, OPTYKA ELEKTRONOWA, GENDER, JEDYNA, NIETOPERZE, HERTZ, TRĘDOWNIKOWATE, ASZKENAZYJKA, SPRAWDZIAN, BILBIL SZAROGŁOWY, POLE WIDZENIA, AKWEN, TUR, UMOWA ZLECENIA, UNDERGROUND, WOJSKO KOMPUTOWE, BOCZNIAK, CZYSZCZARNIA, KONGA, PASKOWNIK WIELKODZIOBY, RODZINA JĘZYKOWA, ROZWIĄZALNOŚĆ, RĘKAW, REAKCJA, FUNKCJONALIZM, PRĄD GALWANICZNY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, WPŁYWOWOŚĆ, PŁASKOMERZYK KĘDZIERZAWY, SZYNSZYLA DUŻA, PRÓŻNIAK, LICA, DYSK GALAKTYCZNY, TUJA, DOBRZYCA, JĘZYK PROTOSEMICKI, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, ROTATOR, NOGA, KOWALNOŚĆ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, PASKOWIK RUDOGRZBIETY, BUTELKA MIAROWA, NARAMIENNIK, ANGLEZOWANIE, JUBILER, IDIOTYCZNOŚĆ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, HIGIENISTKA, KLEMATIS, NOŚNIK DANYCH, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, OPINOGÓRA GÓRNA, ?GAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA koszatniczka pospolita, koszatnica, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA
koszatniczka pospolita, koszatnica, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 21 lit.).

Oprócz KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x