TAKI, KTÓRY UWAŻA, ŻE LUDZIE RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM WARTOŚCI I NIE NALEŻY WSZYSTKICH TRAKTOWAĆ NA RÓWNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELITARYSTA to:

taki, który uważa, że ludzie różnią się pod względem wartości i nie należy wszystkich traktować na równi (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELITARYSTA

ELITARYSTA to:

zwolennik odgrywania specjalnej roli w społeczeństwie przez wąskie grono ludzi (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKI, KTÓRY UWAŻA, ŻE LUDZIE RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM WARTOŚCI I NIE NALEŻY WSZYSTKICH TRAKTOWAĆ NA RÓWNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.717

SZARPANKA, MUTUŁY, BELLADONA, CZYNNIK SYTUACYJNY, APSYDY, MARRAN, STYL JOŃSKI, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, CANON, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, CHORY, RYJOSKOCZKI, PRZEPOCZWARZENIE, SZAFA, LEK PRZECIWLĘKOWY, KROATYSTYKA, SEKRET, STAW SKOKOWY, DRAMAT EPICKI, MIANOWANIEC, ZUPAK, GUNIAK, FLEGMATYK, PŁETWA, MAH JONG, GŁUPTAK, NIEPRZYTOMNOŚĆ, WEKSLARZ, BÓJKA, DOGI, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ZAKŁAD, MIKROCHIRURGIA, PREPARAT, GRZBIETOPŁAT, WESZ MORSKA, OSIOŁ, TEST, DOGMAT, GETTO ŁAWKOWE, SZANIEC, WYKONANIE, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, FANATYZM, PLUJ-ZUPKA, WOSKOWNIA, BATYMETRIA, SCHULZ, WINNY, MAKROKIERUNEK, WŚCIEK DUPY, OKNO STARTOWE, AMERYKA, LEPIARKOWATE, INDYWIDUALNOŚĆ, DWUWIERSZ, WIEŻA ZEGAROWA, PRZEMYSŁ, RONDO, WYWÓZKA, ZATRUDNIONY, ZWIERZĘTA, PRYSKAWKA, GALOPANT, KAZAMATA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, KULTURA JĘZYKA, WNIEBOWZIĘTA, GEODEZJA NIŻSZA, PRZEGRANA, HISTERYK, PILŚŃ NERWOWA, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PLANETA, KOLABORACJONISTA, NIEZGRABA, DUKLA CHODNIKOWA, WULKAN EKSPLOZYWNY, WIELOPESTKOWIEC, PASKOWNIK ZMIENNY, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, STRĘCZYCIEL, DOWÓD POŚREDNI, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, CAFE, KĄT, INDYKATOR, PLEŚŃ, PRZEGUB, OOLIT, PODRYWKA WĘDKARSKA, NAPÓJ, PLAMA WĄTROBOWA, EKSPATRIANTKA, STARY KAWALER, TRZYDZIESTKA, PERYPATETYK, SYZYGIA, ROSYJSKI, ŁYŻKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, REGRESJA LODOWCA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ZAWAŁ BLADY, SZKOŁA, USTĘPLIWOŚĆ, ŚMIAŁEK, GÓRKA, PREORIENTACJA, MAŚLACZEK, SZTOS, ZBROJENIE SIĘ, INTERNACJONAŁ, GARIBALDKA, STARUNEK, RUCHOMOŚĆ, MARGINES, PIASEK MOCZOWY, DZWONY RUROWE, GRECKOŚĆ, OSTATNIA POSŁUGA, NIEŻYT, PRZEŚMIECHY, RĘCZYCIEL, BITMAPA, NIEGOTOWOŚĆ, DEZADAPTACJA, PAPROTNICA GÓRSKA, ŹRÓDŁO POLA, ZALANIE PAŁKI, DYNAMIZM, WIĘŹNIARKA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, NADZÓR JUDYKACYJNY, PRAWA RĘKA, GARNCZEK, TOŃ WODNA, DEKORATORKA WNĘTRZ, KAPITALNY REMONT, NOWICJAT, ASOCJACJA GWIAZD, NAPÓR, PRZEDŁUŻACZ, AKTYWNOŚĆ, AKCJA NIEMA, INERCJALNOŚĆ, DZIENNIK SZKOLNY, SORABISTYKA, LOWELL, KAJMAN KARŁOWATY, WYGRYW, BOŚNIACKOŚĆ, KWADRYPTYK, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, SZAFARZ, KLOAKA, OBYCZAJNOŚĆ, MIĘSOŻERCA, KRÓLEWICZĄTKO, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, DOMOFON, AGREGATY