TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIE WŁAŚCIWE to:

takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 16 lit.)EUBAKTERIE to:

takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.878

ROZTWÓR NASYCONY, RZADKOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BINARKA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ZŁOTÓWA, CZEK BEZ POKRYCIA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, NADWOZIE SAMONOŚNE, REMISIK, ROMANS, ŚWIATŁO ZIELONE, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, TONACJA, DYNAMIKA, BUŁKA Z MASŁEM, IMPAS, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, SAMOOKALECZENIE, ELF, WOLNOŚĆ, POZYCJONOWANIE, DAWNE PAŃSTWO, NIECHLUJA, PUCH, RELACJA PUSTA, TEORIA NAZW, PŁOTKA, GĄSZCZAKI, DUCHAMP, SPÓR KOMPETENCYJNY, ZWIERZĘ, KITEL, BIAŁA ŚMIERĆ, METR, TRON, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, CIĄGNIK, GARBATY ANIOŁEK, DOWÓD NIE WPROST, NIESZCZEROŚĆ, ZASTAWA STOŁOWA, KARTA MOBILIZACYJNA, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, BOROWINA, GOMÓŁA, DRWINA, KARTKA, PODGRZYBEK, POLIANDRIA, GUMA DO ŻUCIA, KOŚCIÓŁ, BARCZATKA, POŻYTEK, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, PASMO PRZEPUSTOWE, DIHYDROSTREPTOMYCYNA, AUTSAJDER, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, DEKRET, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, CZARNY CHARAKTER, NEOREALIZM, TOPOLOGIA MAGISTRALI, POZAHISTORYCZNOŚĆ, ROŚLINA, BAZGRAŁA, METANOGENY, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, GUAWA, NIELOGICZNOŚĆ, OBCY, OSZCZĘDNOŚĆ, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, TEKST, PODNÓŻEK, MARSZCZELCOWATE, SKÓRZAK, KUSACZE, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, RAKIETA SONDAŻOWA, ŚCISŁOŚĆ, TEZA, IRLANDZKOŚĆ, NIEBORAKI, KRZYKACZ, FILOZOFIA ANALITYCZNA, MIERNOŚĆ, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, NIEPOPULARNOŚĆ, ZASUWA, ADIAFORA, SZATA DEJANIRY, MANIERY, GATUNEK ZBIOROWY, CZYNNOŚĆ POZORNA, MACA, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, STRUKTURA DECYZYJNA, NIENORMATYWNOŚĆ, WIEŚNIAK, TAJEMNICA, MUZA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, EKOLOGISTYKA, CASUS, ZAGRODNIK, FANTAZJA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MIGLANC, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ĆWIARTKA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, DOM DZIECKA, KRZYŻAK, KARWING, JĘZYK KENTUM, DROGA KROPELKOWA, NIECHLUJNOŚĆ, SINGIEL, PARZYSTOKOPYTNE, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, GORCZYCZNIK, LOBELIOWE, ŻYCZLIWY, MOHRG, POLIGAMIA, JEŹDŹCZYNI, KREDYT ZAUFANIA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, ATRYBUCJA, MATEMATYKA STOSOWANA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, NIEWIERNOŚĆ, BŁĄD FORMALNY, MAJOWY PRACOWNIK, OSTANIEC KRASOWY, PARAFOWANIE, JĘZYK KENTUMOWY, DIASTEREOIZOMER, KONCERT, BEZBOLESNOŚĆ, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, LOTOKOTOWATE, LEUKOCYT, ZAROST, SYFEK, FUNKCJONALIZM, FECHTY, KOTWICA, SĘDZIA LINIOWY, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, POLIDAKTYLIA, WIEWIÓRKOWATE, HARMONIA, JON, DEISIS, ASESOR, TEKST JAWNY, CHEMIA NIEORGANICZNA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, WEGETACJA, AREOSCELIDY, SEZONOWIEC, KORZEŃ, ZBIÓR PUSTY, TORTOWNICA, NIEKLAROWNOŚĆ, SZCZUR ŚNIADY, SOPEL, ZALESZCZOTKI, SZORSTKOŚĆ, REPOZYCJA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, POSŁANIE, PAŃSTWO POLICYJNE, STAN STACJONARNY, GRA LOSOWA, ESCUDO, CENA ADMINISTRACYJNA, CZUBEK, ŻABKA OZDOBNA, WOSZCZYNA, MINISIATKÓWKA, ZŁĄCZE, CHŁODNIA KOMINOWA, RACHMISTRZ SPISOWY, ILUZORYCZNOŚĆ, NIEWZAJEMNOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, BÓSTWO, WATA, KAŁKAN, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ROPNIAK, ANEKS, SERBSKOŚĆ, ANARCHIA, SZPERACZ, KOPACZ, CHORÓBKA, BURGRABIA KRAKOWSKI, GÓWNOZJADZTWO, REGION NODALNY, CICHA MSZA, FIBROMIALGIA, CHRONOMETR, RYBA WYMARŁA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, SPYCHACZ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NIENATURALNOŚĆ, STUDIO NAGRAŃ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, ANTYSZACHY, BRODZIK, GÓWNOZJAD, NIEOBOJĘTNOŚĆ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, NIEKONSEKWENCJA, RYNEK KONKURENCYJNY, INTUICJONIZM, NIEDOSTATECZNY, FILM ODWRACALNY, TŁO, MUNDANIA, PRANIE, DZIEJOPISARSTWO, BIOTA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, NONAJRON, URZECZOWIENIE, PERŁY, SZABLONIK, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, LEJEK, RÓWNOWAGA STACJONARNA, RAJ UTRACONY, GEN PLEJOTROPOWY, ŚCIANKA DZIAŁOWA, CIĄŻA EKTOPOWA, UNIWERSALNOŚĆ, CICHY WSPÓLNIK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PRZEGRYW, TRYWIALIZM, GATUNEK ALOCHRONICZNY, KULUARY, KSIĄŻKOWOŚĆ, TANIEC BRZUCHA, PAZURKOWCOWATE, GNIOT, BAKTERIA ŚLUZOWA, GANGSTERSTWO, MĄŻ ZAUFANIA, LICZEBNIK, SĄD KONIECZNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, JAŚ WĘDROWNICZEK, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ZASADA EKWIPARTYCJI, SRAKA, NIEREGULARNOŚĆ, PŁYWACZEK, JULA, INDETERMINIZM, ATONALNOŚĆ, ŁEBEK, PSZCZOŁA, KARATE TRADYCYJNE, NIEZMIENNIK, PAGAN, SRACZKA, WESTERN, UKŁAD REGULARNY, ORZĘSKI, OWŁOSIENIE, KATEGORIA OPEN, TRUMNA, CZARCIE NASIENIE, MODEL NOMINALNY, KIERAT, GŁUCHOŚĆ, JAŁÓWKA, KUPCZYK, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, GOMÓŁKA, INTERESOWNOŚĆ, SEKS, RAMIENICOWCE, POSEŁ NIEZRZESZONY, WINSTON CHURCHILL, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, UKŁAD ADRENERGICZNY, MROK, DRAMAT LITURGICZNY, KOGUT, CHÓR, ?ADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIE WŁAŚCIWE takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 16 lit.)
EUBAKTERIE takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIE WŁAŚCIWE
takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 16 lit.).
EUBAKTERIE
takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami (na 10 lit.).

Oprócz TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TAKSON W RANDZE KRÓLESTWA BĄDŹ PODKRÓLESTWA, OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE PROKARIONTY NIE BĘDĄCE ARCHEONAMI. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x