POLSKI RODZAJ BARU SZYBKIEJ OBSŁUGI, KTÓRY UPOWSZECHNIŁ SIĘ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PÓŹNIEJ W OKRESIE POWOJENNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAR MLECZNY to:

polski rodzaj baru szybkiej obsługi, który upowszechnił się w okresie międzywojennym i później w okresie powojennym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLSKI RODZAJ BARU SZYBKIEJ OBSŁUGI, KTÓRY UPOWSZECHNIŁ SIĘ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PÓŹNIEJ W OKRESIE POWOJENNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.484

SUMARIUSZ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, MAGNI, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CHAM, SOCJOLOGIA RADYKALNA, GAZ ZIEMNY, RADIESTETA, JARYZACJA, FORMA LINIOWA, KARETKA REANIMACYJNA, MIECH, ZASTRZAŁ, PRZYTULIA, PAWĘŻ, AKTYWNOŚĆ, ARTROZA, NIERUCHOMOŚĆ, MIRABELKA, BOKOCHÓD, KROJCZY, TYRAN, OSAD ABYSSALNY, DEKLARACJA WEKSLOWA, BRAT POLSKI, APELACJA, PRZYGOTOWALNIA, ŚWISTUŁA, SPEŁNIENIE, RUMUŃSKI, PAMPA, PODEJŹRZON, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PŁYTKA NAZĘBNA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, LICZEBNIK GŁÓWNY, GANOIDY KOSTNE, KRYZYS, APOSTATA, PARCELANT, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, HETEROTROFIA, DREWNO FIOŁKOWE, BUDOWLANIEC, PANEK, CHRONOMETR, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ŻARTOWNIŚ, PŁAST BRZOZOWIEC, BAR, MEDIANA, WIĘZADŁO KARKOWE, PIĘCIOBÓJ, FIKNIĘCIE, NIETOPERZE OWADOŻERNE, SPRAWNOŚĆ, OTĘPIAŁOŚĆ, DROGA ŻELAZNA, KONSOLA, TUCUXI, RYNEK, NARTA WODNA, ZAŚWIADCZENIE, KRYSTATUZAUR, GMINNOŚĆ, HEADHUNTER, LODOWIEC CYRKOWY, DIOGENIT, ZBIEŻNOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, MIEDZIONIKIEL, TATERNIK, DAMSKI BOKSER, KATA, RAKARZ, RUCH, ROMANISTYKA, POLEPA, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, PAMIĘTNIK, UŚMIECH, CZAS LETNI, GOTOWIEC, POSIADY GÓRALSKIE, MSZAKI, ILJIN, SIT, KUFEL, AKT, LUNETA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, BEZROBOCIE JAWNE, SYNSEPAL, PORTFEL, POTRZASK, KRYZA, OLEJOWIEC, ROZMARYNEK, MECHANIZM UDERZENIOWY, FREDRO, BAWEŁNA, ANGLISTA, CZOŁG LEKKI, SIEĆ WODOCIĄGOWA, MONTAŻOWNIA, STAROEGIPSKI, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WYPRAWKA, ALLEMANDE, SORGO ALEPSKIE, ZIELONA GRANICA, FILECIK, TĘŻYCZKA, ANTENA MIKROPASKOWA, WIECZÓR, DRAMAT ROMANTYCZNY, FIGA, ZMARSZCZKA, SITNIK PŁYWAJĄCY, PRZEDMIAR, TYNK SZLACHETNY, CYGAN, SZTYLPA, FECHMISTRZ, SZUM, POWINOWATY, UCHWYT, OKULAR, SZAMOZAUR, DEOKSYGUANOZYNA, DUSZA, WYPIÓR, PERYPATETYKA, ODEZWA, POKŁAD GŁÓWNY, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, HEKELFON, PRYZMAT PENTAGONALNY, CAPRICCIO, CHOROBA BRUGADÓW, BRZUSIEC, PRZYBYTEK, BOREWICZ, BOA KRÓTKOOGONOWY, SZŁYK, OSKARŻENIE, PARASOLNIK, RACHUNKOWOŚĆ, SAMOREALIZACJA, NAJEM OKAZJONALNY, KASZUBSKOŚĆ, ŁAPCE, ADAM SŁODOWY, KONSONANS, PODWOIK, MIŚ, EPISTEMOLOGIZM, SCHWANNOMA, BŁONICA KRTANI, EUTEKTYK, PODHARCMISTRZ, WYZIEWY, MAŹ PŁODOWA, WOLNA