TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIE WŁAŚCIWE to:

takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 16 lit.)EUBAKTERIE to:

takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.878

BERMUDY, DOMENA, WYKŁADY, WICEADMIRAŁ, PAGAN, TEREN ZAKRYTY, WAHADŁO, FILOLOGIA, NIEBIANIN, JANUSZ, SZMELC, NIEDOMYKALNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, INWALIDA, WIETRZENIE CHEMICZNE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, KATAFRAKTA, ODPRYSK, MITOSPOROWE, GRZYB JADALNY, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, GRANIASTOSŁUP PROSTY, PRZEŻUWACZE, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, CASUS, WULWODYNIA, PĘDRAK, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, HARMONIA, ZIEMIA WIELUŃSKA, KĄT WIELOŚCIENNY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, STRUKTURA DECYZYJNA, ZASTÓJ, TRYB, NIEWYBUCH, ADVOCATUS DIABOLI, SAMOURZECZYWISTNIENIE, OSTROGA PIĘTOWA, SMOLUCH, PROSTE SKOŚNE, IZOKWANTA, DZIEWIĘTNASTKA, SZTURARZ, ANTROPOLOGIA, PUNKT OKOSTNOWY, JEŁOP, NIEDOWIARSTWO, OBÓZ DOCHODZENIOWY, DRYF GENETYCZNY, KRĘTOROGIE, WŁADZA, HIPOTEKA KAUCYJNA, POSTĘPACTWO, RUMUŃSKOŚĆ, ŻYLAK, BLANKIETOWOŚĆ, SAMOLOT LEKKI, PŁATNIK NETTO, HYDROFOB, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, MORDKA, KSYLOL, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, NIEOBLICZALNOŚĆ, UDRY, STAN CYWILNY, WIELOMĘSTWO, ROLSKA, WOLNY SŁUCHACZ, MŁÓDKA, OSOBA TRZECIA, KOLORY PAŃSTWOWE, SIODEŁKOWCE, NIECHLUJ, STAROŚĆ, GROSZ PRZY DUSZY, PLECHA, FOLBLUT, EFEKT RYGLA, EKSPARTNERKA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, EWKA, LAMA, ŚMIESZKA, REGION NODALNY, KALEKA UMYSŁOWY, KATEGORIA OPEN, ŻUCHWOWCE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PLACEK, MLECZ, UMOWA O DZIEŁO, PRZYSŁÓWEK, BEZODPŁYWOWOŚĆ, GETRY, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, INTERMEZZO, SŁOWO POSIŁKOWE, BEZTORBIKI, SPOWINOWACONY, ŻYCZLIWY, SKAŁA METAMORFICZNA, BAGNIAK, KLASA POSIADAJĄCA, TEKST, NASIĘŹRZAŁ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, MARKER NOWOTWOROWY, LUJEK, DOMATOR, LOGATOM, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, STREFA CISZY, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, TOY, PRZYJEZDNA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, DĘTKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, IDIOM, SYMBOL NIEOZNACZONY, ŻUBR NIZINNY, OSZCZĘDNOŚĆ, BIEGUN, ANALFABETA, RAKI WŁAŚCIWE, WOLNE, OSTATECZNOŚĆ, MAKAM, KRÓLEWIAK, KASZALOT MAŁY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ROZMIAR, NIEWIERZĄCA, KORYTKO, DYDELFOKSZTAŁTNE, MUCHY W NOSIE, SOSNA, BEZDENNOŚĆ, KRAJ NADWIŚLAŃSKI, MOHRG, WEGETARIANIZM, MROK, TAUTOLOGIA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, GLAUKOCYSTOFIT, BAKTERIOZA, GRAF DWUDZIELNY, GŁODÓWKA, BZDURA, NULLIPARA, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, ATLAS, ŚMIERCIOŻERCA, OUTLIER, BEZKLASOWOŚĆ, EKSMĄŻ, NOZDRZAKI, DIARIUSZ, GŁADKOMÓZGOWIE, CIRROSTRATUS, MIENIE ZAMIENNE, WYŚCIGI, ELF, CHOMIK TURECKI, MARKETING INWAZYJNY, JEDWABNIK, DAMARA, NATURA, RYŻ, MUZEUM, DIALOGICZNOŚĆ, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, PIERWOTNIAK, ODRZUT, MAGIERA, RZECZNICZKA PRASOWA, NIESTEROWNOŚĆ, BIAŁE CIAŁKO KRWI, KÓZKA, GRYMAŚNICA, KAWĘCZYN-WYGODA, CIĄŻA EKTOPOWA, NIEMETAL, PARA 0, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, WYŻSZE NACZELNE, FILM DŁUGOMETRAŻOWY, GEN SUPRESOROWY, ZACHOWANIE, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, IVREA, CIĘŻKI TYŁEK, PROTISTY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SPORTÓWKA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, NOCEK, PATKA, SAMOAKTUALIZACJA, NIEZWYKŁOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PRAWO, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, OBSZCZYMUR, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, NIEJEDNOLITOŚĆ, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, JĘZYCZNIK, POSTĘPAK, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, FILM KATASTROFICZNY, SZCZUR, ZADUPIE, KAPRYŚNIK, BŁONNIK, POŻYTEK, RUMUN, ODPOWIEDNIOŚĆ, CIASNOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, ALEURYT, ŚMIECIARZ, OBSŁUGA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, POSTOJOWE, PUCHLINA WODNA, GARBATY ANIOŁEK, ANTYSZACHY, POWIŚLE, DYSKRECJA, KUTIKULA, BEZGRANICZNOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SEKWOJA, KRAINA, PŁASZCZKA NAGA, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, GORGONA, JATROGENIA, CHIŃSZCZYZNA, BOHATER NEGATYWNY, OSTROŻNOŚĆ, WŁÓKA, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, PÓŁCIEŃ, MASKOWIK PRĘGOLICY, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, FIGA, DOPUST BOŻY, PAS, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, JĘZYK PENDŻABSKI, WENTYL, PAZURKOWCOWATE, VIOLA DA BRACCIO, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, OPTYKA NIELINIOWA, ATEISTA, STEP, COB, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, METASTRONA, KOLCZAK, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PRZECZYSTOŚĆ, NAZWA PUSTA, SKÓRZAK, JAŁÓWKA, UKŁAD MINIMALNY, OKRES ZALICZALNY, AKCELERACJA, RÓWNANIA CAUCHY’EGO-RIEMANNA, HIPERTRICHOZA, PROCES CHEMICZNY, RYM WEWNĘTRZNY, BATYPELAGIAL, OLSZA, BINARKA, NIUCHACZ, TRAMPKARZ, DOBRO PUBLICZNE, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, DZIEJOPISARSTWO, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, HIEROGLIFY, ?JURYDYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIE WŁAŚCIWE takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 16 lit.)
EUBAKTERIE takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIE WŁAŚCIWE
takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 16 lit.).
EUBAKTERIE
takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 10 lit.).

Oprócz TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast