MIEJSCE PRZECHODZENIA OSI, WOKÓŁ KTÓREJ OBRACA SIĘ NASZA GALAKTYKA (PÓŁNOCNY ZNAJDUJE SIĘ W WARKOCZU BERENIKI, A POŁUDNIOWY W GWIAZDOZBIORZE RZEŹBIARZA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEGUN GALAKTYCZNY to:

miejsce przechodzenia osi, wokół której obraca się nasza galaktyka (północny znajduje się w Warkoczu Bereniki, a południowy w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE PRZECHODZENIA OSI, WOKÓŁ KTÓREJ OBRACA SIĘ NASZA GALAKTYKA (PÓŁNOCNY ZNAJDUJE SIĘ W WARKOCZU BERENIKI, A POŁUDNIOWY W GWIAZDOZBIORZE RZEŹBIARZA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.130

KISZKA FASZYNOWA, LOGIKA FORMALNA, KASZTELAN, MAORI, OGNISKO MUZYCZNE, ROZCHODNIACZEK, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, STAN PSYCHICZNY, BESTIA, FUNKCJA CELOWA, TARCZA, URUK-HAI, TRAFIENIE, MORFOGENEZA, NOSACZ SUNDAJSKI, AFILIACJA, KASA, OPOZYCJA RELEWANTNA, PRZEWÓD, KOREAŃSKI, EKSPATRIANT, KAMBIUM WASKULARNE, TRAIL, CROSSING-OVER, NAWIS, ASZKENAZYJCZYK, FILEMON CZARNOLICY, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, SYJAMSKI, NIEZISZCZALNOŚĆ, OXFORD, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, MELDUNEK SYTUACYJNY, UKRES, PIKOMETR, SMUTNI PANOWIE, MANTYLA, BETELGEUSE, KARA TALIONU, NOTARIAT, PLENER, MOTYLOWCOWATE, BOLERO, LAMPA METALOHALOGENKOWA, WINDSOR, MIEJSCE ZEROWE, MŁODA PARA, JEZIORO SUBGLACJALNE, JELENIOWATE, ŻYRYTWA, BRAHE, WETKA, GRA MIESZANA, NIEREGULARNOŚĆ, FILM MUZYCZNY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, LODRANIT, KASTLER, PISUAR, UDAR MÓZGOWY, KONCEPT, TRZYDZIESTKA, WYLEW, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, WYDATKI BIEŻĄCE, KORNIJSKI, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, STARÓWKA, OBORA DWORSKA, SPAWĘKI, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, OBIJACZKA, KOSTKA BRUKOWA, PODNÓŻEK, GRUNGE, ARABESKA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, NEGATYWNA SELEKCJA, KACZKA, DISNEY, HOMOFONIA, BOJER, JER TWARDY, PRZYBYTEK, SZCZEP, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, MASZT, REFLEKTOR, KAMIKADZE, ZGRZEBŁO, UKŁAD SAMODZIELNY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, WYTWÓRCZOŚĆ, WIEŚ, RYBONUKLEOZYD, BIOSELENOLOGIA, SREBRNA PAPROĆ, IZOLACJONIZM, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PANDA, KĘDZIERZAWKA, CHONDRYT, RÓŻNICA, TRZMIEL DRZEWNY, SKRYBA, MARIMBA, CELT, ROZDZIELCA, NIECHLUJNOŚĆ, PODJAZD, BEDŁKA, LOKALIZACJA, TAMILSKI, UPAŁ, MASZYNA TURINGA, OCZYSZCZALNIK, NUMER, GOSPODARKA RYNKOWA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, MŁODZIEŻÓWKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, BEZBRZEŻ, APPALOOSA, TŁO, EKOSFERA, WOJSKA PANCERNE, KIFOZA, BETONOWE BUTY, KWIAT MUSZKATOŁOWY, ZAKRES POJĘCIOWY, EXPAT, SZEW, EROZJA EOLICZNA, PŁAST BRZOZOWIEC, CZYNNIK NIECENOWY, NIERUCHLIWOŚĆ, GÓRNICTWO OTWOROWE, ORTOPTYK, PALARNIA, STAROEGIPSKI, SCENA, CEGŁA LICÓWKA, RYGORYSTKA, PARY SPORTOWE, ASTMA, MYDLARZ, KWADRATURA, BABA JAGA, PĘDZARNIA, SOLARKA, LASECZKA, ANTYNATURALIZM, HIGH LIFE, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, SKARPETKA, DOM WIELORODZINNY, CISOWCE, KIJANKA, KOŁO STEROWE, KAWA Z MLEKIEM, HIPERTEKST, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, NAUKA ŚCISŁA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, FUNT ANGIELSKI, HALF-PIPE, HARACZOWNIK, NUR BIAŁODZIOBY, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, DELAWIRDYNA, TREN, OWCA FRYZYJSKA, MECHANIKA PRECYZYJNA, TEINA, GOŁĄB POCZTOWY, INKA, MOTYL, PULPIT, WYŁOŻENIE SIĘ, PAWANA, KOTWICA, CUKIER MLEKOWY, MASKULINIZM, ŻAREŁKO, WIDEŁKI HERETYKÓW, LAJKONIK, HERMENEUTYKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, OCHOTNIK, MIRFAK, POLIGON, ATTACHAT, INTERNAT, ZAKOŃCZENIE, BETON JAMISTY, CYKL PRECESYJNY, ZADRAPANIE, MAGNES, UBYCIE, CUDZOŻYWNOŚĆ, ADRESAT, WCINKA, TANCERKA BRZUCHA, KASA ZAPOMOGOWA, BAJKA, AUTONOMIA REGIONALNA, ARIANIE, AKUMULACJA, KOLIMACJA, MARCÓWKA, GABINET LUSTER, MAJÓWKA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, MIEDNICA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, KAFEJKA INTERNETOWA, MIETLORZ, PRANKO, EKSPAT, OTORYNOLARYNGOLOGIA, PIEC WAPIENNY, SUBSKRYBENTKA, KLISZA, BEZPIECZNY SEKS, PRZEJŚCIE, WAMPIR, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, CZTEROSUW, BÓBR AMERYKAŃSKI, MACIERZ JACOBIEGO, JĘZYCZEK U WAGI, MASTURBACJA, RYBA AMFIDROMICZNA, ZASTAWKA AORTALNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KOMA, WIRUS MAKR, SKRADANKA, ODROŚL, PIEPRZ, TERYNA, MINISIATKÓWKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, UROCZYSKO, TARTAK, ZIMNO, WAKAT, JASKINIA LODOWA, ANTYIMPERIALISTA, CANCA, OGNIOMUR, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, NARÓD, SKARYFIKACJA, FLAWONOID, SZABLA, LARYNGOFON, INŻYNIER DUSZ, POŚCIELÓWA, ZYGOTARIANIN, KAGANIEC, STOPIEŃ, REWOLWER, INTERAKTYWNOŚĆ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, NIECZUŁOŚĆ, HIADY, SUSZARNICTWO, MOTYWIK, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, ROZSTRZAŁ, LANGOSZ, BOHEMISTYKA, KUC MERENS, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PARTIA WIEDEŃSKA, MASA, ROŚLINY NASIENNE, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, PERLISTOŚĆ, KROK DOSTAWNY, ZWIĄZEK RZĄDU, ARCHEOLOGIA PODWODNA, STAŁOŚĆ, KALECKI, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, GRANICA CIĄGU, JĘZYK FRYZYJSKI, SEKSTOLA, KSYLOGRAFIA, TRZON MACICY, ARC TG, SMERFETKA, TRANSAKCJA TERMINOWA, ŁONO ABRAHAMA, KOPROFAG, ?WYCZUCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE PRZECHODZENIA OSI, WOKÓŁ KTÓREJ OBRACA SIĘ NASZA GALAKTYKA (PÓŁNOCNY ZNAJDUJE SIĘ W WARKOCZU BERENIKI, A POŁUDNIOWY W GWIAZDOZBIORZE RZEŹBIARZA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE PRZECHODZENIA OSI, WOKÓŁ KTÓREJ OBRACA SIĘ NASZA GALAKTYKA (PÓŁNOCNY ZNAJDUJE SIĘ W WARKOCZU BERENIKI, A POŁUDNIOWY W GWIAZDOZBIORZE RZEŹBIARZA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEGUN GALAKTYCZNY miejsce przechodzenia osi, wokół której obraca się nasza galaktyka (północny znajduje się w Warkoczu Bereniki, a południowy w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEGUN GALAKTYCZNY
miejsce przechodzenia osi, wokół której obraca się nasza galaktyka (północny znajduje się w Warkoczu Bereniki, a południowy w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza) (na 17 lit.).

Oprócz MIEJSCE PRZECHODZENIA OSI, WOKÓŁ KTÓREJ OBRACA SIĘ NASZA GALAKTYKA (PÓŁNOCNY ZNAJDUJE SIĘ W WARKOCZU BERENIKI, A POŁUDNIOWY W GWIAZDOZBIORZE RZEŹBIARZA) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MIEJSCE PRZECHODZENIA OSI, WOKÓŁ KTÓREJ OBRACA SIĘ NASZA GALAKTYKA (PÓŁNOCNY ZNAJDUJE SIĘ W WARKOCZU BERENIKI, A POŁUDNIOWY W GWIAZDOZBIORZE RZEŹBIARZA). Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast