MASOWE UMIERANIE LUDNOŚCI JAKIEGOŚ TERYTORIUM WYNIKAJĄCE Z DOŚĆ SZYBKIEGO ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ JAKIEJŚ GROŹNEJ CHOROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMÓR to:

masowe umieranie ludności jakiegoś terytorium wynikające z dość szybkiego rozprzestrzenienia się jakiejś groźnej choroby (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POMÓR

POMÓR to:

zaraźliwa, zakaźna choroba wirusowa świń domowych i dzików cechująca się wybroczynowością (na 5 lit.)POMÓR to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASOWE UMIERANIE LUDNOŚCI JAKIEGOŚ TERYTORIUM WYNIKAJĄCE Z DOŚĆ SZYBKIEGO ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ JAKIEJŚ GROŹNEJ CHOROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.824

SENTYMENTALNOŚĆ, STARORAKI, STADIUM LARWALNE, ANTYGENOWOŚĆ, PRZYLEPKA, ŚPIĄCZKA, MŁYNOWNIA, DYCHOTOMIA, FLACHA, PIES NA BABY, ZAWARTOŚĆ, KASTA, BAR MICWA, STOPKA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, CHOROBA OLLIERA, PRINT, MOWA WIĄZANA, FERRIMAGNETYZM, PENETRACJA, WROTKARSTWO FIGUROWE, CENTRUM, KRATKA VICHY, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ŻUŁAWA, GRA WYŚCIGOWA, PRZEBARWIENIE, LINIA KREDYTOWA, PUCH, POKÓJ, AMPUŁKA, WKŁAD, DROBINA, ODPROMIENNIK, LÓD FIRNOWY, ROZKŁAD, DAŁN, DETALISTKA, UCHO IGIELNE, STEROWANIE ODPORNE, PODANIE, KREWETKA ELEGANCKA, ANOMALIA UHLA, ŚMIAŁOŚĆ, POIDEŁKO, MERYSTEM, GŁADKOMÓZGOWIE, OKUPACJA, OAZA SPOKOJU, LÓD WŁÓKNISTY, HELMIOTOLOGIA, BEZWŁAD, WZNIESIENIE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PLACÓWKA RODZINNA, GOMBROWICZ, NIEDYSPONOWANIE, UCZEŃ, BUDA, OSTATNIA POSŁUGA, KIEP, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, EPICYKL, GRAFIKA, INDIAŃSKI, MUZA, MUSZLA, ENKLAWA, OTWIERANIE SERCA, TŁOK, PAULINIA, PALINGENEZA, KRÓTKOŚĆ, TERMOS BUFETOWY, PRZERWANIE, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, KLIKOWOŚĆ, OBIEKT MOSTOWY, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, GŁÓD, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, NIECUŁKA, DZIADZIENIE, BOLSZEWICY, RAJD CENOWY, CIASTO SKALNE, PAUPER, AŁMATY, MANDŻURIA, NAPIERŚNIK, ROWEK, UMOWA KONTRAKCYJNA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, PASIBRZUCH, CZYSZCZARNIA, PROKARBAZYNA, TEOLOGIA MORALNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, KANAŁ PÓŁKULISTY, STRUMYCZEK, ŻĄDŁÓWKI, SPUSZCZENIE, PINGWIN BIAŁOOKI, MONTOWNIA, CYSTOLIT, ROCZNIKARZ, ARABIZOWANIE SIĘ, ŁOWCA TALENTÓW, FRUWANIE, JAPOŃSKI, DOŁEK OSIOWY, ROPNIAK, KOALESCENCJA, CHOROBA HECKA, ELEKTORAT, DRAMAT EPICKI, ZMARZLUCH, JĘZYK WEHIKULARNY, PRZELĘKNIENIE, LINIA GEODEZYJNA, GREKA, ZWYŻKA, KAPTUR, BENGALSKI, OSOBOGODZINA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, SINIAK, AKCELERATOR LINIOWY, NIEUBŁAGALNOŚĆ, OBSZAR ALIMENTACYJNY, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, WYŚCIG, ROZCHODNIACZEK, STOLICA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, OSZOŁOM, PROLONGATA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, IZOTROPIA, WÓDKA, CHOROBA CAROLEGO, WYPIS, CZAPKA SPORTOWA, POWSTRZYMANIE, LUGIER, NACIEK, MASZT, KACZKA PO PEKIŃSKU, SZCZĘKA, GŁOWICA, TAJEMNICA ADWOKACKA, HYDROMETRIA, STANDARDZIK, SALA PLENARNA, CYKL ASTRONOMICZNY, TRANSPOZYCJA, FOREMKA, PARAKAPPACYZM, ZASIĘG, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PROWENIENCJA, STRUNOWCE, CHRYSTOFANIA, KASTANIETY, BIOGEOGRAFIA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, SZARPANKA, AUTOTERAPIA, PATOLOGIA, OKRĘT