PIENIĘŻNE, BALUT, SIŁA, GŁAGOLICA, WATOLINA, NAPŁYW KORZENIOWY, GARBARSTWO, SINIAK, EMISJA POLOWA, CIASNOŚĆ, CHEDDAR, PERYPATETYK, DAMSKI KRAWIEC, REJON, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, PARAROTACYZM, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, FIZYKA ATOMOWA, CHMURZENIE CZOŁA, MAPNIK CAGLE'A, SŁOWACYSTYKA, MARTWY, KURIA METROPOLITARNA, SZCZUR PACYFICZNY, GIMBOPATRIOTYZM, SOLARIUM, NIESTRAWNOŚĆ, NOCEK ORZĘSIONY, PAKA, MA, ANTYNOMIA, TAŚMA PRODUKCYJNA, KMIOTEK, KLAUZULA DUALNA, SUKINKOT, GLIF, WYWIAD SKARBOWY, PALLAS, FRIED, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ROLADA, GENIUSZ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, CYRK, KOSZT WŁASNY, WEDYZM, WINKRYSTYNA, DOJRZAŁOŚĆ, MACH, ROZMIAR, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, ANKIETOWANA, BAR MLECZNY, OFIERSKI, ASTROKOMPAS, NARZĄD RODNY, POLSKI, JAZDA, EKSPRES PRZELEWOWY, WURST, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, DYNGUS, SIATKA, RUTIODON, EROZJA GLACJALNA, MAŁY FIAT, OSTROLOT MASKOWY, SOBACZE ŻYCIE, PAZUR, RETMAN, TĘTNICA SKRONIOWA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, WEDGE, ASESOR SĄDOWY, NOCNICZEK, DELFIN GRUBOGŁOWY, NIEODPORNOŚĆ, SZYLD, KAMIKAZE, OSAD, MIESZKALNOŚĆ, SAKRAMENTALNOŚĆ, ALGRAFIA, ZAĆMIENIE, TARANTELLA, LAWINA GRUZOWA, ANGLOSASKA, IMPULSYWNOŚĆ, AHINSA, ADA, DOZÓR BÓŻNICZY, ARABIZOWANIE SIĘ, OLEANDER, MISIAK, KOMENSALIZM, ŚPIEWAK, ROZBUDOWA, DRGANIE AKUSTYCZNE, GŁUCHY TELEFON, LIŚĆ ŁODYGOWY, TERMOMETR RNA, SYLWETA, USTAWKA, MŁOTECZEK, CZŁONY, PRZECIWSTOK, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, BEDŁKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, CHCICA, GRAFOMAN, MAGISTERIUM, TUŁACZ, FALA, NORMALIZATOR, ISLANDZKI, KANAPKA, ZHAFTOWANIE SIĘ, CHŁOPAK, SĄD OPIEKUŃCZY, MIRAŻ, SUBSYSTENCJA, NAŁOGOWOŚĆ, BOOT, PORTRECISTA, WIBRACJA, RÓWIEŚNIK, OPŁATA, MIASTECZKO, PUNKT OKOSTNOWY, TON, HIPOSTAZA, PRĄTNIKOWCE, POWIJAK, BYT, LIEBERMANN, ?GRA LOSOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKI, KTÓRY UWAŻA, ŻE LUDZIE RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM WARTOŚCI I NIE NALEŻY WSZYSTKICH TRAKTOWAĆ NA RÓWNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKI, KTÓRY UWAŻA, ŻE LUDZIE RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM WARTOŚCI I NIE NALEŻY WSZYSTKICH TRAKTOWAĆ NA RÓWNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELITARYSTA taki, który uważa, że ludzie różnią się pod względem wartości i nie należy wszystkich traktować na równi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELITARYSTA
taki, który uważa, że ludzie różnią się pod względem wartości i nie należy wszystkich traktować na równi (na 10 lit.).

Oprócz TAKI, KTÓRY UWAŻA, ŻE LUDZIE RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM WARTOŚCI I NIE NALEŻY WSZYSTKICH TRAKTOWAĆ NA RÓWNI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - TAKI, KTÓRY UWAŻA, ŻE LUDZIE RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM WARTOŚCI I NIE NALEŻY WSZYSTKICH TRAKTOWAĆ NA RÓWNI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x