DZIEWICTWO, FAKT, ŻE NIE WSPÓŁŻYŁO SIĘ DOTĄD PŁCIOWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CNOTA to:

dziewictwo, fakt, że nie współżyło się dotąd płciowo (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CNOTA

CNOTA to:

zaleta, zwłaszcza człowieka, czasem też zwierzęcia (na 5 lit.)CNOTA to:

zespół cech człowieka, to, że ktoś jest dobry, szlachetny i uczciwy, zawsze zachowuje się właściwie (zgodnie z zasadami) (na 5 lit.)CNOTA to:

prawość, przymiot (na 5 lit.)CNOTA to:

prawdziwa ... krytyk się nie boi (na 5 lit.)CNOTA to:

chodząca ..., czyli człowiek bez skazy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEWICTWO, FAKT, ŻE NIE WSPÓŁŻYŁO SIĘ DOTĄD PŁCIOWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.186

CZYŻNIE, PIÓRNIK, DYFUZOR, KATALIZA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PRZYKRYCIE, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, SODOMA I GOMORA, ENERGIA GEOTERMICZNA, BEZJĘZYKOWE, ENERGIA ROZPADU, RAMKA, NAROŻNICA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, CICHA MSZA, PLAZMOLIZA, ŻABA KATOLICKA, BLANKIETOWOŚĆ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, SALADA, SWOJAK, PUDŁO, NIEDŹWIEDNIK, MASŁO CZOSNKOWE, LIEBIG, TONIKA, UMOWA SPONSORSKA, KASA ZAPOMOGOWA, OSADY DENNE, TOŃ WODNA, MONARCHIA STANOWA, EKONOMIA ROZWOJU, DEZERTER, TROJACZEK, BRONTOZAUR, ŁYDKA, BARBARYZM, HERMENEUTYKA, NOSIDŁO, TEOLOGIA WYZWOLENIA, DANIE, KOLEŻANKA PO FACHU, SPRAWNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, ENERGIA WIATROWA, LATO, PUCH, STEROWANIE ODPORNE, CZAJ, KOLCZATKA, BIKRON, FELINOLOGIA, DISC JOCKEY, LINIA HODOWLANA, DWUWIERSZ, SERWITUT, BUKAT, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, PORA GODOWA, OBSZAR CELNY, MŁODZIEŻÓWKA, WALTER SCOTT, BURSZ, LIZAK LOGOPEDYCZNY, NONKONFORMISTA, CANZONETTA, WIBRATO, ÓSMY CUD ŚWIATA, KURONIÓWKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, OCEL, NIEKROPIEŃ, PIASEK MOCZOWY, FAWELA, SUBKONTRAKT, ARMIA, FIŃSKI, LITOSFERA OCEANICZNA, FECHTY, UKŁAD NIEINERCJALNY, ARMIA, STUPOR, TŁOCZEK, DOMATOR, KONTAKT, ASTRONOMETRIA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, HIGHLAND, POPYT ELASTYCZNY, PLEWY, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BLUES, PRZEWÓD JEZDNY, POJAWIENIE SIĘ, BATERIA GALWANICZNA, ORIJA, OSIEMDZIESIĄTKA, WARTKOŚĆ, ŚWIDRAK, RYBA KOPALNA, ŚLAD, WYRÓB CUKIERNICZY, STRUNOWIEC, RAMIĘ, ODNÓŻA, JEDNOSTRONNOŚĆ, DAGLEZJA SINA, PINGWIN, PLASTYKA, SIEWECZKA, BRZOZA, ANAMORFOZA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, NIEKOSZTOWNOŚĆ, NARÓD, PRZERABIACZ, NAKRYCIE GŁOWY, LEP, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MECHANIK, INFUŁAT, PODODDZIAŁ, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, GARNA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, POŻEGNANIE, CZARNY KARZEŁ, FILM WOJENNY, NOCEK DUŻY, SKÓRZAK, NIEROZEZNANIE, JĘZYK DAHALIK, ŁUSZCZYCA STAWOWA, BOMBA KOBALTOWA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, WOREK TRZEWIOWY, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PANDAN, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, AFRYKANISTYKA, UPADEK, REP, SOCZEWKA SCHODKOWA, CIAŁKO KIERUNKOWE, CZWARTY ŚWIAT, APEL, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ZARAZA, LITOGRAFIA, WOLNOŚĆ, KUC SZETLANDZKI, INDYWIDUALIZM, RYBA AKWARIOWA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, STRAŻ POŻARNA, SUPERNOWE, KIESZONKA SKRZELOWA, BOCIAN, STARA MALUTKA, METODOLOGIA NAUK, RELACJA DWUCZŁONOWA, DICYNODONTY, BAJKA, FEBRA, IDEALIZM, WIBROAKUSTYK, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, MARSJAŃSKI, TUTORIAL, SEKS, KONTYNGENT CELNY, DOTHRACKI, WULKAN BŁOTNY, SEZON REGULARNY, KOLEBKA, KOŁOMYJKA, MROCZEK POSREBRZANY, PÓŁTUSZA, SELENOGRAFIA, AWIACJA, SALA, KUMOTERSTWO, TŁO, MONTAŻOWNIA, TREŚĆ, PLEBEJUSZ, ZBIORÓWKA, EPIMER, FAKT, ŻABI SKOK, CZUŁEK, ŁOMOT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PRĄTNIKOWCE, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, OSOBA TRZECIA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ATRAKCJA, ODPYLNIA, KOLEJ, PODGRZYBEK, ROZSADNIK, KURECZKA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, MCV, KASTYLIJSKI, KAPUŚCIANA GŁOWA, USTERKOWOŚĆ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, KATOLICKOŚĆ, KUFEL, DESKA ŚNIEŻNA, DZIADZIENIE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, SAPROFAG, APELACJA, NAKIEROWANIE SIĘ, ULUBIENIEC MUZ, ZMIANA PATOLOGICZNA, CINEREA, ROZBITEK, SZYK TOROWY, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, ODLEWNIA, KINETYKA CIECZY, ZACHOWANIE, SOCZEWKA FRENSELA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KOŃ ARDEŃSKI, KARATE TRADYCYJNE, WADLIWOŚĆ, LEGWAN GŁUCHY, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, BŁĄD POMIARU, ORTODONCJA, ROCK PROGRESYWNY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SUBTERRANEOTERAPIA, TRAMPKARZ, CYGARNICA, BINDA, KARAKUŁ, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ARTROZA, PŁYTKA CHODNIKOWA, GIDRAN, FALA, PLICHTA, SPAWACZ, BIAŁORUSZCZYZNA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, NIZIOŁEK, WYMIOCINY, FOKSTROT, GWIAZDOR, ZWODNICZOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, ROZŚWIETLACZ, POKÓJ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, MIRA, SKALA PODATKOWA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, MARKIZA, SKIBOB, ŻÓŁTODZIÓB, POJAZD ZABYTKOWY, DOOM METAL, WSZOŁY, ŻWAWOŚĆ, LUSTRO, HYPERBATON, NIENOWOCZESNOŚĆ, TORTOWNICA, ZEBRA STEPOWA, SKRAJNA PRAWICA, RAK, STENOGRAF, PODMIOT ZBIOROWY, ATOMISTA, PROSIAK, SHAKER, STRÓJ GÓRALSKI, GARDEROBIANKA, WSTECZNICTWO, NIEWIERZĄCY, WOJOWNICZOŚĆ, SŁABEUSZ, PADOK, PUNKT ZEROWY, PAKOWACZ, ?PRZESYP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEWICTWO, FAKT, ŻE NIE WSPÓŁŻYŁO SIĘ DOTĄD PŁCIOWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEWICTWO, FAKT, ŻE NIE WSPÓŁŻYŁO SIĘ DOTĄD PŁCIOWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CNOTA dziewictwo, fakt, że nie współżyło się dotąd płciowo (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CNOTA
dziewictwo, fakt, że nie współżyło się dotąd płciowo (na 5 lit.).

Oprócz DZIEWICTWO, FAKT, ŻE NIE WSPÓŁŻYŁO SIĘ DOTĄD PŁCIOWO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DZIEWICTWO, FAKT, ŻE NIE WSPÓŁŻYŁO SIĘ DOTĄD PŁCIOWO. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x