AMERYKANKA, PORFIRYNA, PORUSZENIE, KUJNOŚĆ, KURATORKA, AGAPANT, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WŁOSKI, GOŁKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, BALANSJER, KONTUSZ, WALENTYNKA, WYDŁUŻALNIK, STREETWORKER, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, HIPOTEZA, POLERKA, SZYDLICA, ŻWACZ, KIJEK, SKIBOB, ANTYCYPACJA, RÓWNIA POCHYŁA, SERNICA, SIERPOWIEC, PEPINIERA, ASTRODONT, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, SZPULA, TYMPANON, SPADAJĄCA GWIAZDA, NIEZRĘCZNOŚĆ, KAFTANIK, NIEŚWISZCZUK, ANTYUTOPIA, WYPRYSK KONTAKTOWY, KLERK, ENKODER, MATERIALNIA, TAWUŁOWIEC, BUKIET, ROZLUŹNIENIE, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, DZWONY, KRĘG SZYJNY, MIKROFILM, KIJEK, MINIALBUM, BABA, IZOLACJONIZM, HOHENZOLLERNOWIE, PROMINENCJA, FOKSTROT, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, CMOKIERSTWO, LITEWSKI, KLEJARZ, ROZPŁOCH, FEERIA, RYWALIZACYJNOŚĆ, ENDURO, KAMELEON, PRZECINACZ, WSZYSTKOWIDZĄCY, CUDOTWÓRCZYNI, TADEUSZ RYDZYK, KOŁNIERZYK, MURENOZAUR, KOLANÓWKA, MIKROWELA, SMYCZ, ZŁOTOGŁÓW, ZĘBNICA, GÓRY KOPUŁOWE, KOKILKA, PSYCHIATRYK, POCZEKALNIA, DŁUG SPADKOWY, KOMITET, KĄT OSTRY, TUNDRA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, KARŁO, NASIENNIK, PRZYLEPKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, VERAIKON, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, GMINA TARGOWA, RAMAPITEK, GROCHÓWKA, WILHELMKA, WINA, DRAMAT WOJENNY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, DOUBLE DUTCH, KAMORRA, OPÓR WZNIESIENIA, PETRYFIKACJA, MULTIPLEKS, PŁASKOŚĆ, KULUARY, WYRWIZĄB, RIPPER, ŁEBA, KILOFEK, WYŚCIG, GERMANISTYKA, EKSPRES PRZELEWOWY, MIRISZJA, CZUŁEK, SUROGATOR, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, STRĄGA, PODOKARP, PAJAC, KAŃCZUG, TRANSPOZYCJA, WŚCIEK DUPY, MINUTA, NIEUKONTENTOWANIE, SUPERNOWA TYPU IB, CYPRZYK, MEDYCYNA KOSMICZNA, GESTALT, SKRZYNIA, SIARCZAN BARU, KONSULTANT, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ?ALERGEN POKARMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLSKI RODZAJ BARU SZYBKIEJ OBSŁUGI, KTÓRY UPOWSZECHNIŁ SIĘ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PÓŹNIEJ W OKRESIE POWOJENNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLSKI RODZAJ BARU SZYBKIEJ OBSŁUGI, KTÓRY UPOWSZECHNIŁ SIĘ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PÓŹNIEJ W OKRESIE POWOJENNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAR MLECZNY polski rodzaj baru szybkiej obsługi, który upowszechnił się w okresie międzywojennym i później w okresie powojennym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAR MLECZNY
polski rodzaj baru szybkiej obsługi, który upowszechnił się w okresie międzywojennym i później w okresie powojennym (na 10 lit.).

Oprócz POLSKI RODZAJ BARU SZYBKIEJ OBSŁUGI, KTÓRY UPOWSZECHNIŁ SIĘ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PÓŹNIEJ W OKRESIE POWOJENNYM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POLSKI RODZAJ BARU SZYBKIEJ OBSŁUGI, KTÓRY UPOWSZECHNIŁ SIĘ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PÓŹNIEJ W OKRESIE POWOJENNYM. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x