FLAGOWY, NAPALENIEC, EPIDEMIA, UNIŻENIE SIĘ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, GIBRALTARCZYK, KAPITALISTA, HIPERMOCARSTWO, KOPARKA KROCZĄCA, POCIĄG OSOBOWY, RYMARSTWO, PINGWIN PAPUA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, STROIK PODWÓJNY, KONWENT, NADZWYCZAJNOŚĆ, GORĄCZKA PONTIAC, OGRANICZENIE, WAMPIREK, PINGWIN ADELI, ZABAWKA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, ZACIĘCIE, NARYS KLESZCZOWY, POTERNA, WIDEŁKI, PUNKT WYPADOWY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, PASZTUN, WALCOWNIA ZIMNA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, NARÓD, RAKSA, MAORI, PORÓD KLESZCZOWY, NACECHOWANIE, PŁETWA STEROWA, ŁOSKOT, FALA DŹWIĘKOWA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, DYNAMIZM, TIOMERSAL, MAH JONG, RYBY, DYLATACJA, GRZEBIEŃ, PRZYWÓZ, ŻYCIAN, RUSAŁKA, PETRYFIKACJA, ARC TG, ROMANISTA, EMULSJA, UNTERWALDEN, BOHATER, METAMORFIZM WSTECZNY, BIOMETEOROLOGIA, FILEMON CIEMNY, SMOKING, PANEK, GENERACJA, DZIERŻAWCA, JEŻ MORSKI, OBRONA FRANCUSKA, LAKONICZNOŚĆ, EGOCENTRYZM, MŁYNEK DO ODPADKÓW, RUSZNIKARZ, ŚWIT CYWILNY, KROKIET, ELEKTRON WALENCYJNY, CETOLOGIA, ANTYCYKLON, SAGAN, EKSKLUZYWIZM, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, PERYSELENIUM, SZESNASTKA, SUBTERRANEOTERAPIA, RZYGOWINY, DESIGNER, OTĘPIENIE, REFREN, STRAJK GŁODOWY, CIELĘCE LATA, ATAK, KATON, PŁASTUGA, GEREZA KRÓLEWSKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, AŁMA-ATA, OTWÓR STRZAŁOWY, POLEROWNIK, GOTOWOŚĆ BOJOWA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, PREPERS, KLAUSTROFOBIA, SAMIEC, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, WAGA SZALOWA, RENTGENOLOGIA, WIELOETATOWOŚĆ, MAKROWIRUS, DRYL, NUTACJA, PROSZEK DOVERA, CASUAL, ROZETKA, ROŻEN, KOZIOROŻEC, ZAPALCZYWOŚĆ, PROTOLOGIA, SZPITAL ZAKAŹNY, AGROWŁÓKNINA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, BRUDNICA MNISZKA, ROK KOŚCIELNY, ZATYKANIE USZU, NAUKI O POZNANIU, NUDYZM, PERŁOZ, INWOLUCJA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, CUKIER BURACZANY, DWUGŁOS, SZPACHLARZ, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ?WERSJA REŻYSERSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASOWE UMIERANIE LUDNOŚCI JAKIEGOŚ TERYTORIUM WYNIKAJĄCE Z DOŚĆ SZYBKIEGO ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ JAKIEJŚ GROŹNEJ CHOROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASOWE UMIERANIE LUDNOŚCI JAKIEGOŚ TERYTORIUM WYNIKAJĄCE Z DOŚĆ SZYBKIEGO ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ JAKIEJŚ GROŹNEJ CHOROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMÓR masowe umieranie ludności jakiegoś terytorium wynikające z dość szybkiego rozprzestrzenienia się jakiejś groźnej choroby (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMÓR
masowe umieranie ludności jakiegoś terytorium wynikające z dość szybkiego rozprzestrzenienia się jakiejś groźnej choroby (na 5 lit.).

Oprócz MASOWE UMIERANIE LUDNOŚCI JAKIEGOŚ TERYTORIUM WYNIKAJĄCE Z DOŚĆ SZYBKIEGO ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ JAKIEJŚ GROŹNEJ CHOROBY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - MASOWE UMIERANIE LUDNOŚCI JAKIEGOŚ TERYTORIUM WYNIKAJĄCE Z DOŚĆ SZYBKIEGO ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ JAKIEJŚ GROŹNEJ CHOROBY. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast