OPHIUROIDEA - GROMADA MORSKICH, DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), O GWIAŹDZISTYM KSZTAŁCIE CIAŁA PODOBNYM DO KSZTAŁTU CIAŁA ROZGWIAZD, LECZ Z WĘŻSZYMI RAMIONAMI WYRAŹNIE ODGRANICZONYMI OD CENTRALNEJ TARCZY I NIEŁĄCZĄCYMI SIĘ U NASADY; WĘŻOWIDŁA SĄ NAJBARDZIEJ RUCHLIWYMI, SZYBKO PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ SZKARŁUPNIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘŻOWIDŁA to:

Ophiuroidea - gromada morskich, dennych zwierząt zaliczanych do szkarłupni (Echinodermata), o gwiaździstym kształcie ciała podobnym do kształtu ciała rozgwiazd, lecz z węższymi ramionami wyraźnie odgraniczonymi od centralnej tarczy i niełączącymi się u nasady; wężowidła są najbardziej ruchliwymi, szybko przemieszczającymi się szkarłupniami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPHIUROIDEA - GROMADA MORSKICH, DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), O GWIAŹDZISTYM KSZTAŁCIE CIAŁA PODOBNYM DO KSZTAŁTU CIAŁA ROZGWIAZD, LECZ Z WĘŻSZYMI RAMIONAMI WYRAŹNIE ODGRANICZONYMI OD CENTRALNEJ TARCZY I NIEŁĄCZĄCYMI SIĘ U NASADY; WĘŻOWIDŁA SĄ NAJBARDZIEJ RUCHLIWYMI, SZYBKO PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ SZKARŁUPNIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.865

DOMINANTA, KRZYŻYK, BLOK, KOKULAR, LANCKNECHT, BRONTOZAUR, PRACE KONSERWACYJNE, KONFORMER, FILOLOGIA SERBSKA, LAWA TRZEWIOWA, TOLERASTIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, AKWARYDY, KOLCZATKA, DRAKOREKS, NOC, CUKIER BURACZANY, KWADRATURA, CHOROBA FONGA, NEKTON, DEGRESJA, ZAPŁODNIENIE, ALGA, WZIERNIK, WODA, DEALPACK, PIĘTNASTKA, NIESPORCZAK, SILNIK CZTEROSUWOWY, TOKARKA KARUZELOWA, GIĘTKOŚĆ, WCIOS, WIETRZENIE FIZYCZNE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KOCIOŁEK, PLUSY, MATEMA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, UKŁAD HAMULCOWY, MEDYCYNA PERSONALNA, MILOWY KROK, BOHATER, TRUPOŻERCA, POWRÓT, EGZOSZKIELET, ZATAR, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, KOKILARZ, BIEG, FIGHTER, ODWODZICIEL, KOŃ, BACKGROUND, AWANTUROWANIE SIĘ, WYBUCH, POWINOWATY, FONDUE MIĘSNE, ISLAMISTA, FIRMAMENT, RANKOR, SPECJALISTA, FRAZA, DOM WIELORODZINNY, MUSZELKA, OBŻER, WYLEW, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, KOMORA MINOWA, WSPOMINKI, HAMLETYZM, RADA STARCÓW, SHORT-TRACK, ENDODERMA, LATAWICA, KANTON, LUSTRO, PIĘKNODUCH, ZANIK MIĘŚNI, SZEPT, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, IRGA POZIOMA, JAMA OTRZEWNA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, REFLUKS, ŻEGLARZ, POWSTANIE LISTOPADOWE, OTYŁOŚĆ, ŻYWIOŁAK, GLORIA, PREZBITERIUM, OGNISKO MUZYCZNE, DODAJNIK, JĘZYK SOGDYJSKI, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, PARTIA HISZPAŃSKA, DRUGA NATURA, KOPUŁA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, STRZEMIENNY, SZADOK, CZEP, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, MORULA, GRUPA ABELOWA WOLNA, BANK ZRZESZAJĄCY, WIESZAK, ANABIOZA, MAILOWANIE, SKAŁKA, TŁUK PANCERNY, POGROBOWIEC, SROMOTA, DRAPIEŻNOŚĆ, OBUDOWA, KŁUSAK ROSYJSKI, WIBRACJA, WARSTWA GRANICZNA, ZODIAK, PERYPATETYK, MIPS, KREDYT BALONOWY, INDUKTOR, KARBIDÓWKA, KANAPKA, GRUSZKA, BEZDOTYKOWIEC, TKANKA MIĘŚNIOWA, DYSTYCH, KINETYKA CIECZY, BRUTALIZM, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, PILŚŃ NERWOWA, WIERTNIK, LAMUCKI, ŁUSKOWIEC, NATRYSK, KARP PEŁNOŁUSKI, STRATOTYP, KIFOZA, CUD, BONANZA, BĘCNIĘCIE, ELEKTROSTATYKA, MYRMEKOLOGIA, PIGWA POSPOLITA, DEPOZYCJA, SYRENA OKRĘTOWA, RYCERZ, ASTERYZM, BILOKACJA, STATYK, DWUBÓJ, RURKOZĘBNE, TYP TURAŃSKI, TOPIELICA, BUDYŃ, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, LICEUM, OLEJOWIEC, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, ŁEB, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ULĘGAŁKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, MYDLARZ, MIRAŻ, NIESTRAWNOŚĆ, PEPTON, CHMURA WARSTWOWA, GENOMIKA TEORETYCZNA, JAMA GARDŁOWA, ZAZDROŚĆ, ŻYŁKA, SŁODKA IDIOTKA, BETON, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZBOŻE, MAMMOLOGIA, TUNIKA, OSKÓREK, MONOGENEZA, KAMORA, DEZODORANT, GUMIŚ, BANOWINA, TABU, KSOBNOŚĆ, SMYCZ, REINKARNACJA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, GRAFIKA, ERGONOMIKA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, SAMORZUTNOŚĆ, SAMOZATRACENIE, WIELORASOWOŚĆ, DWUBÓJ KLASYCZNY, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, DZIEWIĄTA FALA, DRĄGOWINA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, HOŁDOWNIK, OGRZEWNICTWO, PAGINATOR, BATON, ZAPRUCIE SIĘ, DRZEWO, KRATER BOCZNY, FOREMKA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, POCIĄG OSOBOWY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, BIAŁA DAMA, OKULISTYKA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, CHALKOGRAF, CZAS, JAMA CIAŁA, PAPROTNIKI, ROJSTONA KRÓLEWSKA, SZEŚĆSETKA, DWA ŚWIATY, HIGHLAND, GLIZA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, KONTRAKT TERMINOWY, ETERYCZNOŚĆ, DROGA KROPELKOWA, CWAJNOS, DIABELSKI MŁYN, WYKRAWACZ, DESPOTYZM, MORS, DEZERCJA, HEWEA, INTERROGACJA, NIEUCZCIWOŚĆ, MISA, LAMPA CROOKESA, SUŁTANIT, STRATEGIK, FITOGEOGRAFIA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, ZALEWKA, REDOWA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, ZYGMUNTÓWKA, MAJÓWKA, BECZUŁKOWIEC, LAMINAT, MORFOFONEMIKA, CZTEROSUW, ROZMOWY W MAGDALENCE, POTRZEBA, RYNGRAF, COMBER, AUTOTOMIA, NAPIĘTEK, STRZAŁA EROSA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, UKŁAD, MOSKIT, ZAPAS, MARKA, UKŁAD SAMODZIELNY, FURDYMENT, PONTICELLO, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, TASZCZYN PSZCZELI, FLUIDYZACJA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, JĘZYK AJNOSKI, KANAŁ, KAMICA, KIR, WĄS, WYDATKI BIEŻĄCE, KOPCIUCH, POMORSKI, KATOLICYZM, STOCZNIA ZŁOMOWA, ANKIETOWANA, REDINGOTE, EUROPAZAUR, HARD CORE, KOPROLIT, LITOGRAFIA, PORĘBA, PŁYN CHŁODNICZY, LEŻA, DZIAŁANIE, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, ?PRZEPOJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.865 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPHIUROIDEA - GROMADA MORSKICH, DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), O GWIAŹDZISTYM KSZTAŁCIE CIAŁA PODOBNYM DO KSZTAŁTU CIAŁA ROZGWIAZD, LECZ Z WĘŻSZYMI RAMIONAMI WYRAŹNIE ODGRANICZONYMI OD CENTRALNEJ TARCZY I NIEŁĄCZĄCYMI SIĘ U NASADY; WĘŻOWIDŁA SĄ NAJBARDZIEJ RUCHLIWYMI, SZYBKO PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ SZKARŁUPNIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPHIUROIDEA - GROMADA MORSKICH, DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), O GWIAŹDZISTYM KSZTAŁCIE CIAŁA PODOBNYM DO KSZTAŁTU CIAŁA ROZGWIAZD, LECZ Z WĘŻSZYMI RAMIONAMI WYRAŹNIE ODGRANICZONYMI OD CENTRALNEJ TARCZY I NIEŁĄCZĄCYMI SIĘ U NASADY; WĘŻOWIDŁA SĄ NAJBARDZIEJ RUCHLIWYMI, SZYBKO PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ SZKARŁUPNIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘŻOWIDŁA Ophiuroidea - gromada morskich, dennych zwierząt zaliczanych do szkarłupni (Echinodermata), o gwiaździstym kształcie ciała podobnym do kształtu ciała rozgwiazd, lecz z węższymi ramionami wyraźnie odgraniczonymi od centralnej tarczy i niełączącymi się u nasady; wężowidła są najbardziej ruchliwymi, szybko przemieszczającymi się szkarłupniami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘŻOWIDŁA
Ophiuroidea - gromada morskich, dennych zwierząt zaliczanych do szkarłupni (Echinodermata), o gwiaździstym kształcie ciała podobnym do kształtu ciała rozgwiazd, lecz z węższymi ramionami wyraźnie odgraniczonymi od centralnej tarczy i niełączącymi się u nasady; wężowidła są najbardziej ruchliwymi, szybko przemieszczającymi się szkarłupniami (na 9 lit.).

Oprócz OPHIUROIDEA - GROMADA MORSKICH, DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), O GWIAŹDZISTYM KSZTAŁCIE CIAŁA PODOBNYM DO KSZTAŁTU CIAŁA ROZGWIAZD, LECZ Z WĘŻSZYMI RAMIONAMI WYRAŹNIE ODGRANICZONYMI OD CENTRALNEJ TARCZY I NIEŁĄCZĄCYMI SIĘ U NASADY; WĘŻOWIDŁA SĄ NAJBARDZIEJ RUCHLIWYMI, SZYBKO PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ SZKARŁUPNIAMI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - OPHIUROIDEA - GROMADA MORSKICH, DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), O GWIAŹDZISTYM KSZTAŁCIE CIAŁA PODOBNYM DO KSZTAŁTU CIAŁA ROZGWIAZD, LECZ Z WĘŻSZYMI RAMIONAMI WYRAŹNIE ODGRANICZONYMI OD CENTRALNEJ TARCZY I NIEŁĄCZĄCYMI SIĘ U NASADY; WĘŻOWIDŁA SĄ NAJBARDZIEJ RUCHLIWYMI, SZYBKO PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ SZKARŁUPNIAMI